fbpx

Bygga stödmur

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Introduktion

  Att bygga en stödmur kan vara en utmanande uppgift, särskilt när det kommer till att få rätt bygglov och säkerställa en korrekt konstruktion. En stödmur är en struktur som används för att stödja jordmassor och förhindra erosion. I denna guide kommer vi att utforska processen för att bygga en stödmur, inklusive att ansöka om bygglov och skapa de nödvändiga konstruktionsritningarna.

  Läs mer: Bygglov Stödmur

  Steg 1: Ansöka om bygglov

  Innan du påbörjar byggandet av en stödmur är det viktigt att ansöka om bygglov. Bygglov är en tillståndsprocess som säkerställer att din byggplan uppfyller alla nödvändiga krav och regler. För att underlätta din ansökan och förstå de specifika kraven kan det vara till hjälp att konsultera en erfaren ingenjörsbyrå.

  För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga relevanta ritningar och handlingar. Det är viktigt att vara noggrann och följa alla instruktioner för att undvika förseningar i processen. Du kan få mer information om själva ansökningsprocessen och vilka handlingar som krävs genom att besöka vår faktabank om bygglov.

  Steg 2: Skapa konstruktionsritningar

  Efter att du har fått ditt bygglov är det dags att skapa konstruktionsritningar för din stödmur. Dessa ritningar kommer att fungera som en vägledning för själva byggprocessen och hjälpa till att säkerställa att stödmuren blir stabil och hållbar.

  För att upprätta konstruktionsritningar kan det vara fördelaktigt att anlita en professionell ingenjörsbyrå med erfarenhet av stödmurar. De kan hjälpa dig att skapa ritningar som uppfyller alla tekniska krav och byggregler. Det är också viktigt att inkludera korrekt information om materialval och dimensioner i dina ritningar.

  Läs mer: Stödmur 

  Steg 3: Byggprocessen

  När du har fått ditt bygglov och har konstruktionsritningarna klara kan du påbörja själva byggandet av stödmuren. Här är några viktiga steg att följa under byggprocessen:

  1. Markförberedelse: Innan du börjar bygga stödmuren måste du förbereda marken genom att avlägsna eventuella hinder och jämna till ytan.

  2. Grundläggning: En stabil grund är avgörande för att säkerställa att stödmuren blir hållbar. Du bör gräva en grop och fylla den med ett lämpligt material, såsom makadam, för att skapa en stadig grund.

  3. Byggande av mur: Beroende på materialvalet kan byggprocessen variera. Om du väljer att använda betongblock kan du stapla blocken på varandra och säkerställa en jämn fördelning av vikten. För att säkerställa att muren är stabil och motstår jordtrycket kan det vara nödvändigt att använda armeringsjärn.

  4. Avslutande: Efter att stödmuren är byggd kan du avsluta med att fylla i jordmassorna bakom muren och skapa en jämn yta.

  Bygga stödmur i trä

  Att bygga en stödmur i trä är ett utmärkt sätt att skapa både funktionella och estetiska element i din trädgård. En välbyggd trästödmur kan hjälpa till att stabilisera sluttningar, skapa terrasser eller markera olika nivåer på din tomt. I denna guide kommer vi att gå igenom de grundläggande stegen för att bygga en stödmur i trä samt ge några tips för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd.

  Vilket material behöver jag?

  För att bygga en stödmur i trä behöver du följande material:
  – Tryckimpregnerade timmerstockar eller plankor (vanligtvis 5×15 cm)
  – Grus eller makadam
  – Markspikar
  – Grundplattor (för extra stabilitet vid behov)

  Det är viktigt att använda tryckimpregnerat virke eftersom det tål fukt och jordkontakt bättre än obehandlat virke. Detta minskar risken för ruttning över tid.

  Hur börjar jag med själva konstruktionen av stödmuren?

  1. Förbered grunden: Börja med att markera var din stödmur ska placeras genom att sätta ner pinnar längs murens sträcka. Ta sedan bort all vegetation från området där muren ska byggas och gräv en grund med ungefär 20 cm djup och bredd. Jämna ut botten av gropen.

  2. Lägg ett lager grus eller makadam: Fyll gropens botten med ett tunt lager av grus eller makadam för att hjälpa till med dränering och ge en stabil bas för stödmuren.

  3. Placera timmerstockar/plankor: Börja vid den lägsta punkten på muren och placera den första timmerstocken längs kanten av gropen. Använd en vattenpass för att säkerställa att stockarna är i lod, både vertikalt och horisontellt. Fortsätt sedan stapla de följande stockarna/plankorna ovanpå varandra tills du når önskad höjd på muren.

  4. Fästning av timmerstockar/plankor: Använd markspikar (vanligtvis ca 60 cm långa) för att fästa varje stock/planka i den underliggande genom att slå dem snett neråt genom stockarnas överkant.

  Vilka är några tips för hållbarhet?

  – Förhindra direktkontakt mellan jorden och träet genom att placera grundplattor längs hela bottenraden av stödmuren.
  – Se till att din trästödmur har ordentlig dränering genom att använda ett tjockare lager grus/makadam i bottnet innan du börjar konstruktionen.
  – Undvik överdriven markfuktighet nära stödmuren genom rätt bevattning.
  – Måla eller olja träet regelbundet för att skydda det från väder och vind.
  – Tänk på att en välbyggd stödmur i trä kan hålla i flera år, men regelbunden inspektion och eventuell underhåll kan förlänga dess livslängd.

  Genom att följa dessa grundläggande steg och tips kommer du kunna bygga en stabil och långlivad stödmur i trä. Glöm inte bort att använda rätt material, som tryckimpregnerat virke, för optimal hållbarhet. Lycka till med ditt projekt!

  Vanliga frågor om bygglov för stödmurar

  Här är några vanliga frågor som människor brukar ha när det gäller bygglov för stödmurar:

  1. Behöver jag bygglov för att bygga en stödmur? Svaret beror på flera faktorer, inklusive höjden på muren och den plats där den ska byggas. För att få en exakt bedömning bör du kontakta din lokala bygglovsmyndighet eller konsultera experter på ingenjörsbyrån.

  2. Vilka regler och krav gäller för att få bygglov för en stödmur? Reglerna kan variera beroende på din plats och höjden på muren. Det är viktigt att följa de specifika kraven som fastställs av din bygglovsmyndighet.

  3. Vilka konsekvenser kan det få om jag inte ansöker om bygglov för min stödmur? Att bygga utan tillstånd kan resultera i böter och att du tvingas riva ner muren. Det är viktigt att följa de rättsliga processerna för att undvika juridiska problem i framtiden.

  För att få mer detaljerad information om bygglov för stödmurar och svar på andra vanliga frågor kan du besöka vår faktabank om bygglov.

  I nästa del av vår artikel kommer vi att diskutera olika materialval för stödmurar och ge dig tips för att upprätthålla och förbättra hållbarheten hos din stödmur.

  Materialval och underhåll av stödmurar

  När du ska bygga en stödmur finns det olika materialval att överväga. Det är viktigt att välja ett material som passar för dina specifika behov och som kan ge den nödvändiga stabiliteten och hållbarheten åt din stödmur. Nedan följer några vanliga materialval:

  1. Betongblock: Betongblock är ett populärt material för stödmurar på grund av sin styrka och hållbarhet. Dessa block är lätta att arbeta med och kan staplas på varandra för att skapa en stabil mur. För extra stabilitet kan armeringsjärn användas.

  2. Natursten: Natursten ger en naturlig och estetiskt tilltalande look åt din stödmur. Stenarna kan placeras på varandra eller muras samman med murbruk. Natursten är hållbart och kräver minimalt underhåll.

  3. Trä: Trä är ett mer dekorativt alternativ för stödmurar och kan ge en varm och naturlig känsla till trädgården. Det är viktigt att använda tryckimpregnerat trä för att säkerställa hållbarheten och motståndskraften mot fukt och röta.

  4. Gabioner: Gabioner är metallnät som fylls med sten eller andra material. Dessa skapar stabila och hållbara stödmurar samtidigt som de ger en modern och industriell estetik.

  När din stödmur är färdigbyggd är det viktigt att vidta åtgärder för att bevara och underhålla dess hållbarhet. Här är några tips för att underhålla din stödmur:

  1. Dränering: Se till att din stödmur är ordentligt dränerad för att undvika vattenansamling bakom muren. Överdriven fukt kan påverka murens stabilitet och leda till erosion.

  2. Kontroll av sprickor: Regelbundet inspektera din stödmur för sprickor eller skador. Mindre sprickor kan repareras med murbruk eller lämpligt reparationssystem. Vid större skador bör du kontakta experter för en grundlig bedömning och åtgärder.

  3. Vegetationshantering: Håll vegetationen runt din stödmur i kontroll. Rötter från träd och buskar kan tränga in i murkonstruktionen och orsaka skador över tid. Se till att rensa bort växter som kan utgöra en risk.

  4. Regelbunden rengöring: Tvätta din stödmur regelbundet för att avlägsna smuts, alger eller mossa som kan göra ytan hal och påverka murens estetik.

  Genom att välja rätt material och ta hand om din stödmur på rätt sätt kan du säkerställa dess hållbarhet och funktion över tid.

  För mer information om materialval och underhåll av stödmurar kan du besöka vår faktabank där du hittar användbara resurser och expertråd.

  I den sista delen av vår artikel kommer vi att diskutera vanliga problem och utmaningar som kan uppstå vid byggandet av stödmurar samt ge dig tips för att undvika dem.

  Läs mer: Vanliga frågor om att bygga stenmur i trädgården

  Vanliga problem och utmaningar vid byggande av stödmurar

  Att bygga en stödmur kan vara en komplex process, och det kan finnas olika utmaningar och problem som kan uppstå under byggprocessen. Här är några vanliga problem och tips för att undvika dem:

  1. Jordförhållanden: Olika jordförhållanden kan påverka stabiliteten hos en stödmur. Det är viktigt att genomföra en noggrann jordundersökning för att förstå markens egenskaper och anpassa konstruktionen därefter. Vid behov kan en geoteknisk ingenjör vara till hjälp för att bedöma markens bärförmåga och ge rekommendationer för lämpliga stödmurslösningar.

  2. Felaktig avrinning: Otillräcklig dränering kan leda till vattenansamling bakom stödmuren och ökat jordtryck, vilket kan påverka stabiliteten över tid. Se till att inkludera korrekt dräneringssystem i din stödmurskonstruktion och kontrollera regelbundet att avrinningen fungerar som den ska.

  3. Ojämn belastning: En ojämnt fördelad belastning på stödmuren kan leda till att den tappar stabilitet. Se till att följa konstruktionsritningarna och använda rätt dimensioner och material för att säkerställa en jämn fördelning av vikten över hela muren.

  4. Felaktig konstruktion: Felaktig konstruktion kan innebära att stödmuren inte är tillräckligt stark eller stabil. Anlita alltid erfarna ingenjörer eller konsultera en ingenjörsbyrå för att få rätt rådgivning och ritningar för din specifika stödmurskonstruktion.

  5. Brister i underhåll: Att ignorera underhåll och inte reagera på sprickor eller andra skador kan leda till allvarliga problem i framtiden. Regelbunden inspektion och underhåll är viktigt för att upprätthålla murens hållbarhet och förebygga eventuella problem.

  Genom att vara medveten om dessa vanliga problem och utmaningar kan du ta förebyggande åtgärder och undvika potentiella komplikationer under byggandet av din stödmur. Kom ihåg att alltid samarbeta med erfarna ingenjörer och följa de specifika riktlinjer och regler som gäller för ditt område.

  Vi hoppas att denna guide har gett dig en bra översikt över processen att bygga en stödmur, inklusive att ansöka om bygglov, skapa konstruktionsritningar och hantera vanliga utmaningar. För mer detaljerad information och resurser kan du besöka vår faktabank där du hittar en mängd användbara artiklar och guider om bygglov och konstruktion.

  Lycka till med ditt stödmursprojekt, och tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller behöver professionell hjälp!

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer