fbpx

Bygglov Altan 2023 | Nya regler & exempel

Sammanfattning

 • I och med de lättade reglerna som infördes juli 2019 krävs det inget bygglov för en altan i de allra flesta fall
 • Om din altan är mer än 1,8 meter (räcket inräknat) från marknivån behöver du troligtvis ansöka om bygglov
 • Om din altan inte är inom 3,6 m från bostadshuset eller byggs närmare än 4,5 m till tomtgränsen behöver du troligtvis ansöka om bygglov

Vill du bygga en altan på din tomt? I denna artikel går vi igenom de nya reglerna som infördes år 2019 och vad som krävs för att bygga en altan utan bygglov. Vi ger dig även exempel på olika altanbyggen och tips på hur du kan följa reglerna vid konstruktionen av din egen altan.

Innehåll

  bygglov-altan

  I juli 2019 befriades bygget av altan från bygglov under bostadsminister Per Bolund. 

  Så vill du njuta av ett nybyggt trädäck på din tomt har det aldrig varit enklare. Här kan du läsa i detalj om de nya reglerna för ditt altanbygge och vi tittar närmare på vad som krävs för att bygga altan utan bygglov, samt under vilka omständigheter du kan behöva grannmedgivande. Dessutom ger vi exempel på olika byggen och går igenom vilka regler som tillkommer när du vill bygga en friliggande altan eller en altan för ditt fritidshus. Vi har även tagit fram en guide på hur du bygger din altan.

  Nya bygglovsregler för altaner

  Med de nya reglerna gör regeringen det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos sin kommun.

  I pressmeddelandet sade bostadsminister Per Bolund bland annat:

  – ”Byggreglerna skall inte sätta käppar i hjulet för den villaägare som vill njuta av en kopp kaffe i solen på en egen altan”.

  Förslaget gav mer utrymme till privatpersoner att bygga altan utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus.

  Regler för att bygga altan

  Krävs det bygglov för altan?

  Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. 
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen

  Generellt sett kan man säga att altanbygge kan kräva bygglov beroende på hur omgivningen påverkas. Till exempel kan du behöva bygglov om den ligger nära tomtgränsen eller om utrymmet under altanen blir användbart. Om du har tänkt att placera altanen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ansöka om bygglov, samt erhålla ett skriftligt grannmedgivande. Även om grannen har gett ett skriftligt medgivande måste du även ansöka om bygglov från din kommun.

  Illustration: Jenny Lilja / Boverket

  Kan man bygga en altan till en annan byggnad än bostadshus?

  Om du vill bygga en altan till ditt fritidshus, friggebod eller liknande komplementbyggnad på din tomt kan det krävas bygglov eller anmälan även om du uppfyller villkoren för bygglovsbefriad altan. En sådan altan måste också följa detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Ett marknära trädäck kräver sällan bygglov.

  Hur hög får din altan vara?

  En altan som ligger på marknivå kräver inget bygglov. Ska du däremot bygga en upphöjd altan eller veranda som bärs upp av pelare eller liknande får höjden inte överstiga 1,8 meter från marken. Du kan även behöva ansöka om grannmedgivande och bygglov om insynen till grannarna påverkas.

  Fallskydd och staket för altan

  För att vara bygglovsbefriad får din altan vara högst 1,8 meter från markytan. Du ska enligt Plan- och bygglagen även ha ett fallskydd från din altan. Om du bygger altanen inom 3,6 meter från bostaden får du bygga ett staket eller en mur på altanen utan bygglov, då detta räknas som fallskydd. Då behöver du alltså inte räkna in fallskyddet i höjden på 1,8 meter som nämns ovan. 

  För trädäck och uteplatser på markhöjd kan du i de flesta omständigheter alltid sätta upp ett staket utan bygglov. Den tillåtna höjden varierar mellan olika kommuner, men oftast gäller det 1,1-1,2 m innan det definieras som plank för inskydd.

  Bygga inskydd för din altan

  Om du däremot vill ha göra din altan insynsskyddad med ett plank eller liknande så måste du räkna in höjden på 1,8 meter. I de fall måste din altan vara avsevärt mycket lägre med plank än vad den kan bli med staket eller räcke.

  Bygglov för inglasad altan

  Om du vill bygga en inglasad altan eller en veranda med väggar och tak behöver du alltid ansöka om bygglov. Om du vill glasa in en befintlig altan med tak behöver du även ansöka om bygglov, då detta räknas som en tillbyggnad. Samma regler gäller om du vill glasa in en befintlig altan utan tak, då detta räknas som fasadändring.

  Vad händer om grannarna inte ger ett grannmedgivande?

  Om grannarna inte godkänner ditt bygge kan du fortfarande ansöka om bygglov hos din kommun som kommer behandla ärendet. Anser kommunen att bygget uppfyller alla villkor och krav kan ditt bygge fortfarande godkännas utan ett grannmedgivande.

  Exempel på altanbyggen

  Exempel 1 - Altan utan krav på bygglov

  Illustration: Altefur Development / Boverket

  Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. 
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

  *Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.

  Exempel 2 - Altanen är nära grannen som har godkänt placeringen

  Illustration: Altefur Development / Boverket

  Även om din granne har godkänt altanen så är det viktigt att du skissar upp placering och utseende på altanen och att du tillsammans med din granne signerar detta med ett skriftligt grannmedgivande. Genom åren har vi hjälpt många privatpersoner som missat detta och som behöver signera akut när huset ska säljas. Nöjd dig inte med ett muntligt medgivande. Risken är stor att en nyinflyttad granne inte tycker din altan är okej, och utan tidigare grannmedgivande är din enda möjlighet att söka bygglov i efterhand.

  Exempel 3 - Altanen är nära grannen men denne har inte godkänt detta

  Om du vill bygga en altan närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan din grannes medgivande ska du ansöka om bygglov hos din kommun. Ditt projekt kommer att godkännas så länge som de uppfyller detaljplanebestämmelserna, samt Boverkets och Plan- och bygglagens regler.

  bygglov-altan-8

  Exempel 4 - Altanen placeras vid en byggnad som är särskilt värdefullt

  Om din byggnad eller området kring din byggnad anses vara särskilt värdefullt ur ett historisk eller arkitektonisk perspektiv gäller inte alltid undantagen som nämnts tidigare. Oftast står det i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna om bostadsområdet eller en specifik byggnad är särskilt värdefullt. Ibland står det även i ett kulturmiljöprogram eller byggnadsinventering. Kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet.

  Du kan behöva ansöka om bygglov från din kommun om byggnaden är särskilt värdefullt ur något av följande perspektiv:

  • Historiskt
  • Kulturhistoriskt
  • Miljömässigt
  • Konstnärligt
  bygglov-altan-6

  Exempel 5 - Altan som är längre än 3,6 meter från bostaden

  Om du önskar att bygga en altan som sträcker sig längre än 3,6 meter från bostadshuset krävs en helhetsbedömning av altanen för att veta om den kräver bygglov, anmälan eller om den är bygglovsbefriad. Beroende på höjden kan det krävas bygglov. LT Ingenjörsbyrå hjälper dig hela vägen med ditt bygglov oavsett vart i Sverige du bor.

  Om altanen är lov- eller anmälningspliktig måste den följa detaljplan eller områdesbestämmelser.

  bygglov-altan 7

  Exempel 6 - Friliggande altan

  Om du ska bygga ett trädäck i marknivå krävs det inget bygglov. Om du däremot bygger en altan som upplevs som en nybyggnad krävs att du söker bygglov hos din kommun. Det finns idag inga specifika höjder att gå efter, men det finns det rättsfall som har visat att ca. 1,6–1,8 meter upplevs som en nybyggnad på altaner. Tänk på hur tomten är utformad. Om du har en sluttande tomt kan delar av altanen komma att överstiga 1,8 meter.

  Tidigare regler för altanbygge

  Innan de nya reglerna infördes år 2019 behövde du ansöka om bygglov för din altan om;

  • Altangolvet var högre än 1,2 meter än marken under altanen
  • Om det byggdes ett rum under, t.ex. förråd eller källare
  • Altanen byggdes ovanpå en byggnad
  • Altanen byggdes i ett takfall
  • Altanen byggdes in, t.ex. genom en inglasning
  • För ett trädäck i marknivå gällde liksom nuvarande regler oftast inget krav på bygglov. Däremot kunde det krävas bygglov om altanen räknades som ny- eller tillbyggnad. Det fanns inget specifikt höjdmått för när bygglov krävdes. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen var det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande.

  Om altanen inte ansågs vara en tillbyggnad av huset eller nybyggnad behövdes inget bygglov. Då kunde altanen byggas var som helst på tomten så länge den följde detaljplanen för området. En sådan altan kunde utan grannmedgivande byggas fram till tomtgräns. Om huset låg utanför detaljplanen krävdes oftast inget bygglov för små tillbyggnader.

  Guide: Såhär ska du bygga din altan

  Vi har tagit fram en enkel guide där vi går igenom steg för steg hur du ska bygga din altan, vilka verktyg du behöver och hur lång tid det tar.

  Guide: Hur du ska bygga altan

  Om du behöver ett skärmtak till din altan så kan du läsa mer om det här. Om du vill bygga en pergola istället för altan så kan du läsa mer om det här.

  Vanliga frågor

  Din altan måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset.

  Ja, om din altans högsta punkt (inklusive räcket) överskrider 1,8 meter från marknivån behöver du ansöka om bygglov.

  Ja, om du planerar att placera din altand närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du erhålla ett skriftligt grannmedgivande samt ansöka om bygglov från din kommun.

  För att vara bygglovsbefriad måste din altan ha ett fallskydd om höjden överstiger 1,8 meter. Om du bygger inom 3,6 meter från bostaden kan du använda ett staket eller en mur som fallskydd utan att ansöka om bygglov.

  Ja, både en inglasad altan och en veranda med väggar och tak kräver alltid ansökan om bygglov. Även glasning av befintlig altan utan tak räknas som fasadändring och kräver därmed också bygglov.

  Sammanfattning

  • De nya reglerna gör det lättare att bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos kommunen.
  • Du behöver placera altanen inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Om altanens högsta punkt (inklusive räcket) överskrider 1,8 meter behöver du ansöka om bygglov.

  Vill du lära dig mer om att bygga en altan eller behöver hjälp med ditt projekt? Läs våra andra artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert.

  Hjälpte artikeln dig?
  81 av 89 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer