För att såväl du som beställare och vi som bolag ska känna oss trygga med vårt samarbete

har vi tagit fram Allmänna villkor som gäller samtliga uppdrag gentemot privatpersoner.

 

Klicka här för att läsa de allmänna villkoren!

Reviderad senast 2020-09-24