fbpx

Tillbyggnad av Hus - Omfattande guide för att få en bekymmersfri resa

Sammanfattning

 • En tillbyggnad är en byggnation som ökar volymen på en befintlig byggnad, exempelvis ett bostadshus i form av en villa. Utbyggnad är en vanlig synonym för tillbyggnad.
 • Den tillåtna storleken på en tillbyggnad begränsas bland annat av den aktuella fastighetens byggrätt men du kan göra en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter utan att behöva ansöka om bygglov
 • Det är detaljplanen som styr hur stort du får bygga på din tomt, har du ingen detaljplan kan du kontakta din kommunen för att få hjälp med vilken storlek som du kan bygga.

Innehåll

  Vill du förbättra och höja värdet på ditt hus med en tillbyggnad? Kanske en balkong, ett inbyggd uterum, ett burspråk eller ett skärmtak. Söker du information för att komma igång? Då har du kommit till rätt sida. Vi på LT Ingenjörsbyrå har sammanfattat allt du behöver veta gällande tillbyggnad av hus. Du kommer att lära dig när det är en bra investering eller inte att göra en tillbyggnad, vilka ritningar som är lagpliktiga för en tillbyggnad av hus samt hur du på bästa sätt jämför offerter mellan olika leverantörer. Ett kapitel som vi är extra nöjda med är hur du kan estimera kostnaden för projektet helt själv.

  Vi reder ut alla regler berörande utbyggnader som är både större och mindre än 15 kvadratmeter. Du kommer också hitta ritningar på tidigare projekt på tillbyggnader av hus från våra kunder som valt att göra tillbyggnader med hjälp av LT Ingenjörsbyrås konstruktörer. Konstruktionsritningar är ett krav för tillbyggnader.

  Tänk på att vissa byggnader och områden har ett kulturhistoriskt värde och därför behöver även ett antikvariskt utlåtande tas fram när du skickar in bygglov. Börja med att samla ihop dina befintliga husritningar från kommunens digitala arkiv.

  Läs mer: Kontrollplan Tillbyggnad för ditt projekt

  Vad är en tillbyggnad? 

  En tillbyggnad är något som ökar volymen på en befintlig byggnad. Du kan göra tillbyggnader av ditt hus som kräver bygglov fram tills du har nått övre gränsen för byggrätten för din fastighet. Byggrätten är alltså det som bestämmer din fastighets begränsning för utbyggnad. 

  Hur mycket får man bygga på en tomt?

  Många ställer sig frågan: Hur mycket får man bygga på en tomt? Det är en fråga med flera svar. Det vanligaste är att man får bygga till med 20–30% i förhållande till hur många kvadratmeter din tomt är. Om du vill veta vad som gäller kring just din byggrätt ska titta i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för din fastighet.

  Men även om du har uppnått din byggrätt har du rätt till vissa tillbyggnader av huset, utan att ansöka om bygglov. Om du gör en så kallad Attefallstillbyggnad kan du bygga till ytterligare 15 kvm på ditt bostadshus. En sådan tillbyggnad av hus som är mindre än 15 kvm är inte bygglovspliktiga, och går därför utanför byggrätten. Läs mer längre ner på sidan om vilka tillbyggnader det kan röra sig om och regler som gäller.

  Om du bor utanför detaljplan rekommenderar vi att du tar kontakt med din kommun och berättar vilken typ av tillbyggnad av hus som du har tänkt att göra. Då får du en mer exakt bedömning av just ditt projekt. Även om du bor utanför detaljplanen kan det finnas lokala områdesbestämmelser som gör att du måste ansöka om lov eller göra en bygganmälan.

  Här följer några exempel på tillbyggnader av hus som faller under attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter och därmed ej är bygglovspliktiga:

  • Takkupa
  • Burspråk
  • Altan*
  • Terrass
  • Tillbyggnad

  *Altaner kan bedömas som både en tillbyggnad av hus med bygglovplikt, och som en icke bygglovpliktig åtgärd.

  Här är exempel på tillbyggnader av hus som kräver bygglov:

  • Farstukvist
  • Altan
  • Balkong
  • Skärmtak över balkong
  • Inglasning av balkonger
  • Burspråk
  • Uppstickande byggnadsdel
  • Takkupa
  • Skärmtak
  • Väggar på befintligt skärmtak
  • Göra ett inglasat uterum under befintligt tak
  • Bygga ett inglasat uterum
  • Ändrad användning
  • Ramper

  Hur mycket räcker en tillbyggnad om 15 kvm till?

  15 kvm räcker för att lösa väldigt många problem som du kan uppleva i exempelvis ett äldre hus med dålig planlösning. Många av våra projekt har handlad om att lösa problem med trånga utrymmen för våra kunder. Detta är möjligt att lösa med en enkel attefallstillbyggnad. Här följer några exempel på attefallstillbyggnader som vi gjort det senaste året:

  • Ny entré med större WC/Dusch.
  • En stor takkupa
  • Nytt badrum, bastu eller spaavdelning
  • Uterum för att bygga ut vardagsrum/matrum
  • Skapa ett större kök
  Det går även att bygga ett mindre fritidshus på 15 kvadratmeter då fritidshus är fråntaget kraven om tillgänglighet.
  Attefallstillbtransp text min

  Vad krävs för ritningar för en tillbyggnad på ett hus?

  För vissa tillbyggnader av hus finns ett lagpliktigt krav på att ta fram ritningar vid en bygganmälan eller ett bygglov: Detta krav gäller ritningar för ny planlösning, fasadritningar, sektionsritningar samt situationsplan (samt kontrollplan). Ibland krävs även detaljritningar och ritningar på marksektioner om du väljer att ändra storleken på ditt hus. Därför bör du alltid kontakta en fackman som LT Ingenjörsbyrå. Vi berättar vilka ritningar du behöver, och hjälper dig att ta fram dem för ett snabbt bygglovsbesked. 

  Ritningarna du hittar nedan är från en av våra kunder som valt att bygga ut huset.

  Exempel på bygglovsritningar för tillbyggnad för sovrum och badrum

  Tillbyggnad9 1024x576 1
  Planritning för en tillbyggnad.
  Fasadritning 5
  Fasadritning för en tillbyggnad.
  Tillbyggnad6 1024x576 1
  Sektionsritning för en tillbyggnad.

  Exempel på bygglovsritningar för uterum

  Bygglovsritningar för ett uterum kan verka enkelt. Men det är fortfarande samma regler som gäller som om du bygger ett nytt hus. Att endast använda bygglovsritningar och konstruktionsritningar för uterum från leverantören är ingen bra idé. Ritningarna från leverantören kan du använda för att montera uterummet, du kan se det mer som en manual. Medans bygglovsritningar för uterum ska vara anpassade för just ditt projekt. Inte bara det nya uterummet som ska vara med på bygglovsritningarna utan även det befintliga huset. På ritningarna ska marknivåer, färger, material, höjder osv redovisas på ett fackmannamässigt sätt.

  Övriga handlingar som krävs för tillbyggnad av hus

  Kontrollplan behövs alltid i ett byggprojekt. Är projektet stort krävs dessutom en certifierad kontrollansvarig. I stora projekt är det den kontrollansvarige som tar fram kontrollplanen. Vid ett mindre projekt som exempelvis en tillbyggnad av hus ingår kontrollplan vårt fasta pris.

  En projektbeskrivning och teknisk beskrivning är inget absolut krav enligt regelverket. Dock underlättar dessa beskrivningar handläggningen av ditt ärende, eftersom det ger bygglovshandläggaren en bättre förståelse för de åtgärder som du avser att göra.

  Konstruktionsritningar är ett krav vid tillbyggnader. Även om tillbyggnaderna är små och enklare så måste du som byggherre säkerställa och intyga att konstruktionen är dimensionerad för rätt snö och vindlaster. Det går inte att bygga något på erfarenhet eftersom reglerna förändras och styrs upp år till år. Ta hjälp av en konstruktör tidigt i projekt för att se till att allt går till korrekt. Vi kan samordna ett paketpris åt dig för både båda bygglovsritningar och konstruktionsritningar.

  Grannemedgivande är endast aktuellt om du vill ha din tillbyggnad närmare än vad som medges i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Oftast är det ett avstånd på 4,0-4,5 meter till tomtgränsen som gäller. Attefallstillbyggnader får placeras närmare utan krav på grannemedgivande.

  Vilka regler gäller för tillbyggnad av hus?

  Generellt gäller att tillbyggnader av hus kräver bygglov. Men om tillbyggnaden är 15 kvm eller mindre krävs endast en bygganmälan. Detta enligt de nya reglerna för så kallade attefallshus. Därefter måste du invänta ett startbesked för att få påbörja projektet, och ett slutbesked för att kunna använda det aktuella utrymmet. 

  Vilka regler gäller för tillbyggnad på hus utanför detaljplan?

  Regelverket kring tillbyggnader med bygglov och attefallstillbyggnader är väldigt avancerat att sätta sig in i. Ta kontakt med oss eller din kommun tidigt i projektet för att få vilka regler och ramar som du behöver förhålla dig till i just ditt projekt.

  För vilka byggnader gäller reglerna för tillbyggnad av hus?

  Tillbyggnader får göras på en- och tvåbostadshus. Samma regler gäller för fritidshus, och är något du måste tänka på ifall du planerar att söka bygglov för fritidshus. I vissa fall gäller reglerna även större kolonistugor. Däremot innefattar reglera inte stugor i hotellverksamhet, semesterstugby eller liknande anläggningar. Tillbyggnader får inte göras på komplementbostadshus såsom ett attefallshus som används som bostad.

  Hur många gånger får regeln om tillbyggnad av hus användas?

  Vi har kunder som vänt sig till oss med frågan: Hur mycket får man expandera huset om det redan finns en tillbyggnad? Tyvärr är svaret att regeln om tillbyggnader på maximalt 15 kvm endast får användas en gång. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din kommun och ser om huset som du äger har en tillbyggnad enligt denna regel sedan tidigare. Oftast ser du det rent praktiskt om huset exempelvis har en utanpåliggande hall eller matrum. Det är inte möjligt att göra en tillbyggnad av hus, och några år senare göra ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden av huset var mindre än 15 kvm.

  Vilken area och höjd gäller för en tillbyggnad av hus?

  Det är bruttoarean av tillbyggnaden som får vara 15 kvadratmeter. Om du väljer att göra en tillbyggnad som sträcker sig över två våningar får du endast bygga ut 7,5 kvm per våningsplan. Tillbyggnaden på huset får byggas med källare om du önskar det, men det ska vara geotekniskt tillämpligt. Det är även tillåtet att bygga vind eller loft på tillbyggnaden, men tänk på att reglerna gällande den totala ytan är desamma även där. Dessutom gäller att höjden på tillbyggnaden på huset inte får vara högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

  Placering av tillbyggnaden i förhållande till grannar m.m.

  Om du tänker göra huset större så att tillbyggnaden hamnar närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du skaffa ett grannmedgivande som du skickar in till kommunen tillsammans med ditt bygglov. Om dina grannar inte godkänner placeringen kan det innebära att du inte kommer få genomföra åtgärden som du tänkt dig. Dock är det alltid kommunen som skall pröva saken innan den avgörs. Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter och den grannen som påverkas är kommunen, det vill säga allmän mark, så måste du alltid ansöka om bygglov.

  Tillbyggnaden av huset får strida mot detaljplanen

  Om du använder dig av attefallsreglerna kan ditt projekt på ett tillåtet vis strida mot detaljplanen och områdesbestämmelserna. Du är till exempel tillåtet för dig att bygga din tillbyggnad på prickmark. Kommunen kan inte neka dig startbesked på grund av detta.


  Kan jag göra ritningar på min tillbyggnad själv?

  Ja, gör gärna skisser på tillbyggnaden på ditt hus och skriv ner dina idéer. Gör dock inga bygglovsritningar själv om du inte har erfarenhet av detta sedan tidigare, speciellt konstruktionsritningar kräver gedigen erfarenhet och kompetens.

  Det finns flertalet regelverk att hålla koll på när du ska göra en tillbyggnad på ditt hus. Arkitekter och fackmän arbetar med regelverken dagligen och kan samtliga regler. De känner också till genvägar som du kan använda dig av – genvägar som blivit praxis i branschen men som du inte hittar i bygglagarna BBR eller PBL. Om du vänder dig till en fackman sparar du tid för dig själv, och din kostnad för tillbyggnaden blir mindre i slutändan. Därför bör du ta kontakt med en fackman tidigt i projektet. Vi på LT Ingenjörsbyrå tar fram kompletta bygglovsritningar utifrån dina husritningar. Se några exempel på våra kunders ritningar nedan, som vi omvandlat till godkända bygglovsritningar.

  Att jämföra offerter för tillbyggnad på hus

  Många upplever det krångligt att ta in offerter från olika entreprenörer och jämföra kostnaden. Vår absoluta rekommendation är att du står på dig när det kommer in “halvfärdiga” offerter där posterna är svåra att tolka, eller om du upplever att poster saknas. Ställ frågor till entreprenörer som missat utgifter för exempelvis “avfallshantering”, om andra har med det i sin offert. För allas skull bör alla parter får samma möjlighet att lämna ett rättvist anbud på arbetet, och du få en rättvis chans att jämföra dem.

  Priserna för varje post i de olika offerterna brukar ligga i ungefär spann med ca 5-10% differens. Om priserna skiljer mer än så bör du vara uppmärksam. Ställ gärna en direkt fråga till entreprenören om prisskillnaderna bero på följande:

  • Har vissa av entreprenörerna mer att göra än andra?
  • Är någon av entreprenörerna ett större företag med bättre inköpspriser?
  • Används lärlingar av någon entreprenör?
  • Är entreprenören ny på marknaden?
  • Har entreprenören liknande uppdrag i området och kan samordna med projekt?

  När du ber om offert ska du alltid göra ett förfrågningsunderlag som ger en tydlig beskrivning av vad som ska göras och inom vilket tidsspann. I beskrivningen ska det vara en tydlig gränsdragning vad du som privatperson gör, och vad entreprenören ska göra. Du tänker kanske riva och förbereda markarbeten på egen hand, och måla ytterväggar när allting är klart? Om ditt underlag är bristfälligt och otydligt finns risk för komplikationer under projektet. Det finns ett ordspråk som lyder: ”ett projekt blir aldrig bättre än underlaget”. Enligt vår erfarenhet ligger mycket sanning i det.  

  Vad är kostnaden för en tillbyggnad på 15 kvm?

  För att ge en uppskattning av kostnaden för en tillbyggnad på 15 kvm är det några faktorer som påverkar priset. Här är en grov översikt med hänsyn till svensk byggkontext:

  Byggnadsmaterial och kvalitet:

  Kostnaden varierar beroende på vilka material du väljer. Exempelvis kan trä vara mer kostnadseffektivt än sten.


  Arbetskraftskostnader:

  Lönekostnaderna för hantverkare och entreprenörer kan skilja sig åt. Priset beror också på deras erfarenhet och expertis.


  Bygglovsprocessen:

  Kostnader för bygglovet, inklusive ansökningsavgifter och eventuella konsultavgifter för att hjälpa till med bygglovsprocessen.


  Anslutningar och installationer:

  Om tillbyggnaden inkluderar vatten, avlopp, eller el, påverkar detta kostnaden.


  Topografiska förhållanden:

  Terrängen där tillbyggnaden ska göras kan påverka kostnaden. Om det krävs markarbeten kan det öka priset.


  Geografisk plats:

  Kostnaderna varierar beroende på var i landet byggnaden ska uppföras.
  För en mer exakt uppskattning är det bäst att rådgöra med en lokal entreprenör och eventuellt en arkitekt. Kom ihåg att dessa uppskattningar kan ändras beroende på olika faktorer och är inte en exakt siffra. För aktuell och detaljerad information kan du även kontakta din kommun för att få specifika kostnads- och bygglovsrelaterade uppgifter.

  Hur skiljer sig kostnaden mellan att bygga ut enplanshus jämfört med tvåplanshus?

  Självklart kommer kostnaden att bli högre för att bygga till ett hus i två våningar, jämfört med ett hus med en våning. Men för den skull behöver du inte räkna med att prisutvecklingen är linjär. Du får mer för pengarna när du bygger till i två våningar, eftersom de stora kostnaderna som betongplattan och många kringkostnader är samma för båda husen. Om din ekonomi tillåter så dra nytta av dessa grundkostnader för att göra tillbyggnad i flera våningsplan, när du ändå ska investera i din fastighet.

   

  Krävs bygglov för att bygga ut balkong på villa?

  Ja, så snart du ändrar utseende eller volymen så krävs bygglovsansökan till din kommun. Detta behöver inte vara krångligt om du anlitar en bygglovsbyrå med erfarenhet av liknande projekt.

  Bygglovsritningar är en liten del av projektet som går på endast några dagar. Bygglovsbeslutet går också snabbt hos kommunen när det gäller denna typen av mindre projekt.

  Den mer komplicerade delen är konstruktionsberäkning och konstruktionsritningar när det gäller balkongen. Det är dock viktigt att hålla isär vad som är en balkong och vad som är en altan då byggnationen av dessa två i många fall har olika krav. 

  Är det dyrt att bygga ut gammalt hus?

  Det behöver det inte vara. Att bygga ut ett gammalt hus kan ha sina fördelar med tanke på en stark stomme, det kan till exempel vara en stomme som är byggd med gammal hederliga plankor. Hela ytterväggen arbetar då tillsammans med tanke på snö och vindlaster.

  Är det ett gammalt hus som har små dimensioner kan det behövas en hel del arbeten för att förstärka huset jämfört med dagens moderna standard. Detta är ett måste med tanke på nya snölaster och nya säkerhetsregler när det gäller bostäder.

  I äldre hus är det också större risk att ni hittar olika typer av skador. Det kan vara vattenskador eller olika skadedjur som har gjort åverkan på husets viktiga delar.

  Innan du planerar att bygga ut ett gammalt hus rekommenderar vi dig att ta kontakt med en besiktningsman eller ett större byggföretag som har erfarenhet av liknande projekt. Då kan du få en uppfattning om vad som är möjligt och inte i just ditt fall.

   

  Är det en investering att göra tillbyggnad?

  Vissa ser tillbyggnaden som en investering eftersom husets värde ökar mer än vad tillbyggnaden har kostat. Det är dock en hypotetisk fråga fram till den dagen då huset säljs. Vi rekommenderar att du gör en separat uträkning på att bygga en fristående bostad på tomten. Ett fristående hus är enkelt hyra ut till studenter, eller varför inte turister på sommaren?

  En enkel kalkyl skulle kunna se ut enligt följande:

  Investering för 35 kvm bostad: 25 000 x 35 = 875 000 kr

  Hyresintäkter Storstadsregion: 35 x 2 000 = 70 000 kr

  Hyresintäkter Mindre ort: 35 x 1 350 = 47 250 kr

  Återbetalningstid Storstadsregion: 12,5 år

  Återbetalningstid Mindre ort: 18,5 år

  Då har du efter 12,5 år respektive 18,5 år fått tillbaka dina pengar. Därefter generar den nya bostaden endast vinst. Glöm heller inte bort värdeökningen på ditt hus.

  Exemplet ovan är en förenklad kalkyl, men kan ändå vara värd att jämföra med när du har tillbyggnad i tankarna.

  Vad kostar bygglovsansökan för tillbyggnader på hus?

  Nedan har vi listat priserna för Uppsala kommun. Kom ihåg att varje ärende är unikt och priserna förändras varje år genom beslut i kommunfullmäktige.

  Priserna i tabellen är hämtade från Uppsala.se den 30 juni 2019.

  Ärendetyp

  Avgift i kronor

  Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd:

  9 400

  Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd:

  18 800

  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd:

  7 100

  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd:

  11 800

  Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA):

  7 700

  Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus):

  8 800

  Fasadändring, större (till exempel byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa):

  7 100

   

  Kommunen har flera andra avgifter som tas ut när du ansöker om bygglov eller bygganmälan:

  • Nybyggnadskarta
  • Förenklad nybyggnadskarta
  • Utstakning
  • Lägeskontroll
  • Extra samråd
  • Extra platsbesök
  • Byte av kontrollansvarig
  • Interimistiskt slutbesked

  Genom att anlita en fackman tidigt i projektet kommer handläggningstiden och dina kostnader att minska i slutändan.

  Bygga ut huset

  Att bygga ut sitt befintliga hus kan vara ett bra alternativ för att skapa mer utrymme och anpassa hemmet efter dina behov. Oavsett om du vill ha en större bostadsyta, ett extra rum eller bara öka värdet på din fastighet, kan en husutbyggnad vara en lönsam investering. I den här artikeln kommer vi att ta upp några vanliga frågor som läsare ofta har när de funderar på att bygga ut sitt hus.

  Varför ska jag överväga att bygga ut mitt hus?

  Det finns många fördelar med att bygga ut ditt nuvarande boende istället för att flytta till ett nytt hem. För det första är det oftast kostnadseffektivare än att köpa ett nytt hus. Dessutom slipper du alla de besvär som är kopplade till en flytt – packning, transporter och ommöblering.

  Genom att bygga ut ditt befintliga hem har du även möjlighet att anpassa det precis efter dina behov och önskemål. Du kan skapa fler sovrum, ett arbetsrum eller varför inte en rymligare vardagsrumsdel? En välplanerad och genomtänkt utbyggnad kan ge dig mer funktionalitet och bättre livskvalitet i ditt eget hem.

  Vilken typ av tillstånd krävs för en husutbyggnad?

  Innan du påbörjar en husutbyggnad är det viktigt att känna till vilka tillstånd och bygglov som krävs. Det kan vara bra att kontakta din kommun för information om specifika regler och föreskrifter som gäller i ditt område.

  Generellt sett krävs det oftast bygglov för utbyggnader av bostadsytor eller vid större strukturella ändringar i befintliga byggnader. Mindre utbyggnader, såsom ett mindre garage eller förråd, kan ibland falla under så kallade ”anmälningspliktiga åtgärder” där du behöver göra en anmälan till kommunen istället för att söka bygglov.

  Hur väljer jag rätt entreprenör för min husutbyggnad?

  När det kommer till val av entreprenör för din husutbyggnad är det viktigt att göra noggranna undersökningar och jämförelser innan du bestämmer dig. Här är några faktorer att tänka på:

  1. Erfarenhet: Kontrollera hur länge entreprenören har varit verksam inom branschen och vilken typ av projekt de tidigare har utfört. Be också om referenser från tidigare kunder.

  2. Rykte: Kolla upp omdömen och recensioner online samt fråga bekanta eller grannar som kanske har använt samma entreprenör.

  3. Prisuppskattning: Begär offert från flera olika entreprenörer och jämför inte bara priserna utan också vad som ingår i offerten.

  4. Kommunikation: En viktig faktor är att ha en bra kommunikation med entreprenören för att säkerställa att ni har samma förväntningar och vision för projektet.

  Genom noggrann research och välgrundade beslut kan du hitta rätt entreprenör som kommer att göra din husutbyggnad till verklighet på ett kvalitativt sätt.

  Avslutningsvis, bygga ut huset kan vara ett fantastiskt alternativ för att skapa mer utrymme och anpassa ditt hem efter dina behov. Innan du börjar detta spännande projekt är det viktigt att undersöka vilka tillstånd som krävs samt välja en erfaren entreprenör som kan hjälpa dig genom processen. Tänk även på hur du vill använda de nya utrymmena i din husutbyggnad för att få maximal nytta av investeringen. Lycka till med din husutbyggnad!

  Bygglov för utbyggnad

  Bygglovet är en viktig del av processen när det kommer till att genomföra en utbyggnad på din fastighet. Att ha korrekt information om bygglovets krav och förfaranden kan hjälpa dig att undvika problem och säkerställa en smidig genomförande av ditt projekt. I den här artikeln kommer vi att diskutera allt du behöver veta om bygglov för utbyggnad.

  Vad är bygglov?

  Bygglovet är ett tillstånd som du måste ansöka om hos kommunen innan du får påbörja en större förändring eller nybyggnation på din fastighet. Syftet med bygglovet är att se till att ditt projekt följer gällande lagar, regler och bestämmelser i syfte att skydda både dig själv, grannarna och miljön. Utan ett godkänt bygglov riskerar du böter, få stoppade i arbetet eller tvingas riva det färdiga resultatet.

  När behövs bygglov för utbyggnader?

  I de flesta fall krävs ett bygglov när du planerar en större utbyggnad på din fastighet. Exempel på sådana åtgärder inkluderar:

  1. Till- eller ombyggnader där areaökningen överstiger 15 kvadratmeter.
  2. Nya takterrasser, balkonger eller inglasningar.
  3. Anordnande av fler än tre permanenta bostäder i en- eller tvåbostadshus.
  4. Förändringar av byggnader inom områden med särskilda bevarandevärden.
  5. Nya byggnader som placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

  Det är viktigt att notera att varje kommun kan ha något olika regler när det kommer till vilka typer av utbyggnader som kräver bygglov. Det bästa är att kontakta din kommun för att få exakt information om vad som gäller för ditt specifika projekt.

  Hur ansöker man om bygglov?

  För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga nödvändiga ritningar och dokumentation som beskriver ditt projekt i detalj. Vanligtvis krävs även en avgift för behandlingen av din ansökan.

  Det finns två sätt att skicka in din ansökan: antingen via pappersformulär eller genom elektroniskt ärendehanteringssystem online, beroende på vad din kommun erbjuder. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga bör du kontakta din kommuns bygglovsavdelning för vägledning och hjälp.

  Processen kan ta upp till åtta veckor innan ett beslut fattas, så det är viktigt att vara tålmodig under den här perioden. Kommunens handläggare kommer granska ditt ärende noggrant och göra eventuella kompletteringar eller ställa frågor om det behövs.

  Vad händer efter att bygglovet har beviljats?

  När ditt bygglov är godkänt kan du börja genomföra ditt projekt enligt de specifikationer som fastställts i tillståndet. Det är viktigt att följa ritningarna och beskrivningen noggrant för att undvika problem eller obehagliga överraskningar längs vägen.

  Under själva byggprocessen kommer kommunens inspektörer göra kontroller för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Om några avvikelser upptäcks kan det leda till förseningar eller andra konsekvenser, så se till att vara samarbetsvillig under dessa inspektioner.

  Efter slutfört arbete kommer slutbesiktningen utföras av kommunens besiktningsman för att verifiera att allt har gjorts korrekt och enligt bygglovet. När slutbesiktningen är godkänd får du ett slutgiltigt intyg som visar på färdigställandet av utbyggnaden.

  Slutsats

  Att ansöka om bygglov för utbyggnader kan vara en krånglig process, men det är nödvändigt för att säkerställa laglig och korrekt konstruktion samt skydda både dig själv och din fastighet. Genomförande av korrekt ansökning i tid samt fullständig dokumentation hjälper dig få snabbare behandling hos kommunen. Tänk också på att involvera experter, som arkitekter och byggföretag, för att säkerställa en smidig genomförande av ditt projekt.

  Ritning tillbyggnad fritidshus – En viktig del av ditt projekt

  Att bygga en tillbyggnad för ditt fritidshus är spännande och kan ge dig mer utrymme och njutning under din vistelse där. Men innan du börjar gräva i marken eller köpa material, är det viktigt att ha en välgenomtänkt ritning för din tillbyggnad. Med hjälp av rätt ritningsplanering kommer du att kunna optimera både byggprocessen och slutresultatet.

  Varför behöver jag en ritning för min tillbyggnad?

  Det finns flera fördelar med att skapa en noggrann ritning innan du påbörjar din tillbyggnadsprojekt:

  1. Tydlighet och kommunikation: Genom att skapa en detaljerad ritning kan du kommunicera tydligt med alla inblandade parter, inklusive arkitekten, entreprenören eller snickaren som ska utföra arbetet. Det gör det lättare för alla att visualisera hur den nya tillbyggnaden kommer se ut och fungera.

  2. Effektivitet vid byggprocessen: En väl genomtänkt ritning hjälper dig att planera och organisera hela projektförloppet på ett smidigt sätt. Du får överblick över de olika stegarna som krävs, vilket sparar tid och minskar risken för misstag eller förseningar.

  3. Ekonomiskt fördelaktigt: Genom att ha en ritning på plats kan du bättre planera och budgetera ditt projekt. Du kan upptäcka eventuella problem eller utmaningar i förväg, vilket gör det möjligt att göra nödvändiga justeringar innan byggprocessen påbörjas. Detta bidrar till att undvika kostsamma ändringar under projektets gång.

  Vad ska inkluderas i min ritning?

  När du skapar din ritning för tillbyggnaden av ditt fritidshus är det viktigt att inkludera följande element:

  1. Exteriördesign: Visa hur den nya tillbyggnaden kommer se ut från utsidan, inklusive takform, fönster- och dörrplacering samt eventuell exteriörbeläggning.

  2. Interiörlayout: Planera placeringen av de olika rummen inuti tillbyggnaden – sovrum, badrum, kök etc. Tänk på funktionalitet och rumsfördelning så att allt passar ihop smidigt.

  3. Tekniska detaljer: Inkludera elektrisk layout med placering av eluttag och belysning samt VVS-layout med placering av rörledningar och sanitära anordningar som toalett och handfat.

  4. Byggmaterialval: Ange vilka material som kommer användas för både interiören och exteriören av din tillbyggnad.

  5. Mått och proportioner: Se till att din ritning innehåller exakta mått och proportioner för att undvika obehagliga överraskningar under byggprocessen.

  Kan jag skapa ritningen själv?

  Du kan definitivt göra en egen ritning för din tillbyggnad om du har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheten. Men det kan vara bra att anlita en professionell arkitekt eller byggkonstruktör som specialiserar sig på fritidshusprojekt för bästa resultat. Dessa experter kan hjälpa dig att ta fram en noggrann och detaljerad ritning, samtidigt som de tar hänsyn till dina önskemål och behov.

  Sammanfattningsvis är skapandet av en välgenomtänkt ritning för din tillbyggnadsprojekt av fritidshuset avgörande för dess framgång. Med rätt planering kommer du att kunna kommunicera tydligt med alla inblandade parter, optimera byggprocessen och undvika kostsamma misstag längs vägen. Oavsett om du skapar ritningen själv eller anlitar professionell hjälp, se till a

  Hur mycket får man bygga ut huset utan bygglov?

  Vad är bygglov och när behöver jag det?

  Bygglov är en tillståndsprocess som krävs för att genomföra vissa typer av byggnads- eller markarbeten. Det är en formell ansökan som görs till din kommun, där de bedömer om ditt projekt uppfyller gällande regler och föreskrifter. I vissa fall kan du behöva söka både bygglov och andra tillstånd, som exempelvis rivnings- eller markanvändningstillstånd.

  I Sverige finns det generella regler för vad du får göra utan att ansöka om bygglov. Dessa kallas för ”åtgärder enligt plan” och innebär att du får utföra vissa mindre ingrepp i ditt hus eller på din tomt utan att söka bygglov. För större åtgärder krävs dock alltid ett godkännande från kommunen.

  Vilka åtgärder kan jag utföra utan bygglov?

  Det finns olika åtgärder som oftast kan göras utan bygglovet:

  1. Mindre tillbyggnader: Du kan oftast göra mindre utbyggnader såsom förråd, bastu eller garage inom vissa gränser för storlek och placering på tomten.

  2. Balkonger och altaner: Du har normalt rätt att anlägga balkonger eller altaner med begränsad yta även på framsidan av huset.

  3. Fönsterbyte: Du kan byta ut befintliga fönster och dörrar i samma mått, förutsatt att det inte påverkar fasadens utseende.

  4. Takfönster: Om du vill installera takfönster eller ljusinsläpp behöver du oftast inte bygglov, men var noga med att följa tillverkarens installationsrekommendationer.

  5. Mindre markarbeten: Mindre markarbete som exempelvis anläggning av trädgårdssängar eller stenlagda gångar kan utföras utan bygglov.

  Det är viktigt att notera att även om vissa åtgärder kan utföras utan bygglov, så finns det ändå generella regler som måste följas. Dessa inkluderar bland annat maxgränser för storlek och höjd på tillbyggnader samt begränsningar av exploateringsgraden på tomten.

  Vilka regler gäller för utbyggnader inom detaljplan?

  Om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan finns specifika bestämmelser för vad du får göra när det kommer till till- och ombyggnader. Dessa bestämmelser regleras ofta i form av exploateringsgrad (hur stor del av tomtytan som bebyggs) samt höjdrestriktioner.

  För att få reda på vilka regler som gäller för din fastighet bör du kontakta din kommun eller besöka deras webbplats där de brukar ha information om aktuella detaljplaner.

  Sammanfattningsvis är det viktigt att du alltid undersöker vilka regler och bestämmelser som gäller för just din fastighet innan du påbörjar några byggprojekt. För mindre åtgärder finns oftast möjligheter att göra dessa utan bygglov, men det är alltid bäst att dubbelkolla med kommunen för att undvika eventuella problem i framtiden.

  Bygg ut hus

  Att bygga ut sitt hus kan vara ett bra alternativ för dig som behöver mer utrymme. Genom att göra en tillbyggnad kan du skapa extra rum eller ytor för att bättre möta dina och din familjs behov. Men innan du ger dig in i projektet är det viktigt att ta reda på allt som detta innebär. Här svarar vi på några vanliga frågor om att bygga ut hus.

  Varför ska jag överväga att bygga ut mitt hus?

  Att bygga ut sitt befintliga hus kan vara fördelaktigt av flera anledningar. Om ni har växt ur ert nuvarande boende men inte vill flytta, så kan en tillbyggnad vara den perfekta lösningen för er. Genom att skapa mer yta ökar ni både trivseln och funktionaliteten i hemmet.

  Vilka tillstånd och regler gäller vid en tillbyggnad?

  Innan du ger dig in i projektet med att bygga ut ditt hus måste du se över vilka tillstånd och regler som gäller i just din kommun eller stad. Generellt sett krävs oftast bygglov när det kommer till större ingrepp såsom en tillbyggnad, men det finns undantag där vissa mindre åtgärder kan göras utan lov. Det är bäst att kontakta din lokala bygglovsavdelning för att få korrekt information angående vad som gäller hos dig.

  Hur planerar jag min tillbyggnad på bästa sätt?

  Att planera en tillbyggnad är viktigt för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Först och främst bör du fundera över vad exakt du vill åstadkomma med din utbyggnad. Vill du skapa extra sovrum, ett kontor eller kanske bara öppna upp huset för mer rymd? Sedan kan det vara klokt att anlita en arkitekt eller ritare som kan hjälpa dig att visualisera dina idéer och ta fram ritningar.

  När ni har klara ritningar kan ni också få hjälp av en konstruktör för att säkerställa att byggprocessen blir hållbar och korrekt utförd. Tänk även på eventuella el- och VVS-arbeten, som kan kräva professionell hjälp från yrkesmän inom dessa områden.

  I själva planeringen bör ni även tänka på budgeten för projektet. Byggandet av en tillbyggnad kan innebära olika kostnader beroende på storlek, materialval och andra faktorer. Se till att ha en realistisk budget från början så undviker ni ekonomiska överraskningar längs vägen.

  Sammanfattningsvis är byggandet av en tillbyggnad ett spännande projekt där du får möjlighet att skapa mer utrymme i ditt befintliga hus. Genom noggrann planering, rätt kunskap om regler samt samarbete med experter inom området kan du göra drömmen om mer utrymme till verklighet. Kom ihåg att kontakta din lokala bygglovsavdelning för information som är specifik för ditt område och ta gärna hjälp av professionella vid behov.

  Ansluta tillbyggnad till befintligt hus

  Vad innebär det att ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus?

  Att ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus är en process där man förenar den nya byggnaden med den existerande strukturen på ett sätt som gör dem sammanhängande. Det kan vara allt från att skapa ingångar och förbindelser mellan de två delarna, till att integrera el- och vattenförsörjning.

  När du planerar att ansluta en tillbyggnad behöver du ta hänsyn till flera faktorer för att säkerställa både funktionalitet och estetik. Förutom tekniska aspekter bör du också överväga hur den nya delen kommer smälta in i arkitekturen hos ditt befintliga hus.

  Vilka steg behöver tas när man ska ansluta en tillbyggnad?

  För det första måste du noggrant undersöka din huvudstruktur innan du startar någon form av arbete eller koppling. Du måste vara säker på att ditt befintliga hus har kapacitet och hållbarhet för den ökade belastningen som uppstår genom infogandet av ytterligare utrymme.

  Därefter kan det vara nödvändigt att be om rådgivning eller hjälp från erfarna yrkespersoner såsom arkitekter, ingenjörer eller entreprenörer. De kommer kunna ge värdefulla råd om hur du bäst kan ansluta din tillbyggnad.

  Under planeringsstadiet måste du utforma en genomförbar budget och tidsschema. Detta hjälper dig att ha kontroll över dina resurser och säkerställa en smidig process.

  När det kommer till själva byggprocessen är det viktigt att följa alla gällande byggregler och bestämmelser för att se till att anslutningen blir korrekt och säker. Att få eventuella nödvändiga tillstånd från myndigheterna bör också vara högt upp på din lista.

  Slutligen, när den fysiska kopplingen mellan huvudstrukturen och tillbyggnaden är klar, behöver du noggrant utföra tester för att säkerställa funktioner som elektricitet, VVS-system samt värmesystem fungerar som de ska innan du går vidare med inredningsarbetet.

  Vilka fördelar finns med att ansluta en tillbyggnad?

  Att ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus kan ge flera fördelar både på kort sikt och lång sikt:

  1. Ökat utrymme: Genom anslutning av en ny byggnad får du extra utrymme som kan användas för olika ändamål, såsom nya sovrum, kontorsutrymmen eller ett större kök. Du får möjligheten att skapa mer plats efter dina specifika behov utan att behöva flytta eller sälja ditt befintliga hus.

  2. Ökad värde och attraktivitet: Genom att ansluta en tillbyggnad kan du förbättra estetiken och funktionaliteten hos ditt befintliga hus, vilket i sin tur kan öka värdet på fastigheten. Dessutom kan det göra den mer lockande för potentiella köpare om du någonsin väljer att sälja.

  3. Personlig anpassning: Att ansluta en tillbyggnad ger dig möjlighet att skapa ett personligt utrymme som passar dina unika behov och preferenser. Du har friheten att designa rummen efter din smak och skapa ett hem som är perfekt för dig och din familj.

  Sammanfattningsvis är processen med att ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus inte bara teknisk utan också kräver noggrann planering och övervakning. Det är viktigt att ta hänsyn till både strukturella faktorer såväl som arkitektoniska aspekter för att uppnå bästa resultat. Med rätt planering och professionell hjälp kan du snart njuta av de många fördelarna med en ny koppling mellan din tillbyggnad och befintligt hus.

  Tillbyggnad hus

  Vilka typer av tillbyggnader finns det?

  Det finns flera olika typer av tillbyggnader som man kan göra på sitt hus. De vanligaste alternativen är:

  1. Utökning av befintlig planlösning
  Om ditt nuvarande utrymme inte räcker till kan en utökning av den befintliga planlösningen vara ett bra alternativ. Detta innebär att man bygger ut eller förlänger existerande rum för att skapa mer yta.

  2. Bygg om vinden
  Har du en outnyttjad vind? Då kan detta vara perfekt plats för din tillbyggnad! Genom att konvertera vinden till användbara rum kan du få extra sovrum, kontor eller hobbyrum utan större ingrepp i själva grundstrukturen.

  3. Använd källaren
  Om ditt hem har en källare och den är lämplig för boende, då är detta också ett mycket effektivt sätt att skapa extra utrymme. Genom att bygga om källaren kan du få ett extra vardagsrum, gästrum eller kanske till och med en egen biograf.

  Vilka regler och tillstånd behövs för en tillbyggnad?

  Innan du påbörjar din tillbyggnadsprojekt måste du vara medveten om de regler och tillstånd som krävs. Här är några viktiga punkter att tänka på:

  1. Bygglov
  För att få bygga en tillbyggnad hus behöver du oftast ett bygglov från kommunen där ditt hus ligger. Bygglovet granskar bland annat hur projektet kommer att påverka det befintliga husets utseende samt hur det kommer att passa in i området.

  2. Ritningar och konstruktion
  Innan du ansöker om bygglov behöver du ta fram ritningar och konstruktionsplaner för din tillbyggnad. Dessa ska visa exakt vad som kommer att göras samt vilket material som kommer att användas.

  3. Kontrollera BBR (Boverkets Byggregler)
  BBR är en samling av föreskrifter som styr hur man får planera, projektera och utföra nya byggnader eller ändringar i befintliga byggnader i Sverige. Det är mycket viktigt att din tillbyggnad uppfyller dessa regler för säkerhet och funktionalitet.

  Tips för framgångsrik hustomtillbyggning

  Förberedelse är nyckeln till en framgångsrik tillbyggnad av ditt hus. Här är några tips som kan hjälpa dig att få bästa möjliga resultat:

  1. Anlita professionell hjälp
  Att anlita erfarna hantverkare och arkitekter är viktigt för att säkerställa att din tillbyggnad blir rätt gjord och uppfyller alla krav. De kommer också att kunna ge dig värdefulla råd och vägledning genom hela processen.

