fbpx

Fackmannamässiga Ritningar för Bygglov

Sammanfattning

 • Fackmannamässiga ritningar är ritningar som är utförda enligt gällande praxis
 • Praxisen omfattar exempelvis specifika symboler, relevant skala samt lägesbestämd placering av byggnader

Vad är egentligen fackmannamässiga ritningar och varför är de så viktiga när det kommer till att få din bygglovsansökan godkänd? I denna artikel kommer vi att gå igenom vad som krävs av dessa ritningar samt ge dig exempel på hur de bör utformas. Genom att följa riktlinjerna för fackmannamässiga ritningar kan du både spara tid och öka chansen för ett positivt beslut från byggnadsnämnden. Läs vidare för att ta reda på mer om detta viktiga ämne.

Läs mer: Vilka ritningar för bygglov? 

Innehåll

  Genom att noggrant läsa igenom vad fackmannamässiga ritningar innebär och hur dessa kan upprättas kommer byggherren förkorta handläggningstiden och även öka chansen att få bygglovsansökan godkänd. Nedan kan ni läsa om de vanligaste punkterna som kontrolleras när bygglovsritningar lämnas in till kommunens byggnadsnämnd.

  Läs mer: Ritningar för Bygglov – Exempel och Tips

  Vilka krav ställs på fackmannamässiga ritningar?

  Konstruktion grundplan

  Ritningarna skall representera verkligheten och hur åtgärderna påverkar byggnader och marken. Ritningarna skall upprättas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar. Fackmannamässiga ritningar skall uppfylla följande punkter (men kan även bli bedömda utifrån andra kriterier):

  – Är ritade på vitt papper med rena svarta linjer (antingen för hand med linjal eller via datorprogram)

  – Siffror, bokstäver och symboler skall vara tydliga och alltid versaler – Ritningarna skall ha rithuvud med information för projektet.

  – En uppsättning ritningar i originalstorlek skall lämnas in (utskrivna) till kommunen.

  – Ritningarna skall alltid vara utskrivna i rätt skala. – Måtten skall vara tydliga och i relevant storhet. Använda gärna en skalstock på ritningarna.

  – Ritningarna skall innehålla information om vilket höjdsystem som används, till exempel för höjdkurvor eller markhöjder.

  – Nya byggnader samt till- och utbyggnader skall vara lägesbestämda på situationsplanen.

  – Fasadritningar skall ha utritade marklinjer samt att nya och gamla marknivåer skall redovisas.

  – På planritningar skall sektionslinje anges på nya byggnadsdelar.

  Ovan punkter är kriterier som behöver vara uppfyllda vid inlämnandet av bygglovsritningar för exempelvis en komplementbyggnad.

  Exempel på ritningar

  Nedan har vi samlat ihop några exempel på ritningar som är bra att titta igenom för att få en uppfattning om vad fackmannamässiga ritningar innehåller samt hur dessa skall utformas:

  Vanliga frågor

  För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga måste de vara utförda med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar. Det bästa sättet är antingen genom handritning med linjal eller via användning av ett datorprogram.

  Dina ritningar bör alltid vara i rätt skala, vilket innebär att måtten ska vara tydliga och relevanta för projektet. Använd gärna en skalstock för att säkerställa korrekta dimensioner.

  Dina ritningar bör innehålla viktig information som höjdsystem, marknivåer och sektionslinjer för nya byggnadsdelar. Det är också viktigt att tydligt redovisa placeringen av nybyggnader eller till- och utbyggnader på situationsplanen.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis, genom att följa kraven för fackmannamässiga ritningar kan du öka dina chanser att få din bygglovsansökan godkänd snabbare och smidigare än någonsin tidigare. Kom ihåg att noggrant följa vår guide ovan när du upprättar dina egna ritningar.

  Vill du ha mer information om olika aspekter av byggprocessen? Kolla gärna in våra andra informativa artiklar nedan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert, Laszlo. Vi finns här för att hjälpa dig genom hela processen!

  Hjälpte artikeln dig?
  9 av 9 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.