fbpx

Detaljplan Karta: Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du veta mer om detaljplan kartor? Läs vidare för att få svar på vanliga frågor som ”Vad är en detaljplan karta?” och ”Hur hittar jag en detaljplanskarta?
 • Upptäck hur dessa kartor kan hjälpa dig när du söker bygglov eller planerar att köpa fastighet.
 • Ta reda på varför en detaljplan karta är juridiskt bindande och vad som händer när den får laga kraft.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan karta?

  En detaljplan karta är en kartbild som visar hur marken inom ett specifikt område får användas. Den beskriver bland annat var olika typer av byggnader kan placeras, vilka vägar och grönområden som finns samt eventuella restriktioner eller krav för utveckling inom området.

  För att ta reda på mer om vad en detaljplan karta innebär kan du läsa vår artikel ”Vad är en detaljplan?”.

  Hur hittar jag en detaljplan karta?

  Du kan hitta en detaljplan karta genom att kontakta kommunens stadsbyggnadskontor eller genom att söka på kommunens webbplats. Det brukar finnas möjlighet att söka efter aktuella och antagna planer samt få tillgång till de digitala kartorna online.

  Läs gärna vår artikel ”Hur hittar jag information om detaljplaner hos Lantmäteriet?” för mer information om hur du kan få tillgång till dessa kartor.

  Vilken information visas på en detaljplanskarta?

  På en detaljplanskarta visas olika typer av information som är relevanta för planering och byggande inom ett område. Det kan inkludera:

  • Byggnader och deras placering
  • Vägar, gång- och cykelbanor
  • Parker och grönområden
  • Områden för olika ändamål (till exempel bostadsområden, industriområden eller parkeringsplatser)
  • Eventuella restriktioner eller krav för utveckling inom området

  Kan jag få en kopia av en detaljplan karta?

  Ja, det är möjligt att få en kopia av en detaljplan karta. Kontakta kommunens stadsbyggnadskontor för att begära en sådan kopia.

  Hur länge gäller en detaljplan?

  En detaljplans giltighetstid varierar beroende på kommunen och planens syfte. Vanligtvis sträcker sig giltighetstiden från några år upp till cirka femton år.

  För mer information om hur länge en specifik detaljplan gäller i din kommun rekommenderar vi att du kontaktar kommunens stadsbyggnadskontor eller läser vår artikel ”Hur lång tid tar det att genomföra en detaljplan?”.

  Kan jag söka bygglov med hjälp av en detaljplanskarta?

  Ja, en detaljplanskarta kan vara till hjälp när du söker bygglov. Genom att studera kartan kan du få information om vilka regler och restriktioner som gäller för det område där du planerar att bygga.

  Läs vår artikel ”Hur påverkar en detaljplan mitt bygglov?” för mer information om hur detaljplanen påverkar din ansökan om bygglov.

  Vad händer när en detaljplan får laga kraft?

  När en detaljplan får laga kraft innebär det att den har blivit juridiskt bindande och måste följas vid all framtida markanvändning inom det aktuella området. Detta inkluderar bland annat nybyggnation, ändring av befintliga strukturer eller användning av marken.

  För mer information om vad som händer när en detaljplan får laga kraft rekommenderar vi att läsa vår artikel ”Vad innebär det när en detaljplan får laga kraft?”.

  Vilken myndighet ansvarar för upprättandet av detaljplankartor?

  Ansvaret för upprättandet av detaljplankartor ligger hos kommunerna i Sverige. Kommunens stadsbyggnadskontor är vanligtvis den myndighet som hanterar processen med att upprätta och anta detaljplaner.

  För mer information om vilken myndighet som ansvarar för detaljplankartor kan du läsa vår artikel ”Vilken myndighet ansvarar för detaljplaner?”.

  Vad betyder de olika beteckningarna på en detaljplanskarta?

  På en detaljplanskarta används olika beteckningar för att ange olika typer av markanvändning eller byggnader. Exempel på vanliga beteckningar inkluderar:

  • B – Bostadsområde
  • I – Industriområde
  • C – Centrumområde
  • P – Park- eller grönområde
  • Gatunamn för vägar och gator

  Hur mycket kostar det att ta fram en detaljplan karta?

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan karta varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek och komplexitet hos området samt kommunens egna avgifter. Det är bäst att kontakta kommunens stadsbyggnadskontor för att få exakt information om kostnaderna.

  Läs även vår artikel ”Vad kostar det att ta fram en detaljplan?” där vi går igenom de olika kostnaderna som kan vara involverade i processen.

  Är en detaljplan karta juridiskt bindande?

  Ja, en detaljplan karta är juridiskt bindande. Det innebär att alla markägare och byggaktörer inom det aktuella området måste följa de regler och restriktioner som anges på kartan.

  För mer information om den juridiska statusen för en detaljplan karta rekommenderar vi att läsa vår artikel ”Är en detaljplan juridiskt bindande?”.

  Vilken information visas på en detaljplanskarta?

  På en detaljplanskarta visas bland annat byggnader, vägar, grönområden och eventuella restriktioner för utveckling.

  Kan jag söka bygglov med hjälp av en detaljplanskarta? Ja, genom att studera kartan kan du få information om vilka regler som gäller för ditt område när du ansöker om bygglov. Vad händer när en detaljplan får laga kraft? När en detaljplan får laga kraft blir den juridiskt bindande och måste följas vid all framtida markanvändning inom området.

   

  FAQ (Vanliga frågor)

  Syftet med en detaljplankarta är att ge vägledning och reglera markanvändningen inom ett specifikt område. Den säkerställer att utvecklingen sker enligt kommunens intentioner och riktlinjer.

  En detaljplanskarta är mer specifik och detaljerad än en generalplan. En generalplan anger övergripande mål för markanvändningen inom hela kommunen, medan en detaljplankarta fokuserar på ett mindre område och ger mer konkreta regler för just det området.

  Ja, du har möjlighet att överklaga beslutet om en detaljplankarta. Överklagandet görs till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då planen antogs eller ändrades.

  När du köper fastighet kan informationen på en detaljplanskarta vara viktig för att bedöma vilka byggmöjligheter som finns samt eventuella restriktioner eller krav för framtida utveckling av fastigheten.

  Lantmäteriet ansvarar inte direkt för upprättandet av själva kartorna, men de hanterar registrering och lagring av dessa kartor samt tillhandahåller digitala tjänster där man kan söka efter aktuella planer.

  Nej, en detaljplanskarta visar inte specifikt vilka grannar som har bygglov. För att få information om beviljade bygglov för enskilda fastigheter bör du kontakta kommunens stadsbyggnadskontor.

  Markägarens åsikter och synpunkter tas oftast hänsyn till under planeringsprocessen. Det är viktigt att markägaren får möjlighet att framföra sina intressen och eventuella önskemål om utveckling inom det aktuella området.

  Sammanfattning

  En detaljplan karta är en kartbild som visar hur marken inom ett specifikt område får användas. Du kan hitta dessa kartor genom kommunens stadsbyggnadskontor eller på deras webbplats. På kartan visas olika typer av information såsom byggnader, vägar, grönområden och restriktioner för utveckling. En detaljplan karta är juridiskt bindande och måste följas vid all framtida markanvändning inom det aktuella området.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer