Behöver du hjälp med tillgänglighetsbeskrivning för bygglov?

tillganglighet-bygglov

Inledning

Behöver du hjälp med dina tillgänglighetsbeskrivningar? Har du problem med att få ditt bygglov godkänt på grund av tillgänglighetsproblem? Om så är fallet kan vi hjälpa dig! I det här blogginlägget kommer vi att diskutera våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att övervinna eventuella hinder som står i vägen för dig. Vi har stor erfarenhet inom området tillgänglighet och kan ge dig det stöd du behöver för att få saker och ting gjorda på rätt sätt. Kontakta oss redan idag för att få veta mer!

Vad är en tillgänglighetsbeskrivning i bygglovet?

Ett tillgänglighetsutlåtande i bygglovet är ett dokument som beskriver hur en föreslagen planlösning kommer att vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Dokumentet lämnas vanligtvis in av byggherren till den lokala byggnadsnämnden och måste innehålla information om hur den föreslagna planlösningen kommer att uppfylla tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler. Om du har problem med att få dinom du har fått ett bygglov godkänt på grund av tillgänglighetsproblem kan vi hjälpa dig att skapa en effektiv förklaring om tillgänglighet som kommer att tillfredsställa byggnadsnämnden.

Varför behöver jag en tillgänglighetsbeskrivning i mitt bygglov?

Ett tillgänglighetsutlåtande krävs för att visa att den föreslagna utformningen överensstämmer med byggreglerna. Dokumentet används för att visa att funktionshindrade kan komma åt alla delar av byggnaden och att det inte finns några hinder som hindrar dem från att göra det. Ett effektivt tillgänglighetsutlåtande bidrar till att få ditt bygglov godkänt snabbt och utan problem.

Vad ska ingå i en tillgänglighetsbeskrivning för ett bygglov?

Ett tillgänglighetsutlåtande ska innehålla en beskrivning och förklaring av den föreslagna utformningen, hur den kommer att uppfylla tillgänglighetskraven i byggreglerna och all annan relevant information som hjälper byggnadsnämnden att förstå ditt förslag. Det ska även visa relevanta mått som antingen kan motiveras av sakkunnig eller följer Svensk Standard.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Hur kan jag få en tillgänglighetsbeskrivning i mitt bygglov?

Om du behöver hjälp med din tillgänglighetsbeskrivning kan vi ge dig det stöd du behöver för att få saker och ting gjorda på rätt sätt. Vi har stor erfarenhet inom området tillgänglighet och kan ge dig den vägledning och de råd du behöver för att skapa en effektiv tillgänglighetsbeskrivning.

Kontakta oss redan idag för att få veta mer!

Vilka regler gäller för tillgänglighet i badrum?

Reglerna för tillgänglighet i badrummen anges i Boverkets byggregler kapitel 3. I detta kapitel beskriver man översiktligt reglerna. Exakt utformning kan hittas i Svensk Standard SS 91 42 21:2006.

Generellt sett måste följande krav uppfyllas:

– Det måste finnas en tillgänglig väg till badrummet från alla rum i bostaden.

– Badrummet ska vara utformat så att det kan användas av personer med funktionshinder.

– Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller ett annat rörelsehjälpmedel i badrummet.

– Sanitetsutrymmena måste vara tillgängliga och lämpligt placerade.

– Kontroller för kranar, duschar och andra armaturer måste finnas inom räckhåll för en person i rullstol.

tillganglighet-badrum

Vilket mått måste en rullstol ha för att klara tillgänglighetskraven inomhus och utomhus?

Rullstolen måste vara minst 700 mm bred och 1200 mm lång, med en sitthöjd på 500 mm. Den måste också ha ett ryggstöd som är minst 400 mm högt.

Rullstolen måste kunna vändas i ett utrymme med en diameter på minst 1 500 mm. Inomhus gäller 1 300 mm.

Dessutom måste följande mått uppfyllas utomhus :

– Vägen till ingången måste vara minst 1200 mm bred.

– Dörrarna måste vara minst 900 mm breda.

– Ramper får inte ha en lutning på mer än åtta procent och måste vara minst 1200 mm breda.

tillganglighet-parkering
tillganglighet-ramp

Vad gör en sakkunnig inom tillgänglighet?

En tillgänglighetsexpert är en person som har specifik kunskap och erfarenhet inom området tillgänglighet. En tillgänglighetsexpert kan hjälpa dig med ditt bygglov genom att ge råd och vägledning om hur ditt förslag ska överensstämma med byggreglerna.

Sakkunnig inom tillgänglighet eller som det förkortas TIL2 har certifierats av Boverket. Denna certifiering garanterar att experten har den kunskap som krävs för att ge vägledning om tillgänglighet i byggnader.

De flesta kommuner eller projekt kräver inte att den sakkunnige ska ha en certifiering.

Vilka mått gäller i ett badrum enligt tillgänglighetskraven?

Minimimåttet på ett badrum enligt tillgänglighetskraven är:

– Golvytan måste vara minst 4 m² med invändiga måtten om 1 700 mm x 2 350 mm. Då får ej tvättmaskin eller torktumlare plats.

– Dörren måste vara minst 900 mm bred.

– Badrummet ska vara utformat så att det kan användas av personer med funktionshinder.

– Sanitära anläggningar måste vara tillgängliga och lämpligt placerade.

– Kontroller för kranar, duschar och andra tillbehör måste finnas inom räckhåll för en person i rullstol.

Mer information finns i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

Vad står det i Plan- och bygglagen om tillgänglighet? (PBL Tillgänglighet)

Enligt Plan- och bygglagen ska alla byggnader planeras och byggas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionshinder.

Detta innebär att i allmänhet måste alla nya byggnader vara tillgängliga och att alla befintliga byggnader måste göras tillgängliga när de genomgår större renoveringar.

Lagen föreskriver också att alla nya byggnader måste utformas så att de kan användas av personer med funktionshinder där bland personer med nedsatt rörelse. Detta innebär bland annat att det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller annat hjälpmedel och att man måste se till att handtag för kranar, duschar och andra tillbehör finns inom räckhåll för en person i rullstol.

Vart kan jag läsa mer om tillgänglighet hos Boverket?

Mer information om tillgänglighet finns på Boverkets webbplats. Här hittar du länkar till svenska standarder, guider och andra resurser som kan hjälpa dig i din planering och utformning av tillgängliga byggnader.

Du kan också läsa mer om byggreglerna för tillgänglighet i kapitel 11 i plan- och bygglagen (2010:900).

Vad säger Boverkets byggler om tillgänglighet i kök?

Följande krav måste uppfyllas för att ett kök ska vara tillgängligt:

– Arbetsytorna måste vara på en höjd som är lämplig för både rullstolsanvändare och stående personer.

– Arbetsytan måste ha en kant som är lätt att greppa.

– Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller annat hjälpmedel.

– Handtag för kranar, ugnar och andra apparater måste vara inom räckhåll för en person i rullstol.

– Diskbänkar måste vara utformade så att de kan användas av både rullstolsburna och stående personer.

Mer information om utformningen av tillgängliga kök finns i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

tillganglighet-kok

Exempel på tillgänglighet i trappor:

– En trappa måste ha en minsta bredd på 1200 mm.

– Sättsteg (den vertikala delen av varje steg) måste vara mellan 150 och 220 mm höga.

– Trösklarna (den horisontella delen av varje trappsteg) måste vara minst 250 mm djupa.

– Ledstänger ska finnas på båda sidor av trappan.

– Ledstången måste vara mellan 900 och 1100 mm över trappans spets.

– Ledstången ska vara genomgående och ha en slät yta.

Du kan läsa mer om utformningen av tillgängliga trappor i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

Exempel på tillgänglighet i sovrum:

– Ett sovrum måste ha en golvyta på minst 11 m².

– Dörren måste vara minst 900 mm bred.

– Sängen ska vara utformad så att den kan användas av både rullstolsburna och stående personer.

– Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol eller andra hjälpmedel.

tillganglighet-sovrum1
tillganglighet-sovrum2

Vad är ett tillgänglighetsutlåtande?

– En trappa måste ha en minsta bredd på 1200 mm.

– Sättsteg (den vertikala delen av varje steg) måste vara mellan 150 och 220 mm höga.

– Trösklarna (den horisontella delen av varje trappsteg) måste vara minst 250 mm djupa.

– Ledstänger ska finnas på båda sidor av trappan.

– Ledstången måste vara mellan 900 och 1100 mm över trappans spets.

– Ledstången ska vara genomgående och ha en slät yta.

Du kan läsa mer om utformningen av tillgängliga trappor i den svenska standarden SS 91 42 21:2006.

Vilka regler gäller för tillgänglighet för fritidshus?

Det finns inga särskilda tillgänglighetskrav för fritidshus i Sverige, eftersom dessa inte räknas som permanentboende.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska dock alla byggnader utformas och byggas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionshinder.

Vill du ha tips när du bygger ditt fritidshus?

 

Hjälpte denna artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer