fbpx

Hur hanteras dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta bygglovsritningar, skicka offert/uppdragsbeställning/fakturor. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi har fått dina uppgifter från formuläret du har fyllt i via hemsidan, www.ltingenjorsbyra.se eller via våra samarbetspartners, t.ex. Offerta.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du påbörjat kontakt med oss. Dina uppgifter kommer att sparas i maximalt 5 år från första kontakt, detta för att en godkänd bygglovsansökan är aktuell i 3 + 2 år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med extern part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för LT Ingenjörsbyrå AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan. Du når vårt dataskyddsombud på samma sätt som ovan anges. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Över 1600 nöjda kunder
och mer än 1647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

Läs alla recensioner

Juni 2023

Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

Johan H. — Malmö
Juni 2023

Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

Robert O.
Juni 2023

Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

Hasse Johansson
Ladda mer