Behöver du hjälp med ditt förhandsbesked?

Vi gör din ansökan bekymmersfri!

Är du på gång med ditt byggprojekt och behöver ansöka om förhandsbesked?

Låt oss på LT Ingenjörsbyrå AB hjälpa dig hela vägen.

Ge mig ett fast pris

Fackmannamässiga ritningar

Vi tar fram enkla och tydliga ritningar som kommunerna efterfrågar!

Bollplank

Under hela processen är vi ditt bollplank och hjälper dig med tekniska och juridiska frågor!

Fasta priser

För att känna dig trygg erbjuder vi fasta priser för ditt förhandsbesked.
 

powered by Typeform

Vi hjälper dig när du behöver ansöka om förhandsbesked

LT Ingenjörsbyrå hjälper ca. 25-30 privatpersoner varje år med sitt förhandsbesked. Det som vi kommer hjälpa dig med och det som också kommunen kommer att titta på är:

  • Är platsen lämplig att bygga på?
  • Bedömning görs bl.a. av andra kapitlet i Plan- och bygglagen
  • Riktlinjer från översiktsplanen
  • Påverkan på landskapsbilden
  • Omkring liggande bebyggelse
 

Vanliga frågor gällande förhandsbesked

 

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked kan man ansöka om i ett tidigt skede innan ansökan om bygglov för att få veta om det överhuvudtaget är tillåtet att bygga så som man tänkt. Ansökan skickas in till kommunens byggnadsnämnd och ett beviljat förhandsbesked är giltigt i två år. Detta innebär att om du ansöker om bygglov inom två år och detta överensstämmer med vad som framgått i din ansökan om förhandsbesked så kommer bygglovet vanligtvis att beviljas.

 

Vad krävs för att ansöka om förhandsbesked?

När man ansöker om förhandsbesked krävs det inte lika många handlingar som vid ansökan om bygglov. Vid ansökan om förhandsbesked är det vanligtvis tillräckligt med en situationsplan, marksektioner samt en beskrivning av projektet. Ansökan om förhandsbesked är vanligt när man exempelvis har planer på att bygga hus utanför detaljplanerat område. Detta då den aktuella marken saknar anvisningar om vilka byggnader som får upprättas.

 

När skall man ansöka om förhandsbesked?

Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid då det kan ta upp till tio veckor att få ett besked. I vissa fall, om det är ett komplicerat eller omfattande ärende, kan det dröja upp till tjugo veckor innan du får ett besked. De aktuella tidsfristerna börjar gälla från den dag byggnadsnämnden anser att du inkommit med samtliga handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut. Observera att byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att ha prövat ditt förhandsbesked.

 

Vad händer med min ansökan?

När en ansökan inkommit till byggnadsnämnden så prövas denna utifrån gällande lagstiftning i bland annat plan- och bygglagen. Vid en ansökan om förhandsbesked lägger byggnadsnämnden ingen vikt vid byggnadens utformning utan tar mer hänsyn till omgivningen och om den aktuella byggnaden kommer passa in i miljön. Byggnadsnämnden kommer även skicka ut information till närmsta grannar om det planerade bygget för att ge dessa möjlighet att yttra sig.

 

Vad händer om jag får ett positivt förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked kan omfatta vissa villkor, exempelvis placeringen av en uppfart eller utformningen på ett hus så det passar in i omgivningen. Byggnadsnämnden kan i ett senare skede neka ett bygglov på grund av sådant som ej prövades i förhandsbeskedet, exempelvis byggnadens utformning eller exakta placering. Ett beslut från byggnadsnämnden kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid ett positivt förhandsbesked kommer detta meddelas i Post- och Inrikes tidningar. Från och med detta har övriga tre veckor på sig att överklaga det positiva förhandsbeskedet. Om ingen överklagat beslutet inom tre veckor kan du påbörja processen med att ansöka om bygglov.

Medarbetare

Laszlo Toth arbetar som projektledare på företaget LT Ingenjörsbyrå AB.
CEO

Laszlo Toth

Ring Maila
Ervin Mulic arbetar som projektledare hos LT Ingenjörsbyrå AB.
Projektledare

Ervin Mulic

Maila
Sigrid Dahlström arbetar som bygglovskonstruktör på LT Ingenjörsbyrå AB.
Konstruktör

Sigrid Dahlström

Maila
Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Vi svarar inom 24 timmar


Telefonummer 033-659 09 30 Skicka ett mail till oss på kontakt@ltingenjorsbyra.se
Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!