fbpx

Garage- och Carport Ritningar 2023

Sammanfattning

 • Ett garage, och i vissa fall även en carport, är en så kallad komplementbyggnad
 • Vanligen krävs det antingen ett bygglov eller en bygganmälan för byggnation av garage eller carport
 • Både garage och carport är möjligt att bygga själv med lösvirke

Vår erfarna team av arkitekter och ingenjörer vet vad som krävs för att få godkänt bygglov och skapa en säker och funktionell struktur. Med våra ritningar kan du antingen bygga själv med lösvirke eller välja en färdig byggsats från våra samarbetspartners.

Innehåll

  , Garage- och Carport Ritningar 2023

  Är du i behov av ett skydd för din bil eller ett extra förvaringsutrymme? Vi på LT Ingenjörsbyrå har flera olika alternativ för att din idé om ett nytt garage eller en ny carport skall gå i uppfyllelse. Vi är specialister på att ta fram bygglovsritningar för garage samt carport och vet exakt vad vi behöver göra för att matcha vår expertis med dina behov.

  , Garage- och Carport Ritningar 2023

  Definition

  Vad är ett garage och en carport?

  Garage definieras som en komplementbyggnad. Komplementbyggnad kan, utöver garage, vara: friggebod, lekstuga eller gästhus. Garaget skall vara:

  • Fristående
  • Bestå av tak eller tak och väggar
  • Placerad på märken eller delvis under
  • Människor skall kunna uppehålla sig i det
  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION AV NYBYGGNATION ENPLANSHUS MED TILLHÖRANDE DUBBELGARAGE I BORÅS

  Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

  Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

  Ta kontakt med en arkitekt innan du börjar

  Man kan göra mycket själv vad gäller garageritningar och skisser på carports. Dessvärre glömmer många bort att ta kontakt med en arkitekt i början av projektet och får därför betala betydligt mer än vad de först trott. Kontakten med arkitekten är i ett tidigt skede är viktig eftersom denne kommer ge dig råd och riktlinjer som du skall följa vad gäller tillgänglighet och vanliga fallgropar. Om du väntar med att anlita en arkitekt till slutet av dina skisser kommer du med stor sannolikhet få ändra dina skisser.

  Kan du bygga garage/carport i lösvirke?

  Ja, det är många av våra kunder som bygger garaget själva eller med hjälp av vänner för att hålla nere kostnaderna. För carport är det uteslutande lösvirke eller byggsats som används med tanke på den enkla konstruktionen. ”Svenskt Trä” har tagit fram många bra dokument för att du skall kunna bygga ditt garage helt själv. Du får kostnadsfri tillgång till många utföranden, snözoner och kontaktuppgifter till bygghandlare.

  • Byggbeskrivning
  • Grundritning
  • Planritning
  • Stomritning
  • Takstolsritning
  • Väggritning
  • Materiallista
  • Kaplista
  • Takstolslista

  Tänk på att dessa ritningar inte räcker för att ansöka om bygglov eller bygganmälan. Har du dessa ritningar som underlag kan vi snabbt och kostnadseffektivt ta fram bygglovsritningar till just ditt projekt.

  Exempel på garage- och carportprojekt

  Nedan finner du ett urval av några tidigare projekt som kunder efterfrågat. Vissa har byggt i lösvirke medan andra har köpt byggsatser från större byggvaruhus. Vi har samarbeten med flera garage- och carportleverantörer för att ni ska få en smidig process vad gäller bygglov och byggprocess.

  1.Nedan projekt har innefattat bygglovsritningar för dubbel carport, 36 kvm. Samtliga bygglovsritningar och 3D illustration har kunden erhållit på ca 8 dagar.

  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION FÖR DUBBEL CARPORT – HÖGER
  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION FÖR DUBBEL CARPORT – VÄNSTER

  2. Enkel carport med förråd, 30 kvm. Bygglovsritningar inklusive markplanering.

  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION FÖR CARPORT MED FÖRRÅD

  3. Modernt garage med sadeltak, endast 21 kvm. Kund i Skellefteå. Bygglovsritningar samt konstruktionsritningar levererades tillsammans med samarbetspartner.

  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION FÖR GARAGE MED PULPETTAK/SNEDTAK

  4. Klassiskt garage med sadeltak, endast 21 kvm. Bygglovsritningar framtagna med 27 graders taklutning för att passa in med huvudbyggnad samt ladugård. Faluröd stående träpanel samt shingel tak.

  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  ILLUSTRATION FÖR GARAGE MED SADELTAK

  Krav

  Vilka bygglovsritningar krävs för garage och carport?

  Idag är det samma krav på ritningar för bygganmälan som för bygglov. De bygglovsritningar som krävs för att få ett godkänt bygglov är:

  • Planlösning
  • Fasader
  • Marksektion
  • Markplanering
  • Sektionsritning
  • Situationsplan

  Övriga dokument som krävs är kontrollplan samt projekt- och teknisk beskrivning. I vissa fall kan det krävas geoteknisk undersökning, strandskyddsdispens etc. 

  När du sedan skall starta upp ditt projekt kan det krävas fler dokument:

  • Konstruktionsritningar
  • Brandskyddsdokumentation

  Exempel på bygglovsritningar för garage med sadeltak

  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  BYGGLOVSRITNING – PLANRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK
  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  BYGGLOVSRITNING – FASADRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK
  , Garage- och Carport Ritningar 2023
  BYGGLOVSRITNING – SEKTIONSRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK

  Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

  Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

  Kan man bygga carport utan bygglov?

  Ja, du kan bygga carport utan bygglov. Dock kan det krävas anmälan även om projektet ej är bygglovspliktigt.

  Generellt kan man säga att det krävs anmälan om:

  • Det finns en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
  • Nockhöjden är max 4 meter.
  • Carporten är max 30 kvm.
  • Carporten är minst 4,5 meter från fastighetsgräns
  • Området är inte skyddad genom annan lagstiftning så som kulturmiljö etc.

  Du kan bygga carport utan bygglov eller anmälan om du förhåller dig till friggebodsreglerna:

   • Det finns en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
   • Nockhöjden är max 3 meter.
   • Carporten är max 15 kvm.
   • Carporten är minst 4.5 meter från fastighetsgränserna.
   • Området är inte skyddad genom annan lagstiftning så som kulturmiljö etc.
   

  Boka ett kostnadsfritt möte med våra bygglovskonsulter via knappen längst ner till höger i skärm och få svar på dina frågor.

  Attefallshus på maximalt 30 kvm kräver inte bygglov, dock anmälningspliktig.
  Det krävs inget bygglov om du bygger en carport på 30 kvm med hjälp utav attefallsreglerna.
  LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer friggebod.
  Det krävs varken bygglov eller anmälan om du bygger en carport som är 15 kvm och är minst 4.5 meter från tomtgräns. Detta kallas en friggebod.

  Vilka utformningskrav finns det för garage och carport?

  Även om garaget inte behöver bygglov så måste byggnaden uppfylla kraven i:

  • Plan- och bygglagen
  • Plan- och byggförordningen
  • Boverkets byggregler
  • Europeiska konstruktionsstandarden

  Enkelt förklarat skall garaget uppfylla följande krav:

  • Vara lämpligt för sitt ändamål
  • God formgivning
  • God färg- och materialval
  • Varsamt byggt
  • Ska ej orsaka fara eller olägenhet för omgivningen

  Energikravet är oftast inget du behöver tänka på i garage eftersom byggnaden inte värms upp eller värms ytterst lite under året. Därför är det inget krav att beräkna energiförbrukningen av ett garage.

  Får du bygga ett garage med lägenhet på övervåningen?

  Ja, det är många som gör på det sättet för att få en investering som kommer återbetala sig inom några år. Lägenheten kan du enkelt hyra ut till externa hyresgäster eller släktingar när de kommer på besök. Tänk på att lägenheten skall uppfylla samtliga krav för ändamålets lämplighet.

  Får du bygga ett garage utöver din byggrätt?

  Ja, om du bygger garaget som en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter kan du använda dig av attefallsreglerna. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller när du ska bygga ett attefallshus. Det passar perfekt om du ska bygga fritidshus som inte är stort till ytan och du vill ändå skapa mer användbar yta.

  Får du bygga garage utanför detaljplan?

  Ja, dock så är alla ärenden utanför detaljplanen mer komplicerade eftersom det inte finns ett styrande dokument som kommunen kan följa och bedöma utefter. Vanligtvis är det dock inga problem att bygga utanför detaljplan.

  Får du bygg om garage till bostad?

  Många som ringer till oss frågar ”Kan jag bygga om garage till bostad?” Svaret är inte självklart eller enkelt att besvara på genom telefon. Det kan vara både ja och nej. Dels påverkas svaret av detaljplanen, om du har någon, vad du får bygga på din fastighet men även utformningen på det befintliga garaget. I Plan- och bygglagen regleras allt som berör ändrad användning. Du behöver inte fysiskt göra ingrepp på garaget för att det ska räknas som ändrad användning. I många projekt är det svårt att veta vad som gäller vid ändrad användning. Det beror på hur mycket av byggnaden som egentligen berörs och antalet ändringar som behöver uppfylla de nya kraven. Vid bedömningen skall följande beaktas:

  • Ändringens omfattning
  • Byggnadens förutsättningar
  • Varsamhetskravet
  • Förvanskningsförbudet

  Att ändra från garage till bostad är en ändring som innebär högre krav än vid tidigare användning. Hur stora förbättringar är egentligen relevant för just ditt projekt? Det är en bedömning som en bygglovshandläggare gör genom att titta på följande punkter:

  • Väsentligt ökade laster
  • Ökat personantal som kräver ett förändrat brandskydd
  • Ökat antal personer som medför ett behov av ökade luftflöden
  • Att ett tidigare ouppvärmt utrymme tas i anspråk för ett ändamål som ställer andra krav på termisk komfort

  Ta hjälp av oss vid din bygglovsansökan, vi har hjälpt till med fler än 25 projekt under 2019 som berör ändrad användning.

  Får du bygga till ditt garage?

  Ja, genom att förhålla sig till attefallsreglerna. Då kan du bygga till 15 kvadratmeter BTA med endast bygganmälan och utan bygglov. Du får använda dig av attefallsreglerna även om du har förbrukat din byggrätt på fastigheten. Dessa 15 kvm fungerar perfekt för förråd eller för att få plats med ytterligare en bil. Om du önskar att bygga till mer än 15 kvm krävs bygglov. Bygger du mer än 15 kvm måste du ta hänsyn till byggrätten och alla andra bestämmelser i detaljplanen. Låt oss titta på din detaljplan innan du beställer bygglovsritningar för att slippa otrevliga överraskningar.

  Vilka bygglovsritningar krävs för garage med lägenhet på övervåningen?

  Om du ska bygga ett garage med lägenhet på övervåningen kommer det krävas mer avancerade ritningar och andra dokument för ditt bygglov. Generellt är det fler krav som skall uppfyllas när du inreder en bostad. Skillnaden ser du redan på planlösningen för bostaden. Planlösningen skall möbleras enligt ditt förslag. Möbleringen skall vara anpassad med tanke på tillgänglighetskrav. Badrum skall också vara tillgänglighetsanpassade. På planlösningen skall även en framtida hiss ritas in. Detta visar att det är möjligt att installera en hiss i framtiden.

  Pris

  Vad kostar bygglovsritningar för garage och carport?

  Du kan enkelt beräkna kostnaden för dina bygglovsritningar och få ett fast pris med vår kalkylator. Hittar du ett garage eller carport som vi har gjort till en tidigare kund kan du kontakta oss för att få ta del av dessa till ett förmånligt pris.

  Vad kostar bygglov för ett garage?

  Vad bygglovet kostar beror på flera faktorer. Den största faktorn är om det krävs bygglov eller bygganmälan. Enkelt förklarat är det storleken och komplexiteten i projektet som avgör.

  Ärende

  Kostnad

  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd7 100 kr
  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd11 800 kr
  Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm5 300 kr
  Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)7 700 kr
  Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)8 800 kr
  Ändra användning15 900 kr
  Inreda en ny bygglovspliktig bostad13 500 kr
  Nybyggnadskarta9 100 kr
  Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter)5 300 kr

  Kan du köpa byggsats för garage och carport?

  Ja, det finns flera företag på marknaden som kan leverera byggsatser till dig. Med byggsatser vet du att du får alla delar i rätt längd, dimension och kvalité. Det du behöver göra är att följa instruktionerna och bygga ihop projektet likt ett pussel. Glöm inte att fråga efter bygglovsritningar från leverantören som du köper byggsatsen av. Det finns även byggsatser för andra typer av komplementbyggnad som exempelvis friggebod.

  Kan du köpa nyckelfärdiga garage och carports?

  Ja, att köpa nyckelfärdiga garage eller carports kan vara ett bekvämt och smidigt sätt att få till en bra lösning för bilen. Byggtiden är endast några dagar eftersom det mesta tillverkas i fabrikerna innan leverans. Montörerna på plats är specialiserade på just denna typen av montering.

  Vad kostar det att bygga ett garage?

  Kostnaden för att bygga garage varierar beroende på flertalet faktorer:

  • Carport, enkelgarage, dubbelgarage med lägenhet som övervåning
  • Storlek
  • Antalet fönster, dörrar, avlopp etc.
  • Solceller, oljeavskiljare, tryckluft
  • Isoleringstjocklek
  • Grundläggning
  • Svåra markförhållanden
  • Lösvirke, kapat&klart, moduler eller nyckelfärdigt?
  • Hantverkare eller bygger själv?

  Enligt erfarenhet hamnar ett färdigt garage på mellan 3 000 kr/kvm – 15 000 kr/kvm. I det övre intervallet så får du en standardlägenhet på övervåningen. Har du speciella önskemål eller markförhållanden så räcker inte 15 000 kr/kvm.

  Tips när du jämför offerter för garage

  Det kan vara lockande att välja den billigaste offerten, men i slutändan kan det bli mycket dyrare än vad ni tänkt er. Att kunna jämföra offerter kan vara svårt. Är du som beställare bestämd och vet vad du har för krav på byggnaden så är det inga problem. Ställ krav på en tydlig offert och begär att få kostnaderna uppdelade. Några frågor som är bra att ha med sig när man ska ta in offerter:

  • Hur mycket är det isolerat? Grund, väggar och tak?
  • Typ av garageport? Isoleringsvärde på garageport?
  • Val av takmaterial? Tegel eller plåt?
  • Ingår det fönster och dörrar i priset? Vilken kvalité i så fall?
  • Ingår grundarbetet?
  • Ingår återställning och ytskikt efter projekt?
  • Ingår hängrännor och stuprör? Hur ansluts dessa?
  • Ingår el, vatten och avlopp?
  • Försäkringar och garantier?
  • Leverans och frakt?
  • Etablering och bodar?
  • Kran och lyftkostnader?

  Vanliga frågor

  Ja, vanligtvis krävs antingen ett bygglov eller en bygganmälan för att kunna genomföra konstruktionen av ett garage eller carport. Det är viktigt att kontrollera gällande regler och bestämmelser i din kommun innan du påbörjar projektet.

  Absolut! Många människor väljer att använda lösvirke när de vill hålla kostnaderna nere och samtidigt ha möjlighet till designflexibilitet. Det finns gott om resurser och byggbeskrivningar tillgängliga för att hjälpa dig genom processen.

  För att ansöka om bygglov behöver du vanligtvis planlösning, fasader, marksektioner, sektionsritningar och en situationsplan. Du kan även behöva inkludera kontrollplan och projektbeskrivning beroende på ditt specifika projekt.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis erbjuder vi på LT Ingenjörsbyrå skräddarsydda lösningar för ditt garage- eller carportprojekt. Med våra professionella ritningar får du inte bara den nödvändiga dokumentationen för att söka bygglov, utan också möjligheten att skapa en säker och funktionell struktur.

  Vill du läsa mer om liknande ämnen? Kolla in våra andra artiklar längre ner på sidan! Eller varför inte boka ett kostnadsfritt möte med vår expert Laszlo som kan svara på alla dina frågor angående bygglov?

  Hjälpte artikeln dig?
  13 av 16 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer