Om oss och våra grundpelare

Anställning av studenter

För oss på LT Ingenjörsbyrå är hållbar framtid en grundpelare . Dagens unga är vår framtid. Därför tycker vi att det är viktigt lära upp dagens ungdomar och ge dem förutsättningar inför framtiden. Vi på LT ingenjörsbyrå har flera studenter anställda hos oss. Många studenter är väldigt duktiga inom teknik samt datorprogram och dessutom väldigt kreativa och nytänkande. Samtidigt ger vi studenterna möjligheten att under studietiden arbeta inom sin framtida profession och därtill redan under studietiden bygga upp sitt CV. Hos oss får studenterna hela tiden återkoppling och stöd från handledare som alltid följer upp och granskar deras arbete. Allt för att studenterna skall känna sig trygga i sin arbetsroll samt för att säkerställa att kunden får bästa kvalité på sitt bygglov. Vår VD är direkt involverad gällande samtliga anställda och har dagligen kontakt med såväl studenter som heltidsanställda.

Sponsring

Vi på LT Ingenjörsbyrå är väldigt måna om samhällets utveckling. Därför känner vi som företag ansvar i att engagera oss och bidra till ett bättre samhälle. Vi är därför stolta sponsorer av flera idrottsklubbar och sponsrar flertalet event. Vi riktar främst fokus på ungdomar men är även med och sponsrar andra samhällsgrupper. Är ni i behov av en sponsor? Tveka inte att kontakta oss!