Här är en enkel tidsplan med de viktigaste steg som ni behöver känna till inför en bygglovsansökan. Vill ni veta ännu mer angående någon av nedanstående delarna kan ni ta er till vår sida om bygglovsprocessen.