  2. Budgetförberedelse
  Sätt upp en realistisk budget innan du börjar projektet, inklusive kostnader för material, arbetskraft och eventuella extrautgifter som kan dyka upp längs vägen.

  3. Kommunikation med grannar
  Se till att kommunicera med dina grannar om ditt byggprojekt i förväg. Detta kan undvika konflikter och skapa ett gott grannskap under arbetets gång.

  4. Följ lagstiftningen
  Var noggrann med att följa alla regler, lagar och bestämmelser som gäller för din specifika region när det kommer till byggande av hus.

  Genom att ta hänsyn till dessa punkter kommer du vara bättre rustad inför din planering av en framgångsrik hustomtillbyggning!

  Avslutningsvis: Tillbyggnad av hus ger dig chansen att öka bostadsytan på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som du får möjlighet till flexibla lösningar efter just dina behov. Genom att vara väl förberedd och hålla koll på regler och bestämmelser kommer du kunna njuta av de fördelar som en tillbyggnad kan ge dig. Tveka inte att söka professionell hjälp om du känner dig osäker, då detta kan bidra till att projekteringsprocessen blir smidigare och resultatet ännu bättre!

  Bygga till huset

  Att bygga till sitt hus innebär att man utvidgar den befintliga ytan genom att lägga till nya rum eller förlänga befintliga. Detta kan ge dig möjlighet att skapa extra sovrum, en ny arbetsplats eller kanske bara få lite mer utrymme för familjen att växa. Innan du påbörjar projekter måste du dock göra några grundläggande beslut.

  Vilka regler gäller vid bygglov för tilbygger?

  Innan du börjar med ditt projekt är det viktigt att kolla upp vilka regler som gäller för just din kommun när det kommer tilbygger. Ett vanligt krav är ofta sökning av bygglov om man vill ändra stommen på en befintlig konstruktion samt ändringar i takhöjd eller area. Ta kontakt med din kommuns Plan-och Bygglovsavdelning för korrekt information angående detta.

  För mindre tillbyggnadsprojekt kan det istället vara möjligt att ansöka om bygganmälan, vilket är enklare än ett bygglov. Detta gäller oftast om tillbyggnaden inte överstiger vissa storleksgränser eller påverkar konstruktionen av huset i för stor utsträckning.

  Ska du anlita en entreprenör eller göra jobbet själv?

  Att bestämma om man ska anlita en professionell entreprenör eller utföra arbetet själv är en viktig del av planeringen när det kommer tilbordsutvidgelser. Om du har erfarenhet och kunskap inom byggbranschen kanske du känner dig bekväm med att ta sig an projektet på egen hand. Å andra sidan, om du inte har tidigare erfarenhet bör du överväga att anlita en kvalificerad entreprenör som kan hjälpa dig genom hela processen.

  För små projekt kan det också vara möjligt att hyra in specialiserade hantverkare för specifika uppgifter, som till exempel elinstallationer eller VVS-arbeten. Var noga med att välja seriösa och pålitliga företag/entreprenörer som har erfarenhet av liknande jobb.

  Materialval vid bygga till huset

  När det kommer tilatliggsbyggerier måste man fatta beslut angående materialval för den nya strukturen samt dess takbeklädnad och fasadmaterial. Att välja rätt material är avgörande för både utseendet och hållbarheten på din tillbyggnad. Du kan välja att använda samma material som befintligt hus eller varför inte experimentera med nya material för en modernare touch.

  Tänk på faktorer som kostnad, underhållskrav och hållbarhet när du väljer dina material. Vissa val kan vara bättre lämpade för vissa klimat än andra, så det är viktigt att ta hänsyn till detta också.

  Sammanfattningsvis finns det mycket att tänka på när man ska bygga till huset. Det är viktigt att planera noggrant, kontrollera vilka regler och krav som gäller i din kommun samt bestämma om du behöver anlita hjälp från professionella entreprenörer eller om du kan klara av arbetet själv. Kom ihåg att även materialet spelar en stor roll i slutresultatet.

  Bygga in farstukvist till hall bygglov

  Vilka regler gäller för att bygga in en farstukvist till hall?

  När det kommer till att bygga in en farstukvist till hall finns det vissa regler som behöver följas. Innan du påbörjar arbetet är det viktigt att ta reda på vilka regler och krav som gäller för ditt specifika område, då bestämmelserna kan variera mellan olika kommuner.

  I de flesta fall krävs ett bygglov när man ska göra förändringar på sin bostad, inklusive att bygga in en farstukvist till hall. För att ansöka om ett bygglov behöver du vanligtvis anlita en arkitekt eller ritningskunnig person som kan upprätta ritningar och skisser över den tänkta ombyggnaden.

  Det är också viktigt att notera eventuella begränsningar eller villkor som kan finnas i detaljplanen för ditt område. Detaljplanen specificerar ofta vilka typer av förändringar och utbyggnader som får göras samt hur mycket yta eller volym du får använda.

  Innan du ansöker om bygglov är det även klokt att kontakta din lokala samhällsbyggnadsförvaltning. De kan ge dig råd och vägledning baserat på de specifika lokaliseringsfaktorerna i ditt område. Det kan vara allt från fastighetsgränser till tekniska krav på ventilation eller isolering.

  Vilka faktorer kan påverka möjligheterna att bygga in en farstukvist till hall?

  När det kommer till att bygga in en farstukvist till hall finns det flera faktorer som kan påverka dina möjligheter att genomföra projektet. Här är några av de vanligaste faktorerna som du bör ha i åtanke:

  1. Begränsningar i detaljplanen: Detaljplanen för ditt område reglerar ofta vad som får göras när det gäller utbyggnader och förändringar på din bostad. Kontrollera detaljplanen noggrant för att se om den tillåter dig att bygga in en farstukvist till hall.

  2. Fastighetens gränser: Innan du börjar planera din ombyggnad måste du kontrollera var fastighetens gränser går. Att överträda gränserna kan leda till konflikter med grannarna eller juridiska problem senare.

  3. Tekniska krav: När du bygger om eller utökar ett befintligt hus måste vissa tekniska krav uppfyllas, såsom isolering och ventilation. Se över vilka krav som gäller i din kommun och se till att ta dem i beaktning vid planeringen av din ombyggnad.

  4. Estetik och arkitektur: Områdets estetik och arkitektoniska stil kan också spela en roll när det kommer till bygglovet för en farstukvist till hall. Vissa kommuner har riktlinjer eller krav på att de nya utbyggnaderna ska smälta in och passa in i områdets karaktär.

  Hur ansöker jag om bygglov för att bygga in en farstukvist till hall?

  För att ansöka om bygglov för att bygga in en farstukvist till hall måste du följa vissa steg:

  1. Kontakta en arkitekt eller ritningskunnig person: Innan du kan ansöka om bygglov behöver du ha färdiga ritningar och skisser över din planerade ombyggnad. Anlita en arkitekt eller annan professionell person som kan hjälpa dig med detta.

  2. Gå igenom regler och villkor: Ta reda på vilka regler som gäller för just ditt område genom att läsa detaljplanen och konsultera din lokala samhällsbyggnadsförvaltning. Se också över eventuella begränsningar vad gäller fastighetsgränser, tekniska krav och estetik.

  3. Samla all nödvändig dokumentation: För att göra din ansökan komplett behöver du oftast även andra dokument såsom handlingar som visar fastighetens ägarskap, grannsamtycke (om det är relevant) samt eventuellt intyg från exempelvis brandmyndighet vid nyttjande av eldstad.

  4. Ansök online eller via papper: Beroende på var du bor kan ansökan om bygglov göras online eller genom att skicka in en pappersansökan. Följ instruktionerna som anges på din kommunens webbplats.

  5. Betala avgifter: Vid ansökan om bygglov brukar det finnas avgifter att betala för handläggningen av ärendet. Kontrollera vilka avgifter som gäller och betala dem i samband med din ansökan.

  Det är viktigt att komma ihåg att processen för att få ett bygglov kan ta tid, så var beredd på eventuella väntetider. Det är alltid bäst att starta planeringen i god tid och vara noggrann när du fyller i ansökningshandlingarna för en smidigare hantering av ärendet.

  Sammanfattningsvis, innan du påbörjar arbetet med att bygga in en farstukvist till hall måste du noga undersöka de regler och krav som gäller för ditt specifika område. Ta reda på detaljplanens begränsningar, kontakta lokal samhällsbyggnadsförvaltning vid behov och sök hjälp från en arkitekt eller ritningskunnig person för rätt dokumentation och ritningar inför din bygglovsansökan. Var också uppmärksam på faktorer som fastighetens gränser, tekniska krav samt estetik och arkitektur för en framgångsrik renovering av farstukvisten till hall.

  Bygga ut hus

  Att bygga ut sitt hus kan vara ett spännande och kostnadseffektivt sätt att få mer utrymme. Oavsett om det handlar om att skapa ett extra sovrum, en kontorsplats eller bara förlänga vardagsrummet, kan en tillbyggnad ge dig den extra ytan du behöver utan att behöva flytta till ett större boende. I den här artikeln kommer vi gå igenom allt du behöver veta om hur man bygger ut sitt hus.

  Vad bör jag tänka på innan jag bestämmer mig för att bygga ut mitt hus?

  Innan du fattar beslutet att bygga ut ditt befintliga hem finns det några faktorer som är värda att överväga.

  1. Budget: Det är viktigt att fastställa din budget innan du börjar planera för en tillbyggnad av ditt hus. En tydlig budget hjälper dig att fatta välgrundade beslut under hela processen och undvika oväntade kostnader längs vägen.

  2. Planering och design: Innan arbetet startar måste du noggrant planera och designa din tillbyggnad så den passar in i befintliga strukturer och uppfyller dina specifika behov. Det kan vara bra idé att anlita en arkitekt eller designer för detta ändamål, då de har expertkunskap inom design och byggteknik.

  3. Tillstånd: Kontrollera om du behöver några tillstånd eller godkännanden från kommunen innan du påbörjar byggnadsarbetet. I vissa fall kan det krävas en bygglovshandling som visar hur tillbyggnaden kommer att se ut och på vilket sätt den förändrar din fastighet.

  Vilka olika alternativ har jag när jag vill bygga ut mitt hus?

  Det finns flera olika alternativ att välja mellan när man vill bygga ut sitt hus, beroende på dina specifika önskemål och budget.

  1. Använd befintligt utrymme: Innan du bestämmer dig för att lägga till nytt utrymme kan det vara värt att undersöka om du har möjlighet att använda befintliga oanvända ytor i ditt hem. Kanske finns det ett vindutrymme eller en källare som kan renoveras och göras om till användbara rum.

  2. Horisontell tillbyggnad: En horisontell tillbyggnad innebär vanligtvis att man förlänger huset åt sidorna eller bakåt, vilket ger mer golvyta inomhus. Detta är ett populärt alternativ eftersom det ofta är relativt kostnadseffektivt och inte kräver lika mycket markyta som andra alternativ.

  3. Vertikal tillbyggnad: Om du har ont om tomtyta men ändå behöver mer plats inomhus kan en vertikal tillbyggnad vara en lösning. Det innebär att man lägger till en eller flera extra våningar på befintliga byggnader, vilket ger mer utrymme utan att ta upp mer mark.

  Vad är fördelarna med att bygga ut sitt hus?

  Att bygga ut sitt hus kan ha flera fördelar, såsom:

  1. Ökat boendeutrymme: Genom att bygga ut ditt hem skapar du mer plats för dig och din familj. Du kan få den extra ytan du behöver utan att behöva flytta till ett större boende.

  2. Personlig anpassning: En tillbyggnad ger dig möjlighet att skapa ett rum som passar just dina specifika behov och önskemål. Oavsett om det handlar om en nytt sovrum, arbetsplats eller vardagsrum, kan du designa rummet precis som du vill ha det.

  3. Förhöjd fastighetsvärde: Att investera i en tillbyggnad kan också öka värdet på din fastighet över tiden. Om du någon gång bestämmer dig för att sälja ditt hem kommer den extra ytan vara attraktiv för potentiella köpare.

  I slutsatsen har vi täckt de viktigaste punkterna kring att bygga ut sitt hus genom noggrann planering och budgethantering samt olika alternativ för tillbyggnad beroende på dina behov och preferenser. Kom ihåg vikten av att inhämta rätt tillstånd från kommunen innan arbetet startar. Genom att bygga ut ditt hus kan du skapa det extra utrymme som du behöver och samtidigt öka värdet på din fastighet.

  Vanliga frågor

  Många ställer sig frågan: Hur mycket får man egentligen bygga ut sitt hus? Svaret är inte helt enkelt, men generellt sett får man bygga ut med ca 20-30% i förhållande till tomtens storlek. Det finns dock olika regler beroende på detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för din fastighet.

  För vissa tillbyggnader av hus finns det lagpliktiga krav på att ta fram ritningar vid en bygganmälan eller ett bygglov. Detta inkluderar ny planlösning, fasadritningar, sektionsritningar och situationsplan. Ibland kan även detaljritningar och marksektioner behövas.

  Regelverket kring tillbyggnader utanför detaljplan kan vara komplexa och variera beroende på kommunen. Det är bäst att kontakta din kommun tidigt i projektet för att få rätt information om vilka regler som gäller specifikt för din fastighet.

  Sammanfattning och nästa steg

  I denna artikel har vi gett dig en översikt över vad du behöver veta om att bygga ut ditt hus med en tillbyggnad. Vi har diskuterat regler och krav, ritningar och kostnader. Nu är det dags att ta nästa steg!

  Vi rekommenderar att du läser vidare i våra andra artiklar om husrenovering, inredning eller energieffektivisering för mer inspiration och kunskap.

  Vill du ha personlig rådgivning eller boka ett möte med vår bygglovsexpert Laszlo? Klicka här för att kontakta oss och få hjälp med ditt projekt!

  Hjälpte artikeln dig?
  27 av 27 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer