fbpx

Detaljplan och Bygglov: Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du bygga eller ändra en byggnad?
 • Då behöver du förstå detaljplaner och bygglov. En detaljplan reglerar vad som får göras på ett område, medan bygglovet ger dig tillstånd att genomföra dina planer.
 • Läs vidare för att få svar på vanliga frågor om detaljplanering!

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. Detaljplanen bestämmer bland annat vilka typer av byggnader som får uppföras, var de ska placeras samt vilka funktioner området kan ha.

  För mer information, se Vad är en detaljplan?

  Hur lång tid tar det att få igenom en detaljplan hos Lantmäteriet?

  Tiden det tar att få igenom en detaljplan hos Lantmäteriet kan variera beroende på olika faktorer. Generellt sett kan processen ta mellan 6 månader till flera år. Det beror på komplexiteten i planen, eventuella överklaganden samt andra administrativa faktorer.

  För mer information, se Detaljer om genomförandetiden för en detaljplanskarta

  Kan jag se exempel på färdiga detaljplaner?

  Ja, du kan hitta exempel på färdiga detaljplaner hos Boverket eller din kommun. Dessa exempel ger dig en bra bild av hur slutresultatet kan se ut och vad som har godkänts tidigare.

  För mer information, se Exempel på detaljplaner

  Vad är skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov?

  En detaljplan är en övergripande plan som reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett specifikt område. Ett bygglov å andra sidan är tillståndet som krävs för att få uppföra eller ändra en byggnad inom det område som regleras av detaljplanen.

  När får en detaljplan laga kraft?

  En detaljplans rättsverkningar inträder när den har antagits av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas administrativt eller juridiskt.

  För mer information, se När får en detaljplanskarta laga kraft?

  Vilka beteckningar används i en detaljplan?

  I en detaljplans text kan olika beteckningar förekomma för att ange vilken typ av verksamhet eller bebyggelse som tillåts inom området. Exempel på vanliga beteckningar är B (bostäder), C (centrumändamål) och I (industriändamål).

  För mer information, se Vilka beteckningar används i en detaljplan?

  Hur kan jag hitta kartan för en detaljplan?

  Kartan för en detaljplan finns tillgänglig hos kommunen där planen gäller. Du kan oftast hitta den på kommunens webbplats eller genom att kontakta deras stadsbyggnadskontor.

  För mer information, se Hur hittar jag kartan för en detaljplanskarta?

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Priset för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom områdets storlek och komplexitet. Det kan vara bra att kontakta din kommun eller ett konsultföretag som arbetar med planering för att få en offert.

  För mer information, se Vad kostar det att ta fram en detaljplanskarta?

  Är en detaljplans bestämmelser juridiskt bindande?

  Ja, när en detaljplans bestämmelser har vunnit laga kraft blir de juridiskt bindande för alla som äger eller nyttjar fastigheter inom det område som planen reglerar.

  För mer information, se Är en detaljplans bestämmelser juridiskt bindande?

  Vanliga frågor

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett specifikt område. Den bestämmer bland annat vilka typer av byggnader som får uppföras och var de ska placeras.

  Tiden det tar att få igenom en detaljplan hos Lantmäteriet kan variera beroende på olika faktorer. Generellt sett kan processen ta mellan 6 månader till flera år.

  Ja, du kan hitta exempel på färdiga detaljplaner hos Boverket eller din kommun. Dessa ger dig en bra bild av hur slutresultatet kan se ut och vad som har godkänts tidigare.

  En detaljplan är övergripande och reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett område. Ett bygglov är tillståndet som krävs för att få uppföra eller ändra en byggnad inom det området.

  En detaljplans rättsverkningar inträder när den har antagits av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas administrativt eller juridiskt.

  I en detaljplans text kan olika beteckningar förekomma för att ange vilken typ av verksamhet eller bebyggelse som tillåts inom området. Exempel på vanliga beteckningar är B (bostäder), C (centrumändamål) och I (industriändamål).

  Kartan för en detaljplan finns hos kommunen där planen gäller. Du kan oftast hitta den på kommunens webbplats eller genom att kontakta deras stadsbyggnadskontor.

  Sammanfattning

  Detaljplaner är juridiskt bindande planer som reglerar användningen av mark- och vattenområden inom specifika områden. De tar tid att genomföra och bestämmer bland annat vad som får byggas samt var det ska placeras. Detaljerade exempel och kartor finns tillgängliga hos Boverket eller kommunen. Detaljplaner är bindande när de har vunnit laga kraft och deras bestämmelser gäller för fastighetsägare inom området.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.