fbpx

Bygganmälan och Bygglov - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en plan som visar hur mark- eller vattenområden ska användas inom ett specifikt område. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, var det får placeras samt vilka krav som måste uppfyllas för att få bygga.

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov 

  Hur ansöker jag om bygglov?

  För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till din kommun. I ansökan måste du bifoga ritningar, beskrivningar och eventuella handlingar som styrker ditt ärende. Kommunen kommer sedan att behandla din ansökan och fatta ett beslut.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov

  Vilken roll har lantmäteriet vid byggnation?

  Lantmäteriet spelar en viktig roll vid byggnation genom att tillhandahålla kartor, geografisk information samt fastighetsinformation. De ansvarar även för att upprätta och ändra detaljplaner samt genomföra fastighetsbildning.

  Läs mer: Bygglov och Detaljplan: Vanliga frågor och svar

  Vad är skillnaden mellan bygglov och bygganmälan?

  Bygglov krävs när du vill utföra en större ombyggnation eller nybyggnation av en fastighet. Bygglovet innebär att kommunen godkänner ditt projekt och ger dig tillstånd att påbörja arbetet.

  En bygganmälan å andra sidan används vid mindre åtgärder som inte kräver ett formellt bygglov. Det kan exempelvis vara mindre tillbyggnader eller fasadändringar.

  Läs mer: Bygglov lokal till bostad – Vanliga frågor och svar

  Hur lång tid tar det att få ett beslut om bygglov?

  Tiden det tar att få ett beslut om bygglov varierar beroende på kommunen och hur komplex ansökan är. Generellt sett kan det ta några veckor upp till flera månader innan du får ett beslut.

  Vad är ett förhandsbesked?

  Ett förhandsbesked är en prövning av om det finns möjlighet att få bygglov för ett specifikt projekt. Genom att ansöka om ett förhandsbesked kan du få svar på frågor kring exempelvis placering, utformning och användning innan du lämnar in en formell bygglovsansökan.

  Läs mer: Hus utan bygglov – Vanliga frågor och svar

  Kan jag påbörja byggnationen innan jag har fått beslut om bygglov?

  Nej, du får inte påbörja själva byggnationen innan du har fått ditt beslut om bygglov. Detta gäller oavsett om det handlar om stora eller små åtgärder.

  Vad händer om jag utför en åtgärd utan att ha sökt eller fått beviljat bygglov?

  Om du utför en åtgärd utan att ha sökt eller fått beviljat bygglov kan kommunen kräva dig på vite samt förelägga dig att riva eller återställa det du har byggt. Det är därför viktigt att alltid ansöka om och få beviljat bygglov innan du påbörjar arbetet.

  Läs mer: Bygglovsansökan

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en plan som visar hur mark- eller vattenområden ska användas inom ett specifikt område. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, var det får placeras samt vilka krav som måste uppfyllas för att få bygga.

  Hur ansöker jag om bygglov?

  För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till din kommun. I ansökan måste du bifoga ritningar, beskrivningar och eventuella handlingar som styrker ditt ärende. Kommunen kommer sedan att behandla din ansökan och fatta ett beslut.

  FrågaSvar
  Vad är en detaljplan?En detaljplan är en plan som visar hur mark- eller vattenområden ska användas inom ett specifikt område.
  Hur ansöker jag om bygglov?För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till din kommun.
  Vilken roll har lantmäteriet vid byggnation?Lantmäteriet spelar en viktig roll vid byggnation genom att tillhandahålla kartor, geografisk information samt fastighetsinformation.


  Vanliga frågor

  Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan ligger i vilka typer av åtgärder de gäller. Bygglov krävs för större ombyggnationer eller nybyggnationer, medan mindre åtgärder kan utföras genom en anmälan istället för ett formellt lov. Det är viktigt att känna till reglerna för vad som kräver lov eller anmälan innan man påbörjar något projekt.

  Tiden det tar att få ett beslut om bygglov kan variera beroende på kommunen och hur komplex ansökan är. Generellt sett kan det ta några veckor upp till flera månader innan man får ett beslut. Det är därför viktigt att planera i förväg och vara ute i god tid när man ansöker om bygglov.

  Nej, man får inte påbörja själva byggnationen innan man har fått sitt beslut om bygglov. Detta gäller oavsett om det handlar om stora eller små åtgärder. Att börja arbeta utan lov kan leda till böter och krav på rivning eller återställande av det som har byggts.

  Om man utför en åtgärd utan att ha sökt eller fått beviljat bygglov kan kommunen kräva vite samt förelägga en att riva eller återställa det som har blivit uppfört. Därför är det viktigt alltid ansöka om och få beviljat bygglov innan man startar arbetet.

  En detaljplan är en plan som visar hur mark- eller vattenområden ska användas inom ett specifikt område. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, var det får placeras samt vilka krav som måste uppfyllas för att få bygga.

  Lantmäteriförrättning å andra sidan handlar om fastighetsbildning och ändring av fastighetsgränser. Lantmäteriet ansvarar för att genomföra dessa förrättningar och se till att de utförs korrekt enligt gällande lagstiftning.

  Ett förhandsbesked är en prövning av möjligheterna att få bygglov för ett specifikt projekt. Genom att ansöka om ett förhandsbesked kan man få svar på frågor kring exempelvis placering, utformning och användning innan man lämnar in en formell bygglovsansökan. Detta kan vara till hjälp när man vill undersöka möjligheterna med sitt projekt innan man går vidare med mer detaljerade ritningar och handlingar.

  Lantmäteriet spelar en viktig roll vid byggnation genom att tillhandahålla kartor, geografisk information samt fastighetsinformation. De ansvarar även för att upprätta och ändra detaljplaner samt genomföra fastighetsbildning.


  Sammanfattning

  I denna artikel har vi besvarat vanliga frågor om bygganmälan och bygglov. Vi har förklarat vad en detaljplan är, hur man ansöker om bygglov, vilken roll lantmäteriet spelar vid byggnation samt skillnaden mellan bygglov och bygganmälan. Vi har även diskuterat tiden det tar att få ett beslut om bygglov, betydelsen av att inte påbörja arbetet utan lov samt konsekvenserna av att utföra åtgärder utan beviljat lov.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.