Nya Attefallshus Regler 2023 (40 kvm? 30 kvm? Bolundare Storlek?
Låt oss förklara!

Attefallshus 30 kvm är något som många av våra kunder på LT Ingenjörsbyrå beställer utav oss.

Har du funderat på att bygga ett attefallshus men inte kommit igång än? Då har du tur för nyligen ändrades reglerna för bygglovsbefriade attefallshus. Istället för 25 kvadratmeter får attefallshusen nu byggas med en byggnadsarea på 30 kvadratmeter utan bygglov hos kommunen. Vi kan även börja använda namnet ”Bolundare” istället för ”Attefallshus. Det har blivit en tradition att när reglerna förändras så får den dåvarande Bostadsminister namnge de nya reglerna.

Har du redan en friggebod eller ett attefallshus kan du med de nya reglerna bygga till det upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Som tidigare gäller att du med attefallsreglerna kan bygga till din villa med 15 kvadratmeter.

Trots att attefallhus och attefallstillbyggnader är bygglovsbefriade omfattas de fortfarande av regler före och under byggprocessen. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Nya Attefallshus Regler 2023 (40 kvm? 30 kvm? Bolundare Storlek?
Låt oss förklara!

 

Det nya lagförslaget skickades i juli 2019 ut på en sista remissrunda. De nya reglerna tillämpas från och med den 1 mars 2020. I folkmun har detta kallats ”Bolundare” efter dåvarande Bostadsminister Per Bolund.

Reglerna från 2020 för attefallshus innebär att de passar ännu mer som permanentbostad med de tillkommande 2–3 kvadratmetrarna BOA (boarea). Detta ger större frihet och möjlighet att möblera huset som du vill ha det.

Ändringarna i lagen innebär:

  • Du får bygga ett attefallskomplementbostadshus (avsedd för permanent boende) eller attefallskomplementbyggnad (t ex garage eller gäststuga) som har en byggnadsarea på 30 kvadratmeter. Tidigare gällde att de fick vara endast 25 kvadratmeter. Nockhöjden är fortsatt max 4 meter från medelmarknivån.
  • Reglerna för attefallstillbyggnad är oförändrade. Attefallstillbyggnaden får ha en bruttoarea på max 15 kvadratmeter.

Exempel på hur du kan utforma Attefallshus/Bolundare

Attefallshus på maximalt 30 kvm kräver inte bygglov, dock anmälningspliktig.

Exempel på hur du kan utforma Attefallstillbyggnad

7 Vanliga Misstag att Undvika när du söker Bygglov

Skriv in din e-post så skickar jag dig PDF-filen inom 2 minuter!

Filmer - Regler för Attefallshus

Kan man bygga Attefallshus i Två Våningar eller med Källare?

Kan man bygga Friggebod och Attefallshus på samma tomt?

När behövs bygglov för attefallshus?

Det krävs alltid bygglov för ditt attefallshus om något av följande uppfylls:

  • Kommunen har angivit i detaljplanen att området är särskilt bevarandevärt eller har en värdefull miljö.
  • Om byggnaden på fastigheten är särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om attefallshuset anses byggas inom säkerhetsområdet för totalförsvaret, flygplats eller skjutfält.

Vill du ha hjälp med ditt bygglov på den ort du befinner dig på? Vi hjälper dig med bygglov i Stockholm, bygglov i Göteborg och Bygglov i Malmö.

Vad får attefallshus användas till?

Du kan använda ditt attefallshus på två olika sätt, antingen som så kallat komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. De kan verka snarlika men det är i själva verket ganska stor skillnad mellan dessa båda användningsområden. Därför behöver du redan under idéstadiet bestämma dig för hur du ska använda ditt attefallshus. Om du väljer att använda attefallshuset som en komplementbostad kan du antingen uppföra det som:

  • Fritidshus, eller
  • Permanentbostad

Ta en titt här om du funderar på att bygga ett fritidshus som permanentboende

Grundförutsättningen är att om du ska använda attefallshuset som komplementbostad skall huset ha samma funktioner som i en vanlig bostad.

Enligt reglerna för 2020 får attefallshuset, om det uppförs som en komplementbyggnad, inte användas som bostad. Du kan använda det för andra syften, till exempel:

Längre ner på sidan har vi skrivit om hur det fungerar att byta från komplementbostadshus till komplementbyggnad.

Attefallshus-30kvm-1

Vilka ritningar krävs för attefallshus?

Det ställs samma krav på ritningar för bygganmälan och bygglov för ditt attefallshus. Ritningarna ska också ha samma kvalitet och omfattning för båda typen av ärenden. Vill du läsa mer om vilka ritningar som är obligatoriska för attefallshus?

Planlösning för attefallshus 30 kvm
Fasadritningar av attefallshus 30 kvm

Vilka byggregler gäller?

För attefallshus gäller samma regler som för andra byggnader, och som med andra byggnader ställs det större krav om attefallshuset skall användas som en permanentbostad. Bedömningen görs helt och hållet utifrån användningsområdet och ska följa:

  • Boverkets byggregler, BBR
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS

Krävs kontrollansvarig för attefallshus?

Ja, i de allra flesta fall krävs en kontrollansvarig. Olika kommuner kan göra olika bedömningar. Bland annat har vi erfarenhet av att en del kommuner inte kräver kontrollansvarig för nyckelfärdiga attefallshus som används som bastu, förråd eller liknande. Vanligare är att kontrollansvarig krävs i de fall attefallshus som ska användas bostad. Vi på LT Ingenjörsbyrå AB har goda erfarenheter av att arbeta som kontrollansvarig i Göteborg och kontrollansvarig i Stockholm

Är ditt projekt någonstans i övriga Sverige kan du enkelt hitta din kontrollansvarig i Hela Sverige?

Vilka regler gäller för attefallshus utanför detaljplanen?

Byggnation utanför detaljplanen är en svår bedömning. Oftast är det dock inga problem att uppföra ett attefallshus även utanför detaljplan. Vissa kommuner kan dock ha områdesbestämmelser som gör att attefallshus inte kan uppföras på fastigheten. Ta kontakt med din kommun för att vara på den säkra sidan, annars kan du ta hjälp av oss. På LT Ingenjörsbyrå AB  gör vi förstudier för att reda ut alla frågetecken som kan uppstå angående ditt projekt. Ring oss direkt för att få svar på dina frågor!

Vilka regler gäller om du ändrar användningen av ditt attefallshus?

Om du vill ändra användningen av ditt attefallshus måste du enligt reglerna skicka in en ansökan om ändrad användning till kommunen. Det är enklare att byta användningsområde från bostad till förråd än tvärtom eftersom kraven på bostad är hårdare. Oavsett användningsområde ska attefallshuset alltid uppfylla Boverkets byggregler BBR, samt Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS.

Gäller särskilda skatteregler vid uthyrning av attefallshus?

Det är många idag som hyr ut sitt attefallshus till studenter eller turister via AirBnB, något som kan ge ett bra tillskott i kassan för många. Men om du funderar på att hyra ut måste du vara medveten om dagens skatteregler. Då kan du kontakta Skatteverket.

Kan man bygga attefallshus i två våningar eller attefallshus med källare?

Ja du kan uppföra ett attefallshus i två våningar. Attefallshuset får då på grund av reglerna som styr nockhöjden en källare. Boverkets byggregler har ingen begränsning för att uppföra byggnader med källare. Det lagen säger är att det ska vara lämpligt främst geotekniskt.

Om du vill bygga ett attefallshus i två våningar krävs det att din tomt lutar kraftigt för att vi ska kunna dra nytta av marknivåerna. I dessa fall kan du få två våningar med glaspartier och mycket dagsljus. Om din tomt inte har så stora höjdskillnader behöver du gräva ut och gjuta en källare som kanske inte får så mycket solljus. Ring oss gärna så hjälper vi dig att hitta en lösning för vad som är bäst för din tomt.

Eftersom Attefallshus regleras ytmässigt av byggnadsarea och inte bruttoarea finns ingen begränsning för att utforma ett attefallshus med källare. Det lagen säger är att det ska vara lämpligt geotekniskt.

Med rätt lösningar kan en källare ge dig mer än dubbelt så mycket bostadsyta i ditt attefallshus. Nedan ser du bild på ett färdigbyggt Attefallshus med källare.

Attefallshus-kallare-1

Är det möjligt att uppföra attefallshus och friggebod på samma tomt?

Ja, det är möjligt. Det är viktigt att den totala ytan inte överstiger 45 kvadratmeter för friggebod och attefallshus sammantaget. En eller flera friggebodar får sammantaget uppgå till 15 kvadratmeter byggnadsarea, och ett eller flera attefallshus får sammantaget ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för friggebodar. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för friggebodar.

Strandskydd och andra tillstånd för attefallshus

Om din fastighet omfattas av strandskydd krävs en strandskyddsdispens för att få bygga ditt attefallshus inom det. Den som söker dispens måste ange särskilt skäl för att få dispens. Poängen med strandskyddade områden är bland annat att inte privatisera strandskyddslinjen för att allmänheten ska kunna ha tillträde dit.

Bygger du nära järnvägsområde finns särskilda regler. Ta kontakt med din kommun om du har en järnväg i närheten av din fastighet.

Kan man bo i ett attefallshus året runt?

Om du väljer att uppföra ditt attefallshus som en komplementbostad så får du bo i det året runt. Då tillkommer vissa krav på isolering, tillgänglighet etc. Dessa krav ställs i Boverkets Byggregler. Ditt hus kommer då ha ett behagligt inomhusklimat året runt och uppfylla alla tillgänglighetsregler precis som en nybyggd villa. Många väljer att bygga attefallshus som komplementbostadshus för att hyra ut till studenter och turister.

De här reglerna för attefallshus gällde innan den 1 mars 2020

De tidigare reglerna för attefallshus gav dig lov att, precis som i dagsläget, uppföra huset även om byggrätten för fastigheten var förbrukad. Huset fick ha en byggnadsarea på 25 kvadratmeter och en nockhöjd på 4 meter. Byggnadsnämnden kunde endast kräva bygglov och neka ett attefallshus om den byggdes närmare tomtgräns än 4,5 meter och granne inte medgav detta eller om den skulle uppföras inom en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

För att bygga ett attefallshus krävdes att det redan fanns en huvudbyggnad på fastigheten. Det gick inte, liksom fortfarande, att söka bygglov för ett en- eller tvåbostadshus  och ha med attefallshuset i samma ansökan. Slutbesked för ett en- eller tvåbostadshus krävdes och krävs för att få bygga ett attefallshus.

Förut fick du lov att uppföra flera mindre attefallshus, men den sammanlagda byggnadsarean skulle vara maximalt 25 kvadratmeter.

Exempel på färdigställda projekt

Alla ritningar som du ser nedan har vi upprättat bygglovsritningar och konstruktionsritningar för. Bilder har vi antingen tagit som Kontrollansvariga eller via våra partners som levererar attefallshuset.

Exempel på Attefallshus 30 kvm på Gotland

Exempel på Attefallshus 30 kvm i Stockholm

Har du fler frågor? Boka ett gratis telefonmöte!

Det uppstår alltid många frågor innan ett projekt. Låt oss reda ut de tillsammans!

Boka Samtal med Laszlo

Hjälpte denna artikeln dig?
43 av 45 tycker att artikeln är hjälpsam.

Vi hjälper dig hela vägen. Slipp huvudvärk med kommunen!

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över 600 nöjda Kunder
och mer än 647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 57 recensioner

Läs alla recensioner

December 2022, Via Google

Fick hjälp med Fasad och Planritningar till huset. Laszlo och hans medarbetare är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc.

Johan Hermansson
November 2022, Via Google

Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

Robert Olsson
November 2022, Via Google

Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

Hasse Johansson
Ladda mer