fbpx

Totalentreprenad Göteborg

totalentreprenad göteborg

Letar du efter en pålitlig totalentreprenör i Göteborg? Då har du kommit rätt! LT Ingenjörsbyrå erbjuder professionella totalentreprenadtjänster för byggprojekt i Göteborg och dess närområde. Vi tar ansvar för hela processen, från planering till avslutning, så att du kan fokusera på att förverkliga dina drömmar. Läs vidare för att lära dig mer om fördelarna med totalentreprenad och hur vi kan hjälpa dig.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenören) tar ansvar för hela byggprojektets planering, genomförande och avslutning. Totalentreprenören ansvarar för att samordna alla underentreprenörer och leverantörer samt för att projektet följer gällande lagar och regler. Denna artikel fokuserar på totalentreprenad i Göteborg och dess närområde.

Läs mer: Ingenjör Göteborg – Vanliga frågor och svar

Fördelar med totalentreprenad

 • En kontaktpunkt: Totalentreprenören blir din enda kontaktpunkt, vilket förenklar kommunikation och samordning.
 • Tidsbesparing: Totalentreprenören tar ansvar för att projektet håller tidplanen, vilket minskar risken för förseningar.
 • Ekonomisk kontroll: Eftersom totalentreprenören ansvarar för hela projektet får du bättre överblick över kostnaderna.

Nackdelar med totalentreprenad

 • Begränsad kontroll: Du har mindre direktkontroll över projektets detaljer och underentreprenörer.
 • Mindre flexibilitet: Ändringar under projektets gång kan vara svårare att genomföra och kan leda till extra kostnader.
 • Beroende av entreprenören: Projektets framgång är starkt kopplat till totalentreprenörens kompetens och erfarenhet.

Välja rätt totalentreprenör

Att välja rätt totalentreprenör är avgörande för projektets framgång. Följande tips kan hjälpa dig i urvalsprocessen: 

 • Be om referenser: Fråga om tidigare projekt och kunder som entreprenören har arbetat med.
 • Kontrollera företagets bakgrund: Undersök företagets ekonomiska stabilitet och eventuella juridiska tvister.
 • Jämför offerter: Be om offerter från flera totalentreprenörer och jämför både pris och innehåll.

Anlita en totalentreprenör

Förberedelser

Innan du kontaktar en totalentreprenör är det viktigt att ha en tydlig bild av ditt projekt. Det innebär att du bör ha en detaljerad beskrivning av vad som ska byggas eller renoveras, samt en budget och en önskad tidsplan.

Offert och avtal

När du har valt en totalentreprenör är det dags att begära en offert. Det är viktigt att offerten är detaljerad och specificerar alla delar av projektet. Ett tydligt avtal är också viktigt för att undvika missförstånd och konflikter längre fram. Avtalet bör inkludera information om ansvarsfördelning, tidplan, betalningsvillkor och eventuella garantier. Konsumentverket erbjuder en bra vägledning för avtal vid totalentreprenad, som du kan läsa mer om här.

Projektets genomförande

Under projektets gång är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med totalentreprenören. Det är bra att ha regelbundna möten där ni diskuterar projektets framsteg, eventuella problem och eventuella ändringar som behöver göras.

Slutbesiktning och garantier

När projektet är färdigt är det dags för en slutbesiktning. Det är en kontroll av att arbetet har utförts enligt avtalet och att alla regler och normer har följts. Om det finns brister i arbetet ska entreprenören åtgärda dessa inom en överenskommen tidsram. Efter besiktningen bör du även få garantier för det utförda arbetet. Läs mer om besiktning på Boverkets webbplats.

Kända totalentreprenörer i Göteborg

I Göteborg finns det flera kända och pålitliga totalentreprenörer, dessa jobbar dock inte med privatpersoner:

Kostnader för totalentreprenad

Budgetering

En viktig del i ett byggprojekt är att ha en realistisk och noggrann budget. Det är viktigt att inkludera alla kostnader, såsom byggmaterial, arbetskraft, tillstånd och eventuella oförutsedda utgifter.

Prisjämförelser

Det är viktigt att jämföra priser från olika totalentreprenörer för att säkerställa att du får bästa möjliga pris för ditt projekt. Kom ihåg att det inte bara är priset som är viktigt, utan också kvaliteten på arbetet och totalentreprenörens erfarenhet och rykte.

Juridiska aspekter

Avtal och ansvar

Ett tydligt och detaljerat avtal är avgörande för att undvika missförstånd och konflikter under byggprojektets gång. Avtalet bör inkludera information om ansvarsfördelning, tidplan, betalningsvillkor och eventuella garantier. Det är även viktigt att vara medveten om vilka ansvar totalentreprenören har gentemot dig som beställare, och vilka ansvar du har gentemot totalentreprenören.

Tvister och problem

Om det uppstår problem eller tvister under projektets gång är det viktigt att försöka lösa dessa genom dialog och förhandling. Om det inte är möjligt att nå en lösning kan det bli nödvändigt att ta ärendet till domstol. Det är därför viktigt att ha all dokumentation och kommunikation i ordning, så att du har en stark grund att stå på i en eventuell rättslig process.

Totalentreprenadens framtid

Totalentreprenad är en entreprenadform som kommer att fortsätta vara populär i framtiden, då den erbjuder en enkel och effektiv lösning för att genomföra byggprojekt. Med en ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva byggnader kommer det troligtvis att finnas en ökad efterfrågan på totalentreprenörer som är experter inom dessa områden.

Slutsats

Totalentreprenad är en populär entreprenadform, särskilt i Göteborg, som erbjuder många fördelar för både beställare och entreprenörer. Genom att välja rätt totalentreprenör, ha en tydlig plan och budget samt ett noggrant avtal kan du säkerställa att ditt byggprojekt blir en framgång.

Vanliga frågor

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenören) tar ansvar för hela byggprojektets planering, genomförande och avslutning.

Fördelar med totalentreprenad inkluderar en kontaktpunkt, tidsbesparing och ekonomisk kontroll.

Nackdelar med totalentreprenad kan vara begränsad kontroll, mindre flexibilitet och beroende av entreprenören.

För att välja rätt totalentreprenör bör du be om referenser, kontollera företagets bakgrund och jämföra offerter från flera olika totalentreprenörer.

Ett tydligt och detaljerat avtal är avgörande för att undvika missförstånd och konflikter. Avtalet bör inkludera information om ansvarsfördelning, tidplan, betalningsvillkor och eventuella garantier. Det är även viktigt att vara medveten om vilka ansvar totalentreprenören har gentemot dig som beställare, och vilka ansvar du har gentemot totalentreprenören.

Sammanfattning

 • Totalentreprenad är en populär entreprenadform som kan förenkla ditt byggprojekt i Göteborg.
 • Fördelarna inkluderar enkel kommunikation, tidsbesparing och bättre ekonomisk kontroll.
 • Välja rätt totalentreprenör kräver referenser, bakgrundskontroll och jämförelse av offerter.

Läs vidare våra andra artiklar längre ner på sidan för mer information eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert!


Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

dont miss this

Hjälpte artikeln dig?
2 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Vill du läsa mer?

Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.