fbpx

Kan man bygga Attefallshus i Två våningar eller med Källare?

Att bygga ett attefallshus i två våningar är en önskan många har, men det finns vissa regler och förhållanden man behöver vara medveten om för att kunna genomföra detta. I denna artikel kommer vi att titta närmare på möjligheten att bygga attefallshus i två våningar samt att inkludera en källare och vilka regler och förutsättningar det medför.

Attefallshus i Två Våningar: Vad Säger Reglerna?

Att bygga ett attefallshus i två våningar är möjligt, men det finns specifika regler att förhålla sig till. En viktig faktor att beakta är att höjden på attefallshuset beräknas från medelmarknivån. Om huset placeras på plan mark, behöver man endast räkna höjden rakt upp och ner på plan yta.

Bygga Attefallshus med Källare: Vad Gäller?

Det är tekniskt möjligt att bygga ett attefallshus med källare, men det medför vissa begränsningar och regler att ta hänsyn till. En viktig regel att notera är att man inte får förändra marken mer än 50 cm utan ett marklov. Detta innebär att om man behöver manipulera marknivån för att bygga källaren, kan det krävas ett separat marklov innan man kan genomföra bygganmälan för attefallshuset.

Anpassa Huset efter Markförhållandena

Det är avgörande att anpassa byggplanerna efter markförhållandena på tomten. Genom att arbeta med de naturliga förutsättningarna på fastigheten kan man undvika onödiga markförändringar och säkerställa att bygget harmonierar med omgivningen.

Viktiga Riktlinjer att Ha i Åtanke

När man planerar att bygga ett attefallshus i två våningar eller inkludera en källare, är det viktigt att följa dessa riktlinjer:

1. Medelmarknivån som Referenspunkt

Bygganden ska anpassas efter medelmarknivån för att säkerställa rätt höjd i förhållande till omgivande mark.

2. Respekt för Markförhållandena

Undvik onödiga markförändringar genom att anpassa bygget efter naturliga markförhållanden på tomten.

3. Regelverket kring Markförändringar

Var medveten om reglerna kring förändringar av marken och behovet av eventuellt marklov vid större markmanipulationer.

Slutsats

Att bygga ett attefallshus i två våningar eller inkludera en källare kan vara en önskad lösning för att utnyttja ytan optimalt. Genom att följa reglerna och anpassa byggplanerna efter markförhållandena kan man skapa ett harmoniskt och funktionellt boende som passar både tomten och ens egna behov.

Vi hoppas att denna artikel har gett dig ökad förståelse för möjligheterna och reglerna kring att bygga attefallshus i två våningar. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Attefallshus med källare

Varför välja ett attefallshus med källare?

Att bygga ett attefallshus med en källare kan vara en smart lösning för att maximera användningen av ytan och skapa extra utrymme på din tomt. En källare ger dig möjligheten att ha fler rum eller använda det som förvaringsutrymme. Det kan vara särskilt fördelaktigt om du har behov av extra utrymme för exempelvis arbete, hobbyverksamhet eller gästboende.

Fördelen med att bygga ett attefallshus med källare är också att du inte behöver anpassa själva huset så mycket i storlek eftersom den faktiska boytan blir större genom att tillföra en våning under marknivå. Det ger dig flexibilitet och möjlighet till olika användningsområden.

Vad kostar det att bygga ett attefallshus med källare?

Kostnaden för att bygga ett attefallshus varierar beroende på flera faktorer såsom materialval, storlek, val av entreprenör och eventuella tillval. Att inkludera en källare ökar naturligtvis priset jämfört med endast ovanvåningen.

En grov uppskattning är dock att kostnaden för ett attefallshus i kombination med en liten källardel ligger mellan 500 000 kronor upp till drygt 1 miljon kronor, beroende på dina specifika önskemål och förutsättningar. Det är viktigt att du undersöker olika entreprenörer och begär in offert för att få en mer detaljerad bild av kostnaden.

Vilka tillstånd behövs för att bygga ett attefallshus med källare?

För att få bygga ett attefallshus med källare krävs vanligtvis samma tillstånd som vid konstruktionen av ett vanligt attefallshus utan källarutrymme. Det innebär bland annat att du behöver söka bygglov från din kommun innan du påbörjar arbetet.

I ansökan bör du inkludera ritningar och beskrivning av husets utformning, placering på tomten samt information om hur eventuella grannars insyn eller närhet kommer påverkas. Bygglovet kan ta upp till några månader att behandla, så det är viktigt att planera i god tid.

Utöver detta kan det vara nödvändigt med andra tillstånd beroende på var i landet du bor och vilken typ av tomtmark det rör sig om. Det kan exempelvis handla om strandskyddsdispens eller särskilda krav från länsstyrelsen vid skyddade områden.

Sammanfattningsvis ger ett attefallshus med källare dig möjlighet till extra utrymme och flexibilitet, men det finns även praktiska aspekter som kostnad och tillstånd som bör beaktas innan man går vidare med projektet. Ta gärna kontakt med en expert inom byggbranschen för att få rådgivning och hjälp med att optimera planeringen av ditt attefallshus med källare.

Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG
NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024
dont miss this

Hjälpte artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

Vill du läsa mer?

Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.