Behöver du en bygghandling till bygglovet?

Ordet bygghandling är något som beställaren kommer i kontakt med under sitt byggprojekt. För att förstå vad detta är, när det behövs och när det ska användas har vi förklarat det nedan. Det är viktigt för dig som beställare att förstå att en bygglovshandling endast är en status på olika ritningar och övriga dokument. Övriga dokument kan exempelvis vara rums- och teknisk beskrivning. Det är viktigt att kombinera ritningarna med förklarande dokument i textform för att ge ett helhetsgrepp till byggnadsnämnden samt den utförande entreprenören. Glöm inte bort att även genomföra en energiberäkning när du bygger nytt.

Bygghandlingar är juridiskt bindande för utförande-entreprenören men även ett hjälpmedel för att utföra projektet enligt beställarens krav. Här ser ni i vilken ordning som de olika handlingarna används. För mindre projekt utgår till exempel program- och systemhandling.

Om bygglovsritningarna är tillräckligt tydliga kan dessa också användas som bygglovshandlingar. Detta benämns som att konsulten ”stämplar om” handlingarna till bygghandlingar. Det här är vanligt förekommande för mindre byggprojekt. Detta är ännu ett argument för att köpa bygglovsritningar av dedikerade experter.

Definition

Vad är bygghandlingar?

Bygghandlingar är ritningar. Ritningarnas kvalité och noggrannhet skall vara såpass hög att entreprenören ska kunna genomföra projektet endast utifrån dessa arkitektritningar. Material, dimensioner och utförande beskrivs i dessa bygghandlingar.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

När behövs bygghandlingar?

Som tidigare nämnt kan bygglovsritningar ändra status direkt till bygghandling om dessa uppfyller förväntade kvalitetskrav. Om beställaren skall upphandla projektet behöver bygghandlingarna finnas tillgängliga för att anbuden skall kunna utvärderas korrekt.

Är utförandeentreprenören med tidigt i projektet kan deras kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp när bygghandlingen arbetas fram. Ett bra samarbete och transparens mellan beställare och utförandeentreprenör är viktiga grundstenar för att den färdiga produkten ska levereras med god kvalité och ett gott ekonomiskt utfall.

När projektet är färdigt och lämnas över till beställaren byter bygghandlingarna status till relationshandlingar. Förutom bygghandlingar skall även andra dokument ingå i relationshandlingarna. Det kan till exempel vara produktblad, garantisedlar, egenkontroller etc.

Dessa handlingar skall användas under byggnadens livstid för drift, service och underhåll. Vid garantibesiktning som sker efter 2 samt 5 år kommer även här bygghandlingarna att utgöra besiktningsunderlag.

Varför behövs bygghandlingar?

Framtagningen av bygglovshandlingar är oerhört viktigt om ni ska låta en entreprenör utföra projektet. Bygghandlingar är juridiskt bindande för entreprenören. Bygghandlingen är också styrande när besiktningen av projektet genomförs. Bygghandlingen tillsammans med ÄTA-lista utgör besiktningsunderlaget som besiktningsmännen använder sig av. Har entreprenören i samråd med beställaren frångått bygglovshandlingen behöver även bygglovsritningar uppdateras efter det verkliga utfall.

Krav

Hur utformas bygghandlingar?

För att alla parter (arkitekt, konstruktör etc.) ska förstå varandra har en svensk standard tagits fram genom de rekommendationer vilka funnits i den svenska byggsektorn sedan tidigare. Bygghandling 90 är det som ligger till grund för utformning av svenska bygghandlingar. Det är sammanlagt åtta böcker som bland annat innehåller ”Formerna av redovisning” samt ”Måttsättning av byggprojekt” i del 1-3.

Pris

Vad kostar bygghandlingar?

För enklare projekt, t. ex. ut-, om- och tillbyggnader, kan beställaren använda bygglovshandlingarna till bygghandlingar och lämna över dessa till entreprenören. Det är viktigt att veta att det är entreprenören som är ansvarig för utförandet.

Är det mer komplicerade projekt som nybyggnation och större ombyggnader som påverkar konstruktionen skall bygghandlingar tas fram. Beställaren kan fortfarande använda sig av bygglovsritningarna som grund.

Bygghandlingar med detaljer som är färdiga för entreprenör kostar ungefär 30 – 50 000 kr för enplanshus. Hitta ritningar på enplanshus här.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 4 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer