fbpx

Behöver du hjälp med bygglov?

Innehållsförteckning

hjälp med bygglov

Få hjälp med bygglov från experter på LT Ingenjörsbyrå! Att få ett godkänt bygglov kan vara en tidskrävande process som kräver noggrann planering. Men oroa dig inte, vi finns här för att göra det smidigt och kostnadseffektivt för dig. Med vårt erfarna team av före detta bygglovshandläggare får du expertis och kunskap som behövs för att navigera genom bygglovsprocessen på bästa sätt. Oavsett om det handlar om ritningar, ansökningar eller övergripande rådgivning, så står vi redo att hjälpa dig hela vägen till ditt godkända bygglov.

Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov

Hur hjälper vi dig med bygglovet?

01
Avstämningsmöte & Avtal

Använd formuläret på hemsidan och beskriv ditt projekt. Du och jag bokar in ett videomöte för att gå igenom projektet i lugn och ro. Under mötet bestämmer vi omfattningen av den hjälpen du behöver.

02
Förstudie & Detaljplan

Jag påbörjar arbetet med att göra en förstudie. Bland annat hämtar jag in ritningar från kommunen och även stämmer av detaljplan eller områdesbestämmelserna

03
Projektering

Projekteringen är den grundstenen som ofta får alldeles för lite budget och tid. När du sätter dig med mig, arkitekten och konstruktören kommer vi att ta fram de bästa lösningar för just ditt projekt tillsammans med vårt team.

04
Bygglov

Jag hanterar bygglovsansökan åt dig så att du slipper bli frustrerad. På det sättet får jag eventuella kompletteringar direkt till mig. Du ser alltid ditt ärende på kommunens hemsida.

05
Planering & Teknisk projektering

Under tiden bygglovet hanteras av påbörjar jag och du arbetet med rumsbeskrivning, konstruktionsritningar, tidsplan och andra dokument för att upphandla hantverkare för bygget.

06
Upphandling av hantverkare

Jag kommer att säkerställa att du hittar hantverkare som passar ditt projekt med tidsplan, budget och utförande. Jag arbetar med lokala och nationella byggföretag, men jag vill gärna höra vilka referenser du har till hantverkare.

07
Genomförande av bygget

Jag bistår dig löpande under byggprojektet för att du ska få den stöttningen som privatpersoner behöver. Jag håller i byggmöten, kontakt med byggare och även samordning med projektörerna under bygget. Jag och du följer löpande upp budget, tidsplan och utförandet.

08
Inflyttning

Efter slutsamråd och slutbesiktning är det dags för dig att packa upp flyttlådor i ditt nya hem!

Uppföljning
Jag och du har kontakt även efter bygget, det uppstår alltid frågor eller funderingar efter inflyttning. Men cirka 6 månader efter inflyttning besöker jag dig och intervjuar dig om just hur du upplevde byggprojektet.

Behöver du hjälp med bygglov?

Att få ett godkänt bygglov är en process som kan vara tidskrävande och kräva mycket planering. Om du är en person som söker hjälp med bygglov är det viktigt att du väljer rätt ingenjörsbyrå som kan hjälpa dig att navigera igenom processen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Vi på LT Ingenjörsbyrå är en professionell Bygglovsbyrå som har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att få godkända bygglov för sina projekt. Här är några av de fördelar som du kan få när du väljer LT Ingenjörsbyrå för att hjälpa dig med bygglovsprocessen:

  1. Expertis och kunskap: Vi har ett team av duktiga föredetta bygglovshandläggare som har expertkunskap om bygglovsprocessen och hur man navigerar igenom den på bästa sätt. De kan hjälpa dig att förstå vilka krav och förutsättningar som gäller för ditt projekt och vägleda dig genom hela processen.

  2. Snabb service: LT Ingenjörsbyrå har en stor erfarenhet av att hantera bygglovsprocessen och kan därför hjälpa dig att få ditt bygglov snabbt och smidigt. De har också en hög kapacitet och kan därför hantera flera projekt samtidigt utan att det påverkar deras service.

  3. Kostnadseffektivt: LT Ingenjörsbyrå erbjuder konkurrenskraftiga priser och har en transparent prissättning så att du kan planera din budget på ett enkelt sätt. I våra offerter berättar vi också om hela processen, vilka andra kostnader du behöver ta med i din kalkyl mer än bara bygglovsritningar.

  4. Helhetsperspektiv: LT Ingenjörsbyrå har ett helhetsperspektiv och kan hjälpa dig att se till att ditt projekt blir så hållbart som möjligt. De kan också hjälpa dig att hitta lösningar som kan hjälpa dig att sänka kostnaderna för din bygglovsprocess. Vi har inte bara arkitekter utan även konstruktörer som kommer hjälpa dig under processen för att optimera ditt projekt precis som det vore deras egna hus som byggs.

Om du är i behov av hjälp med bygglov är LT Ingenjörsbyrå den perfekta partnern för dig. De kan hjälpa dig att navigera igenom bygglovsprocessen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de erbjuder expertis och kunskap om hur man hanterar olika krav och förutsättningar. 

Deras snabba service och konkurrenskraftiga priser gör att du kan få ditt bygglov snabbt utan att det kostar en förmögenhet. Och med deras helhetsperspektiv kan du vara säker på att ditt projekt blir så hållbart som möjligt, samtidigt som du kan få stöd från olika offentliga bidrag och subventioner.

Om du vill titta upp reglerna innan du startar ditt projekt kan du antingen boka ett kostnadsfritt möte med oss eller läsa på själv på Boverkets hemsida.

Så om du söker hjälp med bygglov och vill samarbeta med en professionell ingenjörsbyrå som kan hjälpa dig att navigera igenom processen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, tveka inte att kontakta LT Ingenjörsbyrå. De är redo att hjälpa dig att få ditt bygglov på plats så att du kan få igång ditt projekt på rätt fot.

Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

dont miss this

Vem kan hjälpa mig med bygglov?

Du kan självklart göra hela processen själv, det finns inget krav på att du anlitar någon. Däremot finns det flera företag på marknaden som endast arbetar med bygglovsprocessen och hjälper privatpersoner på marknaden. Om du anlitar ett företag kommer du att spara tid och huvudvärk med bygglovsprocessen. 

Det viktigaste steget i hela processen är att säkerställa att du följer reglerna som finns på din fastighet. Antingen detaljplan eller områdesbestämmelser, bor du utanför bebyggelse kan det saknas detaljplan. Då behöver du kunna reglerna för Byggnadsstadgan.

Att få bygglov för ett projekt kräver oftast att du lämnar in bygglovsritningar som visar hur projektet kommer att se ut och hur det kommer att fungera när det är färdigt. Bygglovsritningar är en viktig del av bygglovsprocessen eftersom de ger en detaljerad översikt över projektet och hjälper till att säkerställa att det uppfyller alla gällande krav och regler från kommunen.

Om du söker hjälp med bygglovsritningar kan våra kollegor vara den perfekta partnern för dig. De kan hjälpa dig att förstå vilka krav och förutsättningar som gäller för ditt projekt och vägleda dig genom hela processen.

Vad kostar hjälp med bygglov?

Våra priser är transparenta och vi arbetar endast med fasta priser för att du ska känna dig trygg med processen och budgeten för ditt projekt. Priset på marknaden ligger mellan 5000 – 20 000 kr beroende på storlek av projekt. Mindre ombyggnationer kostar ca. 5000 kr, tillbyggnader kostar runt 10 000 kr och nybyggnation behöver du räkna med ca. 20 000 kr.

Det är viktigt att inte bara kolla på pris utan även ta in referenser, kolla recensioner, jämföra garantier och erfarenhet. Självklart måste du få en tydlig bild av vad som ingår i priset som du har fått till dig. Hjälper företaget dig med ansökan, ta fram kontrollplan, kollar de detaljplanen och områdesbestämmelser åt dig?

Är det några andra kostnader som du behöver räkna med längre fram i processen? Det är tyvärr många bygglovsföretag som inte informerar privatpersoner om framtida kostnader för t.ex. nybyggnadskarta, plankostnad, konstruktionsritningar, och övriga kostnader som kan uppstå längre fram i projektet.
Om du anlitar en bygglovsbyrå som kan ta fram fackmannamässiga ritningar och har full koll på regelverket kommer du få igenom ditt bygglovsansökan snabbare och spara tid. Tid = Pengar.

Läs mer: Arkitekt och bygglov om Vanliga frågor

Kan jag få hjälp med Bygglovshandlingar?

När ordet Bygglovshandlingar används pratar vi om mer än bara Bygglovsritningar. Ordet BygglovsHandlingar är ett samlat begrepp på mer än bara bygglovsritningar.

Du kan tänka såhär, Bygglovsritningar är framtagna av en Arkitekt och visar endast utseendet på huset.

Resterande handlingar är framtagna av olika typer av ingenjörer och specialister. Detta visar hur själva huset ska byggas i detalj.

Bygglovsritning framtagen av en Arkitekt.

Bygglovshandlingar är bland annat följande:

  • Konstruktionsritningar

  • Energiberäkning

  • VVS-ritningar (vatten, avlopp, värme, ventilation)

  • Geoteknisk undersökning

Kan jag få hjälp med Bygglovsansökan?

En del av vårt erbjudande är att vi hjälper dig att skicka in din bygglovsansökan. Detta gör vi av två orsaker:

  1. Vi fyller i allting snabbt och korrekt. Det blir inga frågor från kommunen och missförstånd.

  2. Vi anger oss som kontaktpersoner i ärendet. Detta gör att vi kan kommunicera direkt med kommunen vid frågor och kompletteringar.

Kan jag få hjälp med kompletteringsbegäran?

Ja, det kan du få hjälp med. Det är alltid bäst att ta fram fackmannamässiga ritningar från början att stämma av detaljplanen på din fastighet. Men om du skickar oss kompletteringsbegäran från kommunen samt de handlingar som du redan har skickat in kan vi titta på dessa och avhjälpa dessa snabbt. Du kommer få en budget för arbetet innan vi startar.

Vem är ansvarig för att söka bygglov?

Det är byggherren som är ansvarig för att söka bygglov. Byggherren är oftast fastighetsägaren. Är det en bostadsrättsföreningen är det styrelsen som är ansvarig för att bygglov och andra tillstånd sköts på fastigheten. Boverket har en tydlig artikel om vem som är byggherre och vilket ansvar som den personen har.
När du köper ett hus är det viktigt att du efterfrågar och kontrollerar eventuella svartbyggen och att bygglov finns på byggnaderna. Annars kan det bli en otrevlig och dyr överraskning.
 
Hjälp med bygglov – allt du behöver veta

Bygglov är en viktig process för dig som planerar att genomföra ett byggprojekt. Det kan vara krångligt och det är vanligt att man har många frågor om vad som gäller och hur man ska gå tillväga. I denna artikel kommer vi att svara på några vanliga frågor kring hjälp med bygglov, förhoppningsvis ger det dig den information du behöver för att komma igång.

Vad innebär hjälp med bygglov?

När man pratar om hjälp med bygglov syftar man på olika tjänster och resurser som finns tillgängliga för att underlätta processen kring ansökan av bygglov. Det kan inkludera professionell rådgivning, exempelvis från arkitekter eller jurister, men också information och guider från kommunen eller andra myndigheter.

Vilken typ av projekt kräver bygglov?

Reglerna kring vilka typer av projekt som kräver bygglov varierar mellan olika kommuner i Sverige. Generellt sett brukar större ingrepp i fastigheten såsom nybyggnation, tillbyggnad eller ändrad användning kräva ett godkännande genom beviljat bygglov innan arbetet får påbörjas.

Mindre åtgärder såsom mindre renoveringar eller installation av solceller kan ibland undantas från detta krav beroende på lokal lagstiftning och bestämmelser. För att vara säker på vad som gäller för ditt specifika projekt är det viktigt att kolla upp detta hos din kommun eller ansöka om förhandsbesked.

Hur får jag hjälp med min bygglovsansökan?

Det finns flera sätt att få hjälp med sin bygglovsansökan. Ett vanligt alternativ är att anlita en arkitekt eller annan byrå med erfarenhet av planering och konstruktion, som kan hjälpa dig genom hela processen. De kan göra ritningar, ta fram dokumentation och skicka in ansökan till kommunen åt dig.

En annan möjlighet är att själv läsa på om de regler och krav som gäller för ditt projekt. Kommunens webbplats brukar ha detaljerad information om vad som behöver ingå i en ansökan samt vilka handlingar och ritningar som krävs.

Du kan också kontakta kommunens miljönämnd eller stadsbyggnadskontor direkt för mer information och rådgivning. Där kan du även boka tid för ett personligt möte där du får chansen att diskutera dina planer med en expert inom ämnet.

Sammanfattning

Hjälp med bygglov är något som många behöver när de ska genomföra olika typer av byggprojekt. Att söka hjälp från experter, såsom arkitekter eller jurister, kan underlätta processen betydligt då de har kunskap både inom lagstiftningen men även praxis vid hantering av liknande fall. Genom att läsa på om vad som krävs för din specifika ansökan och att använda dig av kommunens tillgängliga resurser kan du också öka dina chanser för en lyckad ansökan.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med olika slags projekt, oavsett om det är nybyggnation, tillbyggnad eller renovering.

Vår tjänst inkluderar allt från att ta fram ritningar och handlingar till att skicka in ansökningen och hantera eventuella frågor eller kompletteringar från kommunen.

Tiden för att få ett godkänt bygglov varierar beroende på projektets omfattning och kommunens handläggningstid. Vi strävar alltid efter att göra processen så snabb och smidig som möjligt.

Sammanfattning

– Få hjälp med bygglov från erfarna före detta bygglovshandläggare på LT Ingenjörsbyrå.
– Vi erbjuder expertis, snabb service och konkurrenskraftiga priser.
– Vårt helhetsperspektiv säkerställer hållbara lösningar för ditt projekt.

Hjälpte artikeln dig?
2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

Vill du läsa mer?

Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.