fbpx

Bygglov Staket: Hur högt får du bygga?

Sammanfattning

 • Ett uppförande, en väsentlig ändring eller förflyttning av ett plank kräver vanligtvis bygglov
 • Den tillåtna höjden på ett staket för att undslippa ett bygglov varierar från kommun till kommun men en vanlig riktlinje brukar vara 110 cm från marknivån och 80 cm från marknivån vid korsningar och infarter
 • Den tillåtna höjden på ett plank för att undslippa ett bygglov varierar från kommun till kommun men en vanlig riktlinje brukar vara 180 cm samt att planket ska vara max 3,6 m från en fasad

Vill du bygga ett staket men är osäker på vilka regler och begränsningar som gäller? I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om bygglov för staket, inklusive rekommendationer och undantag från bygglovsplikten. Läs vidare för att få svar på frågor som ”Hur högt får jag egentligen bygga mitt staket?” och undvik vanliga misstag när det gäller ansökan om bygglov. Vi hjälper dig navigera genom processen så att du kan skapa det perfekta staketet för din trädgård.

Läs mer: Bygglov Altan | Nya regler & exempel 

Innehåll

  Bygglov Staket - Hur högt får Staketet vara?

  Ett uppförande, en väsentlig ändring eller förflyttning av ett plank kräver vanligtvis bygglov. Detta innebär att du behöver ansöka om ett bygglov och få ett startbesked innan du får påbörja ditt bygge. Ett plank benämns en avgränsning som är högre och tätare än ett vanligt staket.Plankets material är ej av betydelse då det är utformningen och konstruktionen som avgör om avgränsningen är att anse som plank eller staket.

  Det finns undantag från bygglovsplikten när det gäller plank. Om planket är avsett för att skydda en uteplats och är byggt inom 3,6 meter från bostadshuset med en höjd om maximalt 1,8 meter krävs vanligtvis inte bygglov. Planket får ej heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Om detta görs krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Detta gäller dock inte om kommunen i områdesbestämmelserna eller detaljplanen bestämt att en åtgärd likt bygge av plank kräver bygglov.  

  Läs mer: Bygglov Veranda: Allt Du Behöver Veta 

  bygglov staket

  Hur högt staket får jag bygga utan bygglov?

  Det är många privatpersoner som undrar ”Hur högt får jag egentligen bygga mitt staket?”. Svaret på frågan är inte helt självklar!

  Inledningsvis på sidan så diskuterade vi skillnaden mellan plank och staket. Där behöver man först och främst börja. Eftersom staket inte finns definierat i Plan- och bygglagen så är reglerna inte skriftliga. De flesta kommuner har tagit fram egna riktlinjer och bedömningsunderlag. Känner du dig osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med din kommun. Du kan också boka ett kostnadsfritt samtal med oss för att diskutera ditt ärende och se om det krävs bygglovsritningar för projektet eller ej.

  I Falkenberg till exempel har kommunen tagit fram policys enligt nedan bild:

  Bygglov-staket-2

  Följande villkor ska vara uppfyllda för att du ska kunna uppföra ett staket utan bygglov:

  • Högst 110 cm från marknivån.
   • Vid infart eller korsning högst 80 cm. Tänk på sikttriangeln (gäller även buskar)
   • Lämna tillräckligt avstånd för att du ska kunna underhålla ditt staket från din egna fastighet. Rekommenderat minst 50 cm från fastighetsgräns.
   • Minst 50% genomsiktlighet.

  Följande villkor om du vill bygga ett plank utan bygglov:

  • Skyddar en uteplats vid en- och tvåbostadshus.
  • Planket placeras max 3.6 meter från fasadliv
  • Högst 180 cm högt.
  • Minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
   • Om du bygger närmare behöver du ha grannens medgivande, helst skriftligen.
   • Lämna tillräckligt avstånd för att du ska kunna underhålla ditt staket från din egna fastighet. Rekommenderat minst 50 cm från fastighetsgräns.

  Bygglov-staket-3

  Varje projekt är unikt och det kan uppstå bygglovsplikt även om åtgärderna var för sig inte hade krävt bygglov. Exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, placeras ovanpå en mur eller en altan.

  Bygglovsplikten avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och syfte/användning och det kan finnas undantag för bygglovsplikten precis som för exempelvis pergola eller växthus.

   

  Vanliga frågor

  Det beror på kommunens handläggningstider, men i genomsnitt kan det ta mellan 6-8 veckor att få ett beslut om ditt bygglov.

  I de flesta fall krävs en ny ansökan om ändringen av höjden överstiger de tillåtna gränserna enligt din kommuns riktlinjer för färdigbyggt projekt.

  I de flesta kommuner finns inga specifika krav på material för staket som inte kräver bygglov. Du kan använda trä, metall eller andra lämpliga material beroende på dina preferenser och estetiska behov.

  Sammanfattning

  • Ansökan om bygglov är vanligtvis nödvändigt vid uppförande, ändring eller flytt av ett plank.
  • Tillåtna höjder för staket varierar mellan olika kommuner, men generellt sett ligger gränserna kring 110 cm från marknivån och 80 cm vid infarter och korsningar.
  • För plank gäller oftast en maxhöjd på 180 cm och en placering max 3,6 m från fasaden.

  Vill du ha mer information eller hjälp med din bygglovsansökan? Kolla in våra andra artiklar nedanför eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert, Laszlo. Vi finns här för att hjälpa dig!

   

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  14 av 14 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.