Det finns exempel på byggen och uppföranden som varken kräver bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs en bygganmälan men inget bygglov. Nedan följer exempel på uppföranden som ej kräver bygglov och bygganmälan eller endast en bygganmälan.

UNDANTAGET BYGGLOV

  • Du kan bygga en uteplats om denna är inom 3,6 meter från det aktuella bostadshuset på tomten. Du kan även insynsskydda uteplatsen med staket eller en mur om denna inte är mer än 1,8 meter hög.
  • Du kan bygga skärmtak över en terrass, uteplats, ingångar och liknande om den totala ytan på samtliga skärmtak inte är mer än 15 kvadratmeter.
  • Du kan få bygga så kallade komplementsbyggnader utan bygglov om dessa uppfyller vissa särskilda krav, vilket du kan läsa mer om på vår sida “Komplementbyggnad”.
  • Du kan göra yttre ändringar på huset, exempelvis ändra färg på fasaden. Detta kräver dock att skillnaden på åtgärderna och färger inte är allt för stora. 

UNDANTAGET BYGGLOV MEN KRÄVER BYGGANMÄLAN

  • Du kan få bygga attefallshus utan bygglov i nära anslutning till bostadshuset. Kraven som ställs på det aktuella attefallshuset kan du läsa mer om på vår sida om Attefallshus.
  • Du får göra en tillbyggnad på huset utan bygglov om den är maximalt 15 kvadratmeter stor och ej har högre nockhöjd än bostadshuset. Du måste dock få ett startbesked från kommunen innan du påbörjar uppförandet av tillbyggnaden.

Om du bygger utanför detaljplanerat område så kan du vara undantagen ännu fler åtgärder som vanligtvis kräver bygglov. Vi på LT Ingenjörsbyrå rekommenderar att du kontaktar din kommun innan du påbörjar uppförandet av ditt bygge för att säkerställa vilka regler som gäller för just ditt bygge. Visar det sig att du behöver bygglov för ditt projekt bör du även anlita en kontrollansvarig.