fbpx

Vilka olika typer av ritningar finns det?

SAMMANFATTNING

 • Byggprojekt använder olika typer av ritningar som verktyg för planering, design och genomförande. 
 • Dessa inkluderar bland annat situationsplan, grundritning, fasadritning, sektionsritning och landskapsplan. Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.
 • Varje ritning har en specifik funktion och bidrar till att skapa en helhetsbild av projektet.

Innehåll

  Vilka olika typer av ritningar finns det?

  I alla byggprojekt används en mängd olika ritningar. Dessa är nödvändiga för att ge en detaljerad bild av hur projektet ska genomföras. Ritningarna fungerar som en guide för alla inblandade parter, från arkitekten och ingenjören till byggarbetaren på plats. De stora grupperna av ritningar är Arkitektritningar, konstruktionsritningar samt installationsritningar. Det finns också andra typer av grupper!

  Situationsplan

  En situationsplan visar var byggnaden kommer att placeras på tomten. Den inkluderar viktiga detaljer som vägar, gränser och befintliga strukturer.

  Ritningslista

  Ritningslistan ger information om vilka ritningar som ingår i projektet samt deras nummer och titlar. Detta hjälper teamet att hålla ordning på alla dokument.

  Planritning

  Denna typ av ritning visar layouten för varje våningsplan i byggnaden, inklusive placeringen av rum, dörrar och fönster.

  Sektionsritning

  Sektionsritningen skär igenom hela eller delar av byggnaden för att visa dess interna struktur. Den kan också visa höjdskillnader mellan olika delar av fastigheten.

  Fasadritning

  Fasadritningen visar utsidan av huset från flera vinklar. Detta inkluderar materialval, färgsättning och detaljer som takvinklar.

  Detaljritningar

  Detaljritningar används för att visa specifika konstruktionsdetaljer. De kan inkludera allt från hur en dörrkarm ska monteras till hur ett dräneringssystem ska installeras.

  Konstruktionsritningar

  Dessa ritningar visar de strukturella elementen i byggnaden, såsom balkar, pelare och fundament. De är avgörande för att säkerställa byggnadens stabilitet och säkerhet.

  VVS-ritningar

  VVS-ritningarna ger information om placeringen av vatten-, avlopps- och värmesystem inom byggnaden.

  Elritningar

  Sist men inte minst har vi elritningarna. Dessa visar var elektriska komponenter som uttag, belysning och switchar kommer att placeras i huset.

  RitningstypBeskrivning
  SituationsplanVisar var byggnaden kommer att placeras på tomten med alla nödvändiga detaljer.
  RitningslistaGiver information om vilka ritningar som ingår i projektet samt deras nummer och titlar.
  PlanritningVisar layouten för varje våningsplan i byggnaden, inklusive placeringen av rum, dörrar och fönster.
  SektionsritningGer en inblick i byggnadens interna struktur genom att skära igenom hela eller delar av den.
  FasadritningBeskrivs utseendet på husets yttre från olika vinklar med detaljer om materialval och färgsättning.

  Vilka olika typer av ritningar finns det? 

  Frågor och svar om vilka typer av ritningar finns det!

  Vad är en situationsplan?

  En situationsplan visar var byggnaden ska placeras på tomten. Den innehåller information om gränser, vägar och andra befintliga strukturer.

  Vad innebär en ritningslista?

  Ritningslistan listar alla ritningar som ingår i projektet. Det kan vara allt från grundritning till installationsritning. Det finns regler på hur ritningarna ska numreras hos Svenska Instituter för Standarder.

  Vad visas i en grundritning?

  Grundritningen visar hur husets fundament ska se ut. Den inkluderar detaljer om källare eller krypgrund samt placeringen av bärpelare och väggar.

  Hur ser en fasadritning ut?

  Fasadritningen ger en överblick över hur husets yttre kommer att se ut när det är färdigt. Den visar materialval, fönsterplacering och takvinkel bland annat.

  Vilken information finns i sektionsritningar?

  Sektionsritningen skär igenom hela huset för att visa dess inre struktur. Här syns rumshöjder, trappor och ibland även möblering för att ge en bild av proportionerna i huset.

  Vad innebär VVS-och El-Installationer Ritningar?

  Dessa ritningar visar var eluttag, belysning och VVS-installationer ska placeras. De är viktiga för att säkerställa funktionella och säkra installationer.

  Vad är detaljritningar?

  Detaljritningar används för att visa specifika delar av byggnaden i större detalj. Det kan vara allt från en komplex takkonstruktion till hur ett fönster ska monteras.

  Hur ser en markplaneringsritning ut?

  Markplaneringsritning visar hur området runt huset kommer att se ut när det är klart. Den inkluderar växtval, gångvägar och eventuella uteplatser eller pooler.a

  Har du fler frågor?
  Boka ett möte med Laszlo!

  Kontakta oss för att få hjälp med ditt bygglov

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer