fbpx

Tidsbegränsat Bygglov: Allt du behöver veta

Sammanfattning

 • Ett tidsbegränsat bygglov innebär att den tänkt åtgärden kommer vara uppförd och sedan avverkad med helt återställd yta inom den angivna tidsperioden
 • Exempel på tidsbegränsade bygglov kan avse exempelvis att en byggnad uppförs för att bedriva ett mindre snabbmatskök på ett torg under en begränsad tidsperiod
 • Ett tidsbegränsat bygglov får utfärdas till en tidsperiod om högst 10 år med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning

Välkommen till vår artikel om tidsbegränsat bygglov! Om du någonsin har funderat på att genomföra en tillfällig åtgärd eller behöver utföra vissa byggnadsarbeten under en begränsad tid, så är denna artikel perfekt för dig. Vi kommer att förklara vad ett tidsbegränsat bygglov innebär och vilka regler som gäller. Läs vidare för att få all information du behöver för att ansöka om och hantera ett tidsbegränsat bygglov.

Innehåll

  Tidsbegränsat bygglov

  Vad är ett tidsbegränsat bygglov?

  Ett tidsbegränsat bygglov, ibland kallat tillfälligt bygglov, kan sökas för samtliga bygglovspliktiga åtgärder. Det är den som ansöker om ett bygglov som måste uppge att bygglovet skall vara tidsbegränsat. Kommunen kan inte på eget initiativ ändra om ett permanent bygglov till ett tidsbegränsat bygglov. Den åtgärd som omfattas skall riva, upphöra och platsen vara återställd innan den beviljade tidsperioden löpt ut.

  Läs mer: Giltighetstid för bygglov – Vad du behöver veta 

  Finns det olika typer av tidsbegränsat bygglov?

  Det finns två typer av tidsbegränsat bygglov. Det ena avser samtliga bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis ändrad användning, fasadändringar, uteserveringar och skyltar. Den andra typen avser endast nybyggnation av bostäder. Det finns vissa skillnader mellan dessa två varianter och en av de mer markanta skillnaderna är att ett tillfälligt bygglov för nybyggnation av bostad inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov.

  Läs mer: Vad Kostar Ett Bygglov? 

  Vad krävs för utfärdande av tillfälligt bygglov?

  Tidsbegränsade bygglov kan utfärdas både inom och utanför detaljplan och skall utfärdas om det finns bestämmelser i detaljplanen som tillåter tillfälliga byggen. Den åtgärd som ska utföras och dess bygglovsritningar skall då överensstämma med planbestämmelserna.

  Ett tidsbegränsat bygglov får utfärdas om följande uppfylls:

  • Vissa men inte alla förutsättningar för ett bygglov är uppfyllda
  • Avsedd åtgärd kommer pågå under en begränsad tid
  • Den sökande själv ansöker om ett tidsbegränsat bygglov

  Särskilda krav vid nybyggnation av bostad

  För att ett tidsbegränsat bygglov avseende nybyggnation av bostad skall utfärdas krävs utöver ovan punkter även att platsen kan återställas när den beviljade perioden löpt ut samt att ansökan skall avse nybyggnation av byggnad avsedd för boende.

  Hur länge gäller ett tidsbegränsat bygglov?

  Tidsbegränsade bygglov får utfärdas i maximalt 10 år. Den som fått ett tidsbegränsat bygglov beviljat kan ansöka om förlängning innan den innevarande perioden löpt ut. Förlängning av ett tidsbegränsat bygglov kan göras med maximalt 5 år åt gången. Den totala tiden för ett tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Kostnaden för ett bygglov kan du läsa mer om här.

  Vanliga frågor

  Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas för alla typer av åtgärder som kräver ett permanent bygglov, inklusive ändrad användning, fasadändringar, uteserveringar och skyltar.

  Till skillnad från andra typer av tidsbegränsade byggen behöver inte nybyggnationen av bostaden uppfylla ett tillfälligt behov.

  Detaljplanen måste tillåta tillfälliga byggen och åtgärden och ritningarna måste överensstämma med planbestämmelserna.

  Ett tidsbegränsat bygglov kan utfärdas för högst 10 år. Det går att ansöka om förlängning innan den perioden löper ut, upp till totalt 15 år.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är ett tidsbegränsat bygglov det perfekta alternativet när du behöver genomföra en tillfällig åtgärd eller projekt under en begränsad tid. Kom ihåg att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå om du har frågor eller vill ha mer information.

  Vi rekommenderar också att du tar dig tid att läsa våra andra informativa artiklar som du hittar längre ner på sidan. Du kan också boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert, Laszlo, för att få personlig rådgivning och hjälp med din specifika situation. Vi ser fram emot att assistera dig i dina byggprojekt!

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.