fbpx

Trygg leverans av konstruktionsritningar

Kompletta konstruktionsritningar sparar dig huvudvärk och pengar under projektet.

⭐ 4.9 av 5.0 i kundomdöme

från fler än 1 600 kunder

quote
LT Ingenjörsbyrå rekommenderas! Lite saftigare pris, men hantverkarna var sjukt nöjda med deras K-ritningarna! Snabbt, snyggt och med en service som är 100% on point.
Thomas J.
Uppsala
quote

Jag hade några frågor till konstruktören som jag fick tag på direkt via telefon. Leverans inom några dagar. Lite högre pris men värt det för att komma igång med projektet.

Ashot H.
Malmö
quote

Leveransen var bra även om jag ställde höga krav eftersom det är många detaljer som ska synka från arkitekten. Byggarna kunde ringa under projektet och fick snabba svar!!

Helena W.
Borlänge

SÅHÄR GÅR DET TILL NÄR DU ANLITAR OSS

Konstruktionsritningar är den viktigaste ritningen för ett lyckat byggprojekt. Många privatpersoner har tyvärr väldigt lite kunskap om vad de används till eller varför man ska lägga tid och pengar på konstruktionsritningar. För lyckade projekt kopplar vi in konstruktör redan när arkitekten börjar skissa sina idéer. Då vet vi att huset går att bygga på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om hela vår arbetsprocess.

Det finns olika nivåer av detaljeringsgrad på konstruktionsritningar. Desto fler detaljer desto fler timmar behöver vi lägga på projektet och då kostar det mer också.

Priserna nedan är priser för de enklaste konstruktionsritningarna, de är tillräckliga för att du ska få OK från kommunen för ditt bygge, men ofta kan hantverkare efterfråga fler detaljer. De svåraste projekten är när det är ombyggnationer i befintliga hus. Dessa projekt är mycket mer komplicerade än att bygga ett nytt hus från grunden.

Senaste åren har vi hjälpt till med ombyggnationer och då kan priset snabbt hamna på 25 000 – 40 000 kr beroende på omfattningen och storleken av byggnaden.

I ett lyckat byggprojekt har våra konstruktörer och dina hantverkare även kontakt under utförandet, vilket gör att projektet blir kostnadseffektivt och blir inga stillestånd.

VAD KOSTAR KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Bygglovsritningar för litet projekt så som carport och garage

Mindre projekt

15 000 kr
Carport/Garage/Attefallshus
ej med loft eller källare
Bygglovsritningar för tillbyggnad eller större ombyggnader.

Tillbyggnad

15 000 kr
Tillbyggnad i ett plan
upp till 50 kvm
Bygglovsritningar för villa eller större projekt så som nybyggnation.

Nybyggnad

25 000 kr
Nybyggnation enplanshus
upp till 200 kvm

EXEMPEL PÅ KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Nedan kan du se ett urval av våra konstruktionsprojekt men även andra typer av projekt som vi har genomfört senaste åren. Klicka på knappen och titta på de konstruktionsritningar som är relevanta för ditt projekt. Detta är som sagt exempel och du kommer se att K-ritningarna kan levereras på olika sätt och ha olika detaljeringsnivå beroende på komplexiteten av projektet. De priser som redovisas ovanför är den minsta nivån som krävs för tekniskt samråd eller som ett Förfrågningsunderlag när du ska ta in offerter. Sedan fortsätter oftast vårt arbete med Bygghandlingar och då arbetar vi löpande tillsammans med din entreprenör och med dig som beställare för att optimera projektet. Det kan vara en stålbalk som är dyr som vi räknar om och byter till flera limträn i samråd med entreprenören.

HUR HJÄLPER VID DIG MED KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

PERSONLIG KONTAKT MED DIN SVENSKA KONSTRUKTÖR

Du kan när som helst under projektet ringa till din konstruktör som självklart pratar svenska och ställa dina frågor eller funderingar. Detta gäller såväl innan som under projektet.

KONSTRUKTIONSRITNINGAR SOM GÅR ATT BYGGA EFTER

Våra konstruktörer har arbetat på stora konsultbyråer såväl som mindre byggföretag. Därför kunnig i vilka produkter och material som används idag. Du kommer helt enkelt få ritningar som verkligen går att bygga efter.

SNABB LEVERANS AV KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Är du behöv av snabb leverans? Det är inga problem. Vi kan prioritera ditt projekt och leverera konstruktionsritningar inom några få dagar om du meddelar detta vid din beställning. Snabbast på marknaden.

ENDAST 5 KUNDER PER VECKA

Du får en personlig kontakt och blir inte en i mängden hos oss. Vi svarar på dina telefonsamtal eller sms om du har frågor. Vi har bestämt att inte ta på oss för många projekt utan höja kvalitén och tiden med varje kund.

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med konstruktionsritningar för ditt byggprojekt.

Leverans på 1 vecka

4.9 / 5.0 Kundnöjdhet

Grund-, stom-, takplan

Sektioner med detaljer

Dimensioneringsintyg

Konstruktions-dokumentation

När behöver du konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar behövs vid nästan alla projekt där man ansöker om bygglov. Detta gäller oftast vid större projekt där man behöver visa att byggnaden uppfyller alla säkerhetskrav. Konstruktionsritningarna ska ingå i bygglovsansökan tillsammans med övriga bygglovsritningar. Det finns flera vanliga projekt där man behöver k-ritningar vid bygglovsansökan:

Nybyggnation

Nybyggnation kräver många olika ritningar, och det kan även ställas krav på energiberäkningar och kontrollansvarig. Vi kan hjälpa till med alla bygglovsritningar och bygglovsansökan.

Tillbyggnad eller ombyggnad

Eftersom man ändrar på en befintlig byggnad krävs konstruktionsritningar när man lämnar in bygglovsritningarna. Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad som behövs inför din bygglovsansökan.

Vid byggnation av garage/carport

Vid byggnation av garage krävs alltid konstruktionsritningar oavsett kommun. Kraven kan variera beroende på typ av carport. Kontakta oss så hjälper vi dig med det du behöver vid bygglovsansökan hos din kommun.

Vid uppförande av ett attefallshus

Det krävs alltid Konstruktionsritningar för att bygga ett attefallshus, speciellt om du ska bo i huset. Det krävs sällan bygglov för attefallshus, men för att få startbesked krävs en bygganmälan. Vid bygganmälan kan man behöva flera olika typer av ritningar. Vi kan ge dig ett fast pris för de ritningar du behöver.

Det finns många andra tillfällen där man kan behöva konstruktionsritningar, oavsett om det gäller bygganmälan eller bygglov. Kommunen man ansöker till kommer att ange vad som behövs i ansökan och hur ritningarna ska presenteras. Vi kan alltid ta hand om hela bygglovsansökan, vilket inkluderar alla nödvändiga bygglovsritningar och konstruktionsritningar.

Med vår garanti kan du känna dig trygg med att du får bygglovsritningar av hög kvalitet när du anlitar oss online.

VILKA KRAV finns på KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Konstruktionsritningar måste alltid överensstämma med de gällande kraven och reglerna för byggkonstruktioner. De måste också uppfylla branschspecifika krav eftersom de utgör grunden för byggritningar. Några exempel på de många lagar och förordningar som styr k-ritningar är:

Boverket har särskilda konstruktionsregler (EKS) som konstruktionsritningarna måste följa. EKS innehåller många föreskrifter och allmänna råd som omfattar delar av Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen. Konstruktionsritningar måste också beakta Eurokoderna, vilka är europeiska standarder för byggkonstruktioner.

Andra lagar och regler kan också gälla beroende på typen av byggprojekt och byggnadens funktion. Det ställs höga krav på konstruktionsritningar eftersom de utgör grunden för ditt byggprojekt. Tillsammans med andra ritningar måste de visa att byggnationen är säker att vistas i och säker att bygga. Hos oss kan du alltid lita på att du får rätt kompetens för utformningen av alla typer av ritningar, och du kan känna dig trygg med att uppfylla alla krav.

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar och konstruktionsdokumentation är ett samlat nanm och kan innehålla ett brett spektrum med ritningar och dokument. För privatpersoner kan det vara svårt att veta exakt Vad är konstruktionsritningar egentligen? Men om du läser vidare kommer du inom 1 minut förstå. Så låt mig börja med Vad är konstruktionsritningar på riktigt! Om du pratar om konstruktionsritningar som du behöver till ett tekniskt samråd för ett enbostadshus ingår oftast följande k-ritningar:

Grundplan

Grundplanen visar hur själva grundläggningen ska ske på denna byggnad. Grundplanen visas ovanifrån och anger bland annat vilken typ av armering som ska användas och hur denna ska installeras för att få rätt hållfasthet i betongplattan.

Stomplan

Stomplanen visar hur själva stommen av våningen ska byggas och vad den ska innehålla. Denna ritning visar fortfarande ett perspektiv från ovansidan. Här framgår hur du lägger dina bärlinor ovanför öppningar så som dörrar eller fönster. Vart du har pelare och framförallt vilken dimension byggnadsdelarna har.

Takplan

Precis som det låter så visar vi här hur många takstolar du behöver och vilket avstånd det är mellan dessa takstolar. Takplanets vy är fortfarande som en planlösning, det vill säga från ovansidan.

Sektioner

När vi kommer till sektioner så börjar detaljerna att komma in i bilden. Här visas hur du bygger ihop grunden med stommen till exempel. Vad är det för infästningar, syllisolering eller spikplåt som du ska använda, om detta är av vikt för projektet. 

Detaljer

När vi kommer ner till detaljerna kan det vara specifika produkter som framgår. Här har vi även information om hur du ska vika upp tätskikt eller takplåten för att du ska skydda byggnaden från fukt under hela dess livslängd.

Konstruktionsdokument

En del av konstruktionen som många privatpersoner inte värdesätter är faktiskt konstruktionsdokumentet. Detta dokumentet säkerställer kvalitén och hållfastheten på materialet som ska användas. Här kommer konstruktören beskriva hur personen har tänkt och vilka system som hen har använt. Även vissa krafter och siffror kommer framgå här. Det kan vara snözonen som har använts. I konstruktionsdokumentationen ska också en dimensioneringskontroll ingår i slutet.

Där ska den konstruktören som tagit ansvar för beräkningar skriva under med sitt namn och intyga att detta byggnaden kommer hålla för gällande regelverk. Det är rekommenderat att det är minst två personer som är involverade i projektet. Oftast en person som beräknar konstruktionen och en person som ritar konstruktionen. Då kontrollerar de varandras arbetet och misstag kan undvikas. Läs mer om konstruktionsdokumentation hos Boverket.

Med vår garanti kan du känna dig trygg med att du får konstruktionsritningar och konstruktionsdokumentation av hög kvalitet när du anlitar oss online.

Vad är KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR?

Konstruktionsberäkningar är ett viktigt steg inom byggnadskonstruktion. Det ligger som grund för Konstruktionsritningar. De används för att säkerställa att en byggnad eller konstruktion är säker och stabil. Reglerna för konstruktioner framgår av Plan- och bygglagen kapitel 8.  Dessa beräkningar utförs av kvalificerade byggnadsingenjörer och omfattar en detaljerad analys av konstruktionens förmåga att motstå olika belastningar, som vikt, vind och seismisk aktivitet.

Varför behöver vi konstruktionsberäkningar? Orsaken är enkel: säkerhet. Utan dessa beräkningar, kan vi inte vara säkra på att en byggnad kommer att stå emot de krafter den utsätts för. En felaktig konstruktion kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive strukturell fel, skador och till och med förlust av liv.

Utöver säkerhet, kan korrekta konstruktionsberäkningar också bidra till att spara pengar och tid. De kan hjälpa till att identifiera de mest effektiva och kostnadseffektiva sätten att bygga en struktur, vilket minskar risken för dyra fel och förseningar i byggprojektet.

I en värld där säkerhet och effektivitet är av yttersta vikt, är konstruktionsberäkningar en oumbärlig del av byggnadskonstruktion.

Mer än 1 647 genomförda projekt

Sedan starten 2017 har vi hjälp otroligt många privatpersoner att förverkliga sina byggdrömmar. Vi förverkligar byggdrömmar för privatpersoner, företag och fastighetsägare.

4.9 av 5.0

LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

från fler än 1 600 kunder

Oktober 2022, via Facebook

Vår arkitekt har varit väldigt duktig och lätt att samarbeta med när vi behövde ta fram ritningar på befintligt hus och sedan rita upp en tillbyggnad. Kan varmt rekommendera arkitekten och LT Ingenjörsbyrå till andra

Birgitta W. — Malmö
Mars 2023, via Hemsida

Proffsigt och bra bemötande. Lyhörda för våra önskemål. Gav tips under hela projektet. Tålmodiga, nöjda först när vi är nöjda. Snabb leverans inom 7 dagar! 

Mikael S. — Borås
April 2023, via Google

Snabbt, smidigt och lyhörd dessutom väldigt prisvärt. Vi vet vilka vi kommer fortsätta att anlita.

Mats E. — Uppsala

Vilka är vi?

LT Ingenjörsbyrå är din personliga bygglovsbyrå. Konsultbyrån grundades i Borås 2017 och består idag av ett team av arkitekter och ingenjörer som alla har fokus på bygglovsprocessen.

1 647+

avslutade projekt

4.9

av 5.0 i kundomdöme

Laszlo Toth

Kundansvarig

Kontakta oss för att få hjälp med ditt bygglov

Över 1600 nöjda kunder
och mer än 1647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

Läs alla recensioner

Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

Basil M. — Lund

Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

Annika T. — Täby

Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

Peter A. — Stockholm
Ladda mer