fbpx

Bygglovsansökan

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Att ansöka om bygglov kan vara en nödvändig och spännande process för alla som planerar att genomföra byggprojekt. Oavsett om det handlar om att bygga ett hus, en altan, en pergola eller en pool, är det viktigt att förstå bygglovsprocessen och uppfylla de krav och regler som gäller. I denna guide kommer vi att gå igenom stegen för att ansöka om bygglov och ge dig användbara tips för att öka dina chanser att få din ansökan godkänd.

  Läs mer: Behöver du hjälp med bygglov?

  Vad är en bygglovsansökan?

  En bygglovsansökan är en formell begäran till kommunen för att få tillstånd att genomföra ett byggprojekt. Bygglovet säkerställer att ditt projekt uppfyller gällande byggnormer och bestämmelser och att det inte strider mot några stadsplaneringsregler. Innan du påbörjar ditt byggprojekt är det viktigt att ansöka om och få godkänt bygglov för att undvika böter eller krav på att riva ditt bygge.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov – Vanliga frågor och svar

  Steg för att ansöka om bygglov

  Att ansöka om bygglov kan verka som en överväldigande process, men med rätt information och förberedelse kan du göra det smidigt och effektivt. Här är några steg som du bör följa för att ansöka om bygglov:

  1. Förbered din bygglovsansökan: Innan du börjar fylla i din bygglovsansökan är det viktigt att du har all nödvändig information och dokumentation till hands. Det kan inkludera ritningar, konstruktionsplaner, situationsplaner och eventuella andra handlingar som krävs av kommunen. Ju mer detaljerad och korrekt din ansökan är, desto större är chanserna att den blir godkänd.

  2. Kontakta en kontrollansvarig: En kontrollansvarig är en expert inom byggbranschen som kan hjälpa dig genom bygglovsprocessen. De kan ge dig råd om vilka handlingar som behövs, hjälpa dig att uppfylla kraven och övervaka byggprojektet för att säkerställa att det följer gällande bestämmelser. Att anlita en kontrollansvarig kan vara till stor hjälp och öka dina chanser att få bygglovet godkänt.

  3. Fyll i ansökningsformuläret: Kommunen kommer att tillhandahålla ett ansökningsformulär som du måste fylla i. Var noggrann och se till att du svarar på alla frågor korrekt och fullständigt. Det kan vara till hjälp att ta hjälp av en expert eller kontrollansvarig för att säkerställa attdin ansökan är korrekt och att inga viktiga uppgifter saknas.

  4. Bilaga och bifoga dokumentation: För att stödja din bygglovsansökan måste du bifoga olika dokument och ritningar. Det kan inkludera konstruktionsritningar, situationsplaner, fasadritningar och eventuella andra relevanta dokument. Se till att alla dokument är tydliga, korrekta och lättlästa för att underlätta granskningen av din ansökan.

  5. Betala avgifter: Kommunen kan ta ut en avgift för att behandla din bygglovsansökan. Kontrollera de aktuella avgifterna och se till att du betalar in rätt belopp. Om avgiften inte betalas kan din ansökan bli försenad eller avvisad.

  6. Invänta beslut: Efter att du har skickat in din bygglovsansökan kommer kommunen att granska den och fatta beslut. Det kan ta upp till ett antal veckor eller till och med månader beroende på kommunens arbetsbelastning. Var tålmodig och stå till buds för eventuella ytterligare frågor eller krav från kommunen.

  7. Få bygglovet godkänt: Om din bygglovsansökan godkänns kommer du att få ett formellt godkännande i form av ett bygglov. Detta innebär att du har tillstånd att påbörja ditt byggprojekt enligt de angivna villkoren. Se till att du följer alla villkor och bestämmelser som anges i bygglovet för att undvika problem i framtiden.

