fbpx

Bygglov Balkong 2023 - Vad du behöver veta

Sammanfattning

 • Vanligtvis krävs bygglov för en balkong då det är att anse som antingen en tillbyggnad eller fasadändring 
 • En balkong är att anse som tillbyggnad om upprättandet av balkongen innebär att byggnadens volym utökas

Att få bygglov för en balkong kan vara en komplicerad process med olika regler och krav att följa. I denna artikel kommer vi att ta upp vanliga frågor och missuppfattningar om bygglovet för balkonger, samt ge dig värdefulla tips för att undvika misstag. Läs vidare för att få reda på vad som krävs när det kommer till bygglov för din balkong.

Innehåll

  bygglov-balkong-1

  Grundregeln är att det krävs bygglov för en tillbyggnad. En tillbyggnad innebär att man utökar byggnadens volym. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område, och det gäller även attefallshus som är byggda som komplementbostadshus. Detta undantag omfattar en mindre tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande del. Dessa får inte göras på en komplementbyggnad om den skall vara bygglovsbefriad. Definitionen av en balkong är att den har en platta som helt eller delvis skjuter ut från väggliv och har skyddsräcke runtom. Den vanliga användningen för balkong är uteplats.

  Hur många balkonger får jag bygga och hur stora får de vara?

  Det finns inte reglerat exakt hur många mindre tillbyggnader undantaget omfattar och inte heller den exakta storleken på tillbyggnaden. Tillbyggnaden skall dock följa gällande planbestämmelse och kan eventuellt begränsas därigenom. Vidare är en grundregel för tillbyggnader att de endast ska vara ett komplement till befintlig bebyggelse och därför får det ej dominera över den tidigare bebyggelsen.

  Vilka krav ställs på placeringen av balkongen?

  Tillbyggnaden får inte ske närmare än 4,5 m till grannens tomt utan grannens medgivande. Detta medgivande kan ske muntligen eller skriftligen men vi rekommenderar alltid ett skriftligt medgivande för att det tydligt skall framgå för alla parter vad som är överenskommet. Om tillbyggnaden sker närmare än 4,5 m till grannens tomt och grannen inte medger detta så krävs det ett bygglov för tillbyggnaden. Om det är närmare än 4,5 m till allmän väg eller annan mark som tillhör kommunen så krävs bygglov.

  Är undantaget alltid giltigt?

  Det aktuella undantaget kan vara ogiltigt i vissa fall. Det kan exempelvis vara i särskilt värdefulla områden eller i områden med utökad lovplikt. Undantaget kan också vara ogiltigt om den aktuella byggnaden är värdefull ur exempelvis en historisk eller miljömässig synpunkt. Tillbyggnaden får ej heller stå i strid med detaljplanen.

  Ställs det några andra krav?

  Även om tillbyggnaden är bygglovsbefriad finns det vissa andra grundregler som skall uppfyllas i samtliga byggen. Tillbyggnaden skall följa de krav som ställs i PBL, PBF, BBR samt EKS. Gällande aktuell lagstiftning kan du läsa mer hos Boverket.

  Vidare skall tillbyggnaden anpassas till den befintliga byggnaden och passa in i den befintliga miljön och ta tillvara på områdets karaktärsdrag. Även andra lokala krav kan ställas på den aktuella tillbyggnaden. Därför rekommenderar vi på LT Ingenjörsbyrå att man alltid kontaktar aktuell kommun i god tid för att få veta vilka krav och regler som ställs på det aktuella bygget.

  Är det samma krav på en inglasad balkong?

  En inglasad balkong omfattas av andra krav. Om du ska lägga ett tak över en befintlig uteplats kan du läsa mer om vad som gäller kring bygglov för skärmtak.

  Om du ska glasa in en befintlig uteplats så kan det krävas ett bygglov om det innebär en fasadförändring.

  Detta bestäms från fall till fall och därför rekommenderar vi att du rådfrågar din kommun innan du påbörjar bygget.

  Om du ska bygga ett helt nytt uterum med glasväggar och tak så krävs det vanligtvis ett bygglov med tillhörande bygglovsritningar. Det finns dock undantag även för detta och det kan du läsa mer om kring bygglov för tillbyggnader.

   

  Observera att det även kan krävas marklov om du exempelvis behöver schakta mark för att bygga en balkong. Undantagen från detta kan vara komplicerade i specifika fall, precis som vid uppförandet av solceller.

  Vanliga frågor

  Ja, i de flesta fall krävs bygglov eftersom en balkong räknas som en tillbyggnad eller fasadändring av fastigheten.

  Tillbyggnaden får inte ske närmare än 4,5 meter från grannens tomt utan deras medgivande.

  Sammanfattning - Viktiga punkter att komma ihåg:

   • För en tillbyggnad som en balkong krävs oftast bygglov.
   • Tillbyggnaden får inte vara närmare än 4,5 meter från grannens tomt utan medgivande.

   

  Vill du ha mer information om bygglov eller behöver hjälp med ditt projekt? Kontakta Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert, för ett kostnadsfritt möte eller läs vidare i våra andra informativa artiklar nedan!

  Bygglov-balkong-3

  Hjälpte artikeln dig?
  4 av 4 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer