fbpx

Detaljplan Boverket: Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du veta mer om vad en detaljplan är? Eller hur man tar fram den?
 • I denna artikel svarar vi på de vanligaste frågorna om detaljplankonceptet från Boverket.
 • Läs vidare för att få all information du behöver!

Innehåll

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. Detaljplanen fastställer bland annat vilka typer av byggnader som får uppföras, var de får placeras och vilka krav som gäller för utformning och användning.

  För mer information, läs vår artikel om vad en detaljplan är.

  Hur lång tid tar det att få fram en detaljplan?

  Tiden det tar att ta fram en detaljplan kan variera beroende på olika faktorer, såsom storleken på området och eventuella överklaganden. Generellt sett kan processen ta mellan ett till två år från start till antagande.

  Läs mer i vår artikel om genomförandetiden för en detaljplan.

  Vilken roll har Boverket när det gäller detaljplaner?

  Boverket ansvarar inte direkt för att ta fram eller godkänna detaljplaner. Istället ger de vägledning och rådgivning till kommunerna i deras arbete med planläggningen. De granskar även färdiga planförslag och kan ge synpunkter och rekommendationer.

  Vad är skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov?

  En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett specifikt område, medan ett bygglov är tillståndet som krävs för att få uppföra eller ändra en byggnad. Detaljplanen fastställer vilka typer av byggnader som får uppföras, medan bygglovet kontrollerar att själva konstruktionen följer gällande regler och bestämmelser.

  Läs mer i vår artikel om detaljplaner och bygglov.

  När blir en detaljplan laga kraft?

  En detaljplans rättsliga status inträder när den har vunnit laga kraft. Det innebär att planen inte längre kan överklagas administrativt eller juridiskt. Laga kraft inträder vanligtvis fyra veckor efter det att beslutet om antagande har fattats.

  Läs mer i vår artikel om när en detaljplan blir laga kraft.

  Vilka beteckningar används i en detaljplan?

  I en detaljplan används olika beteckningar för att ange vad som är tillåtet inom området. Exempel på vanliga beteckningar inkluderar B, F, S och T. Dessa kan stå för bland annat bostäder, företag, service och trafik.

  För mer information om beteckningarna i en detaljplan, läs vår artikel om beteckningar i detaljplaner.

  Hur kan jag hitta kartor över detaljplaner?

  Kartor över detaljplaner finns oftast tillgängliga hos kommunen eller Lantmäteriet. Du kan även söka efter aktuella planer på kommunens webbplats eller genom att kontakta deras planavdelning.

  Läs mer i vår artikel om kartor över detaljplaner.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Priset för att ta fram en detaljplan varierar beroende på faktorer som storlek och komplexitet. Det kan innefatta kostnader för utredningar, konsulter och handläggningstider. Kontakta din kommun för att få mer information om de specifika kostnaderna.

  För mer generell information om kostnader vid framtagande av en detaljplans se vår artikel: vad kostar en detaljplan.

  Är en detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, en detaljplan är juridiskt bindande. Det innebär att både kommunen och fastighetsägare måste följa de regler och bestämmelser som finns i planen. Om någon vill göra avsteg från detaljplanens krav kan det krävas ett ändringsförfarande.

  För mer information om den juridiska statusen för en detaljplan, läs vår artikel om juridiskt bindande detaljplaner.

  Vilken roll har Boverket när det gäller bygglov?

  Boverket ansvarar inte direkt för att bevilja eller neka bygglov. Istället ger de vägledning och rådgivning till kommunerna i deras arbete med bygglovsprocessen. De granskar även färdiga bygglovsansökningar och kan ge synpunkter och rekommendationer.

  Vanliga frågor

  Det beror på flera faktorer, som storleken på området och eventuella överklaganden. Processen kan ta allt från några månader upp till flera år.

  Ja, det går att överklaga beslutet om antagen detaljplan. Överklagandet görs till länsstyrelsen inom tre veckor från det att planen har vunnit laga kraft.

  Om någon bryter mot en gällande detaljplan kan kommunen vidta olika åtgärder för att få den som ansvarar för överträdelsen att rätta sig efter planen. Det kan innebära böter eller krav på ändring av byggnader eller markanvändning.

  Ja, det är möjligt att ändra en befintlig detaljplan genom att upprätta ett nytt planförslag och genomföra samråd och antagande på samma sätt som vid framtagandet av en ny plan.

  Du kan ta reda på vilken detaljplan som gäller för ditt område genom att kontakta kommunens plan- och bygglovsavdelning eller genom att söka information på deras webbplats.

  Om du vill bygga något som inte är tillåtet enligt den aktuella detaljplanen måste du ansöka om dispens hos kommunen. Dispens beviljas endast i undantagsfall och kräver en noggrann prövning.

  Syftet med detaljplaner är att skapa ordning och reda i markanvändningen samt säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av samhället. Detaljplanerna ger också förutsättningar för kommunen att styra var olika typer av verksamheter får etableras.

  Sammanfattning

   

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar mark- och vattenområden inom ett visst område. Boverket har ingen direkt roll i framtagandet av detaljplaner, men de ger rådgivning till kommunerna. När en detaljplan vinner laga kraft blir den juridiskt bindande och gäller som grund för bygglov och andra tillstånd inom området. En detaljplans giltighetstid varierar beroende på kommunens beslut, vanligtvis mellan 10-15 år. Det finns olika beteckningar som används i en detaljplan för att ange exempelvis bebyggelse, markanvändning eller skyddszoner.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer