fbpx

Riva vägg bygglov - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du riva en vägg i ditt hem? Innan du sätter igång är det viktigt att känna till reglerna för bygglov.
 • I den här artikeln besvaras de vanligaste frågor om ”riva vägg bygglov”.
 • Läs vidare för att få all information du behöver innan du tar fram hammaren!

Innehåll

  riva-vägg-bygglov

  Behöver jag bygglov för att riva en vägg?

  Ja, i de flesta fall krävs det bygglov för att riva en vägg. Detta gäller särskilt om du planerar att riva en bärande eller brandklassad vägg. Innan du påbörjar rivningsarbetet bör du kontakta din kommun för att få information om vilka regler som gäller.

  Läs mer: Stambyte Bygglov Vanliga frågor

  Vilka dokument behöver jag skicka in vid ansökan om bygglov för rivning av en vägg?

  Vid ansökan om bygglov för rivning av en väggen behöver du vanligtvis skicka in följande dokument:

  • Bygghandlingar som visar hur rivningen ska utföras
  • Situationsplan som visar var den aktuella fastigheten är belägen
  • Fasadritningar där den aktuella fasaden markeras tydligt
  • Beskrivning av vad som ska ersätta den rivna väggen, om något
  • Kontrollplan, om det krävs beroende på typen av arbete och fastighetens placering

  Hur lång tid tar det att få ett bygglov för rivning av en vägg?

  Tiden det tar att få ett bygglov för rivning av en vägg varierar beroende på kommunen och projektets omfattning. Generellt sett kan processen ta mellan några veckor upp till flera månader.

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov

  Vad händer om jag river en bärande väggen utan bygglov?

  Om du river en bärande väggen utan att ha beviljats bygglov kan detta leda till allvarliga konsekvenser. Det är olagligt och straffbart, och du riskerar böter eller i värsta fall fängelsestraff. Dessutom kan den osäkra konstruktionen orsaka skador på fastigheten eller personskador.

  Kan jag riva en innerväggen själv eller behöver jag anlita professionell hjälp?

  Du kan riva en innervägg själv om den inte är bärande eller brandklassad. Det är dock viktigt att du har kunskap och erfarenhet för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Om du är osäker rekommenderas det att anlita professionell hjälp för att undvika eventuella skador eller olyckor.

  Läs mer: Bygglov Pool – Regler & Krav

  Vad kostar det att ansöka om bygglov för rivning av en väggen?

  Kostnaden för att ansöka om bygglov för rivning av en väggen varierar beroende på kommunen och projektets omfattning. Det kan inkludera avgifter som behandlingsavgift, kontrollavgift och eventuellt planavgift. För exakt prisinformation bör du kontakta din kommun.

  Kan jag få retroaktivt bygglov efter att jag redan har rivit en väggen?

  I vissa fall kan det vara möjligt att få retroaktivt bygglov efter att ha rivit en väggen utan tillstånd. Det beror dock på flera faktorer, såsom typen av arbete, fastighetens placering och hur lång tid som har gått sedan rivningen. Det är bäst att kontakta din kommun för att få råd och information om möjligheterna i ditt specifika fall.

  Läs mer: När behöver du inte ett bygglov?

  Vilka konsekvenser kan det bli om jag inte ansöker om bygglov för rivning av en innerväggen?

  Om du inte ansöker om bygglov för rivning av en innerväggen kan det leda till olika konsekvenser. Kommunen kan kräva att arbetet stoppas, och du riskerar böter eller andra påföljder. Dessutom kan det vara svårare att sälja fastigheten i framtiden eftersom den saknar de nödvändiga tillstånden.

  Kan jag riva en brandklassad väggen själv?

  Rivning av en brandklassad väggen kräver oftast professionell hjälp från företag med specialkompetens inom brandskydd. Detta beror på de strikta regler och säkerhetskrav som gäller vid hantering av brandfarliga material och konstruktioner. Kontakta alltid experter inom området för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt.

  Vad är skillnaden mellan att riva en bärande och icke-bärande väggen?

  En bärande väggen är en konstruktiv del av byggnaden som har till uppgift att överföra laster från tak, bjälklag eller andra konstruktioner ner till grunden. En icke-bärande väggen däremot har ingen strukturell funktion utan används endast för att dela upp utrymmen inomhus. Det krävs oftast bygglov för rivning av både bärande och icke-bärande innerväggar, men det är extra viktigt att vara försiktig vid rivning av en bärande vägg eftersom detta kan påverka fastighetens stabilitet.

  Vad kostar det att riva en vägg?

  Att riva en vägg kan vara ett sätt att förändra och anpassa ditt hem efter dina behov och önskemål. Men innan du tar steget att påbörja rivningsarbetet är det viktigt att ha koll på kostnaderna som kan vara involverade. I den här artikeln kommer vi ta upp vad det kan kosta att riva en vägg och svara på några vanliga frågor som du kanske har.

  Vilka faktorer påverkar priset för att riva en vägg?

  När det kommer till priset för att riva en vägg finns det flera faktorer som spelar in. Här är några av de vanligaste faktorerna:

  1. Typ av vägg: Priset för rivning kan variera beroende på omväggen är gjord av trä, betong eller gips, samt hur tjock den är. Generellt sett brukar betongväggar vara mer tidskrävande och därmed dyrare att riva än trä- eller gipsväggar.

  2. Storlek på väggen: Kostnaden beror också på storleken på den vägg som ska rivas. Ju större yta desto längre tid tar arbetet och desto mer material behövs, vilket i sin tur kan höja kostnaderna.

  3. Elektricitets-och VVS-arbeten: Innan man river en vägg måste man undersöka om eventuella elledningar eller VVS-rör går igenom den aktuella sektionen av muren. Om sådana ledningar eller rör finns, kan det innebära extra arbete och därmed högre kostnader.

  4. Skräpbortforsling: Att bli av med rivningsavfall är också en faktor som påverkar priset. Du kan behöva hyra en container för att transportera bort skräpet, vilket tillkommer som en extra utgift.

  Vad kan jag förvänta mig att betala?

  Priserna för att riva en vägg varierar ganska mycket beroende på ovanstående faktorer samt entreprenören du anlitar. Generellt sett kan priset ligga någonstans mellan 5000 kr och 15 000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror bara är ungefärliga estimat och kostnaderna kan variera mycket beroende på omständigheterna i ditt specifika fall.

  För mindre rivningsprojekt, såsom små gipsskivor eller träväggar utan elledningar eller VVS-rör inom sig, kan du räkna med lägre priser runt 5000-8000 kr. Om det handlar om stora betongväggar med komplexa strukturer och/ellettsystem inuti muren, blir priserna vanligtvis högre åttill många tusen kronor.

  Vi rekommenderar starkt att be om offerter från flera entreprenörer innan du bestämmer dig för vem som ska göra jobbet. På detta sätt får du inte bara ett bättre grepp om den potentiella kostnaden utan också möjligheten att jämföra priser och kvalitet från olika företag.

  Kan jag riva en vägg själv för att spara pengar?

  Det är möjligt att riva en vägg på egen hand, men det finns några viktiga saker som du måste tänka på innan du tar beslutet:

  1. Byggnadsregler: Innan du börjar rivningsarbetet, se till att kontrollera vilka byggnadsregler och tillstånd som gäller i ditt område. Vissa typer av rivningar kan kräva tillstånd eller inspektioner för att säkerställa strukturell integritet eller skydda intilliggande fastigheter.

  2. Säkerhet: Rivningsarbete kan vara farligt om det inte utförs korrekt. Det finns risk för skador och fallolyckor när man hanterar tungt verktyg eller arbetar på höga höjder. Om du väljer att göra jobbet själv, se till att använda lämplig skyddsutrustning och vara medveten om de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

  Att anlita ett professionellt företag kan ge dig tryggheten av erfaren personal som har kunskapen och utrustningen för att genomföra rivningsprojekt effektivt och säkert.

  Riva vägg – Guide och tips för att optimera din rivningsprocess

  Hur börjar man med att riva en vägg?

  Att riva en vägg kan vara ett stort projekt, men det behöver inte vara överväldigande. Här är några steg för att komma igång:

  1. Säkerhet är viktigt: Innan du börjar riva måste du se till att du har de nödvändiga säkerhetsåtgärderna på plats. Använd skyddsglasögon, handskar och eventuellt andningsskydd för att undvika skador.

  2. Stäng av el och vatten: Se till att strömmen är avstängd i det område där du ska arbeta. Om det finns vattenledningar eller radiatorer i den vägg som ska rivas måste dessa också stängas av korrekt innan arbetet påbörjas.

  3. Skydda omgivningen: Innan rivningen startar är det bra att täcka golvet och närliggande möbler med plast eller gamla lakan för att minimera damm- och smuts spridning.

  4. Verktygen du behöver: För att riva en vägg kommer du sannolikt behöva följande verktyg:

  – En stor slägga eller klubba
  – Mejslar
  – En kofot
  – Skruvdragare (för borttagning av eventuell inredning)

  5. Börja med ytan: Första steget vid rivning av en vägg är oftast att ta bort ytmaterial som tapeter eller färg. Använd en skruvdragare för att ta bort eventuella lister, beslag och andra lösa föremål.

  6. Arbeta dig igenom strukturen: När ytbeläggningen är borta kan du börja riva själva väggen. Använd klubban och mejseln för att göra hål i väggen längs kanterna av den tänkta rivningslinjen. Sedan kan du använda kofoten för att få tillräckligt med utrymme att arbeta med.

  7. Var uppmärksam på elledningar och vattenrör: Innan du fortsätter din rivning måste du vara säker på att inga elektriska ledningar eller vattenrör är närvarande i det område där du ska arbeta. Om sådana finns, kontakta en professionell hantverkare för hjälp.

  8. Ta bort byggskräp: Efter det att väggen har rivits måste allt skrot tas bort från arbetsområdet och ordentligt slängas eller återvinnas, enligt gällande regler och bestämmelser.

  Vilka försiktighetsåtgärder bör man ta vid rivning av en vägg?

  Rivning av en vägg innebär sitt eget set av risker, därför är det viktigt att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder:

  1. Sätt säkerheten främst: Som nämnt tidigare, se till att bära skyddsglasögon, handskar och andningsskydd när du river en vägg för att skydda dig mot eventuella skador eller inandning av farliga partiklar.

  2. Känn till byggnadens struktur: Innan du börjar riva, försök få reda på om det finns några elledningar, vattenrör eller andra installationer i den vägg som ska tas bort. Detta hjälper dig att undvika olyckor och onödig skada på fastighetens infrastruktur.

  3. Kontrollera lagar och regler: Beroende på var du bor kan det finnas specifika regler och bestämmelser som gäller för rivning av väggar. Se till att vara medveten om dessa innan du startar projektet.

  4. Anlita experthjälp vid behov: Om du inte är säker på hur man korrekt river en vägg eller om arbetet verkar överväldigande, tveka inte att anlita professionell hjälp från erfarna hantverkare.

  Vad ska jag göra med rivningsavfallet?

  Efterrivningen kommer det naturligtvis finnas mycket byggskräp som måste tas hand om på rätt sätt:

  1. Sortera materialet: Separera olika materialtyper såsom trä, metall och gips för återvinning eller korrekt bortskaffande enligt lokala avfallsregler.

  2. Använd container eller släp: Om mängden skrot är stor kan det vara klokt att hyra en container eller ett släp för att effektivt samla upp allt material och transportera det till rätt plats.

  3. Anlita en entreprenör: Vid behov kan du även anlita en entreprenör eller avfallshanteringstjänst för att ta hand om rivningsavfallet på ett korrekt och miljövänligt sätt.

  Genom att följa dessa steg och försiktighetsåtgärder kommer du vara på rätt väg när det gäller att optimera din rivningsprocess för att riva en vägg, oavsett om det är i ditt hem eller någon annan byggnad. Kom ihåg att alltid vara noggrann och professionell vid hantering av dessa typer av projekt, och tveka inte att söka expertråd om det behövs.

  Riva vägg kostnad

  Att ta bort en befintlig vägg är ett arbetskrävande projekt och priset kan variera beroende på flera faktorer. Några av de vanligaste faktorerna som påverkar priset inkluderar:

  1. Storlek och typ av väggen
  2. Materialkostnader
  3. Arbetskraftskostnader
  4. Avfallshantering

  Nu ska vi titta närmare på dessa faktorer och ge dig en uppskattning av vad det kan kosta att riva en vägg.

  Vad påverkar kostnaden för att riva en vägg?

  1. Storlek och typ av väggen:
  Kostnaden för att riva en mindre inre gipsskruvspacklad innervägg kan vara lägre än kostnaden för att ta bort exempelvis betongväggar eller bärande konstruktioner där ytterligare stöttning krävs under rivningsprocessen.

  2. Materialkostnader:
  Beroende på vilken typ av murbruk, gips eller andra material som användes vid konstruktionen av väggen kan kostnaderna för borttagning variera. Dessutom måste du ta hänsyn till de material och verktyg som krävs för att täcka hålet där väggen tidigare fanns.

  3. Arbetskraftskostnader:
  Priset på arbetskraft kan variera beroende på den entreprenör eller byggfirma du väljer att anlita. Ytterligare faktorer som spelar in är regionalt prisläge, tidsåtgång samt eventuella specialkunskaper som krävs för rivningsprojektet.

  4. Avfallshantering:
  Rivningsprocessen genererar en betydande mängd avfall i form av murbruk, trä och annat skräp från väggens struktur. Att hantera detta avfall kräver transport, sortering och potentiellt även deponikostnader vilket kan bidra till totalkostnaden.

  Vad är genomsnittspriset för att riva en vägg?

  Det är svårt att ge ett exakt genomsnittspris eftersom kostnaderna varierar så mycket baserat på ovan nämnda faktorer och individuella omständigheter. Men i allmänhet kan prisintervallet ligga mellan 5 000 SEK upp till 30 000 SEK per riven meter inklusive material- och arbetskraftskostnader.

  Kan jag spara pengar genom att göra det själv?

  Att riva en mindre icke-bärande gipsskruvspacklad vägg kan vara en relativt enkel uppgift som du kanske väljer att göra själv. Men när det kommer till större eller mer komplexa väggar, särskilt de som är bärande eller har elektricitet och VVS-installationer, rekommenderar vi starkt att anlita professionell hjälp för att säkerställa rätt hantering och undvika eventuella skador på strukturen.

  Slutsats

  Riva vägg kostnad varierar beroende på faktorer som storlek och typ av väggen, materialkostnader, arbetskraftskostnader samt avfallshantering. Genomsnittspriset per meter inklusive material- och arbetskraftskostnader kan ligga mellan 5 000 SEK upp till 30 000 SEK. För mindre icke-bärande gipsskruvspacklade innerväggar kan det vara möjligt att spara pengar genom att göra jobbet själv, men för mer omfattande projekt rekommenderas alltid professionell hjälp.

  Kom ihåg att dessa priser endast är generella estimat och det bästa sättet att få en exakt prisuppgift är att kontakta flera olika entreprenörer eller byggfirmor för offertförfrågan baserad på dina specifika behov.

  Vanliga frågor (FAQ

  Ja, i de flesta fall krävs det bygglov för att riva en vägg. Detta gäller särskilt om du planerar att riva en bärande eller brandklassad vägg.

  Vid ansökan om bygglov för rivning av en väggen behöver du vanligtvis skicka in bland annat bygghandlingar, situationsplan och fasadritningar.

  Tiden det tar varierar beroende på kommunen och projektets omfattning, men processen kan ta från några veckor upp till flera månader.

  Rivningen är olaglig och straffbar. Du riskerar böter eller i värsta fall fängelsestraff, och det kan även leda till skador på fastigheten eller personskador.

  Du kan riva en icke-bärande vägg själv om du har kunskap och erfarenhet. Vid osäkerhet rekommenderas att anlita professionell hjälp för att undvika skador eller olyckor.

  Kostnaden varierar beroende på kommunen och projektets omfattning. Det inkluderar vanligtvis behandlingsavgift, kontrollavgift och eventuell planavgift.

  I vissa fall kan det vara möjligt, men detta beror på flera faktorer. Kontakta din kommun för råd och information i ditt specifika fall.

  Sammanfattning:

  I den här artikeln besvaras de vanligaste frågor kring ”riva vägg bygglov”. Vi diskuterade behovet av bygglov vid rivning av olika typer av innerväggar, nödvändig dokumentation vid ansökan om bygglov samt konsekvenserna av att inte ha tillstånd. Vi berörde också kostnader, möjligheten till retroaktivt bygglov och behovet av professionell hjälp vid rivning av bärande eller brandklassade väggar.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.