fbpx

Tillgänglighet vid Bygglov

Sammanfattning

 • Ett tillgänglighetsutlåtande är ett dokument som förevisar hur en planlösning kommer vara tillgänlig för personer med funktionshinder
 • Det är byggherren som ansvarar för att visa att byggnaden uppfyller reglerna om tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen
 • Fritidshus är en av få byggnader som är fråntagna kraven om tillgänglighet

Innehåll

  tillganglighet-bygglov

  Problem med Tillgänglighet Bygglov?

  Behöver du hjälp med ett tillgänglighetsutlåtande? Har du problem med att få ditt bygglov godkänt eller riskerar fristen för bygglovet att löpa ut på grund av att du inte kommer vidare med tillgängligheten? Problem med Tillgänglighet Bygglov? Om så är fallet kan vi hjälpa dig, vi har flera personer hos oss som är sakkunnig tillgänglighet.

  I denna artikel kommer vi diskutera våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig övervinna eventuella hinder som står i vägen för dig. Vi har stor erfarenhet inom tillgänglighet och kan ge dig det stöd du behöver för att få saker och ting gjorda på rätt sätt, oavsett om det gäller byggnation inom eller utanför detaljplan. Vi börjar med att granska dina ritningar och även de inskannade ritningarna som finns på fastigheten.

  Vad är ett tillgänglighetsutlåtande?

  Tillgänglighetsutlåtande är ett skriftligt dokument som en certifierade sakkunnig inom Tillgänglighet (TIL2) tar fram och intygar att de ritningar som finns för projektet följer lagstiftningen enligt PBL och BBR. Detta kräver kommuner vid offentliga byggnader, flerbostadshus men även oftare vid byggnation av enbostadshus.

  Det är framförallt om kommunen upptäcker brister redan vid första granskningen kan det bli aktuellt med en TIL2-konsult som bistår byggherren med tillgänglighetsutlåtandet inför bygglovsbeslutet. Konsulten kan även göra tillgänglighetsutlåtande inför slutbesked. Det betyder att tillgängligheten kontrolleras två gånger för att verkligen säkerställa att ritningarna har följts under byggnationen.

  Vad är en tillgänglighetsbeskrivning i bygglovet?

  En tillgänglighetsbeskrivning i bygglovet är ett dokument som beskriver hur en föreslagen planlösning kommer att vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Dokumentet lämnas vanligtvis in av byggherren till den lokala byggnadsnämnden och måste innehålla information om hur den föreslagna planlösningen kommer att uppfylla tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler. Om du har problem med att få ett bygglov godkänt på grund av tillgänglighetsproblem kan vi hjälpa dig att skapa en effektiv förklaring om tillgänglighet som kommer att tillfredsställa byggnadsnämnden.

  Varför behöver jag ett Tillgänglighetsutlåtande i mitt bygglov?

  Ett tillgänglighetsutlåtande krävs för att visa att den föreslagna utformningen överensstämmer med byggreglerna. Dokumentet används för att visa att funktionshindrade kan komma åt alla delar av byggnaden och att det inte finns några hinder som hindrar dem från att göra det. Ett effektivt tillgänglighetsutlåtande bidrar till att få ditt bygglov godkänt snabbt och utan problem.

  Vad ska ingå i en tillgänglighetsbeskrivning för ett bygglov?

  Ett tillgänglighetsutlåtande ska innehålla en beskrivning och förklaring av den föreslagna utformningen, hur den kommer att uppfylla tillgänglighetskraven i byggreglerna och all annan relevant information som hjälper byggnadsnämnden att förstå ditt förslag. Det ska även visa relevanta mått som antingen kan motiveras av sakkunnig eller följer Svensk Standard.

  Hur kan jag få en tillgänglighetsbeskrivning i mitt bygglov?

  Om du behöver hjälp med din tillgänglighetsbeskrivning kan vi ge dig det stöd du behöver för att få saker och ting gjorda på rätt sätt. Vi har stor erfarenhet inom området tillgänglighet och kan ge dig den vägledning och de råd du behöver för att skapa en effektiv tillgänglighetsbeskrivning. Vi hjälper många privatpersoner som får problem med tillgänglighet bygglov att reda ut saker och projektera om planlösning med enkla lösningar.

  Vilka regler gäller för tillgänglighet i badrum?

  Reglerna för tillgänglighet i badrummen anges i Boverkets byggregler kapitel 3. I detta kapitel beskriver man översiktligt reglerna. Exakt utformning kan hittas i Svensk Standard SS 91 42 21:2006.

  Generellt sett måste följande krav uppfyllas:

  – Det måste finnas en tillgänglig väg till badrummet från alla rum i bostaden.

  – Badrummet ska vara utformat så att det kan användas av personer med funktionshinder.

  – Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller ett annat rörelsehjälpmedel i badrummet.

  – Sanitetsutrymmena måste vara tillgängliga och lämpligt placerade.

  – Kontroller för kranar, duschar och andra armaturer måste finnas inom räckhåll för en person i rullstol.

  tillganglighet-badrum

  Vilket mått måste en rullstol ha för att klara tillgänglighetskraven inomhus och utomhus?

  Rullstolen måste vara minst 700 mm bred och 1200 mm lång, med en sitthöjd på 500 mm. Den måste också ha ett ryggstöd som är minst 400 mm högt.

  Rullstolen måste kunna vändas i ett utrymme med en diameter på minst 1 500 mm. Inomhus gäller 1 300 mm.

  Dessutom måste följande mått uppfyllas utomhus :

  – Vägen till ingången måste vara minst 1200 mm bred.

  – Dörrarna måste vara minst 900 mm breda.

  – Ramper får inte ha en lutning på mer än åtta procent och måste vara minst 1200 mm breda.

  tillganglighet-parkering
  tillganglighet-ramp

  Vad gör en sakkunnig inom tillgänglighet?

  En sakkunnig tillgänglighet (tillgänglighetsexpert) är en person som har specifik kunskap och erfarenhet inom området tillgänglighet. En tillgänglighetsexpert kan hjälpa dig med ditt bygglov genom att ge råd och vägledning om hur ditt förslag ska överensstämma med byggreglerna, oavsett om du har för avsikt att bygga inom tätort eller behöver bygglov på landet.

  Sakkunnig inom tillgänglighet eller som det förkortas TIL2 har certifierats av Boverket. Denna certifiering garanterar att experten har den kunskap som krävs för att ge vägledning om tillgänglighet i byggnader.

  De flesta kommuner eller projekt kräver inte en sakkunnig tillgänglighet. Det är framförallt när din arkitekt har missat tillgänglighet bygglov som kommunen ställer krav på en sakkunnig tillgänglighetskonsult.

  Vilka mått gäller i ett badrum enligt tillgänglighetskraven?

  Minimimåttet på ett badrum enligt tillgänglighetskraven är:

  – Golvytan måste vara minst 4 m² med invändiga måtten om 1 700 mm x 2 350 mm. Då får ej tvättmaskin eller torktumlare plats.

  – Dörren måste vara minst 900 mm bred.

  – Badrummet ska vara utformat så att det kan användas av personer med funktionshinder.

  – Sanitära anläggningar måste vara tillgängliga och lämpligt placerade.

  – Kontroller för kranar, duschar och andra tillbehör måste finnas inom räckhåll för en person i rullstol.

  Mer information finns i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

  Vad står det i Plan- och bygglagen om tillgänglighet? (PBL Tillgänglighet)

  Enligt Plan- och bygglagen ska alla byggnader planeras och byggas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionshinder.

  Detta innebär att i allmänhet måste alla nya byggnader vara tillgängliga och att alla befintliga byggnader måste göras tillgängliga när de genomgår större renoveringar.

  Lagen föreskriver också att alla nya byggnader måste utformas så att de kan användas av personer med funktionshinder där bland personer med nedsatt rörelse. Detta innebär bland annat att det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller annat hjälpmedel och att man måste se till att handtag för kranar, duschar och andra tillbehör finns inom räckhåll för en person i rullstol.

  Var kan jag läsa mer om tillgänglighet hos Boverket?

  Mer information om tillgänglighet finns på Boverkets webbplats. Här hittar du länkar till svenska standarder, guider och andra resurser som kan hjälpa dig i din planering och utformning av tillgängliga byggnader.

  Du kan också läsa mer om byggreglerna för tillgänglighet i kapitel 11 i plan- och bygglagen (2010:900). Glöm inte att också ha koll på giltighetstiden för ditt bygglov.

  Vad säger Boverkets byggler om tillgänglighet i kök?

  Följande krav måste uppfyllas för att ett kök ska vara tillgängligt:

  – Arbetsytorna måste vara på en höjd som är lämplig för både rullstolsanvändare och stående personer.

  – Arbetsytan måste ha en kant som är lätt att greppa.

  – Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller annat hjälpmedel.

  – Handtag för kranar, ugnar och andra apparater måste vara inom räckhåll för en person i rullstol.

  – Diskbänkar måste vara utformade så att de kan användas av både rullstolsburna och stående personer.

  Mer information om utformningen av tillgängliga kök finns i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

  tillganglighet-kok

  Exempel på tillgänglighet i trappor

  – En trappa måste ha en minsta bredd på 1200 mm.

  – Sättsteg (den vertikala delen av varje steg) måste vara mellan 150 och 220 mm höga.

  – Trösklarna (den horisontella delen av varje trappsteg) måste vara minst 250 mm djupa.

  – Ledstänger ska finnas på båda sidor av trappan.

  – Ledstången måste vara mellan 900 och 1100 mm över trappans spets.

  – Ledstången ska vara genomgående och ha en slät yta.

  Du kan läsa mer om utformningen av tillgängliga trappor i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

  Exempel på tillgänglighet i sovrum

  – Ett sovrum måste ha en golvyta på minst 11 m².

  – Dörren måste vara minst 900 mm bred.

  – Sängen ska vara utformad så att den kan användas av både rullstolsburna och stående personer.

  – Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller andra hjälpmedel.

  tillganglighet-sovrum1
  tillganglighet-sovrum2

  Vilka regler gäller för tillgänglighet för fritidshus?

  Det finns inga särskilda tillgänglighetskrav för fritidshus i Sverige, eftersom dessa inte räknas som permanentboende.

  Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska dock alla byggnader utformas och byggas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionshinder.

   

  Vanliga frågor

  Svaret beror på flera faktorer, inklusive den specifika kommunens handläggningstider och komplexiteten i ditt fall. Generellt sett kan processen ta några veckor upp till flera månader.

  Om ditt bygglov nekas på grund av bristande tillgänglighet kan du behöva göra ändringar i din planlösning för att uppfylla kraven. Vi kan hjälpa dig att skapa en effektiv tillgänglighetsbeskrivning som kommer att övertyga byggnadsnämnden och öka dina chanser att få godkänt.

  Ett tillgänglighetsutlåtande är ett dokument som förevisar hur en planlösning kommer vara tillgänlig för personer med funktionshinder, medan en tillgänglighetsbeskrivning beskriver hur den föreslagna utformningen uppfyller alla gällande regler och krav inom området.

  Sammanfattning

  I sammanfattning, ett tillgänglighetsutlåtande är avgörande för att säkerställa att din planlösning uppfyller alla krav på tillgänglighet. Vi på LT Ingenjörsbyrå har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig genom processen och få ditt bygglov godkänt snabbt och smidigt. Kontakta oss idag för att boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo eller läs vidare i vårt bibliotek av informativa artiklar nedanför.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  7 av 7 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer