Beställ Din Energideklaration av LT Ingenjörsbyrå

Vi garanterar dig en certifierad energiexpert!

Går du i köp eller sälj tankar av ditt hus? Vi på LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med din energideklaration.

Med oss har du både en garanterad Energideklaration utförd av en certifierad energiexpert och TILL ETT FAST PRIS!

Ge mig ett fast pris

Våra priser är marknadens bästa och det ingår alltid ett platsbesök när vi upprättar din energideklaration. Din energiexpert är från närområdet för att minska kostnaderna för resor och ge dig marknadens bästa pris!

Kontakta oss!

Certifierad Energiexpert

Vi är certifierade enligt Boverkets krav på energiexpert

Alltid Platsbesök

Att utföra en Energideklaration utan platsbesök är inte aktuellt hos oss.

Högre värde på fastigheten

Vi lägger stort fokus på att ge dig åtgärdsförslag som höjer värdet på din fastighet.

Innehåll

I dag hör man allt mer talas om energideklarationer och om byggnaders energiprestanda. Det är omöjligt att sälja hus utan att det finns en energideklaration och de allra flesta byggnader omfattas av kravet på energideklaration. Det handlar helt enkelt om att man ska dokumentera hur mycket energi huset eller byggnaden använder när den är i bruk. Det finns också ett lagkrav som säger att byggnader i Sverige ska energideklareras om de inte uppfyller vissa speciella krav.

 

Vad är en energideklaration?

Om ett hus byggs nytt, om det ska hyras ut eller säljas måste en energideklaration upprättas. Den här deklarationen är ett dokument, ofta digitalt sådant, som visar på hur mycket energi som används i huset. Deklarationen ska inte visa energiförbrukningen när det står tomt, utan under det att huset används. Energideklarationen ska bland annat visa på husets prestanda, samt på hur effektivt energin återanvänds. Här kan läsa mer om skillnaden mellan en energideklaration och en energiberäkning.

Vad har man för nytta av den?

Om man ska hyra eller kanske köpa en bostad vill man antagligen veta hur mycket det kostar att värma upp huset, hur mycket av värmen som återanvänds och hur länge huset är uppvärmt. Även de andra energikrävande saker som finns i hemmet vill man antagligen veta mer om eftersom de alla kostar pengar. Genom energideklarationen kan man se ungefär hur mycket energi som krävs för att huset ska kunna brukas på ett bra sätt, och då kan man också se en ungefärlig kostnad för förbrukningen. Det gör att man kan jämföra olika bostäder med varandra. Även olika former av offentliga byggnader behöver energideklarationer och också där kan det vara bra för staten, olika organisationer med mera att veta hur mycket energi byggnaderna egentligen använder.

När krävs en energideklaration?

En energideklaration krävs för flera olika typer av byggnader. Om man bygger en ny byggnad ska den energideklareras och detsamma gäller i stort sett alla byggnader. Om byggnaden besöks av allmänheten och är mer än 250 kvadratmeter stor krävs en deklaration och om en bostad ska säljas måste en ny sådan upprättas om ingen tidigare energideklaration funnits. Något många kanske inte vet är att man också måste ha en energideklaration om det gäller en bostadsrätt. Även hyresrätter måste ha en energideklaration.

Måste man göra en energibesiktning?

Sedan år 2006 ska i stort sett alla byggnader energibesiktas och det är också genom den besiktningen en energideklaration kan upprättas. Om en energibesiktning inte görs kan man inte heller göra en deklaration av byggnadens energibehov.

Vem ansvarar för att en energideklaration görs?

Det är alltid den som äger byggnaden som är ansvarig för att se till att en energideklaration finns. Fastighetsägaren ska också se till att en sammanfattning av energideklarationen finns tillgänglig. Det spelar ingen roll om det är en offentlig byggnad eller om det är ett hyreshus.

Vad kostar en energideklaration?

En energideklaration kan variera ganska mycket i pris. Om man gör den i samband med till exempel en överlåtelsebesiktning kan man komma ner något i pris. I annat fall får man oftast räkna med att den kostar omkring 5 000 kronor. Om man vill att en radonkontroll ska utföras kostar den extra. I de fall man ska sälja sin bostad och det inte finns en giltig energideklaration måste en sådan utföras och den kostnaden får man inte glömma bort. En energideklaration är giltig i 10 år efter det att den har utförts och det kan således vara nödvändigt att upprätta en ny deklaration. Kanske har man utfört några åtgärder sedan den tidigare energideklarationen som gjort att energiförbrukningen minskat? Då kan det vara bra att man upprättar en ny deklaration även om den gamla fortfarande är giltig inför försäljningen.

Kan man upprätta den själv?

Nej, man kan inte upprätta en energideklaration på egen hand. En energideklaration ska upprättas av en energiexpert på uppdrag av den som äger byggnaden. Experten ska vara oberoende och det får till exempel inte vara en släkting eller en familjemedlem. Denne går igenom byggnaden grundligt och upprättar deklarationen i Boverkets register. Som ägare av en byggnad måste man också se till att energiexperten är certifierad enligt det certifieringsorgan som finns för energiexperter. För att få en certifiering måste man uppfylla alla de krav som ställs på sakkunskap. Man måste med andra ord ha rätt utbildning och uppfylla de andra kvalifikationer som ställs.

Eftersom en energideklaration ska vara upprättad av en oberoende person kan en byggnadsägare aldrig själv deklarera den egna byggnaden även om en certifiering som energiexpert finns. Boverket gör varje år tillsyn av energiexperter och granskar inlämnade energideklarationer för att se till att de verkligen har upprättats på korrekt sätt. Om det misstänks att en energiexpert är anlitad på andra uppdrag, om denne är ekonomiskt beroende av en byggnadsägare eller liknande, kommer en mer noggrann granskning att göras och det kan bli så att deklarationen blir ogiltig. Energiexperten kan också förlora sin eventuella certifiering eller straffas på olika sätt om deklarationen inte fungerar på det sätt som det är tänkt att den ska göra.

Jämför offerter på energideklarationer

Eftersom att det kostar en del pengar att upprätta en energideklaration kan det löna sig att samla in en del offerter från olika energiexperter. Det är dock klokt att kontakta dem i relativt god tid eftersom det kan vara en viss väntetid. Speciellt i mindre städer där det kanske inte finns så många experter kan det ta ett par veckor innan man kan få sin deklaration utfärdad. En energiexpert som kanske driver ett eget företag på landsbygden kan ofta hålla nere priserna, medan det blir dyrare i storstäderna. Det mindre företaget har dock ofta inte så många anställda och då kan det vara svårare att få en deklaration med kort varsel. Om man vet om att man ska sälja sin bostad och att det inte finns en giltig deklaration bör man alltså be om offerter snabbt.

I många fall kan större företag kombinera överlåtelsebesiktningar och radonkontroller med energibesiktningar och deklarationer. På så sätt kan man få ner kostnaden lite jämfört med om man måste kalla in flera olika företag för olika uppdrag. Ofta kan också paketpriser förekomma vilket underlättar en del.

När man ska jämföra företag och energiexperter som utför energideklarationer behöver man inte oroa sig för att deklarationen inte ska innehålla det som krävs. Så länge man anlitar en certifierad expert är det dennes ansvar att se till att deklarationen utförs på ett korrekt sätt. Om man vill vara säker på att slippa eventuella besvär som byggnadsägare kan det dock vara klokt att fråga om vad som egentligen ingår i deklarationen och om det tillkommer några avgifter för besiktning och liknande.

Energideklarationen som investering

En energideklaration kan i någon mån också ses som en investering. Om man till exempel köper ett fritidshus finns det inte några krav på att en energideklaration ska finnas. I de fall man utför olika åtgärder, byter värmekälla eller liknande, kan en energideklaration vara bra om man senare vill sälja fritidshuset. Då kan köparen dessutom använda huset under hela året om byggnaden är tilläggsisolerad med mera. Om en energideklaration saknas får huset bara används under begränsad tid av året. En köpare kan många gånger betala lite mer för ett hus om denne vet vad det sedan kommer att kosta att värma upp huset, vattenvolym som behövs med mera. Om driften är dyr blir köpsumman sällan speciellt hög. Energideklarationen ger svar på alla köparens frågor om radon, värmekällor, deras effektivitet, ventilation, energiåtervinning och en hel del annat. Det är helt enkelt en bra uppskattning av byggnadens energiprestanda och i takt med att elpriser med mera höjs, samt att det blir viktigare att ta hänsyn till miljön, är också energianvändningen något som blir allt mer viktigt. I dag är det bara positivt om huset kan återanvända energi, om spillvärme kan användas till annat med mera. Allt det här tas upp i energideklarationen och trots att den kostar några slantar att upprätta kan det vara en bra investering för framtiden. Detta både för nuvarande ägare men också för eventuella köpare eller hyresgäster som ska nyttja bostaden eller lokalen på olika sätt i framtiden.

Medarbetare

Laszlo Toth arbetar som projektledare på företaget LT Ingenjörsbyrå AB.
CEO

Laszlo Toth

Ring Maila
Ervin Mulic arbetar som projektledare hos LT Ingenjörsbyrå AB.
Projektledare

Ervin Mulic

Maila
Sigrid Dahlström arbetar som bygglovskonstruktör på LT Ingenjörsbyrå AB.
Konstruktör

Sigrid Dahlström

Maila
Vill du läsa mer?

Kundomdömen

Kontakta oss

Vi svarar inom 24 timmar


Telefonummer 033-659 09 30 Skicka ett mail till oss på kontakt@ltingenjorsbyra.se Vi utgår från

Borås
Lund
Norrköping

Ska du söka bygglov våren 2020?