fbpx

Dags att söka Bygglov?

SAMMANFATTNING

 • Förståelse för bygglovsprocessen: Det är avgörande att förstå de olika stegen i bygglovsprocessen, från ansökan till slutbesked, för att garantera att allt går smidigt och enligt plan.

 • Kännedom om kommunala regler och bestämmelser: Varje kommun har sina egna regler och det är viktigt att dessa följs för att undvika problem under byggprocessen.

 • Användning av en professionell bygglovsbyrå: Anlitande av en bygglovsbyrå som LT Ingenjörsbyrå kan spara tid, minska stress och säkerställa att processen hanteras korrekt och effektivt.

Innehåll

  Hjälp med bygglov hela vägen till godkänd ansökan!

  Att navigera i bygglovsprocessen kan vara en utmaning, särskilt om du inte är bekant med alla regler och bestämmelser som gäller. Därför kan det vara en stor fördel att anlita en bygglovsbyrå som LT Ingenjörsbyrå. Vi har expertkunskaper och erfarenhet av att hantera kommunikationen med kommunen och kan se till att alla dokument är korrekt ifyllda och inlämnade i tid. Genom att anlita en professionell bygglovsbyrå kan du spara tid, undvika stress och känna dig trygg i att din bygglovsprocess hanteras på bästa möjliga sätt. Regler är många och ofta otydliga i lagstiftningen.

  Bygglov Steg för Steg

  Att ansöka om bygglov i Sverige kan vara en komplex process som kräver noggrannhet och förståelse för reglerna. Här är en allmän översikt över processen:

  1. Ansökan: Först och främst måste du fylla i en bygglovsansökan. Denna ansökan ska innehålla detaljerade ritningar av byggnaden du planerar att bygga eller ändra, samt information om hur bygget kommer att påverka omgivningen. Du ska också inkludera ett situationsplan som visar var byggnaden kommer att placeras på fastigheten.

  2. Granskning: Efter att du har skickat in din ansökan kommer kommunens byggnadsnämnd att granska den. De kommer att se till att ditt bygge uppfyller alla krav och regler som gäller för området. Denna process kan ta flera veckor.

  3. Bygglovsbeslut: Om din ansökan godkänns kommer du att få ett beslut skriftligen. Om den avslås kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

  4. Startbesked: Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked från kommunen. Detta är kommunens bekräftelse på att alla förberedelser inför bygget är klara och att du kan börja bygga. Här krävs det att du redovisar rent tekniskt hur du ska utföra ditt projekt. Det du oftast behöver ta fram är Konstruktionsritningar, VVS-ritningar, Ventilationsritning, Energiberäkning, Konstruktionsdokument, Brandskyddsbeskrivning, Kontrollplan samt Riskbedömnin.

  5. Inspektion: Under byggets gång kommer kommunen att göra besök för att se till att allt går enligt planerna. Under besöken ska även kontrollansvarig närvara.

  6. Slutbesked: När bygget är klart måste du ansöka om ett slutbesked. Detta är kommunens bekräftelse på att bygget är klart och uppfyller alla regler och krav. I startbeskedet framgår vilka dokument som du behöver lämna in inför du kan erhålla ett slutbesked. Du kommer också ha ett slutsamråd på byggarbetsplatsen i de allra flesta projekt för att kommunen ska se hur projektet ser ut när det är färdigt.

  Observera att denna process kan variera mellan olika kommuner i Sverige. Det är alltid bäst att kontakta din lokala kommun för att få mest aktuell och korrekt information.

  Det är viktigt att inte ha en för tight ekonomisk budget eller tidsplan för projektet. Om du inte har en bra tidsplan kommer projektet att bli stressigt och bli onödiga misstag som kommer kosta dig pengar.

  Bygglovsprocessen startar med en förfrågan till kommunen för ett förhandsbesked. Därefter tas ritningar och handlingar fram som styrker projektets utförande i enlighet med detaljplanen och byggnormer. När ansökan är inlämnad granskar kommunen materialet. Om kompletteringar behövs, ska dessa lämnas in.

  När allt är komplett, påbörjar kommunen sin handläggning, som inkluderar en teknisk granskning och grannkonsultation. Om inga invändningar görs, beviljas bygglov. Byggnation får starta efter att startbesked mottagits. Slutligen genomförs en slutbesiktning för att säkerställa att bygget stämmer överens med lov och regler.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer