Krävs det bygglov för staket och plank?

bygglov-staket

Ett uppförande, en väsentlig ändring eller förflyttning av ett plank kräver vanligtvis bygglov. Detta innebär att du behöver ansöka om ett bygglov och få ett startbesked innan du får påbörja ditt bygge. Ett plank benämns den avgränsning som är högre och tätare än ett vanligt staket. Plankets material är ej av betydelse då det är utformningen och konstruktionen som avgör om avgränsningen är att anse som plank eller staket.

Det finns undantag från bygglovsplikten när det gäller plank. Om planket är avsett för att skydda en uteplats och är byggt inom 3,6 meter från bostadshuset med en höjd om maximalt 1,8 meter så krävs vanligtvis inte bygglov. Planket får ej heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Om detta görs krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Detta gäller dock inte om kommunen i områdesbestämmelserna eller detaljplanen bestämt att en åtgärd likt bygge av plank kräver bygglov.

Behövs bygglov för staket?

Vanligtvis är ett staket bygglovsbefriat. Vad som är att anse som staket skiljer sig dock från kommun till kommun. Olika kommuner har olika krav på hur högt ett staket får vara för att det ej skall anses som plank och därmed vara bygglovsbefriat. Borås stad har exempelvis bestämt att ett staket är en avgränsning som är högst 110 cm och har en lufttäthet på mindre än 50% material. Om dessa krav ej uppfylls är det enligt Borås stad att anse som ett plank, vilket vanligtvis kräver ett bygglov om inte tidigare nämnda undantag är uppfyllda.

Som alltid rekommenderar vi på LT Ingenjörsbyrå att du i ett tidigt skede kontaktar din kommun för att stämma av vilka bestämmelser och krav som gäller för just ditt bygge.

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer