fbpx

Bygglov Altan | Nya regler & exempel

Sammanfattning

 • I och med de lättade reglerna som infördes juli 2019 krävs det inget bygglov för en altan i de allra flesta fall
 • Om din altan är mer än 1,8 meter (räcket inräknat) från marknivån behöver du troligtvis ansöka om bygglov
 • Om din altan inte är inom 3,6 m från bostadshuset eller byggs närmare än 4,5 m till tomtgränsen behöver du troligtvis ansöka om bygglov

Vill du bygga en altan på din tomt? I denna artikel går vi igenom de nya reglerna som infördes år 2019 och vad som krävs för att bygga en altan utan bygglov. Vi ger dig även exempel på olika altanbyggen och tips på hur du kan följa reglerna vid konstruktionen av din egen altan.

Innehåll

  bygglov altan

  I juli 2019 befriades bygget av altan från bygglov under bostadsminister Per Bolund. 

  Så vill du njuta av ett nybyggt trädäck på din tomt har det aldrig varit enklare. Här kan du läsa i detalj om de nya reglerna för ditt altanbygge och vi tittar närmare på vad som krävs för att bygga altan utan bygglov, samt under vilka omständigheter du kan behöva grannmedgivande. Dessutom ger vi exempel på olika byggen och går igenom vilka regler som tillkommer när du vill bygga en friliggande altan eller en altan för ditt fritidshus. Vi har även tagit fram en guide på hur du bygger din altan.

  Läs mer: Hur nära tomtgräns får man bygga altan? – Vanliga frågor och svar

  Nya bygglovsregler för altaner

  Med de nya reglerna gör regeringen det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos sin kommun.

  I pressmeddelandet sade bostadsminister Per Bolund bland annat:

  – ”Byggreglerna skall inte sätta käppar i hjulet för den villaägare som vill njuta av en kopp kaffe i solen på en egen altan”.

  Förslaget gav mer utrymme till privatpersoner att bygga altan utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus.

  Läs mer: Bygga Altan 

  Regler för att bygga altan

  Krävs det bygglov för altan?

  Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. 
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen

  Generellt sett kan man säga att altanbygge kan kräva bygglov beroende på hur omgivningen påverkas. Till exempel kan du behöva bygglov om den ligger nära tomtgränsen eller om utrymmet under altanen blir användbart. Om du har tänkt att placera altanen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ansöka om bygglov, samt erhålla ett skriftligt grannmedgivande. Även om grannen har gett ett skriftligt medgivande måste du även ansöka om bygglov från din kommun.

  Altan2
  Illustration: Jenny Lilja / Boverket

  Kan man bygga en altan till en annan byggnad än bostadshus?

  Om du vill bygga en altan till ditt fritidshus, friggebod eller liknande komplementbyggnad på din tomt kan det krävas bygglov eller anmälan även om du uppfyller villkoren för bygglovsbefriad altan. En sådan altan måste också följa detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Ett marknära trädäck kräver sällan bygglov.

  Läs mer: Bygglov Veranda: Allt Du Behöver Veta 

  Hur hög får din altan vara?

  En altan som ligger på marknivå kräver inget bygglov. Ska du däremot bygga en upphöjd altan eller veranda som bärs upp av pelare eller liknande får höjden inte överstiga 1,8 meter från marken. Du kan även behöva ansöka om grannmedgivande och bygglov om insynen till grannarna påverkas.

  Fallskydd och staket för altan

  För att vara bygglovsbefriad får din altan vara högst 1,8 meter från markytan. Du ska enligt Plan- och bygglagen även ha ett fallskydd från din altan. Om du bygger altanen inom 3,6 meter från bostaden får du bygga ett staket eller en mur på altanen utan bygglov, då detta räknas som fallskydd. Då behöver du alltså inte räkna in fallskyddet i höjden på 1,8 meter som nämns ovan. 

  För trädäck och uteplatser på markhöjd kan du i de flesta omständigheter alltid sätta upp ett staket utan bygglov. Den tillåtna höjden varierar mellan olika kommuner, men oftast gäller det 1,1-1,2 m innan det definieras som plank för inskydd.

  Läs mer: Bygglov Staket: Hur högt får du bygga? 

  Bygga inskydd för din altan

  Om du däremot vill ha göra din altan insynsskyddad med ett plank eller liknande så måste du räkna in höjden på 1,8 meter. I de fall måste din altan vara avsevärt mycket lägre med plank än vad den kan bli med staket eller räcke.

  Bygglov för inglasad altan

  Om du vill bygga en inglasad altan eller en veranda med väggar och tak behöver du alltid ansöka om bygglov. Om du vill glasa in en befintlig altan med tak behöver du även ansöka om bygglov, då detta räknas som en tillbyggnad. Samma regler gäller om du vill glasa in en befintlig altan utan tak, då detta räknas som fasadändring.

  Vad händer om grannarna inte ger ett grannmedgivande?

  Om grannarna inte godkänner ditt bygge kan du fortfarande ansöka om bygglov hos din kommun som kommer behandla ärendet. Anser kommunen att bygget uppfyller alla villkor och krav kan ditt bygge fortfarande godkännas utan ett grannmedgivande.

  Exempel på altanbyggen

  Exempel 1 - Altan utan krav på bygglov

  Altan1
  Illustration: Altefur Development / Boverket

  Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. 
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas.
  • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

  *Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.

  Exempel 2 - Altanen är nära grannen som har godkänt placeringen

  Altan4
  Illustration: Altefur Development / Boverket

  Även om din granne har godkänt altanen så är det viktigt att du skissar upp placering och utseende på altanen och att du tillsammans med din granne signerar detta med ett skriftligt grannmedgivande. Genom åren har vi hjälpt många privatpersoner som missat detta och som behöver signera akut när huset ska säljas. Nöjd dig inte med ett muntligt medgivande. Risken är stor att en nyinflyttad granne inte tycker din altan är okej, och utan tidigare grannmedgivande är din enda möjlighet att söka bygglov i efterhand.

  Exempel 3 - Altanen är nära grannen men denne har inte godkänt detta

  Om du vill bygga en altan närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan din grannes medgivande ska du ansöka om bygglov hos din kommun. Ditt projekt kommer att godkännas så länge som de uppfyller detaljplanebestämmelserna, samt Boverkets och Plan- och bygglagens regler.

  bygglov-altan-8

  Exempel 4 - Altanen placeras vid en byggnad som är särskilt värdefullt

  Om din byggnad eller området kring din byggnad anses vara särskilt värdefullt ur ett historisk eller arkitektonisk perspektiv gäller inte alltid undantagen som nämnts tidigare. Oftast står det i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna om bostadsområdet eller en specifik byggnad är särskilt värdefullt. Ibland står det även i ett kulturmiljöprogram eller byggnadsinventering. Kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet.

  Du kan behöva ansöka om bygglov från din kommun om byggnaden är särskilt värdefullt ur något av följande perspektiv:

  • Historiskt
  • Kulturhistoriskt
  • Miljömässigt
  • Konstnärligt
  bygglov-altan-6

  Exempel 5 - Altan som är längre än 3,6 meter från bostaden

  Om du önskar att bygga en altan som sträcker sig längre än 3,6 meter från bostadshuset krävs en helhetsbedömning av altanen för att veta om den kräver bygglov, anmälan eller om den är bygglovsbefriad. Beroende på höjden kan det krävas bygglov. LT Ingenjörsbyrå hjälper dig hela vägen med ditt bygglov oavsett vart i Sverige du bor.

  Om altanen är lov- eller anmälningspliktig måste den följa detaljplan eller områdesbestämmelser.

  bygglov-altan 7

  Exempel 6 - Friliggande altan

  Om du ska bygga ett trädäck i marknivå krävs det inget bygglov. Om du däremot bygger en altan som upplevs som en nybyggnad krävs att du söker bygglov hos din kommun. Det finns idag inga specifika höjder att gå efter, men det finns det rättsfall som har visat att ca. 1,6–1,8 meter upplevs som en nybyggnad på altaner. Tänk på hur tomten är utformad. Om du har en sluttande tomt kan delar av altanen komma att överstiga 1,8 meter.

  Tidigare regler för altanbygge

  Innan de nya reglerna infördes år 2019 behövde du ansöka om bygglov för din altan om;

  • Altangolvet var högre än 1,2 meter än marken under altanen
  • Om det byggdes ett rum under, t.ex. förråd eller källare
  • Altanen byggdes ovanpå en byggnad
  • Altanen byggdes i ett takfall
  • Altanen byggdes in, t.ex. genom en inglasning
  • För ett trädäck i marknivå gällde liksom nuvarande regler oftast inget krav på bygglov. Däremot kunde det krävas bygglov om altanen räknades som ny- eller tillbyggnad. Det fanns inget specifikt höjdmått för när bygglov krävdes. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen var det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande.

  Om altanen inte ansågs vara en tillbyggnad av huset eller nybyggnad behövdes inget bygglov. Då kunde altanen byggas var som helst på tomten så länge den följde detaljplanen för området. En sådan altan kunde utan grannmedgivande byggas fram till tomtgräns. Om huset låg utanför detaljplanen krävdes oftast inget bygglov för små tillbyggnader.

  Pelare altantak – En smart lösning för din utomhusmiljö

  Vad är ett pelare altantak?

  Ett pelare altantak är en smart och flexibel lösning för att skapa skydd och skugga på din terrass eller altan. Det består av stolpar, vanligtvis tillverkade av hållbara material som aluminium eller trä, som placeras strategiskt runt omkring ditt utomhusutrymme. På dessa stolpar fästs sedan ett takmaterial, exempelvis markisväv eller polykarbonatplattor.

  Detta ger dig möjligheten att njuta av ditt utomhusutrymme i olika väderförhållanden. Taket kan justeras efter behov och öppnas upp när solen skiner eller dras igen när det regnar eller blåser.

  Vilka fördelar har ett pelare altantak?

  Ett pelare altantak erbjuder flera fördelar som gör det till en populär val för många hem:

  1. Skydd mot vädret: Med ett tak över din terrass får du skydd mot både regn och starkt solljus. Du kan fortsätta använda ditt utomhusutrymme oavsett väderlek.

  2. Flexibilitet: Eftersom taket kan justeras kan du anpassa mängden skugga efter behov under olika tider på dagen eller säsonger.

  3. Estetiskt tilltalande: Ett välkonstruerat pelartak ger inte bara praktisk nytta utan även estetiskt värde till din utomhusmiljö. Du kan välja bland olika designalternativ och takmaterial för att skapa en stil som passar ditt hem.

  4. Ökad bostadsvärde: Ett pelare altantak kan vara en investering som ökar värdet på ditt hem. Många potentiella köpare ser det som ett attraktivt tillägg, vilket kan gynna dig om du någonsin bestämmer dig för att sälja din fastighet.

  Hur installerar man ett pelare altantak?

  Installationen av ett pelare altantak kräver vanligtvis viss kunskap och erfarenhet inom konstruktion och byggande. Det är alltid bäst att anlita professionella för att se till att installationen görs korrekt och säkert.

  Här är några steg i installationsprocessen:

  1. Planering: Innan installationen börjar behöver du planera var stolparna kommer placeras samt vilken typ av takmaterial du vill använda. Fundera även över eventuella tillvalsfunktioner som sidoväggar eller markisvävar för extra skydd och integritet.

  2. Markera platsen: Markera var varje stolpe ska placeras genom att mäta noggrant med hjälp av linor, snören eller träpinnar.

  3. Grävning: Gräv hål där varje stolpe ska placeras, vanligtvis mellan 80-100 cm djupa beroende på jordens beskaffenhet och klimatförhållanden i ditt område.

  4. Stolpinstallation: Placera stolparna i de förberedda hålen och använd betong eller stabiliserande material för att säkra dem på plats. Se till att stolparna är raka och stadiga.

  5. Takinstallation: Fäst takmaterialet, såsom markisväv eller polykarbonatplattor, på stolparna enligt tillverkarens instruktioner. Se till att taket är ordentligt spänt och inte hänger ner.

  6. Avslutning: Efter det att pelare altantaket har installerats bör du inspektera noggrant för eventuella justeringar eller kompletteringar som behövs för bästa resultat.

  Ett pelare altantak kan vara den perfekta lösningen för dig som vill utnyttja din utomhusmiljö optimalt oavsett väderlek. Genom att installera ett sådant tak får du skydd mot både regn och sol samtidigt som du skapar en trevlig miljö där du kan njuta av naturen utan bekymmer.

  Glasa in befintlig altan med tak – En praktisk och vacker lösning för uterum

  Varför bör jag glasa in min befintliga altan med tak?

  Att glasa in en befintlig altan med tak kan vara ett smart val av flera anledningar. För det första ger det dig möjlighet att använda din altan året om, oavsett väderförhållanden. Med ett inglasat utrymme kan du njuta av naturen och friska luften utan att bli störd av regn, blåst eller kyla.

  En annan fördel är att ett inglasat utrymme fungerar som ett extra rum i ditt hem. Du kan använda den som en loungeplats där du tar emot gäster, en avkopplande läs- eller arbetsplats eller till och med som ett lekrum för barnen. Möjligheterna är oändliga!

  Utöver detta bidrar även en inglasad altan till ökad säkerhet. Den fungerar som en fysisk barriär mot inbrott samt skyddar dina möbler och andra ägodelar från skador orsakade av väderleken.

  Vilka material är bäst lämpade för att glasa in min befintliga altan med tak?

  För att glasa in din befintliga altan behöver du välja rätt material som passar både din budget och stilpreferens. Här är några populära alternativ:

  1. Aluminiumramar: Dessa ramar är robusta, hållbara och kräver minimalt underhåll. De kan ge en modern och stilren look till ditt inglasade utrymme.

  2. Träramar: Om du föredrar en mer naturlig och rustik känsla kan träramar vara ett bra alternativ. Trä är vackert, men det kräver regelbundet underhåll för att behålla sin form och skick.

  3. PVC-ramar: PVC är ett kostnadseffektivt alternativ som också kräver minimalt underhåll. Det finns många olika färger och stilar att välja mellan, vilket gör att du kan anpassa utseendet efter din smak.

  Vad bör jag tänka på när jag glasar in min befintliga altan med tak?

  När du planerar att glasa in din befintliga altan med tak finns det några saker du bör ta hänsyn till:

  1. Bygglov eller anmälan: Kontrollera om du behöver bygglov eller bara göra en anmälan innan du påbörjar arbetet för att undvika framtida problem.

  2. Isolering och ventilation: Se till att din inglasade altan har tillräcklig isolering för att hålla värmen under de kallare månaderna samt ventilation för god luftcirkulation under sommartid.

  3. Belysning och elektricitet: Planera i förväg var du vill placera belysning och eventuell elektricitet i ditt nya inglasade utrymme, såsom vägguttag eller eldstad.

  4. Inredning och möblering: Tänk på hur du vill använda din inglasade altan och planera inredningen därefter. Välj möbler som är tåliga nog att stå emot både solens strålar och fuktighet.

  Sammanfattningsvis kan glasa in en befintlig altan med tak vara ett smart val för att skapa ett vackert och praktiskt uterum. Genom att välja rätt material, ta hänsyn till bygglov eller anmälan, samt planera isolering, ventilation och belysning kommer du kunna njuta av ditt nya utrymme året om. Tveka inte att kontakta professionella för hjälp och rådgivning i processen med att glasa in din befintliga altan med tak.

  Guide: Såhär ska du bygga din altan

  Vi har tagit fram en enkel guide där vi går igenom steg för steg hur du ska bygga din altan, vilka verktyg du behöver och hur lång tid det tar.

  Guide: Hur du ska bygga altan

  Om du behöver ett skärmtak till din altan så kan du läsa mer om det här. Om du vill bygga en pergola istället för altan så kan du läsa mer om det här.

  Vanliga frågor

  Din altan måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset.

  Ja, om din altans högsta punkt (inklusive räcket) överskrider 1,8 meter från marknivån behöver du ansöka om bygglov.

  Ja, om du planerar att placera din altand närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du erhålla ett skriftligt grannmedgivande samt ansöka om bygglov från din kommun.

  För att vara bygglovsbefriad måste din altan ha ett fallskydd om höjden överstiger 1,8 meter. Om du bygger inom 3,6 meter från bostaden kan du använda ett staket eller en mur som fallskydd utan att ansöka om bygglov.

  Ja, både en inglasad altan och en veranda med väggar och tak kräver alltid ansökan om bygglov. Även glasning av befintlig altan utan tak räknas som fasadändring och kräver därmed också bygglov.

  Sammanfattning

  • De nya reglerna gör det lättare att bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos kommunen.
  • Du behöver placera altanen inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Om altanens högsta punkt (inklusive räcket) överskrider 1,8 meter behöver du ansöka om bygglov.

  Vill du lära dig mer om att bygga en altan eller behöver hjälp med ditt projekt? Läs våra andra artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert.

  Hjälpte artikeln dig?
  86 av 94 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.