fbpx

Bygghandling - Allt du behöver veta om ritningar och dokument

Sammanfattning

 • Bygghandlingar är olika former av ritningar som behövs vid en byggnation, exempelvis konstruktionsritningar eller rumsbeskrivning
 • Byggherren behöver kompletta bygghandlingar för att kunna få in korrekta offerter från hantverkare samt för att få med korrekta villkor i exempelvis ett färdigställandeskydd

Bygghandlingar är en nödvändig del av varje byggprojekt. De är ritningar och dokument som beskriver hur konstruktionen ska utföras, vilka material som ska användas och vilka dimensioner som krävs. För att få korrekta offerter från hantverkare och för att säkerställa att projektet uppfyller beställarens krav behövs fullständiga bygghandlingar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad bygghandlingar är, när de behövs och hur de kan hjälpa till att säkerställa ett framgångsrikt byggprojekt.

Innehåll

  Bygghandling-1

  Ordet Bygghandling är något som beställaren kommer i kontakt med under sitt byggprojekt. För att förstå vad detta är, när det behövs och när det ska användas har vi förklarat det nedan. Det är viktigt för dig som beställare att förstå att en bygglovshandling endast är en status på olika ritningar och övriga dokument. Övriga dokument kan exempelvis vara rums- och teknisk beskrivning. Det är viktigt att kombinera ritningarna med förklarande dokument i textform för att ge ett helhetsgrepp till byggnadsnämnden samt den utförande entreprenören. Glöm inte bort att även genomföra en energiberäkning när du bygger nytt.

  Bygghandlingar är juridiskt bindande för utförande-entreprenören men även ett hjälpmedel för att utföra projektet enligt beställarens krav. Här ser ni i vilken ordning som de olika handlingarna används. För mindre projekt utgår till exempel program- och systemhandling.

  Om bygglovsritningarna är tillräckligt tydliga kan dessa också användas som bygglovshandlingar. Detta benämns som att konsulten ”stämplar om” handlingarna till bygghandlingar. Det här är vanligt förekommande för mindre byggprojekt. Detta är ännu ett argument för att köpa bygglovsritningar av dedikerade experter.

  Nedan har vi bifogat en konstruktionsdetalj, vilket är en del av en konstruktionsritning, som är ett exempel på bygghandling.

  Konstruktionsritningar-2

  Definition

  Vad är bygghandlingar?

  Bygghandlingar är ritningar. Ritningarnas kvalité och noggrannhet skall vara såpass hög att entreprenören ska kunna genomföra projektet endast utifrån dessa arkitektritningar. Material, dimensioner och utförande beskrivs i dessa bygghandlingar. Bygghandlingar ska inte beblandas med beslutshandlingar, vilket exempelvis ett antikvariskt utlåtande är.

  Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

  Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

  När behövs bygghandlingar?

  Som tidigare nämnt kan bygglovsritningar ändra status direkt till bygghandling om dessa uppfyller förväntade kvalitetskrav. Om beställaren ska upphandla projektet behöver bygghandlingarna finnas tillgängliga för att anbuden ska kunna utvärderas korrekt och för att rätt villkor ska finnas med i färdigställandeskyddet.

  Är utförandeentreprenören med tidigt i projektet kan deras kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp när bygghandlingen arbetas fram. Ett bra samarbete och transparens mellan beställare och utförandeentreprenör är viktiga grundstenar för att den färdiga produkten ska levereras med god kvalité och ett gott ekonomiskt utfall.

  När projektet är färdigt och lämnas över till beställaren byter bygghandlingarna status till relationshandlingar. Förutom bygghandlingar skall även andra dokument ingå i relationshandlingarna. Det kan till exempel vara produktblad, garantisedlar, egenkontroller etc.

  Dessa handlingar skall användas under byggnadens livstid för drift, service och underhåll. Vid garantibesiktning som sker efter 2 samt 5 år kommer även här bygghandlingarna att utgöra besiktningsunderlag.

  Nedan ser ni bygghandling för en vägg som ska byggas på fabrik innan den transporteras till byggarbetsplatsen. Detta är det som kallas Prefabricerade väggelement, eller Prefab.

  Bygghandling-6

  Varför behövs bygghandlingar?

  Framtagningen av bygglovshandlingar är oerhört viktigt om ni ska låta en entreprenör utföra projektet. Bygghandlingar är juridiskt bindande för entreprenören. Bygghandlingen är också styrande när besiktningen av projektet genomförs. Bygghandlingen tillsammans med ÄTA-lista utgör besiktningsunderlaget som besiktningsmännen använder sig av. Har entreprenören i samråd med beställaren frångått bygglovshandlingen behöver även bygglovsritningar uppdateras efter det verkliga utfall.

  Krav

  Hur utformas bygghandlingar?

  För att alla parter (arkitekt, konstruktör etc.) ska förstå varandra har en svensk standard tagits fram genom de rekommendationer vilka funnits i den svenska byggsektorn sedan tidigare. Bygghandling 90 är det som ligger till grund för utformning av svenska bygghandlingar. Det är sammanlagt åtta böcker som bland annat innehåller ”Formerna av redovisning” samt ”Måttsättning av byggprojekt” i del 1-3.

  Bygghandlingar för limträdetaljer kan utformas enligt nedan bild. Denna ritning används för att kunna kapa och tillverka varje detalj på fabriken istället för byggarbetsplatsen.

  Bygghandling-5

  Pris

  Vad kostar bygghandlingar?

  För enklare projekt, t. ex. ut-, om- och tillbyggnader, kan beställaren använda bygglovshandlingarna till bygghandlingar och lämna över dessa till entreprenören. Det är viktigt att veta att det är entreprenören som är ansvarig för utförandet.

  Är det mer komplicerade projekt som nybyggnation och större ombyggnader som påverkar konstruktionen skall bygghandlingar tas fram. Beställaren kan fortfarande använda sig av bygglovsritningarna som grund.

  Bygghandlingar med detaljer som är färdiga för entreprenör kostar ungefär 30 – 50 000 kr för enplanshus.

  Vanliga frågor

  Bygghandlingar behövs när du planerar komplicerade projekt såsom nybyggnation eller större ombyggnader som påverkar konstruktionen.

  Priset för att ta fram bygghandlingar varierar beroende på projektets storlek och komplexitet, men generellt kan det ligga mellan 30 000 – 50 000 kr för enplanshus.

  Bygglovshandlingen kan användas som grund för utformningen av bygghandlingarna. Det är viktigt att följa den svenska standarden ”Bygghandling 90” för att säkerställa tydlighet och förståelse mellan alla parter.

  Sammanfattning

  I denna artikel har vi gett dig en översikt över bygghandlingar och deras betydelse för ett framgångsrikt byggprojekt. Kom ihåg att ta fram fullständiga och tydliga handlingar för att underlätta kommunikationen med entreprenörer och säkerställa korrekta offerter. Om du vill läsa mer om relaterade ämnen, kan du hitta fler informativa artiklar längre ner på vår sida eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert som kan hjälpa dig vidare i ditt projekt.

  Hjälpte artikeln dig?
  8 av 9 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer