fbpx

Bygghandling - Allt du behöver veta om ritningar och dokument

Sammanfattning

 • Bygghandlingar är olika former av ritningar som behövs vid en byggnation, exempelvis konstruktionsritningar eller rumsbeskrivning
 • Byggherren behöver kompletta bygghandlingar för att kunna få in korrekta offerter från hantverkare samt för att få med korrekta villkor i exempelvis ett färdigställandeskydd

Bygghandlingar är en nödvändig del av varje byggprojekt. De är ritningar och dokument som beskriver hur konstruktionen ska utföras, vilka material som ska användas och vilka dimensioner som krävs. För att få korrekta offerter från hantverkare och för att säkerställa att projektet uppfyller beställarens krav behövs fullständiga bygghandlingar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad bygghandlingar är, när de behövs och hur de kan hjälpa till att säkerställa ett framgångsrikt byggprojekt.

Innehåll

  Bygghandling

  Ordet Bygghandling är något som beställaren kommer i kontakt med under sitt byggprojekt. För att förstå vad detta är, när det behövs och när det ska användas har vi förklarat det nedan. Det är viktigt för dig som beställare att förstå att en bygglovshandling endast är en status på olika ritningar och övriga dokument. Övriga dokument kan exempelvis vara rums- och teknisk beskrivning. Det är viktigt att kombinera ritningarna med förklarande dokument i textform för att ge ett helhetsgrepp till byggnadsnämnden samt den utförande entreprenören. Glöm inte bort att även genomföra en energiberäkning när du bygger nytt.

  Bygghandlingar är juridiskt bindande för utförande-entreprenören men även ett hjälpmedel för att utföra projektet enligt beställarens krav. Här ser ni i vilken ordning som de olika handlingarna används. För mindre projekt utgår till exempel program- och systemhandling.

  Om bygglovsritningarna är tillräckligt tydliga kan dessa också användas som bygglovshandlingar. Detta benämns som att konsulten ”stämplar om” handlingarna till bygghandlingar. Det här är vanligt förekommande för mindre byggprojekt. Detta är ännu ett argument för att köpa bygglovsritningar av dedikerade experter.

  Nedan har vi bifogat en konstruktionsdetalj, vilket är en del av en konstruktionsritning, som är ett exempel på bygghandling.

  Läs mer: Konstruktionsritningar – Betydelsen och kostnaden

  Konstruktionsritningar-2

  Definition

  Vad är bygghandlingar?

  Bygghandlingar är ritningar. Ritningarnas kvalité och noggrannhet skall vara såpass hög att entreprenören ska kunna genomföra projektet endast utifrån dessa arkitektritningar. Material, dimensioner och utförande beskrivs i dessa bygghandlingar. Bygghandlingar ska inte beblandas med beslutshandlingar, vilket exempelvis ett antikvariskt utlåtande är.

  När behövs bygghandlingar?

  Som tidigare nämnt kan bygglovsritningar ändra status direkt till bygghandling om dessa uppfyller förväntade kvalitetskrav. Om beställaren ska upphandla projektet behöver bygghandlingarna finnas tillgängliga för att anbuden ska kunna utvärderas korrekt och för att rätt villkor ska finnas med i färdigställandeskyddet.

  Är utförandeentreprenören med tidigt i projektet kan deras kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp när bygghandlingen arbetas fram. Ett bra samarbete och transparens mellan beställare och utförandeentreprenör är viktiga grundstenar för att den färdiga produkten ska levereras med god kvalité och ett gott ekonomiskt utfall.

  När projektet är färdigt och lämnas över till beställaren byter bygghandlingarna status till relationshandlingar. Förutom bygghandlingar skall även andra dokument ingå i relationshandlingarna. Det kan till exempel vara produktblad, garantisedlar, egenkontroller etc.

  Dessa handlingar skall användas under byggnadens livstid för drift, service och underhåll. Vid garantibesiktning som sker efter 2 samt 5 år kommer även här bygghandlingarna att utgöra besiktningsunderlag.

  Nedan ser ni bygghandling för en vägg som ska byggas på fabrik innan den transporteras till byggarbetsplatsen. Detta är det som kallas Prefabricerade väggelement, eller Prefab.

  Läs mer: Ritningar för Bygglov – Exempel och Tips

  Bygghandling-6

  Varför behövs bygghandlingar?

  Framtagningen av bygglovshandlingar är oerhört viktigt om ni ska låta en entreprenör utföra projektet. Bygghandlingar är juridiskt bindande för entreprenören. Bygghandlingen är också styrande när besiktningen av projektet genomförs. Bygghandlingen tillsammans med ÄTA-lista utgör besiktningsunderlaget som besiktningsmännen använder sig av. Har entreprenören i samråd med beställaren frångått bygglovshandlingen behöver även bygglovsritningar uppdateras efter det verkliga utfall.

  Krav

  Hur utformas bygghandlingar?

  För att alla parter (arkitekt, konstruktör etc.) ska förstå varandra har en svensk standard tagits fram genom de rekommendationer vilka funnits i den svenska byggsektorn sedan tidigare. Bygghandling 90 är det som ligger till grund för utformning av svenska bygghandlingar. Det är sammanlagt åtta böcker som bland annat innehåller ”Formerna av redovisning” samt ”Måttsättning av byggprojekt” i del 1-3.

  Bygghandlingar för limträdetaljer kan utformas enligt nedan bild. Denna ritning används för att kunna kapa och tillverka varje detalj på fabriken istället för byggarbetsplatsen.

  Bygghandling-5

  Pris

  Vad kostar bygghandlingar?

  För enklare projekt, t. ex. ut-, om- och tillbyggnader, kan beställaren använda bygglovshandlingarna till bygghandlingar och lämna över dessa till entreprenören. Det är viktigt att veta att det är entreprenören som är ansvarig för utförandet.

  Är det mer komplicerade projekt som nybyggnation och större ombyggnader som påverkar konstruktionen skall bygghandlingar tas fram. Beställaren kan fortfarande använda sig av bygglovsritningarna som grund.

  Bygghandlingar med detaljer som är färdiga för entreprenör kostar ungefär 30 – 50 000 kr för enplanshus.

  Vad är relationshandling?

  Relationshandling kan vara ett förvirrande begrepp för många, men det behöver inte vara så komplicerat. I grund och botten handlar det om hur vi agerar och interagerar i våra relationer med andra människor. Det innefattar allt från kommunikation till handlingar och beteenden som påverkar våra relationer.

  Varför är relationshandling viktigt i relationer?

  Att ha en förståelse för vad relationshandling innebär och varför det är viktigt kan hjälpa oss att bygga starka och hållbara relationer. När vi tar ansvar för våra handlingar gentemot andra visar vi respekt, omtanke och hänsyn vilket leder till ömsesidig tillit i vår interaktion.

  När vi gör positiva relationshandlingar bidrar de till att stärka banden mellan oss och våra närmaste, både personligen och professionellt. Att visa uppskattning genom små gester eller ta tid att lyssna aktivt på den andres åsikter skapar en känsla av samhörighet och bekräftelse.

  Dessa handlingar bidrar också till att lösa konflikter effektivt eftersom de visar att du är villig att arbeta tillsammans för att hitta lösningar som fungerar för alla parter involverade.

  Hur kan jag använda relationshandling i mina egna relationer?

  För att kunna använda dig av relationshandlingen måste du börja med självreflektion. Ta tid då och då för reflektera över hur du interagerar med andra och vilka effekter dina handlingar kan ha på relationerna.

  En viktig aspekt att komma ihåg är att vara autentisk i dina relationshandlingar. Att vara ärlig och transparent bidrar till öppen kommunikation, tillit och trovärdighet. Försök också sätta dig in i den andres perspektiv för att bättre förstå deras behov och känslor.

  Lyssna aktivt när du kommunicerar med andra. Visa intresse, ställ frågor och uppmärksamma detaljer för att verkligen visa att du bryr dig om det som sägs. Ge även konstruktiv feedback istället för kritik, då feedback hjälper oss växa och utvecklas både individuellt och tillsammans.

  Det är också viktigt att vara medveten om hur våra handlingar kan uppfattas av andra. Ibland kan vi oavsiktligt såra någon trots goda intentioner, så var lyhörd för reaktioner från personen du har en relation med.

  Hur kan relationshandling påverka mitt yrkesliv?

  Relationshandlingen spelar inte bara en stor roll i vårt personliga liv utan även i vårt yrkesliv. Genom att visa professionell respekt gentemot kollegor, chefer eller anställda skapar vi en positiv arbetsmiljö där människor trivs och presterar bra.

  Att bygga starka arbetsrelationer genom väl genomtänkta relationshandling ger fördelaktiga resultat såsom ökat samarbete mellan teammedlemmar samt en produktiv och effektiv arbetsplats.

  När du är i en ledande position är relationshandling särskilt viktig. Genom att visa ditt engagemang, vara tillgänglig för samtal och ta hänsyn till andras åsikter kan du skapa ett positivt arbetsklimat där medarbetare känner sig sedda och uppskattade.

  I slutändan handlar relationshandling om hur vi interagerar med varandra på djupet av våra relationer, oavsett om det gäller familj, vänskap eller arbete. Genom att vara medveten om våra handlingar och använda dem på ett positivt sätt kan vi bygga starka och meningsfulla relationer som berikar våra liv både personligt och professionellt.

  Vanliga frågor

  Bygghandlingar behövs när du planerar komplicerade projekt såsom nybyggnation eller större ombyggnader som påverkar konstruktionen.

  Priset för att ta fram bygghandlingar varierar beroende på projektets storlek och komplexitet, men generellt kan det ligga mellan 30 000 – 50 000 kr för enplanshus.

  Bygglovshandlingen kan användas som grund för utformningen av bygghandlingarna. Det är viktigt att följa den svenska standarden ”Bygghandling 90” för att säkerställa tydlighet och förståelse mellan alla parter.

  Sammanfattning

  I denna artikel har vi gett dig en översikt över bygghandlingar och deras betydelse för ett framgångsrikt byggprojekt. Kom ihåg att ta fram fullständiga och tydliga handlingar för att underlätta kommunikationen med entreprenörer och säkerställa korrekta offerter. Om du vill läsa mer om relaterade ämnen, kan du hitta fler informativa artiklar längre ner på vår sida eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert som kan hjälpa dig vidare i ditt projekt.

  Hjälpte artikeln dig?
  11 av 13 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer