fbpx

Bygga utan bygglov - Utforska möjligheterna

Sammanfattning

 • Du kan exempelvis få bygga en insynsskyddad uteplats, ett skärmtak eller komplementsbyggnader utan bygglov
 • Du kan även få göra mindre justeringar på fasaden utan att behöva ansöka om bygglov
 • Kraven för att inte behöva ansöka om bygglov kan dock skilja sig från kommun till kommun

Vill du bygga utan att behöva ansöka om bygglov? Det är faktiskt möjligt för vissa typer av projekt. Genom att känna till undantagen och reglerna kan du spara både tid och pengar. I denna artikel kommer vi att gå igenom några vanliga scenarier där du kan genomföra ditt byggprojekt utan att oroa dig för krånglig pappersarbete. Läs vidare för att upptäcka de olika alternativen som finns tillgängliga och hur du kan dra nytta av dem.

Innehåll

  bygga utan bygglov

  Det finns exempel på byggen och uppföranden som varken kräver bygglov eller en bygganmälan. Nedan följer exempel på uppföranden som ej kräver bygglov och bygganmälan eller endast en bygganmälan.

  Läs mer: Hus utan bygglov – Vanliga frågor och svar 

  Undantaget bygglov

  • Du kan bygga en uteplats om denna är inom 3,6 meter från det aktuella bostadshuset på tomten. Du kan även insynsskydda uteplatsen med staket eller en mur om denna inte är mer än 1,8 meter hög.
  • Du kan bygga skärmtak över en terrass, uteplats, ingångar och liknande om den totala ytan på samtliga skärmtak inte är mer än 15 kvadratmeter.
  • Du kan få bygga så kallade komplementsbyggnader utan bygglov om dessa uppfyller vissa särskilda krav, vilket du kan läsa mer om på vår sida “Komplementbyggnad”.
  • Du kan göra yttre ändringar på huset, exempelvis ändra färg på fasaden. Detta kräver dock att skillnaden på åtgärderna och färger inte är allt för stora för att undvika kravet på bygglov med bygglovsritningar.

   Bygga till utan bygglov

   Att göra en tillbyggnad på ditt hus kan vara ett spännande projekt som ger dig mer utrymme och förbättrar funktionaliteten i ditt hem. Men innan du börjar, är det viktigt att känna till reglerna gällande bygglov. Ibland finns det möjlighet att genomföra en tillbyggnad utan att ansöka om bygglov, vilket sparar tid och pengar. Här kommer vi gå igenom vad du behöver veta om att bygga till utan bygglov.

   Kan jag verkligen göra en tillbyggnad utan bygglov?

   Ja, det är faktiskt möjligt under vissa förutsättningar. Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) kan mindre ändringar av din fastighet utföras utan krav på formellt godkännande från kommunen, så länge de inte strider mot planbestämmelser eller andra begränsningar. Detta innebär dock inte att alla typer av konstruktioner kan göras helt fritt.

   Exempel på vanliga åtgärder som ofta kan genomföras utan bygglovsansökan inkluderar:

   1. Tillbyggnader med små volymökningar.
   Det finns stor skillnad mellan olika kommuners tolkning av definitionen ”små volymökningar”, men generellt sett handlar det om mindre än 15 kvadratmeter eller högst 4 meter i takhöjd. Observera att dessa mått kan variera beroende på din kommun, så det är viktigt att kolla upp detta innan du påbörjar ditt projekt.

   2. Balkonger och altaner.
   Förutsatt att balkongen eller altanen inte sträcker sig utanför fastighetens gränser eller hinder riktlinjer som finns i planbestämmelserna, kan de oftast byggas utan bygglov. Vissa kommuner har dock specifika krav när det gäller säkerhetsräcken och andra skyddsåtgärder.

   3. Attefallshus
   Attefallshuset är ett relativt nytt begrepp i Sverige som gör det möjligt att bygga mindre fristående hus med en maximal yta av 25 kvadratmeter (inklusive biytor) utan bygglov. Detta ger dig möjlighet att skapa ett extra boende eller en arbetsyta på din tomt.

   Vad behöver jag göra istället för att ansöka om bygglov?

   Istället för en formell bygglovsprocess finns det några steg du bör följa vid genomförandet av en tillbyggnad utan godkännande:

   1. Kontrollera planbestämmelser.
   Innan du sätter igång med ditt tillbyggnadsprojekt är det viktigt att dubbelkolla vad som anges i din kommuns detaljplan. Dessa regler specificerar vilka åtgärder som kan utföras utan godkännande samt eventuella begränsningar som gäller för just din fastighet.

   2. Kontakta en certifierad arkitekt eller konstruktör.
   Även om du inte behöver ansöka om bygglov, är det fortfarande viktigt att involvera en professionell för att säkerställa att din tillbyggnad utförs på ett korrekt och säkert sätt. En certifierad arkitekt eller konstruktör kan hjälpa dig med ritningar och tekniska detaljer.

   3. Säkerställ alltid kvaliteten på arbetet.
   Att bygga utan bygglov innebär inte att du får kompromissa när det gäller kvalitet och hållbarhet i ditt projekt. Se till att anlita erfarna entreprenörer och följ branschens standarder för materialval och byggteknik.

   Vilka risker finns med att bygga till utan godkännande?

   Även om det kan vara lockande att hoppa över den formella processen med bygglov, bör du vara medveten om de potentiella riskerna som kan uppstå:

   1. Efterföljandekrav.
   Om du väljer att genomföra en större tillbyggnad utan ansökan om bygglov kan kommunen kräva dig retroaktivt ansöka om lov efteråt, vilket innebär extra kostnader och administration.

   2. Byggsanktion
   Om kommunen upptäcker olovligt genomförda åtgärder har de rättighet att utdela sanktioner i form av böter eller andra administrativa straffåtgärder mot både ägare av fastigheten samt den som utfört arbetet.

   3. Försäkringsproblem.
   Om din tillbyggnad inte är korrekt dokumenterad och godkänd kan du möta problem vid försäkringsrelaterade händelser, såsom brand eller vattenskador. Din försäkring kan vägra ersätta för skador som inträffat på en olovligt genomförd byggnad.

   Sammanfattningsvis är det möjligt att bygga till utan bygglov under vissa förutsättningar. Men innan du påbörjar ditt projekt bör du konsultera din kommunala planbestämning och involvera en professionell arkitekt eller konstruktör för att säkerställa korrektheten av ditt arbete. Kom också ihåg att kvalitet och efterlevnad av branschstandarder är lika viktigt när det kommer till byggprojekt utan formellt godkännande från myndigheterna.

  Undantaget bygglov men kräver bygganmälan

  • Du kan få bygga attefallshus utan bygglov i nära anslutning till bostadshuset. 
  • Du får göra en tillbyggnad på huset utan bygglov om den är maximalt 15 kvadratmeter stor och ej har högre nockhöjd än bostadshuset. Du måste dock få ett startbesked från kommunen innan du påbörjar uppförandet av tillbyggnaden.
  • Installation av kamin kräver vanligtvis en bygganmälan men ej bygglov

  Om du bygger utanför detaljplanerat område så kan du vara undantagen ännu fler åtgärder som vanligtvis kräver bygglov. Vi på LT Ingenjörsbyrå rekommenderar att du kontaktar din kommun innan du påbörjar uppförandet av ditt bygge för att säkerställa vilka regler som gäller för just ditt bygge. Visar det sig att du behöver bygglov för ditt projekt bör du även anlita en kontrollansvarig.

  Det är perfekt att bygga en bastu utan att behöva ansöka om bygglov eller bygganmälan. Då måste dock din bastu uppfylla kraven för friggebod.

  Vanliga frågor

  Nej, kraven kan variera mellan olika kommuner. Det är viktigt att kontakta din lokala kommun innan du påbörjar ditt projekt för att säkerställa vilka regler som gäller i just ditt område.

  Du får göra mindre ändringar på fasaden, såsom färgändring, utan att behöva ansöka om bygglov. Kom ihåg dock att det finns gränser för hur stora ändringarna får vara innan ett formellt tillstånd krävs.

  Ja, du kan faktiskt bygga en bastu utan att behöva söka om tillstånd. Dock måste bastun uppfylla vissa kriterier för att klassificeras som en friggebod. Kontrollera reglerna innan du påbörjar ditt projekt.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är fullt möjligt att genomföra olika typer av byggprojekt utan att behöva oroa dig för kravet på bygglov. Genom att dra nytta av undantagen och reglerna som finns kan du ta del av fördelarna med snabbare och smidigare processer.

  Vill du läsa mer om liknande ämnen? Klicka gärna vidare på någon av våra andra informativa artiklar nedan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert, Laszlo. Vi finns här för att hjälpa dig med ditt nästa byggprojekt!

  Hjälpte artikeln dig?
  3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG
  NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024
  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.