fbpx

Bygga Fritidshus - Drömmen om den svenska idyllen

Sammanfattning

 • Boverkets definition av ett fritidshus är ett ”småhus som inte är inrättat för helårsboende”
 • Kostnaden för att bygga ett fritidshus varierar kraftigt beroende på om du kan bygga det utan ett bygglov samt vilka övriga krav som ställs på den typen av byggnation i den aktuella kommunen
 • Det finns olika alternativ för att bygga ett fritidshus, exempelvis att bygga själv med lösvirke eller att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus

Ett mysigt ställe nära skogen eller havet där du kan spendera tid med nära och kära och njuta av naturens lugn. En plats långt borta från alla plikter och krav – det är precis vad många svenskar drömmer om. Med rätt processer och med en god kännedom om regler behöver det varken kosta skjortan eller vara svårt att förverkliga drömmen om en egen sommarstuga. Här tittar vi närmare på vad som krävs för att bygga fritidshus och vilka kostnader som kan tillkomma.

Läs mer: Fritidshus – Allt du behöver veta

Innehåll

  bygga fritidshus

  Vad du bör tänka på när du ska bygga fritidshus

  Ett mysigt ställe nära skogen eller havet där du kan spendera tid med nära och kära och njuta av naturens lugn. En plats långt borta från alla plikter och krav – det är precis vad många svenskar drömmer om. Med rätt processer och med en god kännedom om regler behöver det varken kosta skjortan eller vara svårt att förverkliga drömmen om en egen sommarstuga. Här tittar vi närmare på vad som krävs för att bygga fritidshus och vilka kostnader som kan tillkomma. 

  Läs mer: Vanliga frågor om arkitekt för fritidshus – Svar och information

  Vad är ett fritidshus?

  Enligt Boverket är definitionen av ett fritidshus, eller sommarstuga som vi ofta kallar det: “Småhus som inte är inrättat för helårsboende”. Detta innebär att fritidshus ofta kan se ut som en villa utvändigt, men det kan till exempel saknas isolering, el, vatten och avlopp i huset, vilket gör det obeboeligt under vissa delar av året.

  Vad behövs vid planering av fritidshus?

  Ritningar för fritidshus

  Innan du sätter igång med ditt projekt rekommenderar vi att du tar kontakt med en arkitekt som hjälper dig att se över vad som passar tomten bäst. De har koll på regler och ramar att förhålla sig till och de hjälper dig att hitta lösningar som passar ditt projekt.

  Kontakta oss om du har en idé och vi ger dig gärna feedback om hur du går vidare. Vi hjälper dig även att ta fram exempelvis konstruktionsritningar till ditt fritidshus.

  Detaljplan för fritidshus

  En detaljplan är ett dokument som reglerar hur bebyggelsen ska se ut och hur vatten och mark får användas inom ett visst område. Vill du bygga nytt, bygga om eller bygga till på ditt fritidshus bör du se över detaljplanen för din tomt. Här kan du se om byggrätten fortfarande gäller och om det finns några restriktioner för området. Ibland kan det bland annat finnas restriktioner för kulturmiljö, buller eller natur. Har du fortfarande byggrätt på din bostad kan du bygga ut ditt fritidshus efter ett godkänt bygglov eller tillämpa reglerna för attefallshus beroende på dina planer. Bor du utanför detaljplanerat område är det säkrast att ta kontakt med din kommun för att se vad som gäller.

  Behöver du hjälp att se över detaljplanen? Hör av dig till oss och vi hjälper dig gärna med en förstudie för att se vad detaljplanen tillåter på din tomt eller fastighet.

  Bygglov för fritidshus

  Med de gällande attefallsreglerna kan du bygga ett fritidshus utan bygglov. Dock måste du göra en anmälan till kommunen. För attefallshus som ska användas som fritidshus tillåts du att bygga på en yta av 30 kvadratmeter.

  Vill du bygga ett fritidshus på en större yta krävs det ett bygglov. I stort sett är processen densamma som när du ska bygga hus eller ett fritidshus och du skickar in handlingarna, exempelvis konstruktionsritningar, till kommunen där ärendet behandlas. Det är viktigt att du först tittar på detaljplanen för att se om din bostad har byggrätt. Vi har inkluderat några exempel på bygglovskostnader från Borås kommun längre ned.

  LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med bygglov i hela landet. Våra bygglovs-experter har över 10+ års erfarenhet utav bygglovshandläggning och har arbetat med flertal olika projekt. Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal för ditt projekt.

  Olika typer av fritidshus

  Nyckelfärdigt fritidshus

  Ett nyckelfärdigt fritidshus är en bekväm och bekymmersfri process, vilket också gör dem otroligt populära. Ett nyckelfärdigt hus byggs i fabrik av professionella hantverkare och oftast går det ganska fort från beställning till inflyttning. Prisnivån på ett nyckelfärdigt hus varierar beroende på storlek, byggmaterial och tilläggstjänster. I de flesta fall kan leverantören även anordna leverans och montering av stugan på plats, vilket gör att du snabbt och enkelt kan flytta in i din nya sommarstuga.

  Vill du göra planeringen och byggandet av fritidshus så smidigt som möjligt? Luta dig tillbaka och överlämna allt arbete med arkitektur, planering och bygg till Reformhus. Reformhus bygger lågenergihus och passivhus utvecklade för framtida behov. Tack vare innovativa lösningar kan du kan du hitta flera klimatsmarta och kostnadseffektiva husformer som passar alla.

  Bygg fritidshus med lösvirke

  Vill du själv bestämma material och stugans utformning kan du välja att bygga ett fritidshus från grunden upp med lösvirke. På så vis bestämmer du allt själv och kan minska kostnaderna genom dra nytta av byggvaruhusens eller sågverkens fantastiska priser. Att bygga ett fritidshus är ett perfekt alternativ för dig som vill sätta din egen prägel på din nya sommarstuga och för dig som innehar hantverkskunskaper och erfarenhet från mindre projekt som tillbyggnad. Hantverkskunskaper är viktigt, då huset måste uppfylla kraven från Boverkets byggregler från Plan- och bygglagen. Vi diskuterar dessa regler längre ned. Däremot bör du även ha din egen tid i åtankte, då det ofta tar mycket längre tid att bygga än vad man först beräknat. 

  Ett fritidshus får ofta stå emot både kalla vindar och föränderliga väderförhållanden. Därför är det viktigt att använda rätt material så att kommande generationer kan njuta av vad du har byggt. Ta hjälp av dem som kan – förverkliga din dröm och beställ dina byggmaterial från Skånska Byggvaror till ett fantastiskt pris.

  Byggsats

  Vill du ha hjälp med planeringen och utformningen av stugan, men bygger gärna själv? Då finns det ett annat alternativ som kallas Byggsats. Väljer du att köpa en byggsats för ditt fritidshus innebär det helt enkelt att du själv monterar upp stugan med de försedda materialen. Precis som när du bygger din sommarstuga från grunden, är byggsats är ett perfekt alternativ för dig som har tid och som innehar hantverkskunskaper.

  Vill du bygga i lugn och ro, men vill gärna ha professionell hjälp med planering av material och struktur av stugan? Då kan en färdig byggsats från Reformhus vara en effektiv, snabb och enkel lösning för ditt projekt. När du bygger med Reformhus får du självklart fritt välja material både invändigt och utvändigt. Alla delar tillverkas i fabrik av hantverkare och levereras direkt till dig – sen är det bara att sätta i gång när det passar dig.

  Liknande Projekt

  Det finns oändligt många alternativ för fritidshus och därför har vi samlat några av våra favoriter nedan. Här kan du läsa mer om byggprocessen, planering och kostnader för varje projekt.

  Vad är skillnaden på regler när det gäller fritidshus och permanentboende?

  När du väljer att bygga ett fritidshus är det viktigt att tänka på att Boverkets regler skiljer sig när det gäller bygga fritidshus och eller bygga hus. Några av de viktigaste skillnaderna är:

  • Fritidshus som endast används vissa delar av året behöver inte uppfylla Boverkets energiberäkningar. Detta innebär att det ges större frihet för utformning av stugan, både utvändigt och invändigt. Bland annat behöver ett fritidshus inte vara handikappanpassat och du kan själv bestämma det uppvärmningssätt som passar dig bäst.
  • I vanliga hus, allmänna lokaler och kontor ställs det höga krav på tillgänglighet och säkerhet för att de ska vara lämpliga för alla att vistas i. Det finns bland annat krav på rumsytor, takhöjd och dagsljusinsläpp. Eftersom ett fritidshus kräver färre regler vid invändig utformning kan du därför själv bestämma storlek på rum, tak och fönster än vad som vanligtvis godkänns vid permanenta hus.

  När du bestämmer dig för att bygga ett fritidshus, ska du tydligt ange det i din bygglovsansökan. Kommunens byggnadsnämnd tar detta i beaktande när de handlägger ditt ärende, då reglerna på fritidshus och permanentboende skiljer sig. Om det misstänks att byggnaden kan användas som permanentboende kan din bygglovsansökan avslås.

  Dessa regler finns till för att skydda dig, då fritidshus som inte är avsedda för att användas året om kan orsaka fukt och ventilationsproblem. Detta gör att många fritidshus som används under kalla årstider får mögelskador efter bara några års användning. Det är inte bara väggarna utan även grunden och kallvindar kan vara problematiska byggnadsdelar. Idag finns det även många smarta lösningar som håller koll på detta åt dig. Kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå så berättar vi mer.

  Om du är intresserad av att bo i fritidshuset året om kommer det att ställas krav på anpassningar för tillgänglighet och energikrav för att huset ska uppfylla Boverkets krav för permanenthus. I dessa fall kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

  Pris bygga fritidshus

  Vad påverkar priset för att bygga ett fritidshus?

  Att bygga ett fritidshus är en investering och kostnaden kan variera beroende på flera faktorer. Här är några av de vanligaste faktorerna som kan påverka priset:

  1. Storlek och design: En av de största faktorerna som påverkar priset är storleken och designen på fritidshuset. Ju större huset är, desto mer material och arbete krävs vilket leder till högre kostnader.

  2. Materialval: Valet av material spelar också en roll i bestämning av pris. Vissa material kan vara dyrare än andra, men det beror också på kvalitet och hållbarhet. Vanliga alternativ inkluderar trä, murverk eller prefabricerade komponenter.

  3. Bygglovet och markförhållandena: Innan du börjar bygga behöver du få ett godkänt bygglov från kommunen där ditt fritidshus ska placeras. Kostnaderna för detta kan variera beroende på platsens specifika regleringar samt eventuella geotekniska undersökningar som krävs baserat på markförhållandena.

  4. Läge: Platsen där du vill ha ditt fritidshus kan också spela in i kostnadskalkylen – populära områden med högt efterfrågan har ofta högre priser både när det gäller tomtpriser och byggkostnader.

  5. Byggföretag eller egenkonstruktion: Om du anlitar ett byggföretag för att utföra arbetet kan det påverka priset, då olika företag kan ha olika prisstrukturer. Att bygga själv är vanligtvis billigare men innebär också mer arbete och ansvar från din sida.

  Vilka kostnader ingår vid byggandet av ett fritidshus?

  Vid byggandet av ett fritidshus finns det flera kostnader som man behöver ta hänsyn till:

  1. Materialkostnader: Detta inkluderar alla material som används i konstruktionen av ditt fritidshus, såsom trä, betong, takmaterial och isolering.

  2. Arbetskraftskostnader: Dessa omfattar löner för hantverkare och entreprenörer som är involverade i själva byggprocessen.

  3. Bygglovskostnader: För att få tillstånd att bygga krävs oftast en ansökan om bygglov samt betalning av avgifter till kommunen eller myndigheten som hanterar detta.

  4. Anslutningsavgifter: När huset står klart kan det finnas kostnader för anslutning till el- och vattenförsörjningssystem samt eventuellt även förloppgrävning med mera beroende på platsens specifika situation.

  5. Inredningskostnader: Utöver själva grundstrukturen kan det vara viktigt att budgetera för inredningen av fritidshuset, inklusive möbler, vitvaror och andra bekvämligheter.

  Kan man spara pengar vid byggandet av ett fritidshus?

  Det finns flera sätt att spara pengar när du bygger ditt eget fritidshus. Här är några tips:

  1. Planering och research: Genom att planera i förväg och göra noggrann research kan du undvika onödiga kostnader. Få offerter från olika entreprenörer eller företag för att jämföra priser och välja den mest ekonomiska lösningen.

  2. Egen arbetsinsats: Att delta i arbetet själv kan minska kostnaderna avsevärt, speciellt om du har kunskaper inom byggbranschen eller känner dig säker på att ta hand om vissa delar av projektet själv.

  3. Materialval: Undersök olika alternativ när det kommer till materialkostnaderna. Välj material som passar din budget men kom ihåg också hållbarhet och kvalitet – ibland kan billigare material innebära högre underhålls- eller energikostnader på längre sikt.

  4. Standardiserade ritningar: Istället för skräddarsydda arkitektritningar kan användning av standardiserade ritningar vara mer prisvärd då dessa ofta är mer prispressade än specialdesignade husplaner.

  5. Noggrann budgetplanering: Ha en tydlig budget från början och försök att hålla dig till den så långt det är möjligt. Se även till att ha en buffert för oförutsedda kostnader som kan uppstå under byggprocessen.

  Att bygga ett fritidshus kan vara spännande men det är också viktigt att vara realistisk med sin budget. Genom noggrann planering, jämförelse av priser och eventuellt egen arbetsinsats kan du hjälpa till att minimera kostnaderna samtidigt som du får ett fritidshus som passar dina behov och önskemål.

  Vad kostar det att bygga fritidshus?

  Kostnaden för ett fritidshus varierar kraftigt beroende på om du väljer att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus, bygger själv eller tar hjälp av en byggfirma. 

  En viktig sak att tänka på när det gäller fritidshus är att de ofta har högre driftskostnader eftersom de inte har samma krav på energiprestanda som permanenta hus. En villa byggs med högre krav och kommer därför ha lägre driftskostnader och bli billigare i längden. Planerar du att bo i fritidshuset året om och vill bygga fastigheten med samma storlek och standard som ett permanentboende, så kommer det att vara billigare att bygga en riktig villa än ett fritidshus. 

  Bygger du ditt fritidshus enligt reglerna för attefallshus behövs inget bygglov. Planerar du däremot att bygga på en större yta kommer du att behöva ansöka om bygglov. Bygglovskostnader för fritidshus avgörs ofta av fastighetens storlek och priserna skiljer sig mellan olika kommuner. Här har vi listat några exempel på pris från Borås kommun Mars 2022:

   

  50-129 kvm


  • Villa/fritidshus, 50-129 kvm, inom detaljplan 21 923 kr
  • Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 35 098 kr
  • Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 29 828 kr


  130-199 kvm


  • Villa/fritidshus, 130-199 kvm, inom detaljplan 27 404 kr
  • Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning utan kommunalt VA 40 579 kr
  • Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning med kommunalt VA 35 309 kr

  Vanliga frågor

  Kostnaden för ett fritidshus varierar beroende på olika faktorer, såsom storlek, materialval och typ av konstruktion. Det kan vara svårt att ge en exakt siffra, men generellt sett kan priset ligga någonstans mellan Xkr-Xkr.

  För att få bygga ett fritidshus behöver du vanligtvis ansöka om bygglov hos din kommun. Du bör även kontrollera detaljplanen för området där du planerar att bygga för att se vilka regler och restriktioner som gäller.

  Ja, det är möjligt att bygga ett fritidshus utan bygglov om det uppfyller vissa kriterier. Du kan till exempel använda dig av de s.k. attefallsreglerna, där du får bygga en stuga upp till 30 kvadratmeter utan lov. Det är dock viktigt att göra en anmälan till kommunen i dessa fall.

  Sammanfattning

  • Tänk på vad du behöver vid planering av fritidshuset – ritningar, detaljplan etc.
  • Förstå skillnaderna mellan reglerna för permanentboende och fritidshus
  • Välj rätt typ av fritidshus för dina behov – nyckelfärdigt, lösvirke eller byggsats

  Inspireras och läs vidare om våra andra artiklar om fritidshus nedan. Vill du ha personlig hjälp och rådgivning? Boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo idag!

  Hjälpte artikeln dig?
  7 av 7 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.