Hur hanteras dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta bygglovsritningar, skicka offert/uppdragsbeställning/fakturor. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi har fått dina uppgifter från formuläret du har fyllt i via hemsidan, www.ltingenjorsbyra.se eller via våra samarbetspartners, t.ex. Offerta.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du påbörjat kontakt med oss. Dina uppgifter kommer att sparas i maximalt 5 år från första kontakt, detta för att en godkänd bygglovsansökan är aktuell i 3 + 2 år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med extern part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för LT Ingenjörsbyrå AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan. Du når vårt dataskyddsombud på samma sätt som ovan anges. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi har hjälpt fler än 300 kunder i deras bygglovsprocess.

Vi hjälper dig också! Börja med en kostnadsfri offert.

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.8 av 5.0

4.8 av 5.0 utifrån 41 recensioner

Läs alla recensioner

September 2020, via Google

När jag hittade LT Ingenjörsbyrå och kom i kontakt med Laszlo så gick allt fort.
Tydliga frågor om projektet, tydligt när leverans sker av projekt. Ritningarna helt perfekta för att få igenom mitt bygglov! Precis det jag behöver och älskar bemötandet.

Anders V. — Stockholm
September 2020, via Facebook

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta Laszlo. Prisbilden var något högre, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen.

Anita P. — Borås
Mycket snabb och bra service med vår byggnadslov ansökan. Rekommenderas verkligen.
Ulrik S.
Ladda mer