När behöver du bygglov för pergola?

Vad är en pergola?

En pergola är ursprungligen en gång i trädgården vilken omgärdades av pelare med ribbor upptill som var täckta med växter. I modern tid har pergolan allt mer börjat användas som en form av uteplats som möbleras, det kan vara allt från solstolar till matbord. Det är heller inte ovanligt att pergolor byggs med olika typer av fasta tak. Är du redo att beställa en pergola snabbt och smidigt? Se förslag som har hög kvalité och är prisvärda inför sommarens kalas.

Krävs det bygglov för att bygga en pergola?

En pergola kan utformas på olika sätt. Konstruktionen är vanligen stolpar som binds samma över “taket” med glesa ribbor.

Konstruktionen är luftig och genomsiktlig från alla väderstreck men ändå skapar konstruktionen känslan av ett rum och inramning i trädgården, t ex över en uteplats. Beskriven pergola saknar väderskydd och är därmed i regel inte bygglovspliktig.

Det är när man börjar tillföra väggar och/eller tak till konstruktionen som pergolan kan kräva bygglov. Önskar du väderskydd såsom ett skärmtak intill huset?.

I artikeln om skärmtak kan du läsa mer om vad som avgör om ett skärmtak är bygglovspliktigt eller ej.

Det finns självklart olika rättsfall gällande pergola så sent som från 2015.

MÖD 2015:46 samt MÖD 2015:42 behandlar om pergola ska defineras som ett byggnadsverk eller inte.

Är Pergola Bygglovspliktigt?
Handling från bygglovsansökan i ärende Mark- och miljööverdomstolen, 2015-P 2293

Hur nära tomtgränsen får jag bygga en pergola?

Grundregeln vid byggnationer, inklusive en pergola, är att de ska vara minst 4,5 m från tomtgränsen. Detta innebär inte per automatik att man inte får bygga närmare än så men det kan bland annat krävas ett grannmedgivande för att bygga närmare än så. Glöm inte att ha grannens signatur skriftligen, dina grannar kan flytta eller ändra sig med åren!

Kräver Pergola med segelduk bygglov?

Eftersom segelduken inte räknas som en stadigvarande konstruktion så har pergolan fortfarande inget tak och därför blir varken pergola eller pergola med segelduk något som är bygglovspliktigt.

Är du ute efter att köpa en segelduk som passar din pergola och som tål väder och vind?

Se förslag på en grym segelduk här.

Hjälpte denna artikeln dig?
25 av 37 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer