Ska du bygga ut, bygga nytt eller undrar du vilka ritningar du behöver?

I Sverige är det vanligt förekommande med så kallade fritidshus. Oftast använder vi det som tillfälligt boende under olika tider på året men det har med åren blivit allt vanligare att man bor i fritidshus året runt. Om du går i byggtankar rekommenderar vi dig att titta på vår inspirationssida med husritningar. Nedan kan du läsa mer om vad ett fritidshus egentligen är enligt juridiken samt annan information som kan vara bra att känna till vid byggen som är kopplade till ett fritidshus.

Vi kommer att förklara vilka ritningar på fritidshuset du behöver för att få ett godkänt bygglov, hur du kan estimera hur mycket det kostar att bygga ett nytt fritidshus och vad du behöver tänka på om du vill bygga ut ditt fritidshus.

Definition

Vad är ett fritidshus?

Definitionen som Boverket använder är “Småhus som inte är inrättat för helårsboende”. Dock är det väldigt vanligt idag att bo i sitt fritidshus när man går i pension. Utvändigt kan fritidshuset ofta se likadant ut som en villa. Däremot kan det till exempel saknas rinnande vatten, el och avlopp i huset. Fritidshuset har oftast högre driftskostnader eftersom klimatskalet inte är lika bra som i ett boende som är tänkt som permanentboende.

Ta kontakt med en arkitekt innan du börjar skissa

Att uppföra ett fritidshus är svårare än vad många verkar tro. Fritidshus har endast lägre krav på tillgänglighet samt energikrav jämfört med en- och tvåbostadhus. Därför är det rekommenderat att du tar kontakt med en fackman när du har tänkt att börja skissa på ditt fritidshus. Kontakta gärna oss om du redan har en idé så kan vi ge dig feedback!

Arkitekten har koll på regelverk och har lång erfarenhet av vilka lösningar som fungerar. Fallgropar som andra har fallit ner i kommer arkitekten varna för.

Ett tips är att kontakta en arkitekt innan du börjar med dina skisser. Då får du viktiga ramar att förhålla dig till vilket kommer göra att ditt projekt blir bättre, snabbare och billigare i slutändan. Det är därför arkitekter finns.

LT Ingenjörsbyrå AB arbetar med de senaste ritningsprogrammen för att få verklighetstrogna 3D ritningar och 3D illustrationer för konsumenter.

Fritidshus som permanentboende? Åretruntboende?

Ja, men du behöver se upp med några viktiga saker:

Tillgänglighet

Om fritidshuset ska användas direkt eller någon gång i framtiden som permanentbostad så kommer det ställas krav på tillgänglighet. Tillgängligheten bygger på att vem som helst ska kunna köpa och bo i ditt hus. Eller om det händer något med dig eller någon bekant så ska de också kunna bo i huset utan problem. Detta är ett grundkrav idag på all nybyggnation, dock ej gäststuga.

 

Ekonomi

Är det dyrare att bygga en riktig villa istället för ett fritidshus? Generellt kan man säga att ska du bygga samma storlek och standard så kommer det att vara billigare att bygga en riktig villa än ett fritidshus. Och då syftar vi specifikt på driftskostnader. En villa byggs med högre krav på energi och därför kommer det vara billigare i längden.

 

Detaljplanen

Finns en detaljplan eller områdesbestämmelser för din tomt behöver du titta på den för att säkerställa så du kan bygga fritidshus eller permanentboende eftersom vissa områden endast avses för fritidsändamål och vissa områden för åretruntboende. Detta kan inte ses som en liten avvikelse utan då måste du göra om detaljplanen för hela området som kostar flera hundra tusen kronor.

 

Energi och fukt

Den största skillnaden är att fritidshus som endast används vissa delar av året inte behöver uppfylla energikraven enligt Boverket.

 

När huset börjar användas under kallare årstider kommer fukttransporten att vara annorlunda. Den varma och fuktiga inomhusluften kommer att vilja tränga sig ut genom väggarna. Om ventilationen i huset är undermålig kommer luften att börja ta sig in i väggarna. Väl i väggen kommer luften kylas av och vattenångan i luften kommer att bilda kondens. Detta gör att många fritidshus får mögelskador efter endast några års användning. Det är inte bara väggarna som är en fuktfälla utan även grunden och vinden kan vara problematiska byggnadsdelar.

Det är viktigt att även tänka på frysrisken om du lämnar fritidshuset för sista gången på höstkanten. Vill du åka med jämna mellanrum för att titta till huset, spola vatten osv. Idag finns det många smarta uppkopplade prylar som håller koll på detta åt dig!

Kan man bygga en källare på fritidshuset?

Ja, det är dock viktigt att du ser efter vad detaljplanen tillåter på den aktuella tomten. Vi hjälper dig gärna med en förstudie för att se vad detaljplanen tillåter på din fastighet. Källare fungerar alldeles utmärkt för att ha förvaring. Det är dock många fritidshus som endast har byggts med en torpargrund eller plintar eftersom dessa två alternativ är billigare investeringar. Vill du se hur ett attefallshus med källare ser ut?

Kan man bygga ett fritidshus med loft?

Ja, du behöver dock uppfylla Boverkets byggregler. Det måste finnas sovplatser utöver loftet som är anpassade så att även rörelsehindrade kan övernatta i byggnaden. Loftet är ett smart sätt att öka fritidshusets boyta och samtidigt ha en avskild del för sömn. Om det finns kattvind kan denna användas till förvaring.

Kan man bygga ett fritidshus i lösvirke?

Ja, det är många som köper en byggsats och monterar huset själva. Detta kräver dock någorlunda kunskaper som hantverkare. Det är viktigt att huset uppfyller kraven som ställs i Boverkets byggregler samt Plan- och bygglagen. Många räknar inte med sin egen tid som en kostnad men med den egna tiden inräknad är oftast ett nyckelfärdigt fritidshus ett billigare alternativ.

Kan man köpa ett fritidshus nyckelfärdigt?

Ja, det är väldigt många som gör detta. Det är helt bekymmersfritt och går väldigt fort från beställning till inflyttning. Huset byggs av professionella hantverkare på en fabrik som endast sysslar med denna typ av byggnation.

Kan man bygga ut ett fritidshus utan bygglov?

Ja, med de gällande attefallsreglerna kan du utan bygglov, men med anmälan, bygga ut fritidshuset med 15 kvadratmeter. 15 kvadratmeter är en tillräckligt stor yta som skapar flertalet möjligheter:

 • Ytterligare 1-2 sovrum
 • Badrum/Tvätt
 • Hall/Wc
 • Större kök
 • Uterum
 • Bastu/Relax

Kan man bygga ut ett fritidshus med bygglov?

Ja, du kan bygga ut ditt fritidshus genom ett bygglov så länge du har byggrätt kvar på din fastighet. Byggrätten kan du ta reda på genom att titta på detaljplanen för din fastighet. Bor du utanför detaljplanerat område är det bäst att ta kontakt med din kommun.

Krav

Vilka utformningskrav finns det för fritidshus?

Utformningskravet för fritidshus är beroende av om du ska ha fritidshuset som ett permanentboende eller om du endast ska ha det delar av året. Utformningskravet skiljer sig åt på områden som tillgänglighet och energikrav om det endast används delar av året. Ska huset användas som permanentboende ska det uppfylla samma krav som för en villa.

Vilka energikrav finns det för fritidshus?

Det kan i vissa fall finnas krav på energideklaration på ett fritidshus. För din egen skull bör du dock isolera och bygga ett fritidshus som har en god inomhuskomfort såväl vinter som sommar. Det är dyrare att åtgärda klimatskalet efter att byggnaden är på plats än att beställa detta när huset byggs.

Är du ”dumsnål” riskerar du att få problem med fuktskador i ett senare skede. Tänk på att fritidshuset ska vara en långsiktig investering.

Vilka energikrav finns det för fritidshus som byggs ut?

Har du ett befintligt fritidshus och ska bygga ut det är det oftast endast de nya delarna som behöver uppfylla de nya energikraven. Är ditt projekt omfattande kan kommunen kräva att hela byggnaden uppfyller dagens energikrav. Bedömningen görs med flera olika faktorer. Enklast är att ta kontakt med din kommun innan du påbörjar ditt projekt.

Kan jag bygga ut fritidshus mer än vad detaljplanen tillåter?

Ja, enligt attefallsreglerna kan du bygga ut ditt fritidshus även om du har förbrukat din byggrätt för fastigheten. Utbyggnaden får maximalt vara 15 kvadratmeter BTA och inte vara högre än huvudbyggnaden. Vi har gjort flera projekt där vi hjälpt våra tidigare kunder med deras husritningar för tillbyggnaden. Nedan finner du exempel:

LT Ingenjörsbyrå AB har gjort flertalet referensprojekt för utbyggnader av villor och fritidshus.
Bygglovsritningar – Tillbyggnad av fritidshus med Attefallsreglerna, 15 kvm

Vilka ritningar krävs det för fritidshus?

Det krävs samma ritningar för ett fritidshus som för ett en- och tvåbostadshus. Tanken med bygganmälan har varit att underlätta kraven samt handläggningen av enklare byggprojekt. Dock är det samma kvalité och fackmannaskap som behövs för ritningarna oavsett om du gör en bygganmälan eller ansöker om ett bygglov. För att få ett godkänt bygglov behöver du följande ritningar:

Arkitekt/Bygglovsbyrå

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Projekt- och teknisk beskrivning

För att sedan kunna få ett startbesked behöver du komplettera med nedan dokument till det tekniska samrådet. Ibland krävs inget tekniskt samråd eftersom kommunen anser att du som byggherre har kunskapen som krävs för ärendet. Detta händer oftast vid enklare ärenden. Dokument som krävs för det tekniska samrådet:

Kontrollansvarig

 • Kontrollplan

Entreprenör/Övriga konsulter

 • Konstruktionsritningar
 • VVS-ritningar
 • Elritningar
 • Dagvattenritningar
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Branddokumentation
 • Energideklaration

Som du märker är bygglovet vanligtvis uppdelat i två steg. Första steget fram till ett godkänt bygglov och sedan fram till att få starta igång projektet. Därför är det enkelt att ta hjälp av LT Ingenjörsbyrå eller annan arkitektbyrå för att få ritningar som leder till ett godkänt bygglov och därefter använda sig av sin entreprenör för resterande del av projektet. Vi har kontakter som gärna hjälper er med VVS, EL eller övrig dokumentation. Ta kontakt med oss så förmedlar vi er vidare till våra samverkanspartners.

Krävs det bygglov för ett nytt fritidshus?

Ja, för ett nytt fritidshus krävs alltid bygglov. Du måste alltid uppfylla svenska byggregler från Boverket och europeiska konstruktionsregler (EKS) när ett nytt hus uppförs. Fritidshus har lägre krav på tillgänglighet och energikrav eftersom de endast används kortare delar av året. 

Krävs det anmälan för att bygga ut fritidshus?

Ja, det räcker med en anmälan om du endast bygger ut 15 kvadratmeter BTA. Dessa 15 kvadratmeter kan du bygga ut även om hela byggrätten är använd för din fastighet. Idag är det samma hårda krav ritningsmässigt på en anmälan som på ett komplett bygglov. Därför rekommenderar vi våra kunder att anlita en arkitekt eller byrå som är specialiserade på bygglov.

Fritidshus som du vill omvandla till ett året runt boende?

Då krävs det en anmälan om ändrad användning. Beroende på hur omfattande projektet är kan det till exempel krävas bygglov, kontrollansvarig samt konstruktionsritningar. Kommunen vet exakt vad som gäller för just ditt projekt och vad som krävs för att de ska kunna göra en bedömning av ditt ärende.

Krävs det bygglov för att bygga altan vid fritidshus?

Efter den 1 juli 2019 har regeringen gjort det lättare att bygga en altan. Vi har klargjort alla nya regler för altaner för 2019.

Pris

Vad kostar det att bygga ut ett fritidshus?

Att bygga ut ditt fritidshus är identiskt med att bygga till din villa. Läs mer om hur mycket en tillbyggnad kostar.

Vad kostar bygglov för ett nytt fritidshus?

Priset för bygglovet är individuellt för varje ärende och det är bäst om du kontaktar din kommun för att få rätt kostnader direkt. Bygglovet för fritidshus är i många kommuner detsamma som för en villa. Nedan finner du några exempel från Uppsala kommun. Kostnaderna nedan har hämtats från Uppsalas hemsida den 11:e juli 2019.

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA)  30 600 kr
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA) 44 700 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd 9 400 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd 18 800 kr  

Vill du veta mer exakt vad ett bygglov kostar och vad du kan göra för att göra ditt bygglov billigare?

Vad kostar det att bygga ett nytt fritidshus?

Kostnaden för att bygga ett fritidshus kan variera väldigt mycket beroende på om du väljer att göra många delar själv eller om du köper ett nyckelfärdigt fritidshus. Det finns några nyckeltal att använda sig av för en initial budget:

 • Nyckelfärdigt 10 000 – 16 000 kr / kvm
 • Byggsats 8 000 – 10 000 kr / kvm
 • Lösvirke 5 000 – 8 000 kr / kvm

För samtliga kategorier gäller att du har vanliga materialval och konstruktionslösningar. Väljer du en bänkskiva i marmor kommer kostnaden naturligtvis öka markant.

Ovanstående kostnader gäller färdiga hus. Det finns fler faktorer som kan påverka kostnaderna:

 • Grundkonstruktion

Betongplatta är det bästa alternativet för en fuktsäker konstruktion och lämpar sig bra för golvvärme.

 • Vägg och takkonstruktion

Permanentboende kräver mer isolering och en bättre fuktprojektering än en konstruktion som är ouppvärmd de kalla årstiderna.

 • Materialval invändigt

Hur påkostade material behöver du ha i en sommarstuga? Är tanken att du ska ha detta som permanentboende i ett senare skede?

 • Vatten och avlopp

Finns vatten och avlopp via gemensamma anläggningar eller kommunala anslutningar är det väldigt bra att ansluta detta direkt. Annars är det billigast att lösa det med en egen brunn och fritidstoaletter.

 • El

Det kan vara dyrt att ansluta sig mot elnätet om fritidshuset ligger långt ifrån elstationen. Då kan det vara intressant att planera med solceller, ett litet vindkraftverk samt några batterier.

 • Värme

Det billigaste alternativet vid inköp är en gasolvärmare med gasoltuber som du kan fylla på vid närmaste bensinmack. Annars är det prisvärt med en luftvärmepump. Denna är bra om du köper med uppkoppling så du kan se så allting fungerar på vintern när du inte är på plats.

Tips för att jämföra offerter för fritidshus

Det är viktigt att ta in flera olika offerter när du planerar att bygga ett fritidshus. Hittar du ingen modell som passar just dig behöver du först kontakta en arkitekt eller bygglovsbyrå för att ta fram husritningar.

Därefter rekommenderar vi att du tar kontakt med flera lokala byggföretag och husleverantörer. Du behöver minst 3-5 offerter för att veta att dessa ligger på en rimlig nivå. När du jämför offerterna behöver offerten vara såpass tydlig och lättförstådd att du direkt ska kunna se vad som ingår och vad som tillkommer. Saker som ofta tillkommer och kan bli dyra i slutändan är transport, lyft/kran, bodar, återställning och finplanering. Om det saknas punkter i offerten kan ni be entreprenören göra en uppskattning och lämna ett budgetpris alternativt förklara hur det har varit för deras tidigare, likvärdiga projekt. Det är inte alltid bäst att välja det billigaste alternativet, ta hjälp av någon som har gjort denna typ av projekt tidigare.

Är det en bra investering att bygga ett fritidshus?

Ja, delvis sparar du pengar på att bo på hotell när ni ska åka iväg på semester, men du kan även hyra ut den till nära och kära. Är fritidshuset i ett populärt område kan du även via olika uthyrningstjänster hyra ut det och därigenom gör en fin vinst årligen. Nedan har vi gjort en enkel beräkning på investering samt uthyrningsgraden. 

En enkel kalkyl skulle kunna se ut enligt följande:

Investering för 35 kvadratmeter bostad 25 000 x 50 = 1 250 000 kr

Hyresintäkter uthyrt 4 veckor/år 4 x 14 000 = 56 000 kr

Hyresintäkter uthyrt 12 veckor/år 12 x 14 000 = 168 000 kr

Återbetalningstid 4 veckor/år = ca. 22 år

Återbetalningstid 12 veckor/år = 7,5 år

Då har du efter 22 respektive 7,5 år fått tillbaka dina pengar och sedan generar det nya fritidshuset endast vinst. Glöm inte heller bort värdeökningen på ditt fritidshus.

Exemplet ovan är en mycket enkel kalkyl men ändock värd att ha i åtanke om du har planer på att bygga ett fritidshus.