Ska du söka bygglov för altan år 2021?

Nya bygglovsregler för altaner

Bygglovsregler har alltid varit krångliga, så när friggeboden befriades från bygglov under bostadsminister Birgit Friggebod innebar det en stor frihet för svenska tomtägare. Samma positiva förändring kom under bostadsminister Stefan Attefall, som gav namn åt det större attefallshuset.

Bostadsminister Per Bolund ville inte vara sämre, och i mars 2020 befriades bygget av altan från bygglov. Vill du njuta av ett nybyggt trädäck utan bygglov på din tomt har det aldrig varit enklare. Här kan du läsa i detalj om de nya reglerna för ditt altanbygge. För större altanbyggen krävs fortfarande bygglovsritningar.

Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Om du har tänkt att placera altanen närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver din granne godkänna denna. Även om grannen har gett ett skriftligt grannmedgivande  måste du söka bygglov.

Tänk på att du behöver söka bygglov, fasadändring, för din altan om du önskar öppna upp för en altandörr. Däremot behöver du inte söka bygglov, men göra en anmälan, om du bygger ett skärmtak över altanen som är maximalt 15 kvadratmeter.

Regler från och med juli 2019

Med de nya reglerna gör regeringen det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos sin kommun. Regeringens pressmeddelande hittar du här. 

I pressmeddelandet säger bostadsminister Per Bolund bland annat:

– ”Byggreglerna skall inte sätta käppar i hjulet för den villaägare som vill njuta av en kopp kaffe i solen på en egen altan”.

Förslaget gav mer utrymme till privatpersoner att bygga altan utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus.

När du har koll på alla regler är det dags att sätta igång!

Titta efter vad ditt projekt kommer att kosta hos Skånska Byggvaror.

Hur hög får din altan egentligen vara?

Du ska enligt Plan- och bygglagen ha ett fallskydd från din altan. De flesta av oss bygger ett staket eller räcke på altanen. Byggs staket och räcket som fallskydd räknas inte in i höjden 1,8 meter som nämns ovan.

Om du däremot vill ha göra din altan insynsskyddat med ett plank eller liknande så måste du räkna in höjden på 1,8 meter. I de fall måste din altan vara avsevärt mycket lägre med plank än vad den kan bli med staket eller räcke.

Illustration: Jenny Lilja / Boverket

Exempel 1 - Altan utan krav på bygglov

Illustration: Altefur Development / Boverket

Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.

Exempel 2 - Altanen är nära grannen, och har godkänt placeringen

Illustration: Altefur Development / Boverket

Även om din granne har godkänt altanen så är det viktigt att du skissar upp placering och utseende på altanen och att du tillsammans med din granne signerar detta med grannmedgivande. Genom åren har vi hjälpt många privatpersoner som missat detta och som behöver signera akut när huset ska säljas. Nöjd dig inte med ett muntligt medgivande. Risken är stor att en nyinflyttad granne inte tycker din altan är okej, och utan tidigare grannmedgivande är din enda möjlighet att söka bygglov i efterhand.

Exempel 3 - Altanen är nära grannen men denne har inte godkänt detta

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du vill bygga en altan närmare än 4,5 meter tomtgräns men din granne inte godkänner detta ska du söka om bygglov hos din kommun. Ditt projekt kommer att godkännas så länge som de uppfyller detaljplanebestämmelserna liksom Boverkets och Plan- och bygglagens regler.

När du har koll på alla regler är det dags att sätta igång!

Titta efter vad ditt projekt kommer att kosta hos Skånska Byggvaror.

Exempel 4 - Altanen placeras vid en byggnad som är särskilt värdefullt

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om din byggnad är särskilt värdefullt ur något av följande perspektiv måste du alltid söka om bygglov för altanen hos din kommun:

 • historiskt
 • kulturhistoriskt
 • miljömässigt
 • konstnärligt

Oftast anges om vissa bostadsområden är särskilt värdefulla i detaljplaner och områdesbestämmelser. Men du bör kontrollera med din kommun så att den inte har gjort nyare utredningar för just ditt område.

Exempel 5 - Altan som är längre än 3,6 meter

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du önskar att bygga en altan längre ut än 3,6 meter från ditt bostadshus krävs oftast anmälan till kommunen. Om din altan är högre än 1,8 meter krävs det bygglov istället för anmälan.

Oavsett om du gör en anmälan eller ansöker om bygglov måste altanen uppfylla samtliga krav för din detaljplan/områdesbestämmelser.

Exempel 6 - Altan som byggs till en annan byggnad än bostadshus

Om du vill bygga en altan till ditt attefallshus, friggebod eller garage så kan det krävas bygglov eller anmälan, även om du uppfyller de övriga villkoren. Ta kontakt med din kommun och berätta vad du har tänkt att göra. Om du bygger ett trädäck i marknivå krävs det oftast inget bygglov, men du måste fortfarande uppfylla kraven i detaljplanen och områdesbestämmelserna.

Exempel 7 - Friliggande altan

Om du ska bygga ett trädäck i marknivå krävs det inget bygglov. Om du däremot bygger en altan som upplevs som en nybyggnad krävs att du söker bygglov hos din kommun. Det finns idag inga specifika höjder att gå efter, men det finns det rättsfall som har visat att ca. 1,6–1,8 meter upplevs som en nybyggnad på altaner. Tänk på hur tomten är utformad. Om du har en sluttande tomt kan delar av altanen komma att överstiga 1,8 meter.

Tidigare regler för altanbygge

Innan de nya reglerna från 2019 behövde du söka bygglov för din altan om:

 • Altangolvet var högre än 1,2 meter än marken under altanen
 • Om det byggdes ett rum under, t.ex. förråd eller källare
 • Altanen byggdes ovanpå en byggnad
 • Altanen byggdes i ett takfall
 • Altanen byggdes in, t.ex. genom en inglasning

För ett trädäck i marknivå gällde liksom nu oftast inget krav på bygglov. Däremot kunde det krävas bygglov om altanen räknades som ny- eller tillbyggnad. Det fanns inget specifikt höjdmått när det behövdes bygglov. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen var det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande.

Om altanen inte ansågs vara en tillbyggnad av huset eller nybyggnad behövdes inget bygglov. Då kunde altanen byggas var som helst på tomten så länge den följde detaljplanen för området. En sådan altan kunde utan grannmedgivande byggas fram till tomtgräns. Om huset låg utanför detaljplanen krävdes oftast inget bygglov för små tillbyggnader.

Hjälpte denna artikeln dig?
33 av 37 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer