fbpx

Solcellsinstallation på villa i Stockholm

Kund: Stefan T.

calendar clock September 2023place Stockholm
IMG 1797

Det är allt fler privatpersoner och fastighetsägare som tittar på möjligheterna att installera solceller på sina tak.

Regelverket är inte så enkelt som vi hade önskat inom branschen. Det kan vara allt från detaljplaner som styr takmaterial och takfärg till att områden är utpekade som kulturminnesvärda.

IMG 1803

Utmaningar i projektet

Utmaningarna i projektet var just områdets karaktär samt att kommunen i detta projekt har historiskt varit väldigt negativt inställda på just solcellsinstallationer som inte är anpassade till bebyggelsen i området och till byggnaden. I detta fall var det positivt för byggherren att det var ett låglutande tak där solpanelerna inte syns från gatan och inte heller ger upphov till reflektioner till grannfastigheter. Det fanns även utmaningar med att hitta korrekta ritningar i kommunens arkiv. Genom att byggherren skickade bilder på byggnadens utseende kunde våra arkitekter snabbt kontrollera utseendet och göra erfoderliga justeringar på bygglovsritningarna.

Ritningar och ansökan

Bygglovsritningar är inte komplicerade för solcellsprojekt men det gäller att ha koll på reglerna och vilka underlag som kommunerna kräver runt om i Sverige. I detta projekt behövde vi stöd från vår antikvarie eftersom byggnaden hade byggnadsdelar som var utpekade ur ett kulturhistoriskt aspekt.

Leveransen av ritningarna gick på en vecka efter uppstartsmöte med kunden. Därefter hade bygglovshandläggare några frågor om installationen men ett beslut kunde fattas på ca. 4-5 veckor efter att ansökan skickas in till kommunen.

LT Ingenjörsbyrå levererade samtliga Bygglovsritningar, antikvariskt utlåtande, kontrollplan samt skötte processen mot kommunen åt byggherrens räkning.

Bygglovsprocessen

Från ansökan om bygglov till inflyttning var det 

Start

Mag 2023

Ritningar

Juni 2023

Bygglovsbeslut

Juni 2023

Färdig installation

September 2023

Färdig installation

Att installera anläggning gick på endast två veckor eftersom entreprenören höll sin tidspla och alla dokument var färdiga när de planerade att starta. Under projektet så har LT Ingenjörsbyrå, byggherren och entreprenör löpande kontakt med eventuella ändringar och justering som behöver göras i projektet men också på ritningar inför slutbeskedet.

IMG_1803
IMG_1798
IMG_1797

Upptäck fler projekt