Detta behöver du veta om de nya bygglovsreglerna för altaner

Kommer du ihåg Birgit Friggebo eller Stefan Attefall? Kanske inte, men du känner säkert till vad en friggebod eller ett attefallshus är för något. Med Per Bolund i spetsen, som är dagens bostadsminister, vill regeringen göra det enklare för privatpersoner att njuta av en kopp kaffe på sin altan. För större altanbyggen krävs det fortfarande bygglovsritningar. Nedan specificerar vi de exakta reglerna för ditt altanbygge år 2020.

Innehåll

Regler från och med 1:a juli 2019

Regeringen har bestämt att man vill göra det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att be kommunen om bygglov. Regeringens pressmeddelande i sin helhet hittar ni här. 

– ”Byggreglerna skall inte sätta käppar i hjulet för den villaägare som vill njuta av en kopp kaffe i solen på en egen altan”, säger Per Bolund (MP), bostadsminister.

Förslaget ska ge mer utrymme till privatpersoner att bygga altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus. Lagförslaget är trädde ikraft 1:a juli 2019.

De nya reglerna som gäller för att altanen ska vara bygglovsbefriad:

 • Altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen får vara högst 1,8 meter över marken
 • Får inte placeras närmare än 4,5 meter tomtgräns*

*Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.

Hur hög får din altan egentligen vara?

Du ska enligt Plan- och bygglagen ha ett fallskydd från din altan. De flesta av oss bygger ett staket eller räcke på altanen. Då räknas staket och räcket inte in i höjden 1,8 meter som nämns tidigare.

Däremot om du vill ha det insynsskyddat på altanen med ett plank eller liknande så måste du räkna in höjden. Därför måste din altan vara avsevärt mycket lägre med plank än vad den kan bli med staket eller räcke.

Illustration: Jenny Lilja / Boverket
Illustration: Jenny Lilja / Boverket

Exempel 1 - Altan som inte kräver bygglov

 

Illustration: Altefur Development / Boverket

 

Du får bygga en altan utan att ansöka om bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Området får inte vara särskilt värdefullt
 • Byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Placeras minst 4,5 meter från din granne

Exempel 2 - Altanen är nära grannen men hen har godkänt detta

 

Illustration: Altefur Development / Boverket

Även om din granne har godkänt altanen så är det oerhört viktigt att ni skissar upp placering och utseende på altanen som grannen sedan får signera tillsammans med grannmedgivande. Vi får hjälpa många privatpersoner varje år som missat detta och som behöver göra detta akut vid försäljning av hus. Det kan även vara så att din granne flyttar och det kommer en ny granne som inte tycker din altan är OK.

Du får bygga en altan utan att ansöka om bygglov om samtliga krav uppfylls:

 • Området får inte vara särskilt värdefullt
 • Byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken
 • Placeras närmare än 4,5 meter tomtgräns, men grannen har godkänt detta genom grannemedgivande

 

Exempel 3 - Altanen är nära grannen men denne har inte godkänt detta

 

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du vill bygga en altan närmare än 4,5 meter tomtgräns men din granne inte godkänner detta ska du söka om bygglov hos din kommun. Om detaljplanebestämmelserna inte anger något så kommer ditt projekt att godkännas så länge som de uppfyller Boverkets samt Plan- och bygglagens regler.

Behöver du hjälp med bygglovsritningar? Då kan du få ett prisförslag för ditt projekt på direkten.

Exempel 4 - Altanen placeras vid en byggnad som är särskilt värdefullt

 

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om din byggnad är särskilt värdefullt ur något av följande perspektiv måste du alltid söka om bygglov hos din kommun:

 • historiskt
 • kulturhistoriskt
 • miljömässigt
 • konstnärligt

Oftast anges om vissa bostadsområden är särskilt värdefulla i detaljplaner och områdesbestämmelser, dock kan kommunen ha gjort nyare utredningar för just ditt område.

Exempel 5 - Altan som är längre än 3,6 meter

 

Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du önskar att bygga en altan längre ut än 3,6 meter från ditt bostadshus krävs oftast anmälan.

Om din altan är högre än 1,8 meter krävs det bygglov istället för anmälan.

Även om du ansöker om bygglov, anmälan eller inget av dessa måste du fortfarande uppfylla samtliga krav för din detaljplan/områdesbestämmelser.

Exempel 6 - Altan som byggs till en annan byggnad än bostadshus

Om du önskar att bygga en altan till ditt attefallshus, friggebod eller garage så kan det krävas bygglov eller anmälan. Ta kontakt med din kommun och berätta vad du har tänkt att göra. Om du endast bygger ett trädäck i marknivå krävs det oftast inget bygglov. Men du måste ändå uppfylla kraven i detaljplanen och områdesbestämmelserna.

Exempel 7 - Friliggande altan

Om du ska bygga ett trädäck i marknivå krävs det inget bygglov. Däremot om du bygger en altan som upplevs som en nybyggnad så krävs det bygglov. Det finns idag inga specifika höjder att gå efter. Däremot finns det rättsfall som har visat att ca. 1,6-1,8 meter upplevs som en nybyggnad på altaner. Tänk på hur tomten är utformad. Sluttar tomten kan det snabbt överstiga 1,8 meter.

Tidigare regler

Du behöver söka bygglov om:

 • Altangolvet är högre än 1,2 meter än marken under altanen
 • Om det byggs ett rum under, t.ex. förråd eller källare
 • Altanen byggs ovanpå en byggnad
 • Altanen byggs i ett takfall
 • Altanen byggs in, t.ex. genom en inglasning

Tänk på att du behöver söka bygglov om du önskar öppna upp för en altandörr. Däremot behöver du inte söka bygglov om du bygger ett skärmtak över altanen som är maximalt 15 kvadratmeter.

Har du tänkt dig ett trädäck i marknivå så är det oftast inget krav på bygglov. Däremot kan det krävas bygglov om altanen räknas som ny- eller tillbyggnad. Det finns inget specifikt höjdmått när det behövs bygglov. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I domen var altanens höjd 1,7 meter över marken och då bedömde domstolen att det räknades som en tillbyggnad.

Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Då kan altanen byggas var som helst på tomten så länge den följer detaljplanen för området. En sådan altan kan utan grannmedgivande byggas fram till tomtgräns. Om huset är utanför detaljplanen krävs oftast inget bygglov för små tillbyggnader.

Planerar du att genomföra ett större altanprojekt? Då behöver du beställa bygglovsritningar. Vi på LT Ingenjörsbyrå har bara fasta priser på våra bygglovsritningar.

Just nu 7 dagars leverans på bygglovsritningar!Gratis offert direkt!