Ska du söka bygglov för altan år 2022?

Nya bygglovsregler för altaner

Bygglovsregler har alltid varit krångliga, så när friggeboden befriades från bygglov under bostadsminister Birgit Friggebod innebar det en stor frihet för svenska tomtägare. Samma positiva förändring kom under bostadsminister Stefan Attefall, som gav namn åt det större attefallshuset.

Bostadsminister Per Bolund ville inte vara sämre, och i mars 2020 befriades bygget av altan från bygglov. Vill du njuta av ett nybyggt trädäck utan bygglov på din tomt har det aldrig varit enklare. Här kan du läsa i detalj om de nya reglerna för ditt altanbygge. För större altanbyggen krävs fortfarande bygglovsritningar.

Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Om du har tänkt att placera altanen närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver din granne godkänna denna. Även om grannen har gett ett skriftligt grannmedgivande  måste du söka bygglov.

Om du vill bygga ett skärmtak över din altan kan det i vissa fall vara undantaget bygglovsplikten. Alla skärmtak över 15 kvadratmeter är dock bygglovspliktiga.

Regler från och med juli 2019

Med de nya reglerna gör regeringen det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos sin kommun. Regeringens pressmeddelande hittar du här. 

I pressmeddelandet säger bostadsminister Per Bolund bland annat:

– ”Byggreglerna skall inte sätta käppar i hjulet för den villaägare som vill njuta av en kopp kaffe i solen på en egen altan”.

Förslaget gav mer utrymme till privatpersoner att bygga altan utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Behöver du professionell hjälp med dina bygglovsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi har flera anställda som arbetat som bygglovshandläggare tidigare!

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Hur hög får din altan egentligen vara?

Du ska enligt Plan- och bygglagen ha ett fallskydd från din altan. De flesta av oss bygger ett staket eller räcke på altanen. Byggs staket och räcket som fallskydd räknas inte in i höjden 1,8 meter som nämns ovan.

Om du däremot vill ha göra din altan insynsskyddat med ett plank eller liknande så måste du räkna in höjden på 1,8 meter. I de fall måste din altan vara avsevärt mycket lägre med plank än vad den kan bli med staket eller räcke.

Illustration: Jenny Lilja / Boverket

Exempel 1 - Altan utan krav på bygglov

Illustration: Altefur Development / Boverket

Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.

Exempel 2 - Altanen är nära grannen, och har godkänt placeringen

Illustration: Altefur Development / Boverket

Även om din granne har godkänt altanen så är det viktigt att du skissar upp placering och utseende på altanen och att du tillsammans med din granne signerar detta med grannmedgivande. Genom åren har vi hjälpt många privatpersoner som missat detta och som behöver signera akut när huset ska säljas. Nöjd dig inte med ett muntligt medgivande. Risken är stor att en nyinflyttad granne inte tycker din altan är okej, och utan tidigare grannmedgivande är din enda möjlighet att söka bygglov i efterhand.

Exempel 3 - Altanen är nära grannen men denne har inte godkänt detta

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du vill bygga en altan närmare än 4,5 meter tomtgräns men din granne inte godkänner detta ska du söka om bygglov hos din kommun. Ditt projekt kommer att godkännas så länge som de uppfyller detaljplanebestämmelserna liksom Boverkets och Plan- och bygglagens regler.

Vi har hjälpt fler än 300 kunder i deras bygglovsprocess.

Vi hjälper dig också! Börja med en kostnadsfri offert.

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Exempel 4 - Altanen placeras vid en byggnad som är särskilt värdefullt

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om din byggnad är särskilt värdefullt ur något av följande perspektiv måste du alltid söka om bygglov för altanen hos din kommun:

 • historiskt
 • kulturhistoriskt
 • miljömässigt
 • konstnärligt

Oftast står det i en detaljplan eller områdesbestämmelser om bostadsområdet eller en specifik byggnad är särskilt värdefull. Ibland står det i ett kulturmiljöprogram eller byggnadsinventering. Kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet.

Exempel 5 - Altan som är längre än 3,6 meter

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du önskar bygga en altan längre ut än 3,6 meter från bostadshuset krävs en helhetsbedömning av altanen för att veta om den kräver bygglov, anmälan eller om den är lovbefriad. Om den är hög är den troligen bygglovspliktig.

Om altanen är lov- eller anmälanspliktig måste den följa detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Exempel 6 - Altan som byggs till en annan byggnad än bostadshus

Om du vill bygga en altan till ditt garage, friggebod eller liknande komplementbyggnad på din tomt kan det krävas lov- eller anmälan även om du uppfyller villkoren för bygglovsbefriad altan. En sådan altan måste också följa detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett marknära trädäck kräver sällan bygglov.

Exempel 7 - Friliggande altan

Om du ska bygga ett trädäck i marknivå krävs det inget bygglov. Om du däremot bygger en altan som upplevs som en nybyggnad krävs att du söker bygglov hos din kommun. Det finns idag inga specifika höjder att gå efter, men det finns det rättsfall som har visat att ca. 1,6–1,8 meter upplevs som en nybyggnad på altaner. Tänk på hur tomten är utformad. Om du har en sluttande tomt kan delar av altanen komma att överstiga 1,8 meter.

Tidigare regler för altanbygge

Innan de nya reglerna kom år 2019 behövde du söka bygglov för din altan om

 • Altangolvet var högre än 1,2 meter än marken under altanen
 • Om det byggdes ett rum under, t.ex. förråd eller källare
 • Altanen byggdes ovanpå en byggnad
 • Altanen byggdes i ett takfall
 • Altanen byggdes in, t.ex. genom en inglasning

För ett trädäck i marknivå gällde liksom nu oftast inget krav på bygglov. Däremot kunde det krävas bygglov om altanen räknades som ny- eller tillbyggnad. Det fanns inget specifikt höjdmått när det behövdes bygglov. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen var det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande.

Om altanen inte ansågs vara en tillbyggnad av huset eller nybyggnad behövdes inget bygglov. Då kunde altanen byggas var som helst på tomten så länge den följde detaljplanen för området. En sådan altan kunde utan grannmedgivande byggas fram till tomtgräns. Om huset låg utanför detaljplanen krävdes oftast inget bygglov för små tillbyggnader.

Hjälpte denna artikeln dig?
39 av 45 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer