LT Ingenjörsbyrå AB har gjort flertalet projekt där kunden har velat ha en utbyggnad av befintlig villa.

Projekt: Nybyggnation av enbostadshus

Kommun: Lerum

Beskrivning: LT Ingenjörsbyrå tillsammans med byggherren tagit fram utformning för enbostadshus på 185 kvm, garage (63 kvm) och stall (110 kvm). Markarbeten påbörjas våren 2019, färdigställande sommaren 2020.

Ska du söka bygglov våren 2020?