fbpx

Rent tekniskt sett är det faktiskt möjligt för dig att skapa dina egna bygglovsritningar. Med tillgång till ritningsverktyg och kunskap om byggnormer och tekniska specifikationer kan du ta dig an uppgiften. Dock är det viktigt att komma ihåg att skapa sådana ritningar är en komplex process som kräver noggrannhet och förståelse för regler och standarder.

3 fördelar du behöver tänka på 👇

Kolla in vår video om 👇

Kolla på våra ​referensuppdrag kring här

Vad är en VVS ritning villa?

Populärt

Tilbygning Pris

Populärt

Situationsplan tegning

Populärt

Tilbygning tegning

Populärt

Byggetegninger

Populärt

Konstruktions tegninger

Populärt

Behöver du hjälp inom ?

Vad säger våra kunder om våra tjänster?

Mer än 1 647 genomförda projekt

Sedan starten 2017 har vi hjälp otroligt många privatpersoner att förverkliga sina byggdrömmar. Vi förverkligar byggdrömmar för privatpersoner, företag och fastighetsägare.

{total_review_result} av 5.0
LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

från fler än 1 600 kunder

Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

Basil M. — Lund

Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

Annika T. — Täby

Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

Peter A. — Stockholm

Vanliga frågor om

Garage definieras som en komplementbyggnad. Komplementbyggnad kan, utöver garage, vara: friggebod, lekstuga eller gästhus. Garaget skall vara: Fristående Bestå av tak eller tak och väggar Placerad på märken eller delvis under Människor skall kunna uppehålla sig i det
Precis som garage så ska människor kunna uppehålla sig men carporten har via rättsfall beskrivits som att den inte skyddar mot väder. Dvs inte har något tak.
Ja, det är många av våra kunder som bygger garaget själva eller med hjälp av vänner för att hålla nere kostnaderna. För carport är det uteslutande lösvirke eller byggsats som används med tanke på den enkla konstruktionen. ”Svenskt Trä” har tagit fram många bra dokument för att du skall kunna bygga ditt garage helt själv. Du får kostnadsfri tillgång till många utföranden, snözoner och kontaktuppgifter till bygghandlare.
Idag är det samma krav på ritningar för bygganmälan som för bygglov. De bygglovsritningar som krävs för att få ett godkänt bygglov är: Planlösning Fasader Marksektion Markplanering Sektionsritning Situationsplan Övriga dokument som krävs är kontrollplan samt projekt- och teknisk beskrivning. I vissa fall kan det krävas geoteknisk undersökning, strandskyddsdispens etc. När du sedan skall starta upp ditt projekt kan det krävas fler dokument: Konstruktionsritningar Brandskyddsdokumentation
Ja, du kan bygga carport utan bygglov. Dock kan det krävas anmälan även om projektet ej är bygglovspliktigt. Generellt kan man säga att det krävs anmälan om: Det finns en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse Nockhöjden är max 4 meter. Carporten är max 30 kvm. Carporten är minst 4,5 meter från fastighetsgräns Området är inte skyddad genom annan lagstiftning så som kulturmiljö etc. Du kan bygga carport utan bygglov eller anmälan om du förhåller dig till friggebodsreglerna: Det finns en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. Nockhöjden är max 3 meter. Carporten är max 15 kvm. Carporten är minst 4.5 meter från fastighetsgränserna. Området är inte skyddad genom annan lagstiftning så som kulturmiljö etc.

Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG
NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024