Bygglov för solceller - När behövs det?

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med bygglov för dina solceller.

Vi reder ut när det behövs bygglov för solceller men också andra frågor som du ofta stöter på

Det blir en allt vanligare syn att se solcellsmoduler på taken på bostäder runtom i Sverige. Det kan vara allt från mindre partier till att hela taket är täckt med solceller. Allt nyare teknik har gjort solcellerna mer effektiva och dessutom till ett lägre pris.

 

Solceller är ett optimalt komplement för att få ned kostnaderna för energiförbrukningen i sin bostad. Genom att ha solceller kan man, helt eller delvis, självförsörja en bostads energiförbrukning. Solceller ses som en långsiktig investering som dessutom är god mot miljön. Investeringen innebär dessutom en värdeökning på fastigheten. 

 

Det finns flera varianter på solcellsmoduler som kan användas på ett bostadshus. Det finns delvis den allmänt kända varianten där man placerar solcellsmoduler på taket i valfri storlek men det finns exempelvis även en integrerad variant. Den integrerade varianten läggs på samma nivå och i samma kulör som takytan eller fasaden för att smälta in på ett snyggt sätt.

 

Som tidigare nämnt är solcellsmoduler en miljövänlig energikälla och därför subventioneras flertalet varianter av staten med upp till 20%. Ny teknik har gett solceller lång hållbarhet vilket gör att de håller i upp till 30 år i det nordiska klimatet. Solcellsmodulerna går även att konstruera på flera olika sätt så att de skall matcha fastighetens övriga stil så bra som möjligt.

Frågog gällande bygglov och solceller

När krävs det bygglov för solceller på villatak?

TEXT här

TEXT här

TEXT här

Behöver du professionell hjälp med dina bygglovsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi har flera anställda som arbetat som bygglovshandläggare tidigare!

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

När krävs det inte bygglov för solceller på villatak?

TEXT här

TEXT här

TEXT här

Krävs det bygglov för solceller på flerbostadshus?

Text här

Text här

Text här

 

När krävs det bygglov för solceller på marken?

TEXT här

TEXT här

TEXT här

Allmänt om solceller och vanliga frågor

Är det inte dyrt med solcellsmoduler?

Den enda gången som solceller kan vara dyra är om de inte är lönsamma!

Exempelvis när det är ett ovanligt svårt att installera, eller om solcellsmodulerna kostar alldeles för mycket i förhållande till hur mycket el de producerar.

Jämför din bil med solceller! Vad kostar det att äga en bil varje år om man betalar den kontant?

Ladda ner en detaljerad kalkyl som visar skillnaden mellan en Volvo V70, badrumsrenovering eller solcellsinstallation.

Både företag och privatpersoner kan inom 8 – 12 år räkna hem sin investering för solceller med 2% årlig elprisökning och utan hänsyn till värdeökning på fastigheten.

En mer realistiskt och rättvis bild av investeringen är om värdeökningen tas med i beräkningen men det har tidigare varit väldigt svårt att bedöma. För småhus vet man att solcellerna ger lägre boendekostnader genom att minska elräkningen, så ingen är förvånad nu när en färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall visar vad man tidigare har anat men inte kunnat bekräfta – Solceller ökar husets värde med i genomsnitt 14% vid en försäljning. Syftet med undersökningen var att jämföra hus med och utan solceller och hur de påverkar värdet på ett hus. Undersökningen var omfattande: 8 000 st hem med solceller och 50 000 st bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018 med faktorer som tomtstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer inräknade.

Solceller ökar alltså värdet på huset långt utöver sitt egenvärde, och därför betalar anläggningen av sig redan från dag 1!

Behöver du professionell hjälp med dina bygglovsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi har flera anställda som arbetat som bygglovshandläggare tidigare!

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Räcker verkligen soltimmarna i Sverige för att det ska löna sig med solceller?

Många upplever att det ofta är molnigt och regnigt i Sverige, speciellt i Borås! Solceller drivs av solinstrålning som helt enkelt är olika former av ljus, inklusive det vi upplever på molniga dagar och när vi står i skuggan. För många år sedan när solceller precis började tillverkas hade de stora begränsningar i vilken typ av ljus som kunde fångas upp. Detta har såklart förbättrats.

Med dagens teknik ger solcellerna ca 17% av sin maxkapacitet på de molnigaste dagarna och lika mycket på en solig vinterdag i December!

Solceller trivs bäst i medelvarmt till kyligt klimat vilket är precis vad vi har i Sverige. Med den uppfriskande vinden får panelerna den så viktiga kylningen som de behöver och faktiskt en förbättrad prestanda, med längre livslängd som följd.

För att jämföra med ett föregångarland – Tyskland – där solceller har visat sig vara väldigt lönsamma – har vi precis samma förutsättningar att producera smart hållbar och lönsam solenergi.

 

Vad kan jag använda solcellerna till?

Göra andra investeringar lönsamma

Det är en positiv känsla när man inser att det finns gömda vinster i smarta energilösningar.

Solceller är faktiskt allra mest lönsamma vid nybyggnation eftersom ni har friheten att utforma takets mått och orientering – allt för att främja möjligheterna till att producera solel med maximal lönsamhet. En tråkig utgift och någonting man inte kommer slippa är behovet av en byggnadsställning när fasaden och taket byggs. Glädjande med just solcellerna är att de kan installeras så fort takbyggnationen är färdig med god timing och våra montörer överlappar takläggarna direkt.

 

Ni vänder på kalkylen. Besparingar och intäkter från solcellerna betalar av ställningskostnaden!

Utan tvekan sparar ni pengar på att använda ställningen för två jobb, ni får då ett bättre pris och snabbare återbetalningstid.

 

Bli självförsörjande på årsbasis

Ja, det kan du om det finns tillräckligt med yta för att matcha ditt elbehov!

Var elen tar vägen är en annan fråga. Antingen skickar ni tillbaka den på elnätet, sparar överskottet i ett batteri för senare användning eller använder solelen för att exempelvis ladda elbilen.

 

På årsbasis kan du bli helt självförsörjande men solelen kommer att skickas fram och tillbaka mellan dig och elbolaget mellan årstiderna. Man kan säga att ni bygger upp en buffert på sommarhalvåret med överskott, för att sedan jämna ut dina elbehov utifrån det plussaldot som har fyllts på.

 

 

Energilagring

Precis som du kanske har funderat på finns idag möjlighet att lagra solelen i batterier. Det är en fin sak att själv kunna styra när du använder din egenproducerade gröna el och bli näst intill självförsörjande.

Batterier har två stora fördelar:

  • Du kan lagra el som produceras på dagen för att täcka förbrukningen på timmarna då solen inte skiner.
  • Kapa topparna på ditt effektbehov. Alla i Sverige får betala allt mer för uttag från elnätet och inte bara förbrukning per timme. Det är dyrt att ha ett elabonnemang därför att vi inte styr över de fasta avgifterna alls – elnätsbolagen har till och med blivit kritiserade för oskäliga höjningar. Skatterna som kommer ovanpå samtliga kostnader förstärker ju ytterligare intresset i att bli självförsörjande.

 

Behovet av effekt är speciellt märkbart när ni behöver ladda hybrid- eller elbilar. Men turligt nog har vi kommit så pass långt i utvecklingen och det finns goda möjligheter att få bidrag från staten, så en solcellsanläggning med batteri kan bli lönsam och säkra framtida behov. En sorts försäkring mot tillfälliga eller långvariga elavbrott inte minst.

 

Ladda bilen

Givetvis kan du ladda elbilen med solel. Det blir en väldigt bra kombination av produktion, lagring och transport där du når egenförsörjning i allra högsta grad.

En elbil drar uppemot 2kWh per mil och behöver normalt 4.000 kWh om året. Med en solcellsanläggning som producerar ca 10.000 kWh om året kommer du att kunna täcka ditt laddningsbehov över året, använda en större del av elen själv och dra nytta av resterande solel för annat.

Ersätta takbeläggningen med solceller

Designmässigt får du ett helsvart tak med matt utseende.

Eftersom  solceller  i  grunden  är  ett byggmaterial med god ekonomisk  och ekologisk  hållbarhet, hög  effekt  är  det både smart, lönsamt  och miljövänligt att ersätta  takbeläggningen.

Till  att  börja  med ligger  underlagsduk  ovanpå  råsponten precis  som för  vanliga tak,  och när  du  sedan  läktar  lägger  du  bara  ströläkt som  är  extra  grov  (45x45mm) god luftgenomströmning  från  takfot till  taknock. 

Läktens  mellanrum  är densamma  som panelernas  bredd eller  höjd,  beroende  på  om de  är  stående eller liggande.  Ovanpå  läkten integrerar  du  panelerna  med måttanpassade alumniumlister  som har  en baksida  med gummi  som håller tätt mot  panelernas  kanter. 

Du  ser  till  att läkten och taket  under  är  helt plant så  att  solcellerna  också  går i  en  rak  linje längs  hela  taket. Du  skapar  alltså  ett undertryck  –  den varma  luften under  panelerna  och den kallare  luften som kommer  in vid takfotsplåten  gör  att  luften cirkulerar  på  ett naturligt  sätt  och bildar  en så  kallad  skorstenseffekt!

Runtom  takkanterna, vid takfot  och vid taknock  monteras  specialbockade  plåtdetaljer  som  är projekterade  och framtagna  för  ditt projekt. Där  solceller  passar  att  lägga  eller runtomkring  takinstallationer tätas  skarvarna och svart  utfyllnadsplåt läggs  i  samma  kulör  som  resten  av  taket.

Solcellerna  har en  viss  överlappning  ovanpå  panelerna  för  varje  ny rad  för  att säkerställa  att  vatten och smuts  rinner  ner  i  avvattningssystemet. Solceller  är  i  grunden ett  byggnadsmaterial  och har  alla  egenskaper  som krävs för  att  nå  en lång  livslängd med  god hållbarhet.

Är det avancerat och tidskrävande att sätta upp solcellsmoduler?

Solcellsanläggning 10kW för en villa tar ca 3 dagar med allting inräknat. En större anläggning till BRF eller företag på 100kW tar ca 2,5 veckor med samma förutsättningar.

Unika omständigheter kring höjd, nivåskillnader, byggnadens omgivning, hur långt vi behöver dra kablarna, placeringen av växelriktare och elcentral är bland annat sådant som kan påverka tidsåtgång uppåt eller nedåt.

Behöver du professionell hjälp med dina bygglovsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi har flera anställda som arbetat som bygglovshandläggare tidigare!

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Jag har ett gammalt hus, går det att sätta upp solcellsmoduler ändå?

Ja det går. Du behöver dock prata med kommunens byggnadsnämnd för vara säker vad planbestämmelserna säger för just ditt område, och ditt hus. Det kan hända att ni bor i ett område med särskilda regler för vad som får byggas och hur det får se ut.

Hjälpte denna artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer