LT Ingenjörsbyrå AB har gjort flertalet projekt där kunden har velat ha en utbyggnad av befintlig villa.

Projekt: Nybyggnation av enbostadshus

Kommun: Lerum

Beskrivning: LT Ingenjörsbyrå tillsammans med byggherren tagit fram utformning för enbostadshus på 185 kvm, garage (63 kvm) och stall (110 kvm). Markarbeten påbörjas våren 2019, färdigställande sommaren 2020.