fbpx

Bygglov och Detaljplan: Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Den beskriver bland annat vilken typ av bebyggelse som är tillåten, var olika typer av verksamheter kan placeras samt vilka grönområden som ska bevaras.

  Hur ansöker jag om bygglov för att ändra lokal till bostad?

  För att ändra en lokal till bostad krävs det oftast både bygganmälan och bygglov. Först måste du göra en anmälan om ändrad användning hos kommunen. Därefter behöver du ansöka om bygglov för de eventuella fysiska förändringarna i lokalen, såsom väggar eller installationer.

  Vilken roll spelar lantmäteriet vid detaljplaneläget?

  Lantmäteriet har flera roller när det gäller detaljplaneläget:

  • De utför mätningar och kartläggning av markområden.
  • De ansvarar för att fastställa gränserna för detaljplanerade områden.
  • De hanterar ändringar i fastighetsregistret när en ny detaljplan antas eller ändras.

  Vad är skillnaden mellan bygglov och byggrätt?

  Bygglov är ett tillstånd som krävs för att få genomföra vissa typer av byggprojekt. Det reglerar bland annat utformningen, placeringen och användningen av den planerade bebyggelsen. Byggrätt å andra sidan är de ramar som anges i en detaljplan för hur mycket du får bygga på din tomt, exempelvis höjd, volym eller yta.

  Vad innebär det att få ett förhandsbesked innan man söker bygglov?

  Ett förhandsbesked innebär att du kan få information från kommunen om vad som gäller för ditt tänkta projekt innan du skickar in en formell ansökan om bygglov. Du får då reda på vilka regler och villkor som kommer att gälla för just ditt projekt, vilket kan vara till hjälp i planeringsprocessen.

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Den beskriver bland annat vilken typ av bebyggelse som är tillåten, var olika typer av verksamheter kan placeras samt vilka grönområden som ska bevaras.

  Hur ansöker jag om bygglov för att ändra lokal till bostad?

  För att ändra en lokal till bostad krävs det oftast både bygganmälan och bygglov. Först måste du göra en anmälan om ändrad användning hos kommunen. Därefter behöver du ansöka om bygglov för de eventuella fysiska förändringarna i lokalen, såsom väggar eller installationer.

  Vilken roll spelar lantmäteriet vid detaljplaneläget?

  Lantmäteriet har flera roller när det gäller detaljplaneläget:

  • De utför mätningar och kartläggning av markområden.
  • De ansvarar för att fastställa gränserna för detaljplanerade områden.
  • De hanterar ändringar i fastighetsregistret när en ny detaljplan antas eller ändras.

  Vad är skillnaden mellan bygglov och byggrätt?

  Bygglov är ett tillstånd som krävs för att få genomföra vissa typer av byggprojekt. Det reglerar bland annat utformningen, placeringen och användningen av den planerade bebyggelsen. Byggrätt å andra sidan är de ramar som anges i en detaljplan för hur mycket du får bygga på din tomt, exempelvis höjd, volym eller yta.

  Vad innebär det att få ett förhandsbesked innan man söker bygglov?

  Ett förhandsbesked innebär att du kan få information från kommunen om vad som gäller för ditt tänkta projekt innan du skickar in en formell ansökan om bygglov. Du får då reda på vilka regler och villkor som kommer att gälla för just ditt projekt, vilket kan vara till hjälp i planeringsprocessen.

  Vad är skillnaden mellan detaljplan och generalplan?

  En detaljplan är en mer detaljerad plan än en generalplan. En generalplan anger de övergripande riktlinjerna för hur markområden ska användas inom ett större geografiskt område, medan en detaljplan specificerar användningen av marken på mindre skala, exempelvis inom ett bostadsområde eller industriområde.

  Kan jag överklaga beslutet om bygglov?

  Ja, det går att överklaga beslutet om bygglov. Om du anser att kommunens beslut inte följer gällande lagstiftning eller att det finns andra felaktigheter i handläggningen har du möjlighet att lämna in en överklagan till länsstyrelsen. Det är viktigt att notera att det finns tidsfrister för när överklagan måste vara inne.

  Vad är en bygganmälan?

  En bygganmälan är en anmälan till kommunen om att du planerar att genomföra vissa typer av byggprojekt. Byggnationen får påbörjas när kommunen har godkänt anmälan, men det krävs inte ett formellt bygglov. Exempel på projekt som kan kräva bygganmälan är mindre tillbyggnader eller ändringar i befintliga konstruktioner.

  Krävs det alltid detaljplan för att få bygga?

  Nej, det krävs inte alltid detaljplan för att få bygga. Om ditt projekt stämmer överens med gällande bestämmelser i översiktsplanen eller tidigare antagna detaljplaner kan du ibland få dispens från kravet på ny detaljplan. Detta beslutas av kommunen efter en bedömning av ditt specifika fall.

  FrågaSvar
  Vad är en detaljplan?En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område.
  Hur ansöker jag om bygglov för att ändra lokal till bostad?För att ändra en lokal till bostad krävs det oftast både bygganmälan och bygglov.

  Vanliga frågor (FAQ)

  Lantmäteriet har flera roller när det gäller detaljplaneläget. De utför mätningar och kartläggning av markområden, ansvarar för att fastställa gränserna för detaljplanerade områden samt hanterar ändringar i fastighetsregistret när en ny detaljplan antas eller ändras.

  Ja, du kan överklaga beslutet om bygglov om du anser att det inte följer gällande lagstiftning eller att det finns andra felaktigheter i handläggningen. Överklagan görs till länsstyrelsen inom angiven tidsfrist.

  Bygglov är ett tillstånd som krävs för att få genomföra vissa typer av byggprojekt, medan byggrätt är de ramar som anges i en detaljplan för hur mycket du får bygga på din tomt.

  Nej, det krävs inte alltid detaljplan för att få bygga. Om ditt projekt stämmer överens med gällande bestämmelser i översiktsplanen eller tidigare antagna detaljplaner kan du ibland få dispens från kravet på ny detaljplan.

  Ett förhandsbesked ger dig information om vad som gäller för ditt tänkta projekt innan du skickar in en formell ansökan om bygglov. Det hjälper dig att planera och ta reda på vilka regler och villkor som kommer att gälla.

  En bygganmälan är en anmälan till kommunen om att du planerar att genomföra vissa typer av mindre byggprojekt. Byggnationen får påbörjas när kommunen har godkänt anmälan, men det krävs inte ett formellt bygglov.

  Sammanfattning

  Detaljplaner är juridiskt bindande planer som reglerar mark- och vattenområden. För att ändra en lokal till bostad krävs både bygganmälan och bygglov. Lantmäteriet spelar en viktig roll vid detaljplaneläget genom mätningar, fastställande av gränser och hantering av fastighetsregistret. Bygglov reglerar utformning och placering av bebyggelse, medan byggrätt sätter ramar för vad som får byggas på tomten.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer