Nya regler för Attefallshus år 2021

Har du funderat på att bygga ett attefallshus men har inte kommit igång än? Då har du tur, för nyligen ändrades reglerna för attefallshus utan bygglov. Numera får man bygga ett 30 kvadratmeter stort hus på tomten utan att söka bygglov hos kommunen.

Har du redan en friggebod eller ett attefallshus så får du tack vare de nya reglerna bygga ut det utan först söka bygglov. Som tidigare gäller att du får bygga ut din villa 15 kvadratmeter, eller 10 kvadratmeter ifall du även bygger ett attefallshus. Men även ett 30 kvadrater stort attefallshus omgärdas av regler, både före och under byggprocessen. Här kan du läsa mer exakt om vad som gäller.

Regler för attefallshus

Här är de nya reglerna för attefallshus från 1 mars 2020

Det nya lagförslaget skickades i juli 2019 ut på en sista remissrunda. De nya reglerna tillämpas från och med den 1 mars 2020.

De nya reglerna för attefallshus innebär att de passar ännu mer som permanentbostad med de tillkommande 2–3 kvadratmetrarna BOA (boarea). Detta ger större frihet och möjlighet att möblera huset som du vill ha det. Sammanfattningsvis är de mer generösa och flexibla, men det har blivit lättare för grannar att överklaga.

Det nya lagförslaget innebär 3 stora förändringar från tidigare regler:

  • De nya reglerna för attefallshus innebär fortfarande att du sammanlagt får göra utbyggnader på 40 kvm BTA (bruttoarea). Men istället för tidigare 25 kvm attefallshus + 15 kvm attefallsutbyggnad har du större flexibilitet och kan nu fördela den totala utbyggnaden annorlunda. Med de nya reglerna kan du bygga 30 kvm attefallshus och 10 kvm attefallsutbyggnad
  • Reglerna kring attefallstillbyggnaden ändras också och har blivit mer generösa. Nu kommer de återstående 10 kvadratmetrarna räknas på BYA (byggnadsyta) istället för BTA (bruttoarea).
  • Det betyder att du kan bygga ut i två våningar om du har ett tvåvåningshus idag. Det som blir negativt för privatpersoner är den mer omfattande lovprocessen där grannar har lättare att överklaga din byggnation.

Behöver du professionell hjälp med ritningar till ditt attefallshus för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

När behövs bygglov för attefallshus?

Det krävs alltid bygglov för ditt attefallshus om något av följande uppfylls:

  • Kommunen har angivit i detaljplanen att området är särskilt bevarandevärt eller har en värdefull miljö.
  • Om byggnaden på fastigheten är särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om attefallshuset anses byggas inom säkerhetsområdet för totalförsvaret, flygplats eller skjutfält.

Vad får attefallshus användas till?

Du kan använda ditt attefallshus på två olika sätt, antingen som så kallat komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. De kan verka snarlika men det är i själva verket ganska stor skillnad mellan dessa båda användningsområden. Därför behöver du redan under idéstadiet bestämma dig för hur du ska använda ditt attefallshus. Om du väljer att använda attefallshuset som en komplementbostad kan du antingen uppföra det som:

  • Fritidshus, eller
  • Permanentbostad

Ta en titt här om du funderar på att bygga ett fritidshus som permanentboende

Grundförutsättningen är att om du ska använda attefallshuset som komplementbostad skall huset ha samma funktioner som i en vanlig bostad.

Enligt reglerna för 2020 får attefallshuset uppföras som en komplementbyggnad får du inte använda det som bostad, men du kan använda det till flera andra syften, som exempel:

Längre ner på sidan har vi skrivit om hur det fungerar att byta från komplementbostadshus till komplementbyggnad.

Vilka ritningar krävs för attefallshus?

Det ställs samma krav på ritningar för bygganmälan och bygglov för ditt attefallshuset. Ritningarna ska också ha samma kvalité och omfattning för båda ärendena. Vill du läsa mer om vilka ritningar som är obligatoriska för attefallshus?

Planlösning för attefallshus 30 kvm
Fasadritningar av attefallshus 30 kvm

Vilka byggregler gäller?

För attefallshus gäller samma regler som för andra byggnader, och som med andra byggnader ställs det hårdare krav om attefallshuset skall användas som en permanentbostad. Bedömningen görs helt och hållet utifrån användningsområdet och ska följa:

  • Boverkets byggregler, BBR
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS

När du har koll på alla regler är det dags att sätta igång!

Titta efter vad ditt projekt kommer att kosta hos Skånska Byggvaror.

Krävs kontrollansvarig för attefallshus?

Ja, i de allra flesta fall krävs en kontrollansvarig. Olika kommuner kan i vissa fall göra olika bedömningar, bland annat har vi erfarenhet av att vissa kommuner inte kräver kontrollansvarig för nyckelfärdiga attefallshus som används som bastu, förråd eller liknande, i samma utsträckning som de attefallshus som ska användas som exempel bostad. Vi på LT Ingenjörsbyrå AB har goda erfarenheter av att arbeta som kontrollansvarig i Göteborg och kontrollansvarig i Stockholm

Vilka regler gäller för attefallshus utanför detaljplanen?

Byggen utanför detaljplanen är en svår bedömning. Oftast är det inga problem att uppföra ett attefallshus även utanför detaljplanen. Vissa kommuner kan dock ha områdesbestämmelser som gör att attefallshus inte kan uppföras på fastigheten. Ta kontakt med din kommun för att vara på den säkra sidan, annars kan du ta hjälp av oss. På LT Ingenjörsbyrå AB  gör vi förstudier för att reda ut alla frågetecken som kan uppstå angående ditt projekt.

Vilka regler gäller om du ändrar användningen av ditt attefallshus?

Om du vill ändra användningen av ditt attefallshus måste du enligt reglerna skicka in en ansökan om ändrad användning till kommunen. Det är enklare att byta användningsområde från bostad till förråd än tvärtom, eftersom kraven på bostad är hårdare. Oavsett användningsområde ska attefallshuset alltid uppfylla Boverkets byggregler BBR, samt Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS.

Gäller särskilda skatteregler vid uthyrning av attefallshus?

Det är många idag som hyr ut sitt attefallshus till studenter eller turister via AirBnB, något som kan ge ett bra tillskott i kassan. för många. Men om du funderar på att hyra ut måste du vara medveten om dagens skatteregler. Då kan du kontakta Skatteverket.

Finns det särskilda regler för källare?

Nej, Boverkets byggregler har ingen begränsning för att uppföra byggnader med källare. Det lagen säger är att det ska vara lämpligt främst geotekniskt.

Med rätt lösningar kan en källare ge dig mer än dubbelt så mycket bostadsyta i ditt attefallshus. En möjlighet är att dela av attefallshuset och källaren för att det ska bli två separata bostadsenheter. Vi på LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig gärna kring dina frågor om attefallshus med källare

Är det möjligt att uppföra attefallshus och friggebod på samma tomt?

Ja, det är möjligt. Det viktiga är att den totala ytan inte överstiger 40 kvm. Med de nya reglerna från 2020 kan du uppföra ett attefallshus på 30 kvm och en fristående friggebod på 10 kvm, t ex för förvaring. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för friggebodar.

Strandskydd och andra tillstånd

Det är okej att uppföra ett attefallshus på en fastighet som redan är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får dock inte störa allmänheten från att ha tillträde till strandlinjen. Skulle reglerna ändras kommer din kommun att meddela detta när du skickar in en ansökan för att uppföra attefallshuset.

Bygger du nära järnvägsområde finns särskilda regler, ta kontakt med din kommun om du har järnväg i närheten av din fastighet.

Kan man bo i ett attefallshus året runt?

Ja, om du väljer att isolera ditt attefallshus tillräckligt för att klara Boverkets Byggregler. Då kommer ditt attefallshus att ha ett behagligt inomhusklimat året runt. Många väljer att bygga attefallshus som de sedan hyr ut till studenter och turister.

De här reglerna för attefallshus gällde innan den 1 mars 2020

De tidigare reglerna för attefallshus gav dig lov att uppföra huset även om byggrätten för fastigheten redan var uppfylld. Huset fick endast vara 25 kvadratmeter bruttoarea och ha en nockhöjd på maximalt 4,0 meter. Byggnadsnämnden kunde endast kräva bygglov och neka ett attefallshus om området hade särskilt värdefull miljö.

För att bygga ett attefallshus krävdes att det redan fanns en huvudbyggnad på fastigheten. Det var alltså inte möjligt att samordna nybyggnation av huvudbyggnad och attefallshus i samma bygglovsansökan.

Du fick lov bygga flera attefallshus men sammanlagt maximalt 25 kvadratmeter, men om du uppförde attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövde du inhämta medgivande från dina grannar.

Se en enkel sammanfattning i videon från Attefallshus.se

Hjälpte denna artikeln dig?
14 av 15 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer