Vad gäller det för regler för skärmtak?

bygglov-skarmtak

Skärmtak är ett vitt begrepp som innefattar bland annat altantak och entrétak. Ett skärmtak kräver vanligtvis bygglov, detta då det anses vara en tillbyggnad. Detta är oavsett om det avser en nybyggnation eller täckning av ett befintligt bygge. För en- och tvåbostadshus finns det dock undantag när det gäller skärmtak. Om det byggs inom dessa undantag så krävs varken anmälan, bygglov eller start- och slutbesked.

Vad är ett skärmtak?

Mark- och miljödomstolen har i en dom konstaterat att ett skärmtak ska uppfylla följande kriterier:

 

  • Det ska skydda uppåt mot yttre klimat
  • Det ska kraga ut från en byggnad
  • Det ska vara en enkel konstruktion
  • Det ska ha sin bäring från den byggnad det kragar ut från
  • Det ska ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av

 

Dessa punkter innebär bland annat att skärmtaket ej får vara en fristående konstruktion utan måste sitta fast i exempelvis en fasad och sticka ut över ytan den ska täcka. Vidare måste skärmtaket vara i princip helt tätt eftersom det ska klara av att skydda mot yttre klimat uppåt, exempelvis regn. Det finns dock ingen dom som avgjort exakt hur tätt taket måste vara.

 

Vidare måste följande kriterier uppfyllas för att ett skärmtak skall vara bygglovsbefriat:

  • Det skall finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Skärmtaket får vara högst 15 kvadratmeter stort
  • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, entré eller balkong
  • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen
  • Det får inte omfattas av bygglovsplikt enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna

 

Skärmtaket måste byggas inom tomtgränserna för ett en- eller tvåbostadshus och kan även byggas på komplementbyggnader. Detta innebär att det kan vara möjligt att bygga ett skärmtak som kragar ut från exempelvis ett garage så länge det uppfyller övriga krav som nämns ovan, exempelvis att det ska anordnas över en altan.

 

Om kriterierna uppfylls finns det inga hinder för att bygga flera bygglovsbefriade skärmtak på tomten. Det som är viktigt att ha i åtanke är att den totala ytan på samtliga bygglovsbefriade skärmtak på tomten får vara maximalt 15 kvadratmeter, oavsett antalet skärmtak. Bygger man ett skärmtak som är över 15 kvadratmeter stort krävs ett bygglov på hela skärmtaket, inte endast på den överstigande delen.

 

Det finns inga angivna höjder vad gäller ett skärmtak, dock måste det som tidigare nämnt sättas upp över en uteplats i form av exempelvis altan eller entré.

 

Trots att det finns förutsättningar för att bygga ett bygglovsbefriat skärmtak kan det vara så att respektive kommun fattat beslut om att det i vissa detaljplaner eller områdesbestämmelser krävs bygglov för att bygga ett skärmtak. Därför rekommenderar vi

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer