Projekt: Nybyggnation av attefallshus

Kommun: Tyresö

Beskrivning: Kundens önskemål har varit att skapa en komplementbostad på fastigheten. Genom att vara väl pålästa med gällande lagar kunde kunde få ett attefallshus på 25 kvm samt ett källarplan på 69 kvm.

Kunden erhöll följande handlingar från LT Ingenjörsbyrå:

  • Plan- och fasadritningar
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • 3D illustration
  • Marksektioner
  • Projektbeskrivning
  • Kontrollplan
Ska du söka bygglov våren 2020?