fbpx

Vanliga frågor om stambyte bygglov

SAMMANFATTNING

 • Vill du genomföra ett stambyte i din fastighet? Då kan det vara bra att ha koll på vad som gäller när det kommer till bygglov.
 • I denna artikel hittar du svar på vanliga frågor såsom hur man ansöker om bygglov, kostnader, skillnaderna mellan bygglov och anmälan samt vilka konsekvenser det kan bli vid obehörigt arbete.
 • Ta reda på allt du behöver veta innan du ger dig in i projektet!

Innehåll

  bygglov stambyte

  Hur ansöker jag om bygglov för ett stambyte?

  För att ansöka om bygglov för ett stambyte måste du kontakta din kommun och fylla i en ansökningsblankett. Du behöver även bifoga ritningar eller skisser som visar hur det befintliga systemet ser ut och hur det kommer att se ut efter renoveringen. Det kan vara bra att anlita en arkitekt eller annan expert för att hjälpa dig med ritningarna.

  Vilka krav gäller vid ett stambyte?

  När det gäller kraven vid ett stambyte finns det olika regler beroende på var i landet du bor. Generellt sett måste arbetet utföras av certifierade VVS-installatörer och följa de tekniska bestämmelserna som finns. Dessutom kan det finnas specifika krav från din kommun, till exempel när det gäller bullernivå eller brandskydd.

  Vad kostar ett stambyte?

  Priset för ett stambyte kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på fastigheten och omfattningen av arbetet. Det är bäst att kontakta olika VVS-företag för att få offerter och jämföra priser.

  Hur lång tid tar ett stambyte?

  Tiden det tar att genomföra ett stambyte beror på flera faktorer, såsom storleken på fastigheten och komplexiteten i arbetet. Generellt sett kan ett stambyte ta mellan några veckor till flera månader.

  Krävs bygglov även om jag bara vill renovera badrummet?

  Om din badrumsrenovering innebär ändringar i de befintliga vatten- och avloppssystemen, vilket är vanligt vid en totalrenovering, krävs oftast bygglov. Om renoveringen endast handlar om ytskiktsförändringar och inte påverkar de tekniska installationerna kan bygglov vara onödigt.

  Vad händer om jag genomför ett stambyte utan att ha bygglov?

  Om du genomför ett stambyte utan att ha beviljats bygglov kan du bli tvungen att återställa fastigheten till det ursprungliga skicket. Dessutom kan kommunen utfärda böter eller andra sanktioner. Det är viktigt att alltid kontrollera vilka tillstånd som krävs innan du påbörjar något renoveringsarbete.

  Kan jag få ekonomiskt stöd för ett stambyte?

  I vissa fall kan du ansöka om ekonomiskt stöd för ett stambyte, beroende på dina personliga förutsättningar och var i landet du bor. Det finns olika typer av bidrag och lån som kan vara aktuella, såsom ROT-avdrag eller energilån.

  Vad är skillnaden mellan ett stambyte och att riva en vägg?

  Ett stambyte handlar om att byta ut de befintliga vatten- och avloppssystemen i en fastighet, medan att riva en vägg innebär att ta bort eller ändra strukturella element i byggnaden. Båda typerna av renoveringar kan kräva bygglov, men det beror på omfattningen av arbetet och eventuella påverkningar på den bärande konstruktionen.

  Kommer jag behöva flytta ut under ett stambyte?

  I de flesta fall kommer du inte behöva flytta ut under ett stambyte. Arbetet utförs vanligtvis etappvis så att du fortfarande har tillgång till badrummet och andra nödvändiga faciliteter. Det kan dock vara bullrigt och dammigt under renoveringen, så det kan vara bra att överväga alternativa boendelösningar om du har möjlighet.

  Kan jag göra ett stambyte själv?

  Ett stambyte är en komplex process som kräver specialkunskaper och erfarenhet inom VVS-området. Det rekommenderas starkt att anlita certifierade VVS-installatörer för att utföra arbetet, eftersom felaktigt utfört arbete kan leda till allvarliga problem i fastigheten.

  Vanliga frågor om stambyte bygglov – FAQ

  För att ansöka om bygglov för ett stambyte behöver du kontakta din kommun och lämna in en ansökan.

  Kostnaden varierar beroende på vilken kommun du bor i, men det finns en avgift baserat på projektets storlek och komplexitet.

  För ett stambyte krävs normalt sett bygglov, eftersom det innebär en förändring av fastighetens bärande konstruktion.

  Tiden varierar beroende på kommunen där du bor samt hur komplex ansökan är, men handläggningen kan ta några veckor upp till flera månader.

  Du har möjlighet att överklaga beslutet genom att vända dig till länsstyrelsen och begära prövningstillstånd.

  Sammanfattning

  Ett stambyte innebär att de gamla avloppsstammarna i en fastighet ersätts med nya. För att ansöka om bygglov behöver man fylla i en ansökningsblankett hos kommunen samt bifoga ritningar och beskrivningar över arbetet. Kostnaderna varierar mellan 10 000 – 20 000 kronor per kvadratmeter yta som berörs. Tiden det tar att genomföra ett stambyte varierar mellan 4-8 veckor. Under ett stambyte rivs väggar och golv för att byta ut rören, sedan återställs ytor till sitt ursprungliga skick. Bygglov krävs även vid mindre renoveringar som involverar stambyte. Olagligt genomförda renoveringar kan leda till böter och tvingande av återställning av fastigheten. I vissa fall kan man ansöka om retroaktivt bygglov för redan genomfört stambyte, men det är upp till kommunen att bedöma varje enskilt fall.

  Har du fler frågor?
  Boka ett möte med Laszlo!

  Boka Samtal med Laszlo

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer