Vi har hjälpt flera företag och privatpersoner med deras attefallshus. Längre ner på sidan hittar du ett axplock av dessa projekt. Vill du få tillgång till några ritningar som du ser på vår hemsida så är det bara att höra av sig så skickar vi dessa till ett förmånligt pris. Vill du göra några ändringar eller justeringar kan vi göra det snabbt och billigt eftersom vi har alla ritningsfiler kvar hos oss.

De första ritningarna du behöver till ditt attefallshus är: planlösning, fasadritningar, sektionsritningar samt situationsplan. För att sedan få starta byggnationen av projektet kan det även krävas konstruktionsritningar, brandritningar, elritningar och VVS-ritningar. Din kommun kommer underrätta dig om vad de behöver efter du har fått ett godkänt bygglov.

OBS! Ett godkänt bygglovsbeslut betyder inte att du får börja med rivning, markarbeten eller byggnation.

 Nedan ser du ett axplock av ritningar som vi på LT Ingenjörsbyrå AB har skapat åt våra kunder.

Modernt attefallshus med loft, 25 kvm

Klassiskt attefallshus, 25 kvm

Attefallshus med källare, 25 kvm +

Klassiskt attefallshus med sadeltak, 25 kvm

Innehåll

Vilka ritningar är det som krävs när man bygger ett attefallshus?

Detta är samtliga dokument som alltid krävs för attefallshus. Dessa bygglovsritningar skall produceras av en arkitekt eller bygglovsspecialist:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Anmälan till kommunen
 • Grannmedgivande

I vissa fall kan det krävas mer dokument vid en anmälan eller ett bygglov. Detta kan bero på kommunen eller om platsen har speciella förutsättningar:

Kontrollansvarig

 • Kontrollplan

Leverantör av attefallshus

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktskyddsdokumentation
 • Tillgänglighetsdokumentation
 • Grundkonstruktionshandling
 • Stomkonstruktionshandling
 • VA-handlingar
 • Energibalansberäkning
 • Ventilationshandling
 • Taksäkerhetsdokumentation

Vill du bli uppdaterad vilka exakta regler för attefallshus som gäller just nu?

Kan jag skapa ritningarna själv?

Ja, men vi skulle inte rekommendera att du gör det. Det kommer delvis ta längre tid för dig samt att det finns en stor risk att du inte har koll på alla krav som ritningarna skall uppfylla. Kommunen har en handläggningstid på 8-10 veckor, även på enklare ärenden. Om du behöver komplettera kommer handläggningstiden att börja om och det kan ta ytterligare 10 veckor innan beslut. Idag finns det prisvärda företag som levererar fackmannamässiga ritningar på bara några dagar.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Just nu 7 dagars leverans på bygglovsritningar!Gratis offert direkt!