  Att ansöka om bygglov kan vara en utmanande process, men med rätt förberedelse och hjälp från experter kan du öka dina chanser att få din ansökan godkänd. Tveka inte att kontakta en kontrollansvarig eller använda dig av vår faktabank för att få ytterligare information och råd om bygglovsansökan. I nästa del av denna artikel kommer vi att gå igenom vanliga frågor och svar om bygglov och ge dig mer insikt i processen. Fortsätt läsa för att få värdefulla tips och råd!

  Fortsätt läsa: Vanliga frågor om bygglov

  Vanliga frågor om bygglov: Allt du behöver veta

  När det gäller bygglov finns det ofta många frågor och funderingar som dyker upp. För att hjälpa dig att få en klarare bild av bygglovsprocessen och vad som krävs, har vi sammanställt några vanliga frågor och svar nedan.

  1. Behöver jag alltid ansöka om bygglov?

  Nej, det finns vissa undantag där du inte behöver ansöka om bygglov. Mindre projekt som inte påverkar byggnadens struktur eller utseende kan vara undantagna. Exempel på sådana projekt inkluderar mindre renoveringar, vissa typer av friggebodar och mindre altaner. Det är dock viktigt att du kontrollerar med din kommun för att säkerställa att ditt projekt inte kräver bygglov.

  Läs mer: Dags att söka Bygglov?

  2. Hur lång tid tar det att få bygglovet godkänt?

  Tiden det tar att få bygglovet godkänt kan variera beroende på flera faktorer, inklusive kommunens arbetsbelastning och komplexiteten i ditt projekt. Generellt sett kan det ta upp till några veckor eller till och med månader. Det är viktigt att vara tålmodig och planera i förväg för att undvika förseningar.

  3. Vad kostar det att ansöka om bygglov?

  Kostnaden för att ansöka om bygglov varierar beroende på kommunens avgiftsstruktur och storleken på ditt projekt. Kommunen tar vanligtvis ut en avgift för att täcka kostnaderna för att granska och behandla din ansökan. Det är bäst att kontakta din kommun för att få information om aktuella avgifter och betalningsinstruktioner.

  Läs mer: Vanliga frågor innan projektet 

  4. Vilka dokument behöver jag bifoga med min ansökan?

  Vid ansökan om bygglov är det vanligt att du behöver bifoga olika dokument för att stödja din ansökan. Vanliga dokument inkluderar ritningar, konstruktionsplaner, situationsplaner och eventuellt ett antikvariskt utlåtande om fastigheten är skyddad. Det är viktigt att se till att alla dokument är tydliga och korrekta för att underlätta granskningen av din ansökan.

  5. Vad händer om mitt bygglov nekas?

  Om din bygglovsansökan nekas kan du överklaga beslutet. Det kan kräva att du lämnar in ytterligare information eller justerar ditt projekt enligt de anvisningar som ges av kommunen. Att arbeta med en kontrollansvarig eller en erfaren arkitekt kan vara till hjälp för att identifiera och åtgärda eventuella problem som kan ha lett till avslaget.

  6. Kan jag påbörja mitt byggprojekt innan jag får bygglovet?

  Det är olagligt att påbörja ett byggprojekt innan du har fått bygglovet godkänt. Att göra det kan resultera i böter och kravpå att du måste riva det som har byggts utan tillstånd. Det är viktigt att invänta det formella godkännandet i form av ett bygglov innan du påbörjar arbetet för att undvika juridiska problem och extra kostnader.

  7. Hur kan en kontrollansvarig hjälpa mig med min bygglovsansökan?

  En kontrollansvarig är en expert inom byggbranschen som kan hjälpa dig genom hela bygglovsprocessen. De har kunskap om de gällande reglerna och bestämmelserna och kan ge dig råd om vilka dokument som behövs och hur du kan uppfylla kraven. De kan också övervaka byggprojektet för att säkerställa att det följer de godkända planerna och gällande bestämmelser. Att anlita en kontrollansvarig kan ge dig trygghet och öka dina chanser att få ditt bygglov godkänt.

  8. Kan jag ansöka om bygglov retroaktivt?

  I vissa fall kan det vara möjligt att ansöka om bygglov retroaktivt, det vill säga efter att du redan har påbörjat byggprojektet utan att ha ansökt om tillstånd. Detta kan dock vara en mer komplicerad process och det finns ingen garanti för att bygglovet kommer att godkännas i efterhand. Det är alltid bäst att ansöka om bygglov i förväg för att undvika eventuella problem och förseningar.

  Genom att ha svar på dessa vanliga frågor kan du få en bättre förståelse för bygglovsprocessen och vara bättre förberedd när du ansöker om bygglov. Var noga med att använda vår faktabank för att få ytterligare information och råd om specifika projekt och regler. I den sista delen av denna artikel kommer vi att ge dig några användbara tips för att öka dina chanser att få ditt bygglov godkänt. Fortsätt läsa för att lära dig mer!

   

  Tips för att få bygglovet godkänt: Öka dina chanser till framgång

  Att få ditt bygglov godkänt är en viktig del av att genomföra ditt byggprojekt. För att öka dina chanser till framgång och undvika onödiga förseningar och problem har vi sammanställt några användbara tips nedan.

  1. Gör din hemläxa: Innan du ansöker om bygglov är det viktigt att göra din hemläxa. Ta reda på vilka regler och bestämmelser som gäller för ditt specifika område och projekt. Se till att du förstår vad som krävs och vilka dokument som behöver bifogas med din ansökan. Ju mer du vet och förbereder dig i förväg, desto smidigare blir processen.

  2. Anlita experter: Att arbeta med experter inom byggbranschen kan vara till stor hjälp för att öka dina chanser att få bygglovet godkänt. Anlita en kontrollansvarig eller en arkitekt som kan guida dig genom processen, se till att all dokumentation är korrekt och hjälpa dig att uppfylla alla krav och bestämmelser.

  3. Var noggrann med ritningar och planer: En viktig del av bygglovsansökan är att lämna in tydliga och korrekta ritningar och planer för ditt projekt. Se till att ritningarna är detaljerade och visar alla nödvändiga dimensioner, material och konstruktionsdetaljer. Det är också viktigt att ritningarna följer kommunens specifika krav och standarder.

  4. Ha en bra kommunikation med kommunen: Under processen är det viktigt att ha en bra kommunikation med kommunens bygglovskontor. Var tillgänglig för eventuella frågor eller förtydliganden som kan behövas. Det kan också vara till hjälp att skapa en god relation med handläggaren och visa att du är engagerad och samarbetsvillig.

  5. Följ tidsplanen: Se till att du följer de angivna tidsramarna och håller dig till den planerade byggtiden. Förseningar kan påverka godkännandet av ditt bygglov och kan också leda till extra kostnader. Ha en realistisk tidsplan och följ den noggrant för att undvika problem.

  6. Var beredd på justeringar: Ibland kan det krävas justeringar eller ändringar i ditt projekt för att få bygglovet godkänt. Var beredd på att göra nödvändiga ändringar och anpassningar om det behövs. Att vara flexibel och samarbetsvillig kan öka dina chanser till framgång.

  7. Var noggrann med ansökningsformuläret: När du fyller i ansökningsformuläret är det viktigt att vara noggrann och fullständig. Kontrollera att du svarar på alla frågor och att all information ärkorrekt och aktuell. Se till att inga viktiga uppgifter saknas och att du bifogar all nödvändig dokumentation.

  8. Följ upp och håll dig informerad: När du har skickat in din ansökan, se till att följa upp regelbundet med kommunen för att hålla dig informerad om statusen för din bygglovsansökan. Var tillgänglig för eventuella frågor eller kompletterande handlingar som kan behövas.

  Genom att följa dessa tips kan du öka dina chanser att få ditt bygglov godkänt och påbörja ditt efterlängtade byggprojekt. Tveka inte att använda vår faktabank för att få mer information och råd om specifika byggprojekt och regler. Kom ihåg att varje bygglovsprocess är unik, så det är viktigt att vara noggrann och förberedd för att säkerställa en smidig och framgångsrik ansökan.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer