En situationsplan är en illustration från ovan som förevisar tomten, dess byggnader samt omgivningen och används vid tillbyggnad eller nybyggnation på en fastighet. Situationsplanen är central beståndsdel i bygglovsritningar.

Situationsplanen tas fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av respektive kommun. Det skall tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras. Man bör undvika att ta bort eller förändra ursprungliga föremål på nybyggnadskartan och endast göra tillägg på det man avser att åtgärda/förändra.

Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500. Värt att ha i beaktande är att en situationsplan bör vara maximalt ett år gammal om man avser att bifoga den som underlag till en bygglovsansökan då kommunerna regelbundet uppdaterar nybyggnadskartorna.

Kommunerna kräver vanligtvis att situationsplanen är fackmannamässigt gjord och respektive kommun har tolkningsrätt på vad som är att anse som fackmannamässigt.

Situationsplanen skall visa följande:

  • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringens placering på tomten
  • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
  • Avstånd till tomtgränserna samt nordpil
  • Avstånd till eventuell allmän väg
  • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna
  • Intilliggande fastigheter
  • Anslutning till vatten och avlopp

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med alla dina bygglovsritningar. Här visas hur en situationsplan ser ut och vad ritningen ska innehålla.

Innehåll

Exempel på situationsplan

Nedan finner du några exempel på situationsplaner som vi har använt i tidigare projekt.

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med alla dina bygglovsritningar, här ser du ett exempel på situationsplan för fritidshus.

 

LT Ingenjörsbyrå AB har upprättat situationsplan för kunds räkning med hjälp av en nybyggnadskarta.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!