Krävs det bygglov för att bygga en balkong?

bygglov-balkong

Grundregeln är att det krävs bygglov för en tillbyggnad. En tillbyggnad innebär att man utökar byggnadens volym. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område. Detta undantag omfattar en mindre tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande del. Tillbyggnaden får inte göras på en komplementbyggnad om den skall vara bygglovsbefriad.

Hur många balkonger får jag bygga och hur stora får de vara?

Det finns inte reglerat exakt hur många mindre tillbyggnader undantaget omfattar och inte heller den exakta storleken på tillbyggnaden. Tillbyggnaden skall dock följa gällande planbestämmelse och kan eventuellt begränsas därigenom. Vidare är en grundregel för tillbyggnader att de endast ska vara ett komplement till befintlig bebyggelse och därför får det ej dominera över den tidigare bebyggelsen.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vilka krav ställs på placeringen av balkongen?

Tillbyggnaden får ej ske närmare än 4,5 m till grannens tomt utan grannens medgivande. Detta medgivande kan ske muntligen eller skriftligen men vi rekommenderar alltid ett skriftligt medgivande för att det tydligt skall framgå för alla parter vad som är överenskommet. Om tillbyggnaden sker närmare än 4,5 m till grannens tomt och grannen inte medger detta så krävs det ett bygglov för tillbyggnaden. Om det är närmare än 4,5 m till allmän väg eller annan mark som tillhör kommunen så krävs bygglov.

Är undantaget alltid giltigt?

Det aktuella undantaget kan vara ogiltigt i vissa fall. Det kan exempelvis vara i särskilt värdefulla områden eller i områden med utökad lovplikt. Undantaget kan också vara ogiltigt om den aktuella byggnaden är värdefull ur exempelvis en historisk eller miljömässig synpunkt. Tillbyggnaden får ej heller stå i strid med detaljplanen.

Ställs det några andra krav?

Även om tillbyggnaden är bygglovsbefriad finns det vissa andra grundregler som skall uppfyllas i samtliga byggen. Tillbyggnaden skall följa de krav som ställs i PBL, PBF, BBR samt EKS. Vidare skall tillbyggnaden passa in i den befintliga miljön och ta tillvara på områdets befintliga karaktärsdrag. Även andra lokala krav kan ställas på den aktuella tillbyggnaden. Därför rekommenderar vi på LT Ingenjörsbyrå att man alltid kontaktar aktuell kommun i god tid för att få veta vilka krav och regler som ställs på det aktuella bygget.

Är det samma krav på en inglasad balkong?

En inglasad balkong omfattas av andra krav. Om du ska lägga ett tak över en befintlig uteplats kan du läsa mer om vad som gäller här. Om du ska glasa in en befintlig uteplats så kan det krävas ett bygglov om det innebär en fasadförändring. Detta bestäms från fall till fall och därför rekommenderar vi att du rådfrågar din kommun innan du påbörjar bygget. Om du ska bygga ett helt nytt uterum med glasväggar och tak så krävs det vanligtvis ett bygglov. Det finns dock undantag även för detta och det kan du läsa mer om här.

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer