fbpx

Regler för solceller - Bygglov utan komplikationer

Sammanfattning

 • Vanligtvis krävs inget bygglov för att sätta upp solceller på ett tak eller på marken
 • Bygglov krävs vanligtvis om solcellerna till exempel har annan lutning än taket eller om de monteras inom ett detaljplanerat område

Välkommen till vår guide om bygglov för solceller! Om du funderar på att installera solceller på ditt tak eller marken, finns det några regler och bestämmelser som du behöver känna till. I den här artikeln kommer vi att ta dig igenom allt från när bygglov krävs till vilka handlingar som behövs för ansökan. Läs vidare för att få svar på dina frågor om solceller och bygglovet.

Innehåll

  LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med bygglov för dina solceller.

  Bygglov Solceller – Detta behöver du veta innan du börjar med ditt projekt!

  Sammanfattning kring Regler för Solceller

  • Solceller på tak kräver normalt inget bygglov.

  • Solceller på marken kräver i regel inget bygglov.

  • Soltak kräver inte bygglov om taket inte avsevärt ändrar utseende.

  • Solceller som monterad i annan lutning än taket kräver bygglov.

  • Bygglov krävs för solceller som monteras på detaljplanerat område.

  • Kulturhistoriska byggnader kräver bygglov för solceller.

  Bygglov-Solceller-3

  Behöver man bygglov för solceller?

  Installation av solceller på tak kräver vanligtvis inget bygglov. I vissa fall kan det dock krävas bygglov. Detta är vanligtvis fallet i detaljplanerade områden, där det finns särskilda bestämmelser om installation av solpaneler. Kraven för att få sätta upp solceller kan i vissa fall vara mer komplicerade.

  Läs mer: Bygglov Spiketält – Regler, Krav & Ansökningsprocess

  När kan man montera solceller utan bygglov?

  För att solceller ska kunna undantas från bygglov i ett detaljplanerade områden måste de uppfylla nedanstående krav. Även om kraven inte uppfylls behöver detta inte nödvändigtvis innebära att bygglov krävs, utan en bedömning måste göras av kommunens byggnadsnämnd.

  • Solpanelerna monteras på utsidan av tak och vägg.
  • Solpanelerna är monterade i samma lutning som tak och vägg.
  • Huset är inte klassat som kulturhistorisk värdefullt.
  • Huset ligger utanför ett område av nationell betydelse för totalförsvaret.
  • Detaljplanen tillåter installation av solpaneler utan bygglov.

  Integrerade solceller – Vad gäller för regler?

  När det gäller solceller som är byggnadsintegrerade i taket eller fasaden så är regelverket inte självklart. Du förändrar konstruktionen på byggnaden och därför bör det vara minst anmälningspliktigt.

  Det kan även i detaljplanen styras vilket tak eller fasadmaterial och färg du måste förhålla dig till. Kontakta din kommun för att få vägledning om du har just dessa förhållanden. Du kan även ringa till oss, vi har arbetet med flera projekt som berör denna fråga.

  Bygglov-solceller-6 

  Ett vanligt tak har takpapp, takläkt och sedan själva ytmaterialet, t.ex. tegelpannor.
   
  Bygglov-solceller-7

  Utanpåliggande solceller, då installerar man själva solpanelen utanpå taktegel.

  Bygglov-solceller-5 

  Byggnadsintegrerade solceller sitter direkt ovanför takpapp och takläkt.

  Solceller på marken – Vanligtvis utan bygglov

  Markmonterade solceller kräver inget bygglov så länge de installeras utanför ett område med detaljplan. Det krävs dock bygglov för transformatorstationer och förråd för installationer i anslutning till markmonterade solcellsanläggningar.

  Solcellsanläggningar på ställningar som är högre än 3 meter kan dock kräva bygglov. I ett fall från 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att solpaneler installerade på en hög markställning kräver bygglov. Ställningen i målet hade en minimihöjd på 3 meter och ansågs därför vara ett utrymme där människor kunde vistas. Av denna anledning betraktades ställningen som en byggnad och det krävdes bygglov. Om du ska installera solpaneler på mark i ett detaljplanerat område rekommenderar vi att du kontaktar din kommun för vägledning.

  Solcellsparker kräver inte bygglov men anmälan till Länsstyrelsen

  När du installerar solceller utanför detaljplanerat område behöver du kontakta Länssytrelsen för att kontrollera följande punkter:

  • Skyddat område för jordbruksmark

  • Artskydd

  • Fornlämningar

  Ett samråd, så kallat 12:6 samråd, ska hållas för berörda parter.

  När krävs anmälan för att installera solceller?

  En anmälan ska skickas in till din kommun om någon av nedanstående punkter berörs:

  • Ändring i byggnadens konstruktion

  • Ändring i byggnadens installationer

  • Ändring i byggnadens brandskydd

  En anmälan är i praktiken likadant som ett bygglov. Det är samma ritningar och handlingar som ska tas fram och skickas till din kommun. Vi börjar alltid med att leta upp dina inskannade ritningar från kommunens arkiv för att se hur huset byggdes.

  Följande ritningar och handlingar krävs för bygglov och bygganmälan för solceller

  Kravet på ritningar och handlingar skiljer sig från kommun till kommun, men vi har arbetet med ca 100 anläggningar som krävt bygglov eller anmälan med bygglovsritningar och vi har följande sammanfattning:

  • Bygglovsritningar krävs alltid

  • Konstruktionsintyg/Konstruktionsritningar krävs alltid

   • Konstruktionsintyg, krävs alltid från sakkunnig konstruktör

   • Konstruktionsritningar, vid behov av förstärkningar.

   • Vind- och lastberäkningar, krävs alltid.

  • Kontrollplan, krävs alltid.

  • Brandskyddsbeskrivning, krävs alltid på flerbostadshus, köpcentrum, kontor osv.

  • Antikvaristk utlåtande, krävs när byggnaden eller fastigheten är utmärkt som bevarandevärt eller kulturhistoriskt värdefullt.

  • Kontrollansvarig, krävs alltid om det handlar om andra byggnader än enbostadshus.

  • Energiberäkning kan krävas ibland av kommunen men oftast behöver du som beställare detta för att kunna besluta om solcellerna är lönsamma eller inte.

  Vad kostar bygglov för solceller?

  Om du vill installera solceller på ditt hus måste du kontrollera med din kommun om du behöver bygglov och vad kostnaderna för detta är, precis som för spiketält och balkong finns det fall som är mer komplicerade att tolka. I de flesta fall ligger bygglovets handläggningskostnad på mellan 1 600 och 10 000 kronor, men detta kan variera beroende på din kommun. Större kommuner som Stockholm och Göteborg har dyrare priser på 5 000 – 9 000 kronor, medan mindre kommuner ligger runt 1 600 kronor. Vissa kommuner, till exempel Linköping, behandlar bygglov för solpaneler gratis.

  Det krävs även enkel nybyggnadskarta eller baskarta som du använder för att upprätta situationsplan. Detta kostar mellan 500 kr till 3 000 kr.

  Utöver avgiften till din kommun krävs att du anlitar en bygglovsbyrå, om du inte kan göra ritningar själv, för att ta fram ritningar och tekniska handlingar till din ansökan.

  Detta kostar mellan 5 000 kr till 20 000 kr beroende på hur många av delarna ovanför du behöver och hur stort ditt projekt är.

  Hur stor solcellsanläggning får jag bygga?

  Det finns inga regler som styr hur stor anläggning du får bygga. Det som avgör är hur stort ditt tak är eller hur mycket plats du har på din tomt.

  Det är andra typer av skatteregler om din anläggning är större än 500 kW.

  Video - Behövs Bygglov för Solceller och Solfångare?

  Vanliga frågor

  I de flesta fall krävs inte bygglov för installation av solceller på taket eller marken. Det kan dock finnas undantag, särskilt i detaljplanerade områden eller vid specifika installationskrav. Kontakta din kommun eller läs vidare i artikeln för mer information.

  Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kan solpanelerna monteras utan att ett formellt bygglov krävs. Dessa villkor inkluderar att panelerna ska vara installerade enligt befintlig lutning och inte ändra utseendet avsevärt samt placeras utanför detaljplanen och skyddade områden. Läs vidare för att få mer detaljerad information.

  För att ansöka om bygglov eller göra en anmälan krävs olika ritningar och handlingar. Exempel på vanliga dokument inkluderar takplan, fasadritningar, sektioner och konstruktionsintyg. Kontakta din kommun för specifika krav och rådgivning.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om reglerna kring installation av solceller innan du börjar ditt projekt. Genom att följa dessa regler undviker du eventuella problem med byggnadsnämnden och säkerställer en smidig process.

  Kontrollera även våra andra artiklar nedanför där vi delar mer relevant information om energieffektiva lösningar och hållbara teknologier inom byggbranschen.

  Du kan också boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo för att få personlig vägledning och hjälp med din solcellsanläggning. Vi ser fram emot att höra från dig!

  Hjälpte artikeln dig?
  7 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.