Beställ Din Energiberäkning av LT Ingenjörsbyrå

Vi garanterar dig en certifierad energiexpert!

Behöver du en energiberäkning till ditt bygglov? Vi på LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med din energiberäkning.

Med oss har du både en garanterad Energiberäkning utförd av en certifierad energiexpert och TILL ETT FAST PRIS!

Ge mig ett fast pris

Våra priser är marknadens bästa och det ingår allt som du behöver för att få ditt bygglov godkänt. Du får en personlig energiexpert som hjälper dig hela vägen!

Energiberäkning för 4 990 kr inkl. moms.

 

Beställ nu!

Varför anlita LT Ingenjörsbyrå AB?

Garanterat bygglov

Genom att vi är specialiserade på bygglov vet vi vad som fungerar. Vi kommer under processen vara ditt bollplank och hjälpa dig till ett godkänt bygglov.

Vi sköter allt

Vi hjälper dig hela vägen från idé till godkänt bygglov. Du kan lugnt bevaka processen och låta oss sköta all kontakt med din kommun.

Alltid fasta priser

Du får ett pris av oss och det är det som gäller. Vi har inga dolda avgifter för kompletteringar från kommunen eller om du vill justera något.

Vi på LT Ingenjörsbyrå reder här ut vad en energiberäkning är. För att förstå varför man ska göra en energiberäkning behöver vi först gå igenom vad som gäller med regler och lagar, och vad Boverkets energiklasser innebär. Därefter kommer vi att gå igenom vad en energiberäkning är och när den ska genomföras. Vi kommer även att redogöra för vad man bör tänka på som byggherre inför en kommande energiberäkning och energideklaration. Vi reder ut vad du måste göra, när du måste göra det, och om det är en bra idé att genomföra en energiberäkning själv, eller om det är något som bör överlåtas till professionella.

 

Energiklasser och Boverket

År 2006 infördes en lag som innebär att alla bostäder som säljs eller byggs nya ska energideklareras. För att göra energideklarationen konkret för vanligt folk skapades 2014 systemet med de olika energiklasserna – från A till G, där A är hus som förbrukar mycket lite energi och G är hus som förbrukar mycket energi. Kort sagt är alltså det här ungefär samma system som gäller när du köper till exempel vitvaror eller annan hushållselektronik. Ett nybyggt hus idag måste inneha energiklass C eller högre. Många äldre hus har däremot energiklass C eller lägre. Viktigt att tänka på när man gör en energideklaration eller en energiberäkning för en villa eller annan byggnad, är att dessa beräkningar endast kalkylerar en normalanvändning av energi. Man kan alltså inte förvänta sig en viss energiprestanda eller vissa energikostnader för ett hus, men man kan få en hänvisning om i vilken kategori och i vilken energiklass man kommer hamna.

Vilka krav finns det på energiförbrukning?

Energikraven på hus varierar beroende på var i landet huset ska uppföras eller redan är uppfört. Andra faktorer som påverkar dessa krav är om byggnaden ska användas som bostad eller som lokal, samt om den värms upp med el eller inte. Det som dock är gemensamt för nya byggnader är att de ska vara utformade så att energianvändningen begränsas. Detta innebär att huset gör låga energiförluster, till exempel genom fönster som annars kan vara köld- och värmebryggor. Det innebär även att huset har ett lågt kylbehov när det är varmt, och att värme, kyla och el används effektivt.

Det kan vara klokt att genomföra en beräkning av energiförbrukning för en ny villa om man under själva byggprocessen funderar på att ändra delar som kommer att påverka energiförbrukningen – man kanske hittar ett ventilationssystem som har energiklass B istället för C, eller bestämmer sig för att lägga till ytterligare ett fönster. Allt detta är saker som påverkar energiförbrukningen och som därför behöver justeras i energiberäkningen så att man vet att de inte senare påverkar energideklarationen negativt.

Kombinera energiberäkning med bygglov hos oss

Vill du känna dig trygg i att energiberäkning och bygglov utförs enligt Boverkets regler och på ett sätt som gör det mycket troligt att kommunen kommer godkänna ditt bygge kan du kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå. Vi har en stor erfarenhet av just denna typ av projekt och vi är stolta över att alltid kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser där det inte dyker upp dolda avgifter. Kontakta oss tidigt i processen med ditt bygglov så kan vi även hjälpa dig med hur du optimerar energiförbrukningen genom att göra smarta val – bra både för din ekonomi och för miljön.

Energiberäkning eller energideklaration?

För vanliga lekmän kan det upplevas som förvirrande när man använder ord som energiberäkning och energideklaration. Det kan lätt låta som om orden innebär samma sak. Det är dock inte fallet. En energiberäkning innebär mycket kortfattat att man beräknar hur mycket energi ett hus förväntas att göra av med under ett normalår. Denna beräkning genomförs dock innan man fått startbesked för att bygga huset, och beräkningen är teoretisk. När huset har använts i två år utförs en energideklaration där den faktiska förbrukningen mäts. Därefter får huset sin energiklassning. Innan dess kan man dock estimera ungefär i vilken energiklass man kommer att hamna med en energiberäkning, vilket kan vara en mycket viktig faktor om man anser att energikonsumtionen i huset spelar en stor roll. Vi på LT Ingenjörsbyrå utför energiberäkningar för både nybyggnationer och tillbyggnationer.

Energiberäkningen ska innehålla följande information

 • Vem som har utfört beräkningen
 • Vilken version av Boverkets byggregler som har följts
 • Namn och version på eventuella datorprogram som användes till beräkningen
 • Tydlig redovisning och sammanställning av data och resultat av beräkningen
 • Det ska vara tydligt markerat att energikraven som Boverket ställer har uppfyllts
 • Specifik energianvändning
 • Vilket U-värde som beräknas
 • Vad man har för säkerhetsmarginal och om det finns eventuella känslighetsanalyser som har beaktats

Det är viktigt att man har stora säkerhetsmarginaler, så att energiberäkningen inte har underskattat byggnadens reella energianvändning när energideklarationen ska göras.

Måste du göra en energiberäkning?

Ja, det måste du, oavsett om du enbart ska göra en tillbyggnad på ett äldre hus eller om du ska bygga ny villa. När man fått sitt bygglov beviljat krävs en rad dokument för att byggnadsnämnden även ska kunna besluta om att ge bygget startbesked, och ett av de dokumenten är energiberäkningen. Speciellt när det gäller nya hus är detta viktigt, eftersom vi i Sverige har regler för hur mycket energi nya hus får förbruka för att de ens ska få byggas.

För ett nybygge idag får energiförbrukningen inte överstiga 90 kWh/kvm och år. Kontentan av denna information är att det är viktigt att energiberäkningen utförs redan vid projekteringen, eftersom man då kan göra justeringar av material, fönster, dörrar och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen redan innan ritningar och dylikt godkänts för bygglov. På så sätt behöver man inte gå igenom processen med bygglovsansökan mer än en gång. Det kan löna sig att i dessa fall vända sig direkt till en aktör som utför alla delar i bygglovsprocessen, från ritningar till energiberäkningar. Då kan man känna sig trygg i att energiberäkningen tas med i processen redan från början av någon som har koll på regler och lagar gällande energiprestanda.

Andra skäl till att göra en energiberäkning

Men även i situationer där man inte ska göra en nybyggnation eller en tillbyggnad kan det löna sig att genomföra en energiberäkning. Det kan till exempel vara ett effektivt sätt att ta reda på om det lönar sig att göra en tilläggsisolering på ett hus, och det kan även vara ett sätt att undersöka om man har rätt värmesystem för sitt hus, eller om man eventuellt behöver byta värmesystem. Misstänker man att huset förbrukar mer energi än det borde kan också en energiberäkning vara en god idé. Då kan man ta reda på vad huset, med en normalförbrukning, borde göra av med och se hur stor differensen är till den faktiska förbrukningen.

Hur görs en energiberäkning?

Först behöver man beräkna hur mycket huset förbrukar i energi per år. Genom att sedan ta den uträknade energiförbrukningen (per år) och dela den siffran med den samlade arean i kvm som ska värmas upp till över 10 °C, får man fram hur många kWh/kvm och år som huset troligtvis kommer att göra av med. Men hur beräknas energiförbrukningen om ingen bott i huset och det inte byggts än? Jo, Boverket har siffror på hur mycket energi som konsumeras vid normalt brukande under ett normalår. I det räknar man in:

 • energi till uppvärmning
 • komfortkyla
 • tappvarmvatten
 • fastighetsenergi

Det innebär alltså att hushållsenergi eller eventuell verksamhetsenergi inte räknas in i beräkningen. Viktigt att veta är dock att all typ av energi som tillförs huset, t.ex. el, biobränsle, pellets, olja, gas eller fjärrvärme räknas in. Det tal man får fram vid uträkningen kallas primärenergital och skrivs alltså i kWh/kvm och år.

Många faktorer som påverkar energiprestandan

Målet med energiberäkningen är att den ska bli så exakt som möjligt, så att den blir så lik energideklarationen som möjligt. Det är många faktorer som behöver räknas in, och det är lätt att som lekman glömma något under förloppet, till exempel om man väljer andra fönster eller ett annat värmesystem än som var tänkt från början. Då stämmer troligtvis inte den ursprungliga energiberäkningen längre, och man behöver göra en ny beräkning.

Lönar det sig att anlita en konsult för att utföra energibalansberäkningen?

Boverkets krav på hur mycket energi ett hus får använda har successivt skärpts med åren, och det är troligt att de kommer skärpas ytterligare. Dessutom har kraven för hur en energibalansberäkning ska tas fram skärpts. Det innebär att det kan vara mycket krångligt för en lekman att hålla koll på vad det är som ska mätas och hur. Som byggherre är man dock ansvarig för att dessa regler och lagar efterlevs. Som vi nämnde tidigare behöver du också få energiberäkningen godkänd innan du får börja bygga huset, och för att den ska bli godkänd är det viktigt att den presenteras på ett bra sätt för de kommuntjänstemän som ska behandla ansökan. Beräkningen behöver vara tydlig och utförd efter Boverkets regler, vilket gör det relativt svårt och tidskrävande att själv skriva beräkningen, och då är ändå risken att man missar något som gör att resultatet inte godkänns och man måste göra om processen. Därför kan det vara en god idé att låta professionella utföra energiberäkningen.

Medarbetare

Laszlo Toth arbetar som projektledare på företaget LT Ingenjörsbyrå AB.
CEO

Laszlo Toth

Ring Maila
Ervin Mulic arbetar som projektledare hos LT Ingenjörsbyrå AB.
Projektledare

Ervin Mulic

Maila
Sigrid Dahlström arbetar som bygglovskonstruktör på LT Ingenjörsbyrå AB.
Konstruktör

Sigrid Dahlström

Maila
Vill du läsa mer?

Kundomdömen

Kontakta oss

Vi svarar inom 24 timmar


Telefonummer 033-659 09 30 Skicka ett mail till oss på kontakt@ltingenjorsbyra.se Vi utgår från

Borås
Lund
Norrköping

Ska du söka bygglov våren 2020?