I vissa fall kan regler gällande bygglov vara annorlunda på marker som är utanför tätbebyggt område, eller som vi på vardaglig svenska kallar det: “på landet”. Anledningen till detta är att man inte påverkar sin omgivning lika mycket på öppna landskap jämfört med i tätbebyggda områden. I vissa kvarter finns exempelvis krav på husens utformning så att alla hus i området skall likna varandra.

Den som är boende på landet, utanför detaljplanerat område, kan vanligtvis få bygga mindre tillbyggnader, ex. garage och carport och växthus utan bygglov. Detta gäller även mindre tillbyggnader och bygge av exempelvis staket. Det är dock stor skillnad mellan olika kommuner när det gäller hur mycket man får bygga utan att ansöka om bygglov. I vissa kommuner kan man exempelvis få tillåtelse att bygga tillbyggnader som är begränsade till en viss procent av huvudbyggnaden medan vissa kommuner har angivit specifika storlekar i kvadratmeter. Därför är det av stor vikt att du kontaktar din kommun för att få reda på vad som gäller på just din mark. Känner du dig vilsen i bygglovsprocessen? Hör då av dig till oss för att få hjälp med bygglovet. 

Vid bygge av en ny huvudbyggnad krävs det alltid ett bygglov. Handlar det om större ingrepp i en befintlig byggnad, exempelvis påverkan av bärande väggar, så måste du vanligtvis anmäla även detta, oavsett var i Sverige du bor. Du måste alltid ta hänsyn till dina grannar, oavsett om det är på landet eller ej, och har du tänkt bygga närmare än 4,5 m till tomtgränsen så behöver du ett grannmedgivande. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bygglovsreglerna vanligtvis är lite lättsammare utanför tätbebyggt område men att det är klokt att alltid kolla med din kommun vad som gäller på just den plats du har för avsikt att bebygga.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!