fbpx

Vanliga frågor om att bygga stenmur i trädgården

SAMMANFATTNING

 • Vill du ge din trädgård en ny dimension? Läs vidare för svar på vanliga frågor om hur man bygger en stenmur i trädgården.
 • Upptäck reglerna för avstånd till tomgränser, få tips för att skapa en stabil och vacker mur, och utforska olika materialval.
 • Och om du funderar på att lägga till ett tak över din altan, ta reda på om du behöver bygglov för det också!

Innehåll

  blog post bnr

  Hur nära tomgräns får man bygga stenmur?

  När du planerar att bygga stenmur i trädgården är det viktigt att känna till reglerna för avståndet till tomgräns. Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) får du normalt sett inte placera din mur närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns. Detta gäller om muren är högre än 0,8 meter eller har en lutning på mer än 45 grader.

  Om du vill placera muren närmare än detta krävs det samtycke från berörda grannar och eventuellt även tillstånd från kommunen. Det kan vara bra att kontakta din kommun för att få exakt information om vilka regler som gäller i ditt specifika fall.

  För mer information om detta ämne kan du läsa vår artikel Hur nära tomtgräns får man bygga?

  Vad behöver jag tänka på när jag ska bygga stenmur i trädgården?

  Innan du börjar byggprocessen för din stenmur finns det några saker du bör tänka på:

  • Planering: Bestäm var du vill ha muren och markera platsen tydligt.
  • Fundament: Se till att skapa ett stabilt fundament för muren genom att gräva ner den nödvändiga djupet och fylla på med stabiliserande material som sand eller grus.
  • Material: Välj rätt typ av stenar för din mur. Det finns olika material att välja mellan, som natursten, betongsten eller murblock.
  • Konstruktion: Bygg muren i lager och se till att varje lager är ordentligt fixerat med hjälp av murbruk eller jordankare.
  • Nivåering: Kontrollera regelbundet att muren är rak och nivåer den vid behov för ett snyggt resultat.

  Hur hög får en stenmur vara utan bygglov?

  I de flesta fall kan du bygga en stenmur upp till 1 meter höjd utan att behöva söka bygglov. Detta gäller om muren inte har någon lutning och inte används som stödmur för exempelvis terrasser eller uppfarter. Om du planerar att bygga en högre mur än så kan det krävas bygglov från din kommun. Kontakta alltid din kommun för exakt information om vilka regler som gäller i ditt område.

  Vad är skillnaden mellan en stödmur och en dekorativ stenmur?

  En stödmur används främst för att hålla mark på plats och skapa terrasserade ytor i trädgården. Den konstrueras vanligtvis med lutning bakåt för extra stabilitet och kan vara högre än en vanlig dekorativ stenmur.

  En dekorativ stenmur å andra sidan är oftast lägre och har en mer estetisk funktion. Den kan användas för att rama in trädgårdsområden, skapa avskiljare eller bara ge en vacker detalj i landskapet.

  Hur bygger jag ett räcke på min altan?

  För att bygga ett räcke på din altan behöver du följa några grundläggande steg:

  1. Mätning och planering: Mät upp den önskade längden för ditt räcke och planera var det ska placeras.
  2. Inköp av material: Köp in nödvändigt material som trästolpar, reglar, spikar/skruvar och eventuellt färdiga räckesdelar.
  3. Förberedelse: Förborra hål i trästolparna för att undvika sprickor vid montering. Såga till reglar i önskad längd.
  4. Montering: Fäst trästolparna med hjälp av skruvar eller spikar. Montera sedan reglarna mellan stolparna och säkra dem ordentligt.
  5. Efterbehandling: Slipa ytan om det behövs och behandla med olja eller färg för att skydda mot väder och vind.
   
  Hur nära tomgräns får man bygga en altan?

  Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) finns det inga specifika regler för avståndet mellan en altan och tomgräns. Det är dock viktigt att ta hänsyn till grannar och deras integritet när du planerar placeringen av din altan.

  I de flesta fall rekommenderas det att hålla ett rimligt avstånd från tomtgränsen för att undvika eventuella konflikter. En tumregel kan vara att placera altanen minst 4-5 meter från grannens tomtgräns, men detta kan variera beroende på omständigheterna.

  För mer information om detta ämne kan du läsa vår artikel Hur nära tomtgräns får man bygga altan?

  Krävs bygglov för att bygga tak över en altan?

  Om du planerar att bygga ett tak över din befintliga altan kan det krävas bygglov beroende på olika faktorer:

  • Takets storlek: Om taket har en yta större än 15 kvadratmeter krävs normalt sett bygglov.
  • Höjd: Om höjden på taket är mer än 3 meter ovanför marknivå kan också bygglov behövas.
  • Närhet till tomtgränser: Om taket kommer närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns kan samtycke eller tillstånd krävas.
  För mer information om detta ämne kan du läsa vår artikel Bygga tak över altan

  Vilket material ska jag använda för mitt stenmurprojekt?

  Vilket material du bör använda för din stenmur beror på dina personliga preferenser och budget. Här är några vanliga alternativ:

  MaterialFördelarNackdelar
  Natursten (t.ex. granit, skiffer)– Naturlig och vacker utseende
  – Hållbart och tåligt material
  – Kan anpassas till olika former och storlekar av murar
  – Kostsamt jämfört med andra alternativ
  – Kräver mer arbete vid installationen
  Betongsten/murblock– Prisvärt alternativ
  – Enkelt att installera med färdiga block eller plattor
  – Stort urval av färger och mönster att välja mellan
  – Mindre naturligt utseende än natursten
  – Kan vara mindre hållbart över tid

  Hur länge tar det att bygga stenmur i trädgården?

  Tiden det tar att bygga en stenmur beror på flera faktorer, inklusive storleken på muren, dina kunskaper och erfarenhet inom murbyggande samt tillgängligheten av material. En mindre dekorativ stenmur kan vanligtvis färdigställas på några dagar medan en mer omfattande eller komplex mur kan ta veckor eller till och med månader.

  Vad kostar det att bygga stenmur i trädgården?

  Priset för att bygga en stenmur varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek, valt material och arbetskostnader. För mindre projekt kan kostnaderna vara relativt låga, medan mer omfattande murar kan bli betydligt dyrare.

  För att få en exakt uppskattning är det bäst att kontakta lokala entreprenörer eller leverantörer av material för offertförfrågan baserat på dina specifika behov.

  Vanliga frågor om Bygga Stenmur

  I normala fall får du inte placera din stenmur närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan samtycke eller tillstånd från kommunen. Kontakta din kommun för att få exakt information om reglerna som gäller i ditt område.

  En stödmur används främst för att hålla mark på plats och skapa terrasserade ytor, medan en dekorativ stenmur har mer estetiska syften och kan användas för att rama in trädgårdsområden eller ge vacker detalj i landskapet.

  Beroende på storlek, höjd och närhet till tomtgränser kan det krävas bygglov för att bygga ett tak över din altan. Kontakta din kommun för specifik information om vilka regler som gäller i ditt fall.

  Tiden det tar att bygga en stenmur varierar beroende på flera faktorer, inklusive storlek, erfarenhet och tillgång till material. En mindre mur kan ta några dagar medan en mer komplex mur kan ta veckor eller månader.

  Det beror på dina preferenser och budget. Vanliga alternativ inkluderar natursten (t.ex. granit), betongsten/murblock eller murtegel/tegelblock. Varje material har sina egna fördelar och nackdelar.

  Det finns inga specifika regler för avståndet mellan en altan och tomgräns. Det är dock viktigt att ta hänsyn till grannars integritet och undvika eventuella konflikter genom att hålla ett rimligt avstånd.

  För att bygga ett räcke på din altan bör du mäta och planera noga, köpa in material som trästolpar och reglar, förbereda genom att borra hål i stolparna, montera räcket ordentligt och efterbehandla ytan för skydd mot väder och vind.

  Sammanfattning

  I denna artikel har vi besvarat några vanliga frågor om att bygga stenmur i trädgården. Vi har diskuterat regler kring avstånd till tomgränser, tips för själva byggprocessen samt olika materialval. Bygglovskrav för tak över altaner har också berörts. Kom ihåg att alltid kontakta din kommun eller lokala entreprenörer för exakt information baserat på dina specifika behov.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.