fbpx

5 TIPS NÄR DU SKA RITA EN PLANRITNING

När du planerar att bygga om eller bygga nytt är det av yttersta vikt att dina bygglovsritningar uppfyller alla krav för att bli godkända av kommunen. Här på LT Ingenjörsbyrå har vi samlat fem ovärderliga tips som kommer att försäkra att dina ritningar inte bara möter, utan överträffar kommunens förväntningar. Följ dessa steg noga för att undvika onödiga förseningar och kostnader i ditt byggprojekt.

1. Använd Existerande Underlag

Innan du börjar skissa på din planlösning, utvärdera vilka resurser du redan har tillgängliga. Om du renoverar, använd befintliga husritningar som grund. För nybyggnationer kan husleverantörernas standardplanlösningar vara en utmärkt startpunkt. Att utgå från ett befintligt underlag sparar tid och minimerar risken för fel.

2. Tillgänglighetskrav

Tillgänglighet är ett område där kommunen inte gör några undantag. Det är kritiskt att du från starten integrerar tillgänglighetsaspekter i ditt projekt, oavsett om det gäller en nybyggnation eller tillbyggnad. En detaljerad PDF med tillgänglighetskrav finns länkad nedan, vilket är en ovärderlig resurs i planeringen.

3. Digitala Ritverktyg

Medan initiala skisser kan göras för hand, är det när du ska formalisera dina ritningar som digitala verktyg blir oumbärliga. Program som 5D Planner erbjuder en kostnadsfri lösning för att skapa skalenliga och precisa ritningar. Felaktiga mått i handritade skisser kan leda till omfattande revideringar, så det är värt att investera tid i att lära sig ett digitalt verktyg.

4. Fönster och Dörrars Dimensioner

Val av fönster och dörrar har stor inverkan på både budget och bygglovsprocessen. Standardstorlekar är ofta mer kostnadseffektiva än specialtillverkade. Dessutom, överväg att inkludera fler fönster i ditt initiala förslag för att undvika framtida bygglovsändringar. Tänk också på dagsljuskrav i bostadsrum för att säkerställa en behaglig och hälsosam miljö.

5. Innehåll i Planritningen

För att säkerställa att din planritning blir godkänd, måste den innehålla detaljerade uppgifter om varje rum och dess funktion, inklusive ytor i kvadratmeter, placering av fönster, dörrar och fast inredning. Glöm inte att inkludera bruttoarea för varje våningsplan och var sektionssnitten är tagna.

Sammanfattning

Genom att följa dessa fem tips och inkludera all nödvändig information i dina ritningar, ökar du chanserna markant för ett smidigt godkännande av ditt bygglov. Kom ihåg att LT Ingenjörsbyrå är här för att stödja dig genom hela processen, från idé till färdiga bygglovsritningar. För ytterligare information och resurser, se vår nedladdningsbara PDF och rekommenderade verktyg nedan.

Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

dont miss this

Hjälpte artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

Vill du läsa mer?

Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.