Projekt: Nybyggnation av attefallshus

Kommun: Varberg

Beskrivning: Kundens önskemål har varit att skapa ytterligare ett säsongsboende på fastigheten.