fbpx

Varför måste du anlita en kontrollansvarig egentligen?

Med oss får du en erfaren kontrollansvarig som hjälper dig hela vägen till ett godkänt beslut till ett garanterat fast pris.

4.9 av 5.0 i kundomdöme utifrån 59 kunder

photobytrimmel10 2
Kontrollansvarig

Laszlo Toth

Grundare, VD och kontrollansvarig

Se mig förklara processen

Not available!

mellan 10:00 och 17:00 helgfria vardagar

4.9 av 5.0 i kundomdöme utifrån 59 kunder

photobytrimmel10 2
Kontrollansvarig

Laszlo Toth

Grundare, VD och kontrollansvarig

Se mig förklara processen

Vad gör en kontrollansvarig?

Hör Laszlo berätta hur han hjälper dig i ditt projekt

quote

Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

photo 1517530094915 500495b15ade
Johan H.
Malmö

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en yrkesperson som har ett stort kunnande om bygg både på teknisk och juridisk nivå och som har certifierats för sin yrkesroll.

Alla byggnationer eller rivningsprojekt som är av den storleken att de kräver lov eller anmälan från byggnadsnämnden måste ha minst en utsedd kontrollansvarig. Det juridiska ansvaret för att projektet följer gällande lagar och förordningar är byggherrens.

Den kontrollansvarige har däremot, som vi nämnde tidigare, ansvaret att kontrollera att dessa följs.

För att göra detta är den kontrollansvarige med och upprättar en kontrollplan. Den innehåller exempelvis kontrollåtgärder. Det praktiska arbetet består sedan bland annat i att via besök på bygg- eller rivningsplatsen kontrollera att dessa följs. Kontrollerna kompletteras med dokumentation av byggprocessens olika delar. Den som är kontrollansvarig har teknisk utbildning, har arbetat praktiskt inom någon sektor i byggbranschen och ska anses som personligt lämplig.

Just titeln kontrollansvarig är relativt ny då den infördes som begrepp i plan- och bygglagen (hädanefter PBL) år 2011. Den ersätter tidigare motsvarande roll som var kvalitetsansvarig. Förutom att titeln ändrats har rollen som kontrollansvarig ett utökat ansvarsområde som kräver mer förkunskaper och större kompetens. Kontrollansvarig blir du genom att certifieras av en licensutfärdare. Vi återkommer till detta under avsnittet ”Hur blir jag certifierad kontrollansvarig?” nedan.

En oberoende yrkesroll

Den kontrollansvarige ska vara oberoende i förhållande till den aktör som utför projektet som ska kontrolleras. Oberoendet gäller både i informell och formell mening. Det betyder att den som är kontrollansvarig inte ska vara släkt med eller anställd av byggherren som genomför projektet. Till nära släkt räknas förälder, syskon, barn, maka, make eller sambo. Likaså ska den kontrollansvarige inte vara anställd i det företag som genomför projektet. Hen kan däremot arbeta i samma koncern eller företagsgrupp.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som är kontrollansvarig fungerar som en slags översynsman vid bygg- och rivningsprojekt. Men det är en roll som innefattar ett flertal viktiga moment. Till stora delar består dessa av olika typer av dokumentationsarbeten men innefattar också anmälningsplikter och inventeringsarbeten.

Det är byggherren som utser den eller de som ska vara kontrollansvariga i ett projekt och det görs med fördel redan i planeringsstadiet inför projektet. Redan då finns det en hel del viktiga frågor att ta ställning till som kan få stor betydelse när bygget väl satt igång.

Exakt vad den kontrollansvariges arbete innefattar tidigt i ett projekt beror på vad det är för typ av projekt som ska genomföras. Oavsett om det är ett bygg- eller rivningsprojekt brukar det första steget vara att ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen innefattar rutiner vars syfte är att säkerställa att PBL efterlevs. Ett exempel på en arbetsuppgift i samband med rivningar är att den som är kontrollansvarig ska inventera eventuellt farligt avfall. En komplett lista över arbetsuppgifterna för en kontrollansvarig innefattar att:

 • Upprätta en kontrollplan i samråd med byggherren.
 • Att via byggplatsbesök se till att kontrollplaner och andra regler och föreskrifter följs.
 • Meddela byggherren om avvikelser från upprättade kontrollplaner och andra regelverk.
 • Biträda vid inventeringar (exempelvis vid farlig avfall i samband med rivningar).
 • Närvara vid besiktningar, tekniska samråd, arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden samt andra kontroller.
 • Dokumentera byggplatsbesök och sammanställa iakttagelser som kan vara av värde för det fortsatta arbetet.
 • Författa ett utlåtande till byggnadsnämnden och byggherren som är ett av underlagen till slutbeskedet.
 • Berätta för byggnadsnämnden om uppdraget lämnas.

Projekt som inte kräver någon kontrollansvarig

Alla byggnationer, rivningar och markåtgärder som kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden måste assisteras av en eller flera kontrollansvariga (beroende på projektets storlek). Det finns dock bygg- eller rivningsprojekt som inte kräver någon kontrollansvarig. Enkelt uttryckt består dessa av projekt som anses som okomplicerade. Du kan läsa mer om regler för attefallshus här. Nedan är ett par exempel:

 • Småändringar på befintliga byggnader.
 • Fasadförändringar som ommålningar eller byte av fasadbeklädnad.
 • Projekt som inte kräver anmälan eller lov.

Certifiering under hela projekttiden - med vissa undantag

Certifieringen för att bli kontrollansvarig måste förnyas med fem års mellanrum. Grundregeln är att en kontrollansvarig ska ha en certifiering som är giltig under hela projekttiden. Det finns dock undantag då certifieringen kan få löpa ut. Det gäller till exempel om den som är kontrollansvarig ska pensionera sig och därför inte har tänkt att förnya sin certifiering. Undantag kan också gälla om projektet tar längre tid än beräknat och certifieringen hinner löpa ut under tiden. Det kan då anses som rimligt att den kontrollansvarige är med och fullföljer hela projektet även om certifieringen löper ut under tiden.

Kontrollansvarig – en certifiering i två nivåer

Som kontrollansvarig kan du ha två olika behörigheter:

Behörighet N

Med den här behörigheten kan du ta dig an byggprojekt av enkel eller normal svårighetsgrad. Det kan till exempel röra sig om sådant som till-, ny- och ombyggnationer, rivning av mindre bostadshus (max två våningar) samt ändringar på redan existerande byggnader och idrottsplatser

Behörighet K

Kontrollansvariga med behörighet K har rätt att arbeta med komplicerade uppdrag. Detta berör allt som nämndes under behörighet N men för byggnader med fler än 2 våningar. Det går också att arbeta med anläggningar som används för produkter som är miljö- och hälsofarliga, brandfarliga verksamheter samt cisterner. Utöver det ingår också tele- och radiomaster, vindkraftverk och kabinbanor.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Att anlita en kontrollansvarig är ett viktigt steg när det gäller bygg- eller renoveringsprojekt. En kontrollansvarig ansvarar för att se till att projektet följer de gällande lagar och regler inom byggbranschen. Men vad kostar det egentligen att anlita en kontrollansvarig? I denna artikel kommer vi att titta närmare på priserna för dessa tjänster och ge dig några tips för att hitta den bästa lösningen för ditt projekt.

Vilka faktorer påverkar priset på en kontrollansvarig?

När du letar efter prisuppgifter bör du vara medveten om olika faktorer som kan påverka kostnaden för en kontrollansvarig. Här är några vanliga faktorer:

1. Projektets omfattning – Priset kan variera beroende på storleken och komplexiteten av ditt projekt. Ju mer arbete som behövs, desto högre blir oftast priset.

2. Erfarenhet och utbildning – Kontrollansvariga med lång erfarenhet och specialiserad utbildning tenderar ofta att ta ut högre avgifter än mindre erfarna konkurrenter.

3. Geografisk plats – Priserna kan också variera mellan olika regioner i landet, så det kan vara bra att undersöka vilket genomsnittligt pris som gäller i din specifika region.

4. Tilläggstjänster – Vissa företag erbjuder även andra tjänster utöver den grundläggande kontrollansvariga rollen, vilket kan påverka kostnaden. Det kan vara allt från att ta fram dokumentation till att utföra kvalitetskontroller.

Hur mycket kan en kontrollansvarig kosta?

Prissättningen för en kontrollansvarig är vanligtvis individuell och baseras på faktorerna som nämns ovan. Men för att ge dig en generell uppfattning om kostnaderna kan vi säga att priserna oftast varierar mellan 5 000 kronor och 20 000 kronor per månad.

För mindre projekt eller kortare tidsperioder kan priset vara lägre, medan större och mer komplexa projekt ofta har högre kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror endast utgör ungefärliga genomsnitt och det bästa sättet att få exakta prisuppgifter är genom att begära offerter från olika företag i branschen.

Tips för att hitta den bästa lösningen

När du letar efter en kontrollansvarig till ditt bygg- eller renoveringsprojekt finns det några tips du bör ha i åtanke:

1. Be om referenser – Fråga om referenser från tidigare kunder och granskningar av deras arbete. Det ger dig möjlighet att bedöma deras erfarenhet och förmåga samt få inblick i hur de samarbetar med andra parter i ett projekt.

2. Jämför offerter – Begär offerter från flera olika företag för att kunna jämföra priser och tjänster. Det kan vara en bra idé att även kontrollera vad som ingår i priset, såsom eventuella tilläggstjänster.

3. Utvärdera erfarenhet och kompetens – Ta reda på hur länge företaget har funnits på marknaden och vilken utbildning deras personal har. En kvalificerad och erfaren kontrollansvarig är viktig för ett lyckat projekt.

4. Kommunikation – Se till att du kan kommunicera tydligt med den kontrollansvariga. Tydlighet och effektiv kommunikation underlättar samarbete och minimerar risken för missförstånd längs vägen.

Sammanfattningsvis kan kostnaderna för en kontrollansvarig variera beroende på flera faktorer såsom projektets omfattning, geografisk plats, erfarenhet samt tilläggstjänster som erbjuds. Genom att begära offerter från olika företag och göra en noggrann jämförelse kommer du bäst kunna hitta den bästa lösningen för ditt projekt inom din budget.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig från LT Ingenjörsbyrå?

En kontrollansvarig kan verka onödigt att anställa, men att ha en certifierad person som hjälper byggherren hela vägen från idé till inflyttning är värd varje krona i slutändan!

Ju större projektet är desto dyrare blir priset för att anlita den kontrollansvariga. Faktorer som påverkar slutnotan är till exempel hur många byggplatsbesök den kontrollansvariga behöver göra för att säkerställa att kontrollplanen efterlevs.

Vi jobbar endast efter fasta priser för våra åtaganden som kontrollansvariga. Är det tid som vi lägger ner på ditt projekt t.ex. diskuterar olika tekniska lösningar med dig så kommer vi att ta betalt för den tiden.

Priser

Bygglovsritningar för litet projekt så som carport och garage

Mindre projekt

börjar från
9.000 kr
T.ex. Carport eller Attefallshus
Bygglovsritningar för litet projekt så som carport och garage

Tillbyggnad

börjar från
13.000 kr
T.ex. Tillbyggnad av villa
Bygglovsritningar för litet projekt så som carport och garage

Nybyggnad

börjar från
18.000 kr
T.ex. Villa/Fritidshus

Du och ditt projekt är tryggt med oss, vi har alla ansvarsförsäkringar som krävs.

ins logo 1
ins logo 2
ins logo 3
ins logo 4
ins logo 5
mob ins logo 1
mob ins logo 2
mob ins logo 3
mob ins logo 4
mob ins logo 5

En checklista innan du anställer en kontrollansvarig

 • Se om den kontrollansvarig har en äkta certifiering enligt Plan- och bygglagen.

Det är du som byggherre som är ansvarig att den kontrollansvariga har rätt certifiering och har en oberoende ställning.


 • När går certifieringen ut?

Du kan läsa längre upp om vad som händer om certifieringen går ut under projektet.

 

 • Har den kontrollansvariga rätt nivå för ditt projekt? Normal/Komplicerad?

Även här är du som byggherre ansvarig för att kontrollansvarig har rätt nivå på sin certifiering.

 

 • Har den kontrollansvariga alla nödvändiga försäkringar? 

Den kontrollansvarig bör ha en ansvarsförsäkring (120 basbelopp, ca. 5,4 miljoner kronor) som uppfyller kraven i ABK.

 

 • Hur är priset jämfört med andra företag?

Priset är viktigt men inte det som ska avgöra vem du väljer som Kontrollansvarig. En erfaren och eftersökt person kommer att kosta mer.

 

 • Kommunikation är A och O i projektet

Hur känns kommunikationen med personen efter första telefonsamtalet/mailen? Är personen bra på att förklara och berätta vad som gäller?

 

 • Transparens i upplägget

Om du har fått två offerter och det skiljer väldigt mycket i pris på dessa bör du vara aktsam och fråga företaget vad som gäller! Är det ett fastpris eller budget? Ingår reseersättning? Några dolda kostnader som kan tillkomma?

Vi hjälper dig när du behöver en kontrollansvarig

manbnr logo

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med kontrollen i följande projekt: 

new construction 1

Nybyggnation av villa

garage

Garage, carport och attefallhus

Tillbyggnad av villa

building

Tillbyggnad av övriga byggnader

Group 258

Åtgärder på den bärande konstruktionen

joist

Ändrad användning eller inredning av bostad

Mer än 1 647 genomförda projekt

Sedan starten 2017 har vi hjälp otroligt många privatpersoner att förverkliga sina byggdrömmar. Vi förverkligar byggdrömmar för privatpersoner, företag och fastighetsägare.

4.9 av 5.0

LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

från fler än 1 600 kunder

Juni 2023

Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

Johan H. — Malmö
September 2020, via Facebook

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta LT Ingenjörsbyrå. Prisbilden var något högre än andra firmor, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen!

Anita P. — Borås
Juni 2020, via Google

Jag kan varmt rekommendera LT ingenjörsbyrå AB!! Mycket kunniga, toppen bemötande, snabba på att svara på mina frågor. Har redan rekommenderat Laszlo till mina grannar!

Cecilia A. — Stockholm

hur vi hjälper dig
med ditt projekt

01
Avstämningsmöte & Avtal

Använd formuläret på hemsidan och beskriv ditt projekt. Du och jag bokar in ett videomöte för att gå igenom projektet i lugn och ro. Under mötet bestämmer vi omfattningen av den hjälpen du behöver.

02
Förstudie & Detaljplan

Jag påbörjar arbetet med att göra en förstudie. Bland annat hämtar jag in ritningar från kommunen och även stämmer av detaljplan eller områdesbestämmelserna

03
Projektering

Projekteringen är den grundstenen som ofta får alldeles för lite budget och tid. När du sätter dig med mig, arkitekten och konstruktören kommer vi att ta fram de bästa lösningar för just ditt projekt tillsammans med vårt team.

04
Bygglov

Jag hanterar bygglovsansökan åt dig så att du slipper bli frustrerad. På det sättet får jag eventuella kompletteringar direkt till mig. Du ser alltid ditt ärende på kommunens hemsida.

05
Planering & Teknisk projektering

Under tiden bygglovet hanteras av påbörjar jag och du arbetet med rumsbeskrivning, konstruktionsritningar, tidsplan och andra dokument för att upphandla hantverkare för bygget.

06
Upphandling av hantverkare

Jag kommer att säkerställa att du hittar hantverkare som passar ditt projekt med tidsplan, budget och utförande. Jag arbetar med lokala och nationella byggföretag, men jag vill gärna höra vilka referenser du har till hantverkare.

07
Genomförande av bygget

Jag bistår dig löpande under byggprojektet för att du ska få den stöttningen som privatpersoner behöver. Jag håller i byggmöten, kontakt med byggare och även samordning med projektörerna under bygget. Jag och du följer löpande upp budget, tidsplan och utförandet.

08
Inflyttning

Efter slutsamråd och slutbesiktning är det dags för dig att packa upp flyttlådor i ditt nya hem!

Uppföljning
Jag och du har kontakt även efter bygget, det uppstår alltid frågor eller funderingar efter inflyttning. Men cirka 6 månader efter inflyttning besöker jag dig och intervjuar dig om just hur du upplevde byggprojektet.

referensprojekt

Läs mer från några av de kunder som jag har hjälpt under åren.

VEM ÄR JAG?

Jag startade LT Ingenjörsbyrå 2017 med grundidén att hjälpa privatpersoner med sina byggprojekt. När jag startade fanns ingen på marknaden som ville ta sig an privatpersoner. Med min erfarenhet från stora byggprojekt har jag kunnat hjälpa mina kunder att slippa huvudvärk från bygglov eller upphandlingar av hantverkare.

Jag har blivit uppmärksammad i flera tidningar och även mottagit flera priser för mitt entreprenörskap.

1 647+

avslutade projekt

4.9 ⭐

av 5.0 i kundomdöme

Laszlo Toth

Kontakta oss för att få hjälp med ditt bygglov