Ordet bygghandling är något som beställaren kommer att komma i kontakt med under sitt byggprojekt. För att förstå vad detta är, när det behövs och när det ska användas har vi förklarat det nedan. Det är viktigt för dig som beställare att förstå att en bygglovshandling är endast en status på olika ritningar och övriga dokument. Övriga dokument kan t.ex. vara teknisk- och rumsbeskrivning. Det är viktigt att kombinera ritningar med förklarande dokument i textform för att ge ett helhetsgrepp till byggnadsnämnden samt utförande entreprenör. Glöm inte bort att göra en energiberäkning när du bygger nytt heller.

Bygghandlingar är juridiskt bindande för utförandeentreprenören men även ett hjälpmedel för att utföra projektet efter beställarens krav. Här ser ni i vilken ordning som de olika handlingar används. För mindre projekt utgår t.ex. program- och systemhandling.

Om bygglovsritningarna är tillräckligt tydliga kan dessa också användas som bygglovshandlingar. Det kallas för att konsulten "stämplar om" handlingarna till bygghandlingar. Det här är vanligt förekommande för mindre byggprojekt. Det här är ännu ett argument att köpa bygglovsritningar av dedikerade experter.

 

LT Ingenjörsbyrå AB tar fram bygghandling på nybyggnation av villa.

 

Innehåll

Definition

Vad är bygghandlingar?

Bygghandlingar är ritningar. Ritningarnas kvalité och noggrannhet är såpass hög att entreprenören ska kunna genomföra projektet endast med dessa arkitektritningar. Material, dimensioner och utförande beskrivs i dessa bygghandlingar. 

När behövs bygghandlingar?

Som tidigare nämnt kan bygglovsritningar ändra status direkt till bygghandling om dessa uppfyller förväntade kvalitetskrav. Om beställaren kommer att upphandla projektet behöver bygghandlingar att finnas tillgängliga för att kunna utvärdera anbuden korrekt.

Är utförandeentreprenören med tidigt i projektet kan deras kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp när bygghandlingen arbetas fram. Ett bra samarbete och transparens mellan beställare och utförandeentreprenör är viktiga grundstenar för att den färdiga produkten ska kunnas levereras med god kvalité och ett gott ekonomiskt utfall.

När projektet är färdigt och det ska lämnas över till beställaren byter bygghandlingarna status till relationshandlingar. Förutom bygghandlingar ska även andra dokument ingå i relationshandlingar. Det kan till exempel vara produktblad, garantisedlar, egenkontroller etc.

Dessa handlingar ska användas under byggnadens livstid för drift, service och underhåll. Vid garantibesiktning som sker efter 2 år samt 5 år kommer även här bygghandlingar att utgöra besiktningsunderlag.

Varför behövs bygghandlingar?

Framtagningen av bygglovshandlingarna är oerhört viktigt om ni ska låta en entreprenör att utföra projektet. Bygghandlingar är ett juridiskt bindande för entreprenören. Bygghandlingen är också styrande när besiktningen genomförs av projektet. Bygghandlingen tillsammans med ÄTA-lista utgör besiktningsunderlaget som besiktningsmännen använder sig utav. Har entreprenören i samråd med beställaren frångått bygglovshandlingen behöver även bygglovsritningar uppdateras efter verkligt utfall.

Krav

Hur utformas bygghandlingar?

För att alla parter (arkitekt, konstruktör etc.) ska förstå varandra har en svensk standard tagits fram genom de rekommendationer som fanns i den svenska byggsektorns sedan tidigare. Bygghandling 90 är det som ligger som grund för utformning av svenska bygghandlingar. Det är sammanlagt 8 böcker som innehåller bland annat ”Formerna av redovisning” samt ”Måttsättning av byggprojekt” i del 1-3.

Pris

Vad kostar bygghandlingar?

För enklare projekt, t.ex. ut-, om- och tillbyggnader kan beställaren använda bygglovshandlingarna till bygghandling och lämna över dessa till entreprenören. Det är viktigt att veta det är entreprenören som är ansvarig för utförandet.

Är det mer komplicerade projekt som nybyggnation och större ombyggnader som påverkar konstruktionen ska bygghandlingar tas fram. Beställaren kan fortfarande använda sig utav bygglovsritningarna som grund.

Bygghandlingar med detaljer och färdiga för entreprenör kostar ungefär 30 000 – 50 000 kr för enplanshus. Hitta ritningar på enplanshus